sausio 8, 2020
Romas Bacevičius | XXI amžius
Pagerbė 40 metų Onuškyje tarnaujantį kunigą

Gražią šventę gruodžio 29-ąją Onuškio Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje surengė parapijiečiai ir klebonas kun. Algimantas Gaidukevičius. Baigiantis metams sutapo kelios svarbios sukaktys, kurias paminėti šv. Mišiomis ir koncertu susirinko gausus parapijiečių ir svečių būrys. Svarbiausias šventės herojus – gruodžio 27-ąją 90-mečio sulaukęs ilgametis klebonas, o dabar altaristas kun. Ignas Kavaliauskas, šiemet, rugsėjo 12-ąją, minėjęs ir kunigystės 65 metų sukaktį. Be to, šiemet sukako  40 metų, kai jis buvo paskirtas į Onuškį, kur gyvena ir dabar. Kunigo jubiliato pasveikinti ir šv. Mišias aukoti atvyko Kaišiadorių vyskupai ordinaras Jonas Ivanauskas ir emeritas Juozas Matulaitis, kaimyninių Aukštadvario ir Semeliškių parapijų klebonai mons. Vytautas Kazys Sudavičius ir kun. Gintautas Jančiauskas, Širvintų dekanas ir klebonas kun. Leonas Klimas, kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas. Šv. Mišiose giedojo, o pasibaigus joms – koncertą surengė Kauno sakralinės muzikos mokyklos solistai ir jų vadovas kun. dr. Vilius Sikorskas. Kunigą jubiliatą sveikino Trakų rajono merė Edita Rudelienė, vicemerė Marija Puč, Seimo nariai Juozas Baublys ir Jonas Liesys, buvę Alovės, Vytautavos ir Žilinų parapijiečiai, Varėnos rajono Jakėnų seniūnas Dainius Junevičius, Onuškio seniūnė Zita Aniulienė, Panošiškių koplyčios lankytoja Rūta Žirgulytė ir gausus Onuškio parapijiečių būrys – juk per 40 metų didelė dalis jų pakrikštyta, sutuokta…

Mylimo kunigo pagerbimas baigėsi bendruomenės ir svečių agape Onuškio Donato Malinausko gimnazijoje. Malonu, kad gimnazijos bendruomenė prisideda rengiant Bažnyčios šventes, o jos direktorė Rima Blikertienė kunigą jubiliatą irgi viešai pasveikino. Gimnazijoje susirinkusieji ne tik vaišinosi, bendravo, bet ir klausėsi Onuškio kaimo kapelos „Samė“ atliekamų melodijų.

Kun. I. Kavaliauskas yra gimęs 1929 m. gruodžio 27 d. Želvoje (Ukmergės r.), penkių vaikų šeimoje. Baigęs Želvos vidurinę mokyklą įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1954 m. rugsėjo 12 d. vyskupas Kazimieras Paltarokas jį įšventino kunigu. Jis trumpai vikaravo Želvoje, paskui po keletą metų dirbo Molėtuose, Pusnėje, Paparčiuose, Alovėje, Punioje, o nuo 1979 m. kovo 20 d. iki 2007 m. birželio 5 d. klebonavo Onuškyje, įvairiais metais aptarnaudamas dar Vytautavos ir Žilinų parapijas bei Panošiškių koplyčią. Vėliau kunigas liko Onuškyje ir pagal galimybes padeda naujajam klebonui jau kaip altaristas. Kaip homilijoje sakė vysk. J. Ivanauskas, šio kunigo apsisprendimą tarnauti Dievui ir žmonėms lėmė dora ir pamaldi šeima. Vyskupas įteikė kunigui Ignui padėkos už tarnystę raštą, o po šv. Mišių kartu su vyskupu emeritu J. Matulaičiu suteikė palaiminimą.

Beje, kita proga švęsti – sukako 190 metų nuo Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios pastatymo. Iš plytų ir akmenų mūro dvarininko K. Šetkevičiaus rūpesčiu pastatyta vėlyvojo klasicizmo romantizmo bruožų turinti stačiakampio plano bažnyčia garsėja savo išoriniu panašumu į Vilniaus arkikatedrą .

Šią šventę padėjo surengti Trakų rajono savivaldybės administracija ir merė E. Rudelienė, UAB „Trakų kooperacijos prekyba“ direktorė Adelė Gedminienė ir jos pavaduotojas Liudvikas Gliebus.

 

 

Share Button

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


vasario 17, 2020

Visai Lietuvai šiandien švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, SĮ „Susisiekimo paslaugos“ šią datą paminėti pakvietė ir sostinės autobusų bei troleibusų […]

vasario 17, 2020

Į Vasario 16-osios iškilmes Kalvarijoje pagerbti iškilų diplomatą, Nepriklausomybės Akto signatarą,  gestapo bei Stalino lagerių kalinį Petrą Klimą susirinko gausus […]

vasario 17, 2020

Vilniaus Fabijoniškių baseine įvykusios Vilniaus miesto sporto centro (VMSC) suaugusių ir jaunių žiemos plaukimo pirmenybės buvo neeilinės. Pirmą kartą Lietuvos […]

vasario 17, 2020

Vilnius švenčia Laisvę: Gedimino prospekte suliepsnojo 30 Laisvės laužų, skamba dainos ir plevėsuoja trispalvės.   Pastaruosius kelerius metus jau tapo […]

vasario 17, 2020

2020 m. vasario 16-ąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Šiaulių „Aušros“ muziejus pirmą kartą atvėrė restauruotų Venclauskių namų duris ir […]

vasario 17, 2020

Vasario 11-ąją Rūdiškių biblioteka surengė mažiesiems lopšelio-darželio „Pasaka“ vaikams drakonišką rytmetį „Kaip nugalėti drakonligę“. Sirgti mes nelinkim niekam, bet kartais […]

vasario 17, 2020

Vasario 7 d. Trakų viešojoje bibliotekoje įvyko pirmasis Skaitytojų klubo susitikimas, kurio metu dalyviai dalijosi skaitymo patirtimi, patikusiomis mintimis ir […]

vasario 17, 2020

Pirmą kartą Vilniaus knygų mugėje įsikūrusi Lietuvos kultūros centrų salė vasario 20–23 d. taps muzikalia šokančia, dainuojančia ir bendraujančia erdve, […]

vasario 17, 2020

Miesto statusą turinčios Subačiaus gyvenvietės Petro Černiausko gatvės pradžioje įsikūrę Mykolas ir Aldona Užos kartu jau 53 metai. Ponia Aldona […]

vasario 17, 2020

2020 m. vasario 11 d. Lietuva minėjo Saugesnio interneto dieną, kuri buvo minima daugelyje pasaulio šalių jau 17-ą kartą. Įvairios […]