6 sausio, 2015
Panevėžio visuomenės sveikatos centro informacija

Panevėžio apskrities 2014 m. II pusmečio asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilės

Panevėžio visuomenės sveikatos centro (toliau – Centras) specialistai praėjusiais metais analizavo Panevėžio apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eiles, apie kurias, remiantis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2007 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1K-113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų laukimo eilių registravimo ir stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“, duomenis renka Panevėžio teritorinė ligonių kasa.

Paslaugų laukimo eilė yra laikotarpis, kurį pacientui tenka laukti nuo jo kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) dienos iki paslaugos suteikimo dienos. Paslaugos, kurioms buvo taikoma stebėsena: planinės pirminės ir specializuotos ambulatorinės paslaugos, brangiųjų tyrimų ir dienos stacionaro paslaugos. Iš duomenis pateikusių ASPĮ atrinktos tos ASPĮ, kuriose per 2014 m. II pusmetį bent vieną mėnesį trumpiausia pacientų laukimo trukmė konkrečiai paslaugai gauti buvo lygi arba ilgesnė nei 10 dienų. Nagrinėjamu laikotarpiu tokių įstaigų buvo 7.

Panevėžio apskrityje 2014 m. II-ąjį pusmetį didžiausia pacientų laukimo eilių problema stebėta VšĮ Panevėžio r. savivaldybės poliklinikoje. 10 dienų ir ilgesnės pacientų laukimo eilės per pastaruosius 6 mėn. bent vieną mėnesį registruotos net pas 16 gydytojų specialistų: pas akušerius – ginekologus, burnos chirurgus, dermatovenerologus, kraujagyslių chirurgus, neurologus, kardiologus, echoskopuotojus, endokrinologus, endoskopuotojus, ortopedus traumatologus, urologus, vaikų ir paauglių psichiatrus, vaikų kardiologus, pirminės psichikos sveikatos priežiūros specialistus, otorinolaringologus, vidaus ligų gydytojus. Tokios eilių susidarymo priežastys buvo: gydytojų specialistų atostogos vasaros laikotarpiu, profilaktiniai vaikų sveikatos patikrinimai prieš mokyklą, specialistų trūkumas, apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo trūkumas, profilaktinių programų vykdymas, kompensuojamųjų vaistų išrašymas ir kt.

Kupiškio r. savivaldybėje 10 dienų ir ilgesnės eilės per 2014 m. III ir IV ketv. registruotos tik VšĮ Kupiškio ligoninėje pas endokrinologą ir urologą. VšĮ Panevėžio miesto poliklinikoje vasaros mėnesiais susidarė šiek tiek ilgesnė eilė pas vidaus ligų gydytojus. Nuo spalio mėn. ilgesnės eilės registruotos pas bendrosios praktikos odontologus. VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre pas šeimos gydytojus gruodžio mėn. registruota gerokai ilgesnė pacientų laukimo eilė nei kitais nagrinėjamo laikotarpio mėnesiais.

VšĮ Panevėžio miesto odontologijos poliklinikoje ilgiausios eilės registruotos pas tuos gydytojus specialistus, kurie įstaigoje dirba po vieną. Tam tikrais mėnesiais pacientų laukimo eilė siekė net 30 dienų: pas ortodontą-odontologą, ortopedą-odontologą ir vaikų odontologą. 2014 m. IV ketv. gerokai išaugo pacientų laukimo trukmė pas ortodontą-odontologą, o pas vaikų odontologą – sumažėjo.

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės konsultacijų poliklinikoje per pastarąjį pusmetį bent vieną iš nagrinėjamų mėnesių 10 dienų ar ilgesnė pacientų laukimo trukmė registruota pas 6 gydytojus specialistus: pas gastroenterologus, hematologus, kraujagyslių chirurgus, nefrologus, neurochirurgus, vaikų urologus. Eilių susidarymo pagrindinės priežastys: įrangos trūkumas, specialistų trūkumas, profilaktinių programų vykdymas, kompensuojamųjų vaistų išrašymas.

Per pastarąjį pusmetį Pasvalio r. savivaldybėje 10 dienų ir ilgesnės eilės registruotos tik VšĮ Pasvalio ligoninėje pas neurologus, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojus, oftalmologus, kardiologus, urologus. Iš įstaigos pateiktų duomenų matyti, kad išsprendus urologijos specialistų trūkumo klausimą, metų gale ilgų eilių pas urologus neberegistruojama.

Ilgesnių nei 10 dienos eilių neregistruota šiose savivaldybių ASPĮ: VšĮ Biržų ligoninėje, VšĮ Rokiškio r. ligoninėje, VšĮ Kupiškio r. savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centre, VšĮ Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre, VšĮ Rokiškio psichikos sveikatos centre, VšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centre, VšĮ Biržų r. savivaldybės poliklinikoje. Dienos stacionaro paslaugų ir brangiųjų tyrimų bei procedūrų eilių ilgesnių nei 10 dienos neregistruota.


8 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 213. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

5 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 434. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

4 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 517. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

3 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 501. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

2 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 426. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

1 kovo, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 243. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

24 vasario, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 631. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

19 vasario, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 663. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

17 vasario, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 376. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

15 vasario, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 203. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

12 vasario, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 468. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

10 vasario, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 569. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

9 vasario, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 387. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

4 vasario, 2021

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) informuoja, kad Kaune vasario 1 d buvo užfiksuotas kietųjų dalelių (KD10) […]

4 vasario, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 721. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

28 sausio, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 953. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

27 sausio, 2021

Greičiau nutraukti viruso plitimą ir išsaugoti daugiau gyvybių – prie šio tikslo gali prisidėti kiekvienas, kuriam patvirtinta koronavirusinė infekcija (COVID-19), […]

27 sausio, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 1278. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

26 sausio, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 686. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]

23 sausio, 2021

Statistikos departamentas praneša, kad per praėjusią parą patvirtintų naujų atvejų konkretiems žmonėms skaičius – 1001. Bendras patvirtintų atvejų konkretiems žmonėms […]