kovo 6, 2017
Pasvalio rajono savivaldybės administracijos informacija
Pasvalio kraštiečių bendrija dalijosi savo šiluma ir meile Pasvalio kraštui

Kovo 4 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyko Pasvalio kraštiečių bendrijos suvažiavimas, kuriame buvo ne tik susirinkę daugybė pasvaliečių, bet kartu buvo aptarti keli svarbūs Pasvalio kraštui klausimai.

Susirinkusiuosius pasitiko kariuomenės vyrų choras „Aidas“, linksmomis dainomis atidaręs suvažiavimą. Susirinkusiųjų tarpe buvo ir Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, pasveikinęs visus ir prisiminęs pasvalietiškas savo šaknis jis svarstė prisijungimą prie kraštiečių bendrijos. Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, pasidabinęs Pasvalio krašto garbės piliečio regalijomis, užlipęs į sceną sveikino visus susirinkusius bei džiugino visada pakilia savo nuotaika. Į sceną pakilęs Pasvalio kraštiečių bendrijos pirmininkas Rimantas Kanapėnas taip pat tarė sveikinimo žodį ir iškart perėjo prie svarbių klausimų svarstymo.

Aptarus praėjusius metus ir išrinkus suvažiavimo moderatorių bei sekretorę, buvo aptartas bendrijos valdybos narių klausimas. Itin įdėmiai buvo svarstomas išnykusių kaimų Pasvalio rajone įamžinimo klausimas. Bendrijos pirmininkas minėjo, jog iš 350 kadaise buvusių Pasvalio kaimų šiuo metu likę tik apie 130. Pasvalio rajono savivaldybės meras Gintautas Gegužinskas kalbėjo apie būdus, kaip būtų galima juos įamžinti. Buvo pateikti keli galimi variantai – koplytstulpiai ar jų parkas, kur kiekvienas kaimas turėtų savo atminimo paminklą, rodyklių skulptūros variantas, kur kiekvienas kaimas užrašomas ir kartu nurodoma jo buvimo kryptis, naujų kaimų pavadinimas pagal senųjų vardus, taip išnykusius kaimus paverčiant naujomis gyvybės vietomis bei sudarant kaimų sąvadą. VU geografijos ir kraštotvarkos specialistė Filomena Kavoliūnaitė išdėstė ir kitą įamžinimo būdą: detaliame ir smulkiame žemėlapyje sužymėti visus buvusius kaimus, kartu pridedant ir pasisakymus, apsakymus bei įvairius tautosakos pagrindais kurtus pasakojimus apie to kaimo gyvenimą ir žmones. Jos nuomone, negalime duoti senųjų kaimų pavadinimų naudoti naujoms gyvenvietėms – taip bus užmirštos buvusios tradicijos, gyventojai ir istorija. Mes turime išsaugoti atminimą, kaip šešėlius virš žemės, kurie kvies naujus gyventojus įsikurti. Po pasisakymų buvo apsvarstytas kreipimasis „Dėl išnykusių kaimų atminimo įamžinimo Lietuvoje“  į LR Seimo kultūros komitetą ir LR kultūros ministeriją. Daugumai suvažiavimo dalyvių pritarus jis buvo pasirašomas ir bus siunčiamas nurodytoms institucijoms.

Taip pat suvažiavimo metu buvo apdovanoti bendrijai nusipelnę asmenys – Vytautas Jonas Jankauskas, Pranas Kiznis ir Gintautas Gegužinskas. Pasvalio rajono savivaldybės meras padėką ir naujai nukaltą auksinį medalį gavo už Pasvalio krašto ilgametį puoselėjimą ir Pasvalio kraštiečių bendrijos (asociacijos) veiklos rėmimą.

Baigiantis renginiui džiugino Pasvalio kultūros centro Mikoliškio kapela „Apynėlis“, įsiūbavęs ir į dainavimą įtraukęs visą salę dalyvių.

Share Button


gegužės 6, 2019

Kiekvieną pavasarį Pasvalio rajono bibliotekininkai tradiciškai apdovanoja per metus daugiausiai bibliotekas lankiusius, čia skaičiusius ir bibliotekas rėmusius rajono gyventojus. Tradicinė […]

sausio 27, 2019

Gruodį tradiciškai Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialiniame muziejuje vyksta literatūriniai skaitymai „Užgimimo šviesoj“. Baltu, snieguotu keliu Pasvalio krašto muziejaus autobusu […]

sausio 26, 2019

2019 metai LR Seimo sprendimu Lietuvoje paskelbti Pasaulio lietuvių bendruomenės metais. Jie skirti visiems tiems, kas aplinkybių priversti ar savo […]

lapkričio 13, 2018

Lapkričio 7 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje, kurioje mokėsi ne vienas garsus ir Lietuvai svarbus asmuo, buvo atidaryta nauja paroda […]

liepos 30, 2018

Pasvalio dekanato Joniškėlio Švč. Trejybės parapijoje vyko Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos XIV Kongresas „Aš esu jūsų […]

gegužės 23, 2018

Gegužės 21-oji, antroji Sekminių diena Daujėnuose buvo ypatinga: į Daujėnų klojimo teatrą prigužėjo vaikų iš visos Lietuvos. Mat čia vyko […]

kovo 29, 2018

Kovo 23 d., penktadienį, Pasvalio krašto muziejuje vyko Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro veiklos dešimtmečiui paminėti skirta konferencija „Socialinė […]

kovo 21, 2018

Praėjusį penktadienį, kovo 16 dieną, Pervalkų bendruomenės namuose – neeilinis įvykis: buvo užfiksuotas aukščiausios origami eglutės rekordas. Į Pervalkų bendruomenės […]

kovo 5, 2018

Pasibaigus oficialioms atkurtos Lietuvos 100-mečio iškilmėms, TV laidų vedėja Edita Mildažytė kartu su Dainų šventės rengėjais išsiruošė į žygį per […]

kovo 2, 2018

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba planuoja naujai pritaikyti lankymui unikalųjį Žalsvąjį šaltinį, esantį Pasvalyje. Žalsvasis šaltinis – giliausias Lietuvos urvas, kurio […]