26 sausio, 2023
Danutė Pociuvienė

Patvirtintas 2023 metų Panevėžio rajono savivaldybės biudžetas

Panevėžio rajono savivaldybės taryba patvirtino 2023 metų savivaldybės biudžetą.

Šių  metų bendra biudžeto apimtis sudaro 56,5 mln. Eur. Asignavimai paskirstyti aštuonioms programoms vykdyti.

Kaip ir kasmet, daugiausia – šiemet 42,8 proc. visų planuojamų išlaidų – 24,2 mln. Eur teko Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai (pernai 20,3 mln. Eur).

23,9 mln. Eur skiriami švietimo įstaigoms išlaikyti, iš jų: 10,5 mln. Eur – mokymo lėšos. Lėšos skiriamos pagal sąlyginį klasių (grupių) skaičių ir mokinių skaičių jose.

10,8 mln. Eur sudaro švietimo įstaigų savivaldybės biudžeto lėšos. Iš jų 996 tūkst. Eur skirta mokinių pavėžėjimui, 55 tūkst. Eur 2023 m. švietimo įstaigų vykdomiems 10-čiai ES programos „Erasmus+“ projektų, neformaliajam vaikų švietimui – 142 tūkst. Eur, 15 tūkst. Eur – Trečiojo amžiaus universiteto veikloms, 13 tūkst. Eur už 2022 m. savarankiškai vykdytus ES projektus, nuo gautos sumos 15 procentų skiriama įstaigoms.

49,5 tūkst. Eur valstybės lėšų skirta socialinę riziką patiriančių vaikų privalomam ikimokykliniam ugdymui užtikrinti.

Iš savivaldybės administracijai skiriamų lėšų Ugdymo proceso ir kokybiškos ugdymosi aplinkos užtikrinimo programai 61 tūkst. Eur sudaro savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų skiriama: 9 tūkst. Eur spaudinių leidybai; 35 tūkst. Eur Vaikų socializacijos, Vaikų vasaros užimtumo ir poilsio, Smurto ir patyčių prevencijos programoms; 10 tūkst. Eur studijų rėmimui; 7 tūkst. Eur suaugusiųjų neformaliojo švietimo rėmimui. 136 tūkst. Eur valstybės lėšų skiriama vaikų neformaliajam švietimui finansuoti.

Savivaldybės valdymo programai skiriama 20,2 proc. visų asignavimų – 11,4 mln. Eur (pernai 9,6 mln. Eur).

Šioje programoje numatytos valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšos Kontrolės ir audito tarnybai; Priešgaisrinei tarnybai; Savivaldybės administracijai; paskoloms grąžinti ir palūkanoms už jas mokėti, savivaldybės administracijos direktoriaus rezervui; seniūnijų veiklai. Taip pat numatoma 410 tūkst. Eur valstybės lėšų švietimo įstaigų mokinių nemokamo maitinimo išlaidoms ir 135 tūkst. Eur – Socialinių paslaugų centro socialinėms paslaugoms teikti ir kt. 

Aktyvaus bendruomenės gyvenimo skatinimo programa bus įgyvendinama už 5,6 mln. Eur – 9,9 proc. planuojamų išlaidų (pernai buvo 4,7 mln. Eur).

1,4 mln. Eur skiriama savivaldybės administracijai, iš jų: 150 tūkst. Eur ES lėšos projektams vykdyti, 1,2 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos (iš jų: 20 tūkst. Eur kultūros įstaigų kolektyvų kelionėms, 130 tūkst. Eur nevyriausybinių organizacijų rėmimui, 50 tūkst. Eur religinių bendruomenių rėmimui, 50 tūkst. Eur nevyriausybinių organizacijų sporto srities rėmimui, 31 tūkst. Eur jaunimo užimtumo skatinimui, 50 tūkst. Eur 30 proc. prisidėjimui prie kultūros projektų vykdymo), 26 tūkst. Eur valstybės lėšos projektams vykdyti.

Šioje programoje 2,7 mln. Eur skiriama kultūros įstaigų (kultūros centrų) veiklai, iš jų 2,6 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

1,5 mln. Eur skiriam bibliotekų veiklai, iš jų 1,4 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos.

Infrastruktūros priežiūros, modernizavimo ir plėtros programai numatyta 2,2 mln. Eur – 3,9 proc. (pernai 3,2 mln. Eur).

1,8 mln. Eur skiriama Savivaldybės administracijai, iš jų 1,2 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 30 tūkst. Eur valstybės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos,  168 tūkst. Eur valstybės lėšų likutis ir 452 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų likutis.

350 tūkst. Eur seniūnijoms savivaldybės biudžeto ir įstaigų pajamų lėšos.

Socialinės atskirties mažinimo programai skirta 8,9 mln. Eur – 15,8 proc. visų asignavimų (pernai 7,7 mln. Eur).

6,2 mln. Eur skiriama savivaldybės administracijai, iš jų: 150 tūkst. Eur ES lėšos projektams vykdyti,
per 5 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 4 tūkst. Eur valstybės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos.

90 tūkst. Eur valstybės lėšos akredituotiems vaikų dienos centrams, 7 tūkst. Eur valstybės lėšos kompensacijoms mokėti už ukrainiečiams suteiktą būstą, 0,1 tūkst. Eur valstybės lėšos vienkartinėms išmokoms įsikurti gyvenamojoje vietoje savivaldybės teritorijoje ir (ar) mėnesinėms kompensacijoms vaiko ugdymo pagal ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo programą išlaidoms finansuoti, 2 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšos asmeniniai pagalbai teikti ir administruoti, 201 tūkst. Eur valstybės lėšos neįgaliųjų reabilitacijai ir būsto prataikymui.

70 tūkst. eurų seniūnijoms savivaldybės biudžeto lėšų.

2,7 mln. Eur Socialinių paslaugų centrui: 292 tūkst. Eur valstybės (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti lėšos, apie 1,8 mln. Eur savivaldybės biudžeto lėšos, 295 tūkst. eurų gaunamos pajamos už suteiktas paslaugas. Valstybės biudžeto lėšos: 120 tūkst. Eur asmeninei pagalbai teikti ir administruoti, 75 tūkst. Eur socialinių paslaugų srityje dirbančių darbuotojų darbo užmokesčiui, 6 tūkst. Eur šakos kolektyvinei sutarčiai įgyvendinti, 25 tūkst. Eur kompleksinėms paslaugoms šeimai organizuoti.

Sveikatos apsaugos programai skiriama 0,5 mln. Eur – 1 proc. visų asignavimų (pernai 0,5 tūkst. Eur).

Iš jų 0,5 mln. Eur skiriama Visuomenės sveikatos biurui.

Aplinkos apsaugos programai skiriama 1,5 mln. Eur –  2,6 proc. visų asignavimų (pernai 1,4 mln. Eur).

Ekonominio konkurencingumo didinimo programai įgyvendinti skirta – 2,2 mln. Eur 3,8 proc. (pernai 2,5 mln. Eur).

Šioje programoje 0,5 mln. Eur – savivaldybės biudžeto lėšos, iš jų: 140 tūkst. Eur skiriama smulkaus ir vidutinio verslo rėmimui, 20 tūkst. Eur – turizmo veiklų rėmimui.

453 tūkst. Eur bus panaudota valstybės (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms vykdyti, 480 tūkst. Eur ES lėšų projektų vykdymui, 84 tūkst. Eur valstybės lėšų projektų vykdymui ir 656 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų, gaunamų pagal kitus teisės aktus melioracijos infrastruktūros atnaujinimui.


9 balandžio, 2024

Šiandien, po kelerių metų pertraukos, po rekonstrukcijos oficialiai duris atvėrė Aukštaičių g. 4C įsikūręs Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir […]

9 balandžio, 2024

Dauguma (59 proc.) tėvų Lietuvoje mano, kad IT srities profesijos yra ir išliks perspektyviais karjeros pasirinkimais jų vaikams, o 39 […]

9 balandžio, 2024

Kultūros ministerija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija pradeda įgyvendinti Socialinio recepto projektą, kuris vyks 13-oje Lietuvos savivaldybių. Šįmet projektas bus […]

Gintaro Lukoševičiaus nuotr.
8 balandžio, 2024

Pavasaris į Panevėžio rajoną atnešė džiugią šventę – Paįstrio kultūros centrą savo sparnais palietė „Aukso paukštė“. Šis aukščiausias šalyje mėgėjų […]

8 balandžio, 2024

Vasarį Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymu atlikta apklausa parodė, kad Lietuvoje maisto stokoja kas septintas žmogus (praėjusiais metais buvo […]

8 balandžio, 2024

Panevėžio rajone sekmadienį pavogta 10 avilių su bitėmis, pranešė policija. Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, apie 15 val. 20 […]

5 balandžio, 2024

Panevėžio sporto centro direktoriui Sauliui Raziūnui perduotas Kostopilio vaikų ir jaunimo sporto mokyklos oficialus raštas, kuriame prašoma suteikti paramą šios […]

Infomobilis / G. Kartano nuotr.
3 balandžio, 2024

Panevėžys jau antrus metus iš eilės paminėjo Pasaulinę inžinerijos dieną. Visą kovo mėnesį vyko įmones ir įstaigas suvienijęs renginių ciklas […]

3 balandžio, 2024

Poezija – tai garsų, emocijų, spalvų pasaulis, kuris įkvepia kiekvieną, prisilietusį prie jo. Tas pasaulis augina, gydo, brandina, keičia, jungia, […]

29 kovo, 2024

Šiandien, kovo 29-osios, vidurdienį prie Panevėžio rajono savivaldybės administracijos pastato suplevėsavo Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) vėliava. Iškilminga vėliavos pakėlimo […]

28 kovo, 2024

Lietuvos regionai skiriasi ekonomine padėtimi, tarmėmis, vairavimo įpročiais ir t. t., tačiau juos – bent didžiuosiuose šalies miestuose ‒ aiškiai […]

Kėdainių g. stambiagabaričių a.
27 kovo, 2024

Nuo balandžio 2 d. Panevėžyje veikti pradeda nauja Kėdainių g. 13 ir 15 įsikūrusi didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė – […]

22 kovo, 2024

Kovo 16 d. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos didžiojoje salėje šurmuliavo bendruomenininkai. Vyko visuotinis-rinkiminis Panevėžio rajono bendruomenių sąjungos narių susirinkimas. Kreipdamasi […]

19 kovo, 2024

2024-ųjų metų pradžioje išleistas ypatingas leidinys – skaitomiausia pasaulio literatūros klasikos knyga, užkariavusi milijonus širdžių visame pasaulyje, pagal pardavimus populiarumu […]

19 kovo, 2024

Šie prasidėję 2024-ieji Seimo nutarimu sureikšminti kaip Dainų šventės 100-mečio metai. Kad išmoktume džiaugtis kultūros paveldu, išskiriančiu mus tarp kitų […]

19 kovo, 2024

Šešių Lietuvos žiedinių savivaldybių vadovai nepritaria Sveikatos apsaugos ministerijos rengiamai pertvarkai, pagal kurią nuo šių metų liepos 1 dienos savivaldybės […]

18 kovo, 2024

Šiandien Panevėžio kultūros centre vyko iškilminga Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatų apdovanojimo ceremonija. Renginio metu pagerbta 16-a šalies […]

Konferencijos dalyvių nuotr.
15 kovo, 2024

Pavasaris Panevėžio rajone prasidėjo įkvepiančiu Naujamiesčio mokyklos ir Panevėžio rajono švietimo centro bendradarbiavimu – kovo 8 dieną vyko konferencija „Mokykla […]

14 kovo, 2024

Gražiomis erdvėmis ir skoningais statiniais akį džiuginantis Vadoklių miestelis pavasarį pasitinka dar gražesnis. Jį papuošė modernizuotas, šiuolaikiškai atnaujintas seniūnijos administracijos […]

14 kovo, 2024

Miežiškių kultūros centre klegėjo, skambėjo, dalyvius ir publiką džiugino, pavasarį kvietė tradicinė Lietuvos armonikininkių šventė-varžytuvės „Petronės armonika“. Kas antrus metus […]