25 rugsėjo, 2017
Lietuvos darbo biržos informacija

Pertvarka Lietuvos darbo biržoje įgauna pagreitį – pokyčiai atkeliauja į teritorines darbo biržas

Permainas vykdanti Lietuvos darbo birža užbaigia antrojo etapo struktūrinius pokyčius – devynios teritorinės darbo biržos šią savaitę pradėjo dirbti naujoje struktūroje. Pilotinį teritorinių darbo biržų administracijų struktūrų modelį nuo šių metų sausio 1 d. pirmiausia išbandė Marijampolėje, Panevėžyje ir Utenoje, kur buvo sumažintas administravimo funkcijas vykdančių darbuotojų skaičius ir orientuojant juos aktyviai dirbti su darbdaviais bei subalansuojant darbo krūvius. Nuo rugsėjo 18 dienos visos šalies teritorinės darbo biržos perėjo dirbti pagal naująją administracijos struktūrą. Pertvarka prasidėjo 2016 m. rugsėjo 1 d., kuomet buvo pakeista Lietuvos darbo biržos administracijos struktūra.

Šiame struktūrinių pertvarkymų etape teritorinėse darbo biržose (išskyrus Klaipėdos TDB, kuri nevykdė pertvarkos) iki 963 etatų padaugėjo dirbančių darbuotojų tiesiogiai su klientais. Iš 119 sutaupytų etatų 66 buvo nukreipti tiesioginiam darbui su klientais, likę 53 – vykdyti teritorinei darbo biržai pavestas funkcijas. Šį rugsėjį su klientais daugiau pradeda dirbti 12 darbuotojų Vilniuje, Kaune – 11, Šiauliuose – 10, Panevėžyje – 9, Alytuje ir Utenoje – po 6, Marijampolėje – 5, Tauragėje – 4, Telšiuose – 3.

Numatomi pokyčiai buvo išbandyti pasitelkiant pilotines pertvarkas trijose teritorinėse darbo biržose. Nuo šių metų sausio mėnesio jie buvo įgyvendinti Utenoje, Panevėžyje ir Marijampolėje, kurie leido sumažinti vadovaujančių asmenų skaičių 40-čia, supaprastėjo procesai, eliminuojamas raštų rašymas iš skyriaus į skyrių, daugiau dėmesio skiriama tiesioginei paslaugai su klientais, tai yra darbdaviais ir darbo ieškančiais. Pilotinį modelį taikiusiose teritorinėse darbo biržose sustiprėjo konstruktyvus bendradarbiavimas, gerokai supaprastėjo komunikacija tarp specialistų vykdant operatyvinį planavimą ir kontrolę bei darbo rinkos stebėseną.

Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė akcentavo, kad reformos esmė yra išgryninti Darbo biržos funkcijas, supaprastinti procesus, optimizuoti resursus ir sutelkti kuo daugiau žmogiškųjų išteklių tiesiogiai teikti paslaugas klientams – darbo ieškantiems ir darbdaviams, operatyviai ir individuliai spręsti jų situacijas, susijusias su integracija į darbo rinką ar nedarbo prevencija. Pagrindinis pertvarkos akcentas yra mažiau vadovaujančių asmenų, daugiau tiesiogiai su klientais dirbančiųjų.

EBPO ekspertai Lietuvai yra rekomendavę didinti investicijas į darbo biržą ir mažinti krūvius darbuotojams. Anot ekspertų, normalus darbo krūvis vienam darbuotojui yra 150, o šiuo metu darbo biržoje tiesiogiai su klientais dirbantiems asmenims tenka 405 darbo ieškantys asmenys. Dėl to naujovėmis siekiama optimizuoti veiklas, išbraukti nereikalingus procesus, kurie yra netikslingi.

Aktyvesnis darbas su darbdaviais

„Nuo šio rudens pradedame visoje Lietuvoje daugiau dėmesio skirti darbdaviams, priskirti kiekvienam vadybininką, kad darbdavys turėtų vieną kontaktą darbo biržoje ir daug dėmesio planuojame skirti būtent kokybiškoms atrankoms. Šie pokyčiai leis mums papildyti savo duomenų bazę kvalifikuotų darbuotojų laisvomis daro vietomis ir, žinoma, darbo ieškantiems asmenims galėsime pasiūlyti daugiau kokybiškesnių darbo vietų“, – sakė LDB vadovė.

Praktika, įgyvendinus pokyčius Panevėžyje, atskleidė gerokai išaugusias darbo su darbdaviais apimtis – šiais metais gerokai suaktyvėjo darbas su darbdaviais – keliskart daugiau atlikta vizitų į įmones, palyginti su 2016 m. Todėl ketinama tęsti ir diegti iniciatyvias darbo su darbdaviais praktikas kitose teritorinėse darbo biržose.

Tuo tikslu padidėjo darbdavius aptarnaujančių darbuotojų skaičius – visoje šalyje su darbdaviais dirbs 88 specialistai, iš jų daugiausiai – Vilniuje ir Kaune.

Daugiau dėmesio darbo biržos klientams

Pilotinis modelis parodė, kad įgyvendinti pokyčiai sudarė sąlygas klientus aptarnaujančių skyrių specialistams skirti daugiau dėmesio tiesioginiam darbui su klientais. Individualizuotos paslaugos darbo ieškantiems asmenims, leis greičiau juos perkvalifikuoti, kad jie kuo greičiau įsilietų į darbo rinką. Orientuojantis į įdarbinimą, o ne į mokymo procesą, Užimtumo įstatyme įtvirtinta nauja nuostata dėl kompetencijų įvertinimo, kai darbo ieškančiam turi būti nustatomos turimos kompetencijos ir mokoma tik tų dalykų, kurie reikalingi kvalifikacijai įgyti, bet ne visos profesinio mokymo programos.

Įgyvendinus pertvarką, viena iš naujovių – teritorinėse darbo biržose įkurti Jaunimo užimtumo skyriai (JUS), kur vienoje vietoje jaunimui iki 29 metų nuosekliai bus teikiamos darbo rinkos, profesinio orientavimo ir kitos profesinio kryptingumo paslaugos bei aktyvios darbo rinkos politikos priemonės.

Perkvalifikavimo paslaugų kokybės plėtra

Siekiant užtikrinti teikiamų perkvalifikavimo paslaugų kokybę atidžiau bus vertinamos mokymo programos, atsižvelgiant į jų patrauklumą darbdaviams bei įgyjamos kvalifikacijos ateities perspektyvas. Taip pat svarstomos galimybės išplėsti perkvalifikavimo paslaugų galimų gavėjų gretas. Kaip sakė LDB vadovė, investuoti į žmogų reikia tada, kai jis dar nėra bedarbis. Tuo pagrįsta Vokietijos ir Austrijos užimtumo tarnybų veikla, tai veikia kaip prevencija nedarbui ir daugeliui socialinių problemų, nes žmogus yra perkvalifikuojamas ir įliejamas į darbo rinką iš karto, kol dar neįsijungia pašalpų ir nedarbo draudimo mokėjimo sistemos.

Aptarnavimo kokybės užtikrinimas

„Nuo šiol kur kas efektyvesnis bus ir kvalifikacijos kėlimo ar kitų įgūdžių tobulinimo procesas. Išsiaiškinus, kokių būtent įgūdžių būtent trūksta žmogui, būtent šiuos tobulinti jį ir nukreipsime. Taip taupysime ir kliento, ir darbdavio laiką, greičiau pasieksime rezultatą, galiausiai, taupysime ir resursus. Labai svarbu, kad įgyvendinus pertvarką bus sudarytos sąlygos paslaugas suteikti klientams ir telefonu. Visas integravimo į darbo rinką procesas bus orientuotas į greitesnį įdarbinimą, bet ne į procesą mokytis“, – akcentavo L. Valalytė.

Teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, jau rudenį sudarytos sąlygos pradėti skambučių centro veiklas, palaipsniui į jas įtraukiant dalį klientų aptarnavimo darbuotojų.

Reformos įgyvendinimo apimtys

 

Šiuo metu sėkmingai reformą įgyvendina 9 teritorinės darbo biržos. Kaip ir pilotinį modelį taikiusios trys teritorinės darbo biržos, jose panaikintos visų direktoriaus pavaduotojų, struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojų ir poskyrių vedėjų pareigybės. Tokiu būdu sumažinant vadovaujančio personalo skaičių ir sudarant galimybes daliai šių darbuotojų pereiti dirbti tiesiogiai su klientais bei siekiant subalansuoti darbuotojų krūvius.

Darbo išteklių ir Užimtumo rėmimo skyrius sujungusį vieną struktūrinį padalinį – Klientų aptarnavimo departamentą, procesai gerokai supaprastėjo – greičiau priimami ir vykdomi sprendimai. Pavyzdžiui, Panevėžio skyriuje panaikinus paslaugų darbdaviams poskyrio vedėjo pareigybę ir 4 klientų aptarnavimo skyriuose buvusiems vedėjų pavaduotojams pradėjus dirbti paslaugų darbdaviams specialistais, suaktyvėjo darbas su darbdaviais. Anksčiau rajonuose paslaugas darbdaviams teikdavo keli tarpininkavimo funkcijas vykdantys specialistai. Dabar paskirti specialistai, kurie organizuos darbuotojų atrankas, parinks aktyvias priemones, siūlys kitas darbo biržos paslaugas atitinkančius darbdavio poreikius.

Kitą rudenį – užimtumo tarnyba

Lietuvos darbo birža ir 10 teritorinių darbo biržų nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. taps Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, t.y. vienu juridiniu asmeniu iš 11.

Išsamiau skaitykite ČIA 


Irina Nosova, P. Židonio nuotr.
31 kovo, 2023

Šiandien Panevėžyje, „Galerijoje XX“, atidaryta Irinos Nosovos tapybos paroda „Beribės tylos“. „Pasaulis būna visoks. Dažnai labai netikėtas – kelerius pastaruosius […]

31 kovo, 2023

Kovo 30 dieną konkurso „Metų interjeras / Auksinė paletė ’22“ organizatoriai iškilmingai įteikė „Auksines paletes“ geriausių 2022 metais realizuotų interjerų autoriams. […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
31 kovo, 2023

Sodinukais daugiabučių kiemus norintys žalinti vilniečiai šiemet vėl kviečiami pasinaudoti galimybe – sostinės seniūnijos išdalins 4,5 tūkst. krūmų. Šiemet pasisodinti […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
31 kovo, 2023

Vilniaus miesto savivaldybėje pirmos 30 aktyviausių projekto „Vilnius yra mokykla“ mokyklų atsiėmė gido įrangos rinkinius. Iš viso trečdalį milijono eurų […]

31 kovo, 2023

Baigėsi Lietuvos jaunimo salės tinklinio čempionato jaunučių vaikinų U17 atkrintamasis etapas, kurio nugalėtoja tapo Panevėžio sporto centro trenerio Vytauto Skunčiko […]

31 kovo, 2023

Vilniaus miesto savivaldybė pradeda viešuosius pirkimus šių metų sporto infrastruktūros atnaujinimui. Permainos planuojamos net 21-ame bendrojo ugdymo įstaigos sporto aikštyne. […]

31 kovo, 2023

Šalia Lietuvos esanti nesaugi Baltarusijos atominė elektrinė kelia didelę grėsmę, todėl pasiruošti ir žinoti kaip elgtis joje įvykus branduolinei avarijai […]

Tarnaukite Lietuvai 2023 Dailės galerija apdovanojimai, P. Židonio nuotr.
30 kovo, 2023

Šiandien Panevėžio miesto Dailės galerijoje vyko iškilminga Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalių „Tarnaukite Lietuvai“ įteikimo ceremonija. Šiais metais Seimo įsteigti medaliai […]

30 kovo, 2023

Panevėžio styginių kvartetas Verbų sekmadienį kviečia apmąstymų ir susikaupimo valandai.  Koncerte Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje skambės monumentalus J. Haydno septynių […]

30 kovo, 2023

Atėjęs tikrasis pavasaris, atrodytų, turėtų tapti tikru džiaugsmu automobilių vairuotojams – nebereikia nukasinėti sniego nuo automobilio, gramdyti langų, lengviau vairuoti, […]

30 kovo, 2023

Dvi kultūros paveldo vertybės – Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių (ritualinių baseinų)  pastato liekanų kompleksas bei namų kompleksas J. Basanavičiaus gatvėje […]

30 kovo, 2023

2021-ųjų birželio pradžioje pradėtos sostinės Naugarduko gatvėje įsikūrusių Vilniaus lenkų kultūros namų priestato statybos baigtos. Projektą įgyvendinusi darnios miestų ir […]

Lygių galimybių integravimo ekspertė Vilma Gabrieliūtė
30 kovo, 2023

„Moterų neišrenka, nes jos pačios neina į politiką“, – analizuojant ką tik įvykusius rinkimus, ši dažnai viešumoje išsakoma visuomenės nuomonė […]

L. Kulikausko nuotr.
30 kovo, 2023

Kovo 24-ąją Telšiuose praūžė masiškiausių Lietuvos merginų sporto žaidynių „LadyGolas“ regioninis U14 amžiaus grupės finalas. Vakarų Lietuvos mokyklų komandos rungėsi […]

30 kovo, 2023

Persikėlimas į naujus namus yra vienas labiausiai jaudinančių gyvenimo įvykių. Tačiau keliantis į nuosavą būstą tenka spręsti ir daug naujų, […]

S. Žiūros nuotr.
29 kovo, 2023

Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė šešias sovietų karius vaizduojančias stelas perduoti Grūto parkui – skulptūras nuo šiol bus galima rasti […]

29 kovo, 2023

Kauno „Akropolis“ šventiniu Velykų laikotarpiu dirbs kitokiu grafiku. Pirmąją Velykų dieną beveik visas prekybos centras nedirbs – veiks tik kino […]

28 kovo, 2023

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį pasveikino Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos konferencijos ir apdovanojimų dalyvius. Šalies vadovas […]

28 kovo, 2023

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultete pagal ERASMUS+ programą surengtos tarptautinės bronzos liejimo kūrybinės dirbtuvės „Bronze casting workshop“. Joms vadovavo ilgametis […]

28 kovo, 2023

– Kovo 26 d. Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijos pastoracijos centre vyko X Lietuvos vaikų ir moksleivių – lietuvių […]