25 rugsėjo, 2017
Lietuvos darbo biržos informacija

Pertvarka Lietuvos darbo biržoje įgauna pagreitį – pokyčiai atkeliauja į teritorines darbo biržas

Permainas vykdanti Lietuvos darbo birža užbaigia antrojo etapo struktūrinius pokyčius – devynios teritorinės darbo biržos šią savaitę pradėjo dirbti naujoje struktūroje. Pilotinį teritorinių darbo biržų administracijų struktūrų modelį nuo šių metų sausio 1 d. pirmiausia išbandė Marijampolėje, Panevėžyje ir Utenoje, kur buvo sumažintas administravimo funkcijas vykdančių darbuotojų skaičius ir orientuojant juos aktyviai dirbti su darbdaviais bei subalansuojant darbo krūvius. Nuo rugsėjo 18 dienos visos šalies teritorinės darbo biržos perėjo dirbti pagal naująją administracijos struktūrą. Pertvarka prasidėjo 2016 m. rugsėjo 1 d., kuomet buvo pakeista Lietuvos darbo biržos administracijos struktūra.

Šiame struktūrinių pertvarkymų etape teritorinėse darbo biržose (išskyrus Klaipėdos TDB, kuri nevykdė pertvarkos) iki 963 etatų padaugėjo dirbančių darbuotojų tiesiogiai su klientais. Iš 119 sutaupytų etatų 66 buvo nukreipti tiesioginiam darbui su klientais, likę 53 – vykdyti teritorinei darbo biržai pavestas funkcijas. Šį rugsėjį su klientais daugiau pradeda dirbti 12 darbuotojų Vilniuje, Kaune – 11, Šiauliuose – 10, Panevėžyje – 9, Alytuje ir Utenoje – po 6, Marijampolėje – 5, Tauragėje – 4, Telšiuose – 3.

Numatomi pokyčiai buvo išbandyti pasitelkiant pilotines pertvarkas trijose teritorinėse darbo biržose. Nuo šių metų sausio mėnesio jie buvo įgyvendinti Utenoje, Panevėžyje ir Marijampolėje, kurie leido sumažinti vadovaujančių asmenų skaičių 40-čia, supaprastėjo procesai, eliminuojamas raštų rašymas iš skyriaus į skyrių, daugiau dėmesio skiriama tiesioginei paslaugai su klientais, tai yra darbdaviais ir darbo ieškančiais. Pilotinį modelį taikiusiose teritorinėse darbo biržose sustiprėjo konstruktyvus bendradarbiavimas, gerokai supaprastėjo komunikacija tarp specialistų vykdant operatyvinį planavimą ir kontrolę bei darbo rinkos stebėseną.

Lietuvos darbo biržos direktorė Ligita Valalytė akcentavo, kad reformos esmė yra išgryninti Darbo biržos funkcijas, supaprastinti procesus, optimizuoti resursus ir sutelkti kuo daugiau žmogiškųjų išteklių tiesiogiai teikti paslaugas klientams – darbo ieškantiems ir darbdaviams, operatyviai ir individuliai spręsti jų situacijas, susijusias su integracija į darbo rinką ar nedarbo prevencija. Pagrindinis pertvarkos akcentas yra mažiau vadovaujančių asmenų, daugiau tiesiogiai su klientais dirbančiųjų.

EBPO ekspertai Lietuvai yra rekomendavę didinti investicijas į darbo biržą ir mažinti krūvius darbuotojams. Anot ekspertų, normalus darbo krūvis vienam darbuotojui yra 150, o šiuo metu darbo biržoje tiesiogiai su klientais dirbantiems asmenims tenka 405 darbo ieškantys asmenys. Dėl to naujovėmis siekiama optimizuoti veiklas, išbraukti nereikalingus procesus, kurie yra netikslingi.

Aktyvesnis darbas su darbdaviais

„Nuo šio rudens pradedame visoje Lietuvoje daugiau dėmesio skirti darbdaviams, priskirti kiekvienam vadybininką, kad darbdavys turėtų vieną kontaktą darbo biržoje ir daug dėmesio planuojame skirti būtent kokybiškoms atrankoms. Šie pokyčiai leis mums papildyti savo duomenų bazę kvalifikuotų darbuotojų laisvomis daro vietomis ir, žinoma, darbo ieškantiems asmenims galėsime pasiūlyti daugiau kokybiškesnių darbo vietų“, – sakė LDB vadovė.

Praktika, įgyvendinus pokyčius Panevėžyje, atskleidė gerokai išaugusias darbo su darbdaviais apimtis – šiais metais gerokai suaktyvėjo darbas su darbdaviais – keliskart daugiau atlikta vizitų į įmones, palyginti su 2016 m. Todėl ketinama tęsti ir diegti iniciatyvias darbo su darbdaviais praktikas kitose teritorinėse darbo biržose.

Tuo tikslu padidėjo darbdavius aptarnaujančių darbuotojų skaičius – visoje šalyje su darbdaviais dirbs 88 specialistai, iš jų daugiausiai – Vilniuje ir Kaune.

Daugiau dėmesio darbo biržos klientams

Pilotinis modelis parodė, kad įgyvendinti pokyčiai sudarė sąlygas klientus aptarnaujančių skyrių specialistams skirti daugiau dėmesio tiesioginiam darbui su klientais. Individualizuotos paslaugos darbo ieškantiems asmenims, leis greičiau juos perkvalifikuoti, kad jie kuo greičiau įsilietų į darbo rinką. Orientuojantis į įdarbinimą, o ne į mokymo procesą, Užimtumo įstatyme įtvirtinta nauja nuostata dėl kompetencijų įvertinimo, kai darbo ieškančiam turi būti nustatomos turimos kompetencijos ir mokoma tik tų dalykų, kurie reikalingi kvalifikacijai įgyti, bet ne visos profesinio mokymo programos.

Įgyvendinus pertvarką, viena iš naujovių – teritorinėse darbo biržose įkurti Jaunimo užimtumo skyriai (JUS), kur vienoje vietoje jaunimui iki 29 metų nuosekliai bus teikiamos darbo rinkos, profesinio orientavimo ir kitos profesinio kryptingumo paslaugos bei aktyvios darbo rinkos politikos priemonės.

Perkvalifikavimo paslaugų kokybės plėtra

Siekiant užtikrinti teikiamų perkvalifikavimo paslaugų kokybę atidžiau bus vertinamos mokymo programos, atsižvelgiant į jų patrauklumą darbdaviams bei įgyjamos kvalifikacijos ateities perspektyvas. Taip pat svarstomos galimybės išplėsti perkvalifikavimo paslaugų galimų gavėjų gretas. Kaip sakė LDB vadovė, investuoti į žmogų reikia tada, kai jis dar nėra bedarbis. Tuo pagrįsta Vokietijos ir Austrijos užimtumo tarnybų veikla, tai veikia kaip prevencija nedarbui ir daugeliui socialinių problemų, nes žmogus yra perkvalifikuojamas ir įliejamas į darbo rinką iš karto, kol dar neįsijungia pašalpų ir nedarbo draudimo mokėjimo sistemos.

Aptarnavimo kokybės užtikrinimas

„Nuo šiol kur kas efektyvesnis bus ir kvalifikacijos kėlimo ar kitų įgūdžių tobulinimo procesas. Išsiaiškinus, kokių būtent įgūdžių būtent trūksta žmogui, būtent šiuos tobulinti jį ir nukreipsime. Taip taupysime ir kliento, ir darbdavio laiką, greičiau pasieksime rezultatą, galiausiai, taupysime ir resursus. Labai svarbu, kad įgyvendinus pertvarką bus sudarytos sąlygos paslaugas suteikti klientams ir telefonu. Visas integravimo į darbo rinką procesas bus orientuotas į greitesnį įdarbinimą, bet ne į procesą mokytis“, – akcentavo L. Valalytė.

Teikiamų paslaugų kokybei užtikrinti, jau rudenį sudarytos sąlygos pradėti skambučių centro veiklas, palaipsniui į jas įtraukiant dalį klientų aptarnavimo darbuotojų.

Reformos įgyvendinimo apimtys

 

Šiuo metu sėkmingai reformą įgyvendina 9 teritorinės darbo biržos. Kaip ir pilotinį modelį taikiusios trys teritorinės darbo biržos, jose panaikintos visų direktoriaus pavaduotojų, struktūrinių padalinių vedėjų pavaduotojų ir poskyrių vedėjų pareigybės. Tokiu būdu sumažinant vadovaujančio personalo skaičių ir sudarant galimybes daliai šių darbuotojų pereiti dirbti tiesiogiai su klientais bei siekiant subalansuoti darbuotojų krūvius.

Darbo išteklių ir Užimtumo rėmimo skyrius sujungusį vieną struktūrinį padalinį – Klientų aptarnavimo departamentą, procesai gerokai supaprastėjo – greičiau priimami ir vykdomi sprendimai. Pavyzdžiui, Panevėžio skyriuje panaikinus paslaugų darbdaviams poskyrio vedėjo pareigybę ir 4 klientų aptarnavimo skyriuose buvusiems vedėjų pavaduotojams pradėjus dirbti paslaugų darbdaviams specialistais, suaktyvėjo darbas su darbdaviais. Anksčiau rajonuose paslaugas darbdaviams teikdavo keli tarpininkavimo funkcijas vykdantys specialistai. Dabar paskirti specialistai, kurie organizuos darbuotojų atrankas, parinks aktyvias priemones, siūlys kitas darbo biržos paslaugas atitinkančius darbdavio poreikius.

Kitą rudenį – užimtumo tarnyba

Lietuvos darbo birža ir 10 teritorinių darbo biržų nuo 2018 metų rugsėjo 1 d. taps Užimtumo tarnyba prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, t.y. vienu juridiniu asmeniu iš 11.

Išsamiau skaitykite ČIA 


26 gegužės, 2024

Suskaičiavus didžiąją dalį antrojo prezidento rinkimų turo balsų, užtikrintai pirmauja  Gitanas Nausėda. Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, suskaičiavus biuletenius 1723-iose […]

26 gegužės, 2024

Šeštadienį Vilniuje įvyko didžiausias sostinės pavasario bėgimas „If“ Vilniaus pusmaratonis. Paaiškėjo pusmaratonio, 10 ir 5 kilometrų distancijų nugalėtojai. Viso šiandienos […]

25 gegužės, 2024

Lietuvoje tarptautinė darbo šešėliavimo iniciatyva „DUOday“ organizuojama jau penktą kartą. Šios iniciatyvos esmė – žmogus su negalia ir įvairių įmonių […]

25 gegužės, 2024

Bevardžiai Vingio parko takai Vilniaus miesto tarybos sprendimu pavadinti kompozitoriaus ir dailininko Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paveikslų vardais. Šalia takų įrengiami […]

25 gegužės, 2024

Septynios savaitės po Velykų – Sekminių šventė.  Tai augalų ir gyvulių garbinimo šventė. Sekminės dar kitaip vadinamos piemenėlių švente. Piemenys […]

25 gegužės, 2024

Amaliuose šią savaitę atverta pusantro kilometro atkarpa su naujais viadukais ir žiedinėmis sankryžomis. Tai ženkli dalis pirmajame Pietrytinio aplinkkelio darbų […]

25 gegužės, 2024

Šią savaitę posėdžiavusi vadinamoji desovietizacijos komisija rekomenduoja keisti poetų Salomėjos Nėries, Liudo Giros ir rašytojo Petro Cvirkos vardo gatvių pavadinimus […]

24 gegužės, 2024

Ugniagesiai penktadienį gesino Alytaus rajone užsiliepsnojusį sąvartyną. Kaip pranešė Bendrasis pagalbos centras, 15.55 val. skubios pagalbos tarnybų ryšio numeriu 112 […]

24 gegužės, 2024

„Poezijos pavasariui“ artėjant į pabaigą, M. ir J. Šlapelių name-muziejuje už literatūrinę kūrybą Vilniui ir apie Vilnių įteiktos dvi piniginės […]

24 gegužės, 2024

Šiandien Švč. Trejybės bažnyčioje Šv. Mišiomis pradėtas Lietuvos nepriklausomybės kovų – Panevėžio išvadavimo ir Karaliaus Mindaugo husarų bataliono kovinės vėliavos […]

24 gegužės, 2024

Senosios areštinės kieme, Lietuvos nacionalinio muziejaus teritorijoje, šį pavasarį atrastas Vilniaus Kreivosios pilies papilys. Pasak tyrimo vadovo, archeologo Ato Žvirblio, […]

24 gegužės, 2024

Kauniečių pamėgta laisvalaikio vieta tapusiame Kalniečių parke nuo šiol praeivių žvilgsnius trauks ne tik gatvės menininkų tapybos darbais puošta siena […]

24 gegužės, 2024

Penktadienį Kaune prasideda tris dienas truksiantys 616-ojo miesto gimtadienio renginiai. Kaip pranešė Kauno miesto savivaldybė, nuo penktadienio senamiestyje veiks Lietuvos […]

23 gegužės, 2024

Gegužės 22–23 d. Kaune ir Kauno rajone vyksta Europos kelionių komisijos (EKK) visuotinis susirikimas, kuriame dalyvauja 27-ių Europos regiono šalių […]

23 gegužės, 2024

Gegužės 23 dieną, ketvirtadienį, Raudondvaryje vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavime šalies savivaldybėms atstovaujantys vietos savivaldos politikai patvirtino strateginius savivaldos […]

23 gegužės, 2024

2024 m. gegužės 10 d. Klaipėdoje vyko Jono Polovinsko-Budrio 135- ųjų gimimo metinių minėjimo renginiai, kuriuose  dalyvavo ir 1923 m.  […]

23 gegužės, 2024

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ketvirtadienį antrajam metų pusmečiui patvirtino maždaug 8–12 proc. arba iki 1,8 centų už kilovatvalandę (kWh) […]

23 gegužės, 2024

Prokuratūra teismui pateikė dar keturis civilinius ieškinius, jais iš buvusių ir esamų Kretingos, Ignalinos ir Šiaulių miesto politikų bendrai prašoma […]

23 gegužės, 2024

Gegužės 13–31 d. visoje Europoje vykstanti akcija „Skaitmeninė savaitė 2024“ (angl. All digital weeks) įtraukė ir Panevėžio Elenos Mezginaitės viešąją […]

23 gegužės, 2024

Susitikimuose su žmonėmis pokalbis dažnai pakrypsta apie vaikus, mūsų ateitį, sveiką mitybą. Tik ar dažnai, pirkdami vieną ar kitą produktą, […]