30 sausio, 2015
Dr. Martynas Purvinas, Kaunas

Pirmasis mokslinis žinynas apie Mažosios Lietuvos dvarus Pagėgių apylinkėse

1944 m. pabaigoje sovietiniams okupantams pradėjus niokoti Mažojoje Lietuvoje aptiktas gėrybes, labai nukentėjo ten stovėjusios dvarų sodybos, jų didesni ir puošnesni pastatai, ten sukauptos istorinės, memorialinės ir kitokios vertybės. Daug nugyventų dvarų trobesių ir sodybų buvo visai sunaikinta (pavyzdžiui, taip nebeliko didžiojo Vingės dvaro – buvusio administracinio centro ir kt.). Jau gorbačiovinės pertvarkos metais buvo nugriauti žymiojo Būbliškės dvaro rūmai. Dvarų paveldo liekanos tirpo ir toliau. Dar 1990 m. stovėję didieji Kalvaičių dvaro pastatai vėliau buvo sunaikinti, vaizdingų statinių plytoms ir kitkam tapus pelninga preke.

Kelis dešimtmečius senieji krašto dvarai (kaip ir visa Mažoji Lietuva) lyg neegzistavo – nebuvo tiriama jų istorija, neglobotos ten dar likusios vertybės. Tais ištrinamos praeities pėdsakai domėdavosi pavieniai istorijos mėgėjai. Pavyzdžiui, įmanomas žinias apie Šilutės apylinkių dvarus rinko uolusis kraštotyrininkas Petras Jakštas. Reta išimtimi buvo tapusi Šilgalių dvaro sodyba, kurioje įsikūrusio žirgininkystės ūkio vadovai išsaugojo daug senųjų trobesių.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Mažosios Lietuvos senųjų dvarų sodybos sulaukdavo daugiau dėmesio. Pastarąjį dešimtmetį pasirodė gana kuklios knygos apie Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apylinkių dvarus, kuriuose buvo pateikta fragmentiškų, kartais ir netikslių ar klaidingų žinių apie atskirų vietovių istoriją ir dvarų likimus. 2007 m. pradėtas rengti Lietuvos dvarų atlaso tomas, skirtas Pagėgių savivaldybės teritorijoje esantiems (ir buvusiems) dvarams. Šį nemažą leidinį (Lietuvos dvarų sodybų atlasas. II. Pagėgių savivaldybė. 2014, 332 p.) praėjusių metų pabaigoje išleido Vilnius dailės akademijos leidykla, parengusi vertingą ir puošnų leidinį.

Žinyne pirmą kartą trumpai, bet sistemingai apibūdinti 128 dvarai, įvairiu metu gyvavę Pagėgių apylinkėse. Galima pažymėti, kad P. Jakšto kraštotyrinėje studijoje ir 2010 m. knygoje apie Šilutės ir Pagėgių krašto dvarus buvo paminėtas tik trečdalis jų – kiti iki šiol buvo beveik nežinomi.

Leidinys paremtas 1991 – 1993 m. M. Purvino atliktais Pagėgių apylinkių architektūrinio paveldo tyrimais – tuomet buvo apeiti beveik visi senieji pastatai ir dar išlikusios sodybos, užfiksuoti tie objektai, kurių netrukus nebeliko (kaip kad minėtosios Kalvaičių dvaro sodybos). Man teko surinkti ir istorinę medžiagą apie tų dvarų raidą, parašyti visus straipsnius apie dvarus ir jų sodybas (rašant 5 straipsnius talkininkavo architektė Indrė Kačinskaitė, dar 3 – M. Purvinienė ir I. Kačinskaitė, vieną – istorikas Kazys Misius).

Vienas iš leidinio sudarytojų Marius Iršėnas parūpino iki šiol Lietuvoje nepublikuotą reikšmingą iliustracinę medžiagą – senuosius žemėlapius ir apie 1950 m. darytas aerofotonuotraukas. Pastarosios paliudijo, kad pirmaisiais pokario metais Pagėgių apylinkėse tebestovėjo daugelis senųjų pastatų ir sodybų, kad Mažąją Lietuvą ištuštino užsitęsusi sovietinė okupacija, kai ten likusias vertybes uoliai niokojo įvairiausios jėgos (nuo valdžios struktūrų iki eilinių grobikų).

Gausiai iliustruotame leidinyje pateikiama net 719 vertingų paveikslų (nuo žemėlapių fragmentų iki senųjų ar 1991 m. darytų fotonuotraukų, dabartinių vaizdų. Nurodyta nemažai istorinių šaltinių, kurie iki šiol Lietuvoje nebuvo naudojami. Porą dešimtmečių darbuojantis Vokietijos archyvuose ir bibliotekose ten pavyko aptikti labai vertingų ir informatyvių dalykų. Kai kas buvo atrasta jau spausdinant šį leidinį, tad galės būti aptarta būsimose publikacijose.

Nemažame įvadiniame straipsnyje apibūdinami savitieji Pagėgių dvarų sodybų bruožai, aptariant stambiosios žemėvaldos ypatybes Prūsijos valstybėje, istorinės raidos savitumus, administracinės priklausomybės pokyčius, teritorijos gamtines ypatybes ir verslus, dvarų sodybų tinklo ypatybes, tų sodybų ir jose stovėjusių pastatų architektūrinius ypatumus, šios srities šaltinius ir buvusius tyrimo darbus.

Solidų leidinį papildo šaltinių ir literatūros sąrašas, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės. Paminėtinas gražios ir puošnios knygos apipavidalintojų darbas – mokslinį veikalą puošia dailus viršelis ir subtilus knygos dizainas, gausios spalvotos ir kitokios iliustracijos.

Šis leidinys tęsia mokslinį Mažosios Lietuvos ir jos kultūros paveldo apibūdinimą, leidžia mūsų šalies skaitytojams susipažinti su iki šiol nežinomais to etnokultūrinio regiono savitos istorijos puslapiai. Tenka apgailestauti, kad nemažoje knygoje neatsirado vietos bent trumpai anotacijai Europos kalbomis, nes tokio lygio leidinys iki šiol nebuvo išleistas net ir Vokietijoje, kur nemažai domėtasi buvusiųjų Rytprūsių istoriniu paveldu. Galima pasididžiuoti, kad tokios knygos padeda Lietuvai grįžti į civilizuotąją Europą, pažįstančią savąją istoriją.


Nuotraukoje iš kairės į dešinę: diktorė Liudgarda Čiapienė,  Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos pirmininkė, poetė Dalia Milukaitė-Buragienė, Akmenės rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos Garbės narė, Akmenės rajono literatų klubo „Žiemgalija“ pirmininkė Zita Sinkevičienė, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos  valdybos vicepirmininkas, nusipelnęs  rašytojas, asoc. Prof., dr. Vytautas Šiaudytis. 
20 kovo, 2023

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga pakvietė poetus, rašytojus į 25-uosius poezijos skaitymus „Lygiadienio giesmė“. Renginys vyko Kauno Vinco Kudirkos  viešosios bibliotekos […]

Leokadija Sušinskaitė
20 kovo, 2023

Minėdama trisdešimties metų sukaktį, Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka kviečia susipažinti su žmonėmis, kurie yra neatsiejama bibliotekos dalis: nepailstančiais renginių […]

15 kovo, 2023

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka 60-čiai savivaldybių perduos kompiuterius, kompiuterinę ir kitą informacinių technologijų bei programinę įrangą, kurios bendra vertė […]

Justas Tertelis akimirka iš festivalio „Purpurinis vakaras / organizatorių nuotr.
14 kovo, 2023

Aktorius, dramaturgas, režisierius bei dainų autorius Justas Tertelis didelę savo profesinio gyvenimo dalį praleisdamas kuriant  vaidmenis, rašant pjeses bei režisuojant […]

VDU Švietimo akademijos choras „Ave Vita“. Rengėjų nuotr.
14 kovo, 2023

Kasmet pavasario pradžią skelbiantys ir geriausius mėgėjų meno kolektyvus džiuginantys „Aukso paukštės“ apdovanojimai šiemet bus įteikti trylikai laureatų. Visus metus […]

Loretos Norvaišienės nuotr.
13 kovo, 2023

Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinyje Telšių ješivoje kovo 10-ąją atidaryta Lietuvos nacionalinio muziejaus kilnojamoji archeologijos ir meno paroda „Laikmečių pokalbis“. Parodoje […]

13 kovo, 2023

Kovo 11-ąją Senojoje Frankfurto operoje gausiai susirinkusiai publikai koncertavo sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“: Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė (grupės įkūrėja ir vadovė, […]

Ludo Segers nuotr.
13 kovo, 2023

Kovo 9 dieną Paryžiuje buvo atidaryta Vilniaus menininkų paroda „Geležinis vilkas“ (pranc. Le Loup de Fer), kurios metu paminėtas Vilniaus […]

13 kovo, 2023

Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose 2023“ kviečia į koncertą „Muzika permainų amžiuje“, kuris vyks kovo 17 d. 17 val. […]

11 kovo, 2023

Lietuvai minint Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniaus miesto kino festivalis „Kino pavasaris“ visus pakvietė į ypatingą premjerą – Lietuvos nacionaliniame operos […]

11 kovo, 2023

Telšių ješivoje lankėsi Vokietijos istorijos instituto Varšuvoje direktoriaus pavaduotoja profesorė dr. Ruth Leiserowitz su savo vyru, Varšuvos „Polin“ muziejaus gidu […]

10 kovo, 2023

Dainų autorius ir atlikėjas, aktorius, dramaturgas ir režisierius Justas Tertelis visus jaunus ar senus kviečia į akustinį vakarą. Jo metu […]

Kristina Kogan
9 kovo, 2023

Kovo 7-osios vakarą Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos padalinyje – bibliotekoje „Židinys“ – įvyko menininkės Kristinos Kogan tapybos darbų parodos […]

9 kovo, 2023

Profesionaliojo scenos meno vertinimo komisija iš 102 pateiktų pasiūlymų išrinko „Auksinių scenos kryžių“ nominantus pagal atskiras kategorijas. Premijomis siekiama įvertinti […]

8 kovo, 2023

Senosios muzikos festivalis „Baroko pavasaris Biržuose 2023“ kviečia į  koncertą, kuris vyks kovo 12 d. 13 val. Biržų pilyje. Tarptautinis […]

8 kovo, 2023

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje atidaryta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus ir Valstybinio […]

7 kovo, 2023

Kovo mėnesį Šiluvoje skaitome knygą, kurios formatas nėra įprastas daugeliui kitų. Tai tikrai nėra dar viena biografijos ar kelionių knyga. […]

Eva Stonkevičienė. Vieno eksponato paroda
4 kovo, 2023

Žemaičių muziejus „Alka“ sveikina Vilnių su 700-uoju gimtadieniu ir pristato Vilniaus miesto panoraminį planą iš Georgo Brauno ir Franso Hogenbergo […]

4 kovo, 2023

Tradicine tapusi gražiausių knygų paroda, kuri jau keletą metų pristatoma tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje, o vėliau – Lietuvos nacionalinio muziejaus […]

M. Pitrėnas
3 kovo, 2023

Vienu pagrindinių šių metų Kaziuko mugės akcentu taps specialiai sukurta beveik 10 metrų aukščio meninė instaliacija, kurią puoš 700 verbų. […]