23 rugsėjo, 2023
IMPRESIJOS

Pirmasis tarptautinio kamerinės muzikos festivalio IMPRESIJOS 10-metis

Gabija Maknavičiūtė-Janavičienė – Tarptautinio kamerinės muzikos festivalio idėjos autorė

Kilni, įpareigojanti projekto Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis IMPRESIJOS, skirto Klaipėdos miesto ir krašto jauniesiems menininkams (Lietuvoje ir jau išvykusiems į užsienį) puoselėti idėja (2014) priklauso šio projekto sumanytojai, meno vadovei, daugiau nei 30-ties tarptautinių konkursų nugalėtojai ir laureatei, pianistei Gabijai Maknavičiūtei-Janavičienei, ne kartą apdovanotai kūrybinius darbus.

,,Galbūt todėl, kad namuose nuo pat 2001 m. buvo pastoviai generuojami Klaipėdos miesto profesionalaus meno perspektyvoms svarbūs jaunosios kartos rengimo klausimai: atvirų meistriškumo pamokų, šalies, tarptautinių konkursų stoka (pastarųjų rengimo praktikos Klaipėdoje nebuvo) natūraliai gimė ir aktualaus festivalio idėja. Drąsino ir mamytės kartu su kolegomis pastangomis čia pirmą kartą 2002 m. surengtas respublikinis, o 2003, 2005, 2007, 2010 m. – tarptautiniai konkursai ir juos lydėję festivaliai..“ – prisimins vaikystės įspūdžius jaunoji pianistė Gabija Maknavičiūtė, 2014 m. nestokojusi nei ryžto, nei jėgų, nei energijos, kad visų žvilgsniai ir mintys pakryptų svarbaus kraštui tarptautinio festivalio IMPRESIJOS organizavimo kryptimi.

Žvelgiant iš laiko perspektyvos akivaizdu, kad jaunos, talentingos pianistės idėja buvo ne tik įdomi, aktuali, bet ir savalaikė, nes tarsi užbūrė visus ne tik šalia esančius, rėmėjus, negąsdino aukštais reikalavimais (festivalyje galėjo dalyvauti tik tarptautinių, šalies konkursų laureatai) nei atlikėjų, nei pedagogų. Taip jaunimo nepaprasto entuziazmo vedini pirmi 4 tarptautiniai projekto (2014, 2017, 2021, 2022 m.) festivaliai pasižymėjo paraiškų gausa, kas patvirtino projekto aktualumą, naudingumą ir svarbą ne tik mieste, bet ir regione.

Kaskart planuojant projekto turinį ir jo sudedamąsias dalis buvo siekiama naujų ambicingų formų. Taip 2021 m. gimė idėja ,,III-iąjį tarptautinį festivalį Impresijos“ pradėti ,,Pirmu tarptautiniu konkursu Impresijos“, kurio 8 kategorijose dirbo daugiau nei 8 tarptautinės vertinimo komisijos (net 48 Jury!) nariai – profesoriai iš įv. pasaulio šalių, o konkurso dalyvių sulaukta ne tik iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Tadžikistano, Uzbekistano, Švedijos, Rusijos, Suomijos, Ukrainos, Anglijos, Vokietijos, bet ir iš kt. kontinentų – Australijos, JAV… Tačiau ,,Impresijos“ neapsiribojo tarpt.konkurso surengimu: visą birželį ir liepą surengta per 20 koncertų ,,gyvai“, o visa vainikavo LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje tradicinis ~ 5 val. trukmės Gala koncertas ,,Mus užaugino Klaipėda“, skirtas Klaipėdos miesto gimtadieniui.

2022 m. IV-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis ,,Impresijos“ negalėjo neatliepti Ukrainoje prasidėjusio karo gaudesiui. Žaibiškai įvairių Lietuvos bažnyčių hierarchų (Klaipėdoje, Slengiuose, Plungėje, Palangoje, Nidoje, Juodkrantėje…), ,,Žvejų kultūros rūmų, KVMT administracijų dėka gimė visa eilė karo aukoms Ukrainoje remti skirtų renginių, tarp jų ir ,,IV-am festivaliui Impresijos“ skirtas ,,Musica sacra“ labdaringų sakralinės muzikos koncertų ciklas.

Su dideliu entuziazmu ,,IV-ame festivalyje Impresijos“ buvo pirmą kartą surengti ir visų Klaipėdos švietimo muzikos meno institucijų jaunųjų talentų – tarpt. konkursų laureatų koncertai-maratonai KKS, LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėse, kuriuos vainikavo LMS renginys – koncertas-maratonas ,,Impresijų naktis“ Vilniuje. Tradiciškai visą liepos mėnesį festivalio melomanai klausėsi trečiosios festivalio dalies – ,,Gaudeat Impressions“ teminių koncertų ciklo: ,,Lietuvos Didieji“, minint Karaliaus Mindaugo karūnavimo 769-ąsias metines (3 koncertai); ,,Naujoji Vienos operetė – F. Leharas ir I. Kalmanas“; ,,Gintariniai balsai“. Kiek netradiciškai festivalis baigėsi Gala video koncertu ,,Mus užaugino Klaipėda“.

V Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Impresijos (2023) į savo renginių programą tradiciškai įtraukė per 100 aktyvių projekto dalyvių – pradedančių tarpt. konkursų laureatų kelią muz. mokyklose ir jau baigiančių studijas aukštosiose šalies ir užsienio muz. mokyklose. Tradiciškai jiems buvo paskirta II-oji festivalio dalis ,,Miracula musicae“ (6 koncertai), suteikta galimybė dalyvauti video Gala koncerte ,,Mus užaugino Klaipėda“ (IV-oji festiv. dalis). Mūsų projekto Partnerio – LMTA rektorės doc. dr. Juditos Žukienės dėka Klaipėdos fakulteto koncertų salėje įvyko beveik visi šios antrosios festivalio dalies koncertai. Pažymėtinas itin ryškus mūsų absolventų – šiandien LMTA studentų ,,desantas“ Klaipėdoje, prasidėjęs prof. A. Krikščiūnaitės klasės studentų koncertu (gegužės 19 d.), atidariusiu š.m. mūsų V-tųjų Impresijų – pirmąją festivalio dalį Miracula musicae, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui. Šį koncertų ciklą mielai pratęsė prof. V. Prudnikovo klasės studentai, prof. Z. Ibelgaupto pianistai, LMTA Klaipėdos fakulteto doc. G. Zeicaitės studentai. Šios dalies koncertų kontekste nepamirštami ir jaunų J. Kačinsko muzikos mokyklos auklėtinių pasirodymai bei šią dalį vainikavusio – E. Balsio menų gimnazijos absolvento – Vladimirs Tarasovs koncertas-rečitalis ,,Vargonų muzikos valanda“.

Šių metų III-ioji festivalio dalis ,,Gaudeat Impressions“ (7 koncertai) prasidėjo Lietuvos istorijai skirtais koncertais Lietuvoje ir užsienyje. Pirmasis jų – Skriski, skriski Lietuvėlėn surengtas mūsų projekto partnerio – VŠĮ ,,Dvaro renginiai“ dėka įvyko Tautvydo dvare. Šiuose koncertuose renkasi ne tik vietos bendruomenė, bet ir iš įvairių Lietuvos miestelių atvykstantys muzikos melomanai. Todėl ypač malonu, kad Lietuvos istorijai ir didžiavyrių likimams abejingų nebuvo, kad istorijos pagrindu sukurtą gana sunkią, sudėtingą programą lydėjo aplodismentų jūra ir telefonų skambučiai, kviečiantys atvykti ir į kitus Lietuvos dvarus bei šventoves.

Kaskart tarpt. festivalis ,,Impresijos“ pasakojo apie miesto daugiakultūriškumą, į Klaipėdos miesto kultūrą kūrusias, kuriančias reikšmingas meno asmenybes, į ilgą kūrybinį kelią nuėjusius, pripažintus ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų menininkus, tačiau nemažiau svarbūs organizatoriams ir tarptautiškumo aspektai: sena draugystė tarp muzikų profesionalų kaskart dovanoja klaipėdiečiams įdomius susitikimus su mūsų kraštiečiais išvykusiais studijuoti, gyventi į įvairias užsienio šalis (Latviją, Lenkiją, Vokietiją, Šveicariją, Angliją, Italiją, Prancūziją, JAV…). Šiais metais Klaipėdos universiteto rektoriaus, festivalio ,,Impresijos“ Globėjo prof. dr. A. Razbadausko dėka pagrindine festivalio ,,Impresijos“ naujiena tapo mūsų KVMT solistų, tarptautinių konkursų Vokietijoje ir Rusijoje laureatų – Beatos Ignatavičiūtės, Mindaugo Rojaus bei šių eilučių autorės gastrolės į užsienį. Todėl aštuoniolika (18) festivalio ,,Impresijos“  koncertų buvo surengti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, o užsimezgusi bičiulystė su lietuvių bendruomenės pirmininku Rygoje R. Žalnieriumi nubrėžė gaires kelionių geografijos perspektyvoms Baltijos šalyse.

,,Nepaprastai taikliai parinktas festivalio pavadinimui lotynų kalbos žodis ,,impressio“ mums kalba ne tik apie įspūdžius, subjektyvius išgyvenimus ar meno kūrinius, perteikiančius asmeniškas patirtis, išgyvenimus, nuotaikas… Impresionistai ir impresijos – gretimų lizdų paukščiai. Ir štai kas keista: paukščių prigimtis reikalauja ne vien lizdo, bet daugiau – dangaus. Ir mes matome, nes girdime kaip Ingos Maknavičienės pabaidyti jie pakyla į dangų, sugieda gražiausias savo giesmes ir … grįžta žemyn. Kad vėl ir vėl pakiltų, vėl susipintų sparnais ir sugiedotų mums pasaulio grožį…“ – koncertą Rygoje pradėjo filosofijos mokslų daktaras Arvydas Juozaitis.

Bendri B. Ignatavičiūtės, M. Rojaus, I. Maknavičienės koncertai su Latvijos pianistais – Antra ir Normundu Viksnes Mitternachtssonne / Vidurnakčio saulė lydimi filosofijos mokslų daktaro A. Juozaičio minčių, įvyko ne tik Rygos Šv. Petro bažnyčioje (St Peter’s Church), bet ir projekto Partnerio – Brolio S. B. Jurčiaus vadovaujamoje Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Čia vyko ir kiti publiką žavėję ir traukę visą vasarą svarbūs teminiai ,,Gaudeat Impressions“ renginiai-koncertai, skirti Klaipėdos kultūros magistrų kūrybiniam keliui pristatyti, muzikinės literatūrinės kompozicijos, praskleidžiančios ne tik teatro pasaulio uždangą, Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-osioms metinėms paminėti: ,,Kultūros naktis – Impresijų naktis“ – KVMT Garbės dirigento S. Domarko kūrybos portretai (Klaipėda, Nida. Dalyvavo: B. Ignatavičiūtė, R. Štemanetian, M. Rojus, A. Kozlovskis, T. Jakas, I. Maknavičienė); trys filosofo dr. Arvydo Juozaičio ,,Ryga – kita civilizacija“, ,,Klaipėdos paveikslas“, ,,Klaipėda – Mėmelio paslaptis“ renginiai (Ryga, Klaipėda. Dalyvavo: Vladimirs Tarasovs, B. Ignatavičiūtė, M. Rojus, I. Maknavičienė, Brolis S. B. Jurčius, Antra ir Normunds Viksnes); G. Zeicaitės, A. Juozauskaitės ir R. Adomavičiaus ,,Garbės Giesmė per amžius nenutyla“ (Nida); aktorių R. Šaltenytės-Reklaitienės (Klaipėda. Dalyvavo: B. Ignatavičiūtė, I. Maknavičienė) AMŽINOJI ŠVIESA ir N. Sabulytės ,,Rabindranatas Tagorė. Gyvenime tavęs ieškojau“ (Klaipėda. Dalyvavo: M. Rojus, I. Maknavičienė); prof. A. Krikščiūnaitės ir M. Rojaus ,,Širdy Dangus“ (Klaipėda).

,,V Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Impresijos“, kaip ir visą dešimtmetį rengiamas tarptautinis projektas – ambicingas, aukštos kultūrinės ir meninės vertės, aukšto profesionalumo, gilaus turinio, genialiai sudėliotų temų, kūrėjų ir kompozicijų kupinas festivalis, kuriame ne tik daug pagarbos šiandien Klaipėdą kuriantiems menininkams, bet ir Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-osioms metinėms paminėti skirtų renginių…“ – apibendrino daugelio klausytojų ir projekto partnerių mintis Klaipėdos Kultūros magistrė – aktorė Virginija Kochanskytė.

 


17 liepos, 2024

Rekonstruojant aikštę prie Klaipėdos santuokos rūmų buvo aptiktas XVIII–XIX a. datuojamas archeologinis sluoksnis, taip pat XIX–XX a. pamatų liekanos. Šiuos […]

17 liepos, 2024

Tojamos stiklo meno muziejuje (Japonija) surengtoje iškilmingoje ceremonijoje menininkei Daliai Truskaitei įteikta Tojamos tarptautinės stiklo parodos 2024 aukso premija. Apdovanojimų […]

Gedimino Kartano nuotr.
17 liepos, 2024

Panevėžyje atidarytas naujausias Lietuvoje šiuolaikinio meno muziejus „Stasys Museum“ sulaukė didžiulio lankytojų susidomėjimo – vos per mėnesį muziejuje apsilankė beveik […]

16 liepos, 2024

Liepos 13-ąją minima Durbės mūšio pergalės sukaktis ir Žemaičių tautos vienybės diena. Šia proga Telšių kultūros centras paruošė pilną šios […]

Mažosios kultūros sostinės vėliava Tauragnų krašto bendruomenės pirmininkės Danguolės Trimonienės ir Tauragnų seniūno Alvydo Danausko rankose / Valdo Mintaučkio nuotr.
12 liepos, 2024

Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektų atrankos posėdyje išrinktos 2025 metų mažosios kultūros sostinės, atstovaujančios kiekvienam etnografiniam regionui. Paraiškas vertinusi komisija […]

11 liepos, 2024

Veiklos dvidešimtmetį minintis Priekulės socialinių paslaugų centras šiandien švenčia dar vieną svarbų įvykį – oficialiai duris atvėrė rekonstruotos, centrui priklausančios […]

9 liepos, 2024

Liepos 1–5 dienomis Čiuteliuose (Radviliškio r. sav.) esančiame Eugenijaus Miselio ūkyje, kur kadaise ūkininkavo P. Plechavičius, įgyvendinant Radviliškio viešosios bibliotekos […]

9 liepos, 2024

Ir vėl Dubingiai. Ir vėl atradimai. Šiuokart miestelio šv. Jurgio bažnyčioje „susituokė“ du neįtikėtinai tolimi žanrai ir kalbėjimo būdai. Tokie […]

8 liepos, 2024

Praėjusią savaitę Vilniaus savivaldybei pristačius sostinės gynybos planą, kitų didžiųjų miestų atstovai tikina jau kurį laiką besiruošiantys galimoms grėsmėms. Kauno miesto […]

7 liepos, 2024

2024 m. liepos 6 d. Chaimo Frenkelio vilos parke Šiauliuose, minint Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, atidarytas XXI tarptautinis […]

7 liepos, 2024

Ką tik pasibaigus Lietuvos dainų šventei „Kad giria žaliuotų“ kultūros ministras Simonas Kairys dėkoja visiems jos organizatoriams ir dalyviams už […]

3 liepos, 2024

Vieną birželio šeštadienį Plokščiuose vyko didelė šventė – Panemunių mokyklos-daugiafunkcio centro Plokščių skyriuje surengta konferencija „Suomijos kultūrinio gyvenimo atspindžiai Plokščiuose“, […]

Bibliotekos nuotr.
1 liepos, 2024

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka šiuo metu įgyvendina projektą „Generolas P. Plechavičius Čiutelių palivarke“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros […]

30 birželio, 2024

Daukanto aikštėje vykusioje Dainų šventės vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda pabrėžė, kad lietuviai yra dainų ir poezijos tauta. […]

29 birželio, 2024

Šeštadienį Kauno Dainų slėnyje ypatingu Dainų dienos renginiu „Miškais kalnai žaliuoja“ atidarytas šimtmetį mininčios Dainų šventės „Kur giria žaliuoja“ koncertų ciklas. […]

29 birželio, 2024

Šeštadienį Kaune, Dainų slėnyje, prasideda savaitę truksianti šimtmečio Dainų šventė. Pasak miesto savivaldybės, renginyje tikimasi sulaukti apie 10 tūkst. dalyvių […]

29 birželio, 2024

Seimas ketvirtadienį pritarė Plungės apylinkės teismo reorganizacijai – teismo teisės ir pareigos bus perduotos Klaipėdos apylinkės teismui. Anksčiau buvo planuota, […]

28 birželio, 2024

Tvarią kultūros ir švietimo sąveiką per valstybės finansuojamą kultūrinės edukacijos programą „Kultūros pasas“ skatinęs projektas ir jo sėkmingai įgyvendintos veiklos […]

Pašto ženklų blokas Dainų šventei – 100 metų
28 birželio, 2024

Jau rytoj, birželio 28-ąją, prekyboje pasirodys menininkės Irmos Balakauskaitės kurtas pašto ženklų blokas „Dainų šventei – 100 metų“. Tai pirmasis […]

L. Prascevičiūtės nuotr.
28 birželio, 2024

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Burbiškio dvaro istorijos muziejuje (Radviliškio r.) nuo birželio 11 dienos eksponuojama paroda „Diena XIX amžiaus dvare: […]