23 rugsėjo, 2023
IMPRESIJOS

Pirmasis tarptautinio kamerinės muzikos festivalio IMPRESIJOS 10-metis

Gabija Maknavičiūtė-Janavičienė – Tarptautinio kamerinės muzikos festivalio idėjos autorė

Kilni, įpareigojanti projekto Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis IMPRESIJOS, skirto Klaipėdos miesto ir krašto jauniesiems menininkams (Lietuvoje ir jau išvykusiems į užsienį) puoselėti idėja (2014) priklauso šio projekto sumanytojai, meno vadovei, daugiau nei 30-ties tarptautinių konkursų nugalėtojai ir laureatei, pianistei Gabijai Maknavičiūtei-Janavičienei, ne kartą apdovanotai kūrybinius darbus.

,,Galbūt todėl, kad namuose nuo pat 2001 m. buvo pastoviai generuojami Klaipėdos miesto profesionalaus meno perspektyvoms svarbūs jaunosios kartos rengimo klausimai: atvirų meistriškumo pamokų, šalies, tarptautinių konkursų stoka (pastarųjų rengimo praktikos Klaipėdoje nebuvo) natūraliai gimė ir aktualaus festivalio idėja. Drąsino ir mamytės kartu su kolegomis pastangomis čia pirmą kartą 2002 m. surengtas respublikinis, o 2003, 2005, 2007, 2010 m. – tarptautiniai konkursai ir juos lydėję festivaliai..“ – prisimins vaikystės įspūdžius jaunoji pianistė Gabija Maknavičiūtė, 2014 m. nestokojusi nei ryžto, nei jėgų, nei energijos, kad visų žvilgsniai ir mintys pakryptų svarbaus kraštui tarptautinio festivalio IMPRESIJOS organizavimo kryptimi.

Žvelgiant iš laiko perspektyvos akivaizdu, kad jaunos, talentingos pianistės idėja buvo ne tik įdomi, aktuali, bet ir savalaikė, nes tarsi užbūrė visus ne tik šalia esančius, rėmėjus, negąsdino aukštais reikalavimais (festivalyje galėjo dalyvauti tik tarptautinių, šalies konkursų laureatai) nei atlikėjų, nei pedagogų. Taip jaunimo nepaprasto entuziazmo vedini pirmi 4 tarptautiniai projekto (2014, 2017, 2021, 2022 m.) festivaliai pasižymėjo paraiškų gausa, kas patvirtino projekto aktualumą, naudingumą ir svarbą ne tik mieste, bet ir regione.

Kaskart planuojant projekto turinį ir jo sudedamąsias dalis buvo siekiama naujų ambicingų formų. Taip 2021 m. gimė idėja ,,III-iąjį tarptautinį festivalį Impresijos“ pradėti ,,Pirmu tarptautiniu konkursu Impresijos“, kurio 8 kategorijose dirbo daugiau nei 8 tarptautinės vertinimo komisijos (net 48 Jury!) nariai – profesoriai iš įv. pasaulio šalių, o konkurso dalyvių sulaukta ne tik iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Gruzijos, Azerbaidžano, Tadžikistano, Uzbekistano, Švedijos, Rusijos, Suomijos, Ukrainos, Anglijos, Vokietijos, bet ir iš kt. kontinentų – Australijos, JAV… Tačiau ,,Impresijos“ neapsiribojo tarpt.konkurso surengimu: visą birželį ir liepą surengta per 20 koncertų ,,gyvai“, o visa vainikavo LMTA Klaipėdos fakulteto Koncertų salėje tradicinis ~ 5 val. trukmės Gala koncertas ,,Mus užaugino Klaipėda“, skirtas Klaipėdos miesto gimtadieniui.

2022 m. IV-asis tarptautinis kamerinės muzikos festivalis ,,Impresijos“ negalėjo neatliepti Ukrainoje prasidėjusio karo gaudesiui. Žaibiškai įvairių Lietuvos bažnyčių hierarchų (Klaipėdoje, Slengiuose, Plungėje, Palangoje, Nidoje, Juodkrantėje…), ,,Žvejų kultūros rūmų, KVMT administracijų dėka gimė visa eilė karo aukoms Ukrainoje remti skirtų renginių, tarp jų ir ,,IV-am festivaliui Impresijos“ skirtas ,,Musica sacra“ labdaringų sakralinės muzikos koncertų ciklas.

Su dideliu entuziazmu ,,IV-ame festivalyje Impresijos“ buvo pirmą kartą surengti ir visų Klaipėdos švietimo muzikos meno institucijų jaunųjų talentų – tarpt. konkursų laureatų koncertai-maratonai KKS, LMTA Klaipėdos fakulteto koncertų salėse, kuriuos vainikavo LMS renginys – koncertas-maratonas ,,Impresijų naktis“ Vilniuje. Tradiciškai visą liepos mėnesį festivalio melomanai klausėsi trečiosios festivalio dalies – ,,Gaudeat Impressions“ teminių koncertų ciklo: ,,Lietuvos Didieji“, minint Karaliaus Mindaugo karūnavimo 769-ąsias metines (3 koncertai); ,,Naujoji Vienos operetė – F. Leharas ir I. Kalmanas“; ,,Gintariniai balsai“. Kiek netradiciškai festivalis baigėsi Gala video koncertu ,,Mus užaugino Klaipėda“.

V Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Impresijos (2023) į savo renginių programą tradiciškai įtraukė per 100 aktyvių projekto dalyvių – pradedančių tarpt. konkursų laureatų kelią muz. mokyklose ir jau baigiančių studijas aukštosiose šalies ir užsienio muz. mokyklose. Tradiciškai jiems buvo paskirta II-oji festivalio dalis ,,Miracula musicae“ (6 koncertai), suteikta galimybė dalyvauti video Gala koncerte ,,Mus užaugino Klaipėda“ (IV-oji festiv. dalis). Mūsų projekto Partnerio – LMTA rektorės doc. dr. Juditos Žukienės dėka Klaipėdos fakulteto koncertų salėje įvyko beveik visi šios antrosios festivalio dalies koncertai. Pažymėtinas itin ryškus mūsų absolventų – šiandien LMTA studentų ,,desantas“ Klaipėdoje, prasidėjęs prof. A. Krikščiūnaitės klasės studentų koncertu (gegužės 19 d.), atidariusiu š.m. mūsų V-tųjų Impresijų – pirmąją festivalio dalį Miracula musicae, skirtą Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečiui. Šį koncertų ciklą mielai pratęsė prof. V. Prudnikovo klasės studentai, prof. Z. Ibelgaupto pianistai, LMTA Klaipėdos fakulteto doc. G. Zeicaitės studentai. Šios dalies koncertų kontekste nepamirštami ir jaunų J. Kačinsko muzikos mokyklos auklėtinių pasirodymai bei šią dalį vainikavusio – E. Balsio menų gimnazijos absolvento – Vladimirs Tarasovs koncertas-rečitalis ,,Vargonų muzikos valanda“.

Šių metų III-ioji festivalio dalis ,,Gaudeat Impressions“ (7 koncertai) prasidėjo Lietuvos istorijai skirtais koncertais Lietuvoje ir užsienyje. Pirmasis jų – Skriski, skriski Lietuvėlėn surengtas mūsų projekto partnerio – VŠĮ ,,Dvaro renginiai“ dėka įvyko Tautvydo dvare. Šiuose koncertuose renkasi ne tik vietos bendruomenė, bet ir iš įvairių Lietuvos miestelių atvykstantys muzikos melomanai. Todėl ypač malonu, kad Lietuvos istorijai ir didžiavyrių likimams abejingų nebuvo, kad istorijos pagrindu sukurtą gana sunkią, sudėtingą programą lydėjo aplodismentų jūra ir telefonų skambučiai, kviečiantys atvykti ir į kitus Lietuvos dvarus bei šventoves.

Kaskart tarpt. festivalis ,,Impresijos“ pasakojo apie miesto daugiakultūriškumą, į Klaipėdos miesto kultūrą kūrusias, kuriančias reikšmingas meno asmenybes, į ilgą kūrybinį kelią nuėjusius, pripažintus ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų menininkus, tačiau nemažiau svarbūs organizatoriams ir tarptautiškumo aspektai: sena draugystė tarp muzikų profesionalų kaskart dovanoja klaipėdiečiams įdomius susitikimus su mūsų kraštiečiais išvykusiais studijuoti, gyventi į įvairias užsienio šalis (Latviją, Lenkiją, Vokietiją, Šveicariją, Angliją, Italiją, Prancūziją, JAV…). Šiais metais Klaipėdos universiteto rektoriaus, festivalio ,,Impresijos“ Globėjo prof. dr. A. Razbadausko dėka pagrindine festivalio ,,Impresijos“ naujiena tapo mūsų KVMT solistų, tarptautinių konkursų Vokietijoje ir Rusijoje laureatų – Beatos Ignatavičiūtės, Mindaugo Rojaus bei šių eilučių autorės gastrolės į užsienį. Todėl aštuoniolika (18) festivalio ,,Impresijos“  koncertų buvo surengti ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, o užsimezgusi bičiulystė su lietuvių bendruomenės pirmininku Rygoje R. Žalnieriumi nubrėžė gaires kelionių geografijos perspektyvoms Baltijos šalyse.

,,Nepaprastai taikliai parinktas festivalio pavadinimui lotynų kalbos žodis ,,impressio“ mums kalba ne tik apie įspūdžius, subjektyvius išgyvenimus ar meno kūrinius, perteikiančius asmeniškas patirtis, išgyvenimus, nuotaikas… Impresionistai ir impresijos – gretimų lizdų paukščiai. Ir štai kas keista: paukščių prigimtis reikalauja ne vien lizdo, bet daugiau – dangaus. Ir mes matome, nes girdime kaip Ingos Maknavičienės pabaidyti jie pakyla į dangų, sugieda gražiausias savo giesmes ir … grįžta žemyn. Kad vėl ir vėl pakiltų, vėl susipintų sparnais ir sugiedotų mums pasaulio grožį…“ – koncertą Rygoje pradėjo filosofijos mokslų daktaras Arvydas Juozaitis.

Bendri B. Ignatavičiūtės, M. Rojaus, I. Maknavičienės koncertai su Latvijos pianistais – Antra ir Normundu Viksnes Mitternachtssonne / Vidurnakčio saulė lydimi filosofijos mokslų daktaro A. Juozaičio minčių, įvyko ne tik Rygos Šv. Petro bažnyčioje (St Peter’s Church), bet ir projekto Partnerio – Brolio S. B. Jurčiaus vadovaujamoje Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje. Čia vyko ir kiti publiką žavėję ir traukę visą vasarą svarbūs teminiai ,,Gaudeat Impressions“ renginiai-koncertai, skirti Klaipėdos kultūros magistrų kūrybiniam keliui pristatyti, muzikinės literatūrinės kompozicijos, praskleidžiančios ne tik teatro pasaulio uždangą, Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-osioms metinėms paminėti: ,,Kultūros naktis – Impresijų naktis“ – KVMT Garbės dirigento S. Domarko kūrybos portretai (Klaipėda, Nida. Dalyvavo: B. Ignatavičiūtė, R. Štemanetian, M. Rojus, A. Kozlovskis, T. Jakas, I. Maknavičienė); trys filosofo dr. Arvydo Juozaičio ,,Ryga – kita civilizacija“, ,,Klaipėdos paveikslas“, ,,Klaipėda – Mėmelio paslaptis“ renginiai (Ryga, Klaipėda. Dalyvavo: Vladimirs Tarasovs, B. Ignatavičiūtė, M. Rojus, I. Maknavičienė, Brolis S. B. Jurčius, Antra ir Normunds Viksnes); G. Zeicaitės, A. Juozauskaitės ir R. Adomavičiaus ,,Garbės Giesmė per amžius nenutyla“ (Nida); aktorių R. Šaltenytės-Reklaitienės (Klaipėda. Dalyvavo: B. Ignatavičiūtė, I. Maknavičienė) AMŽINOJI ŠVIESA ir N. Sabulytės ,,Rabindranatas Tagorė. Gyvenime tavęs ieškojau“ (Klaipėda. Dalyvavo: M. Rojus, I. Maknavičienė); prof. A. Krikščiūnaitės ir M. Rojaus ,,Širdy Dangus“ (Klaipėda).

,,V Tarptautinis kamerinės muzikos festivalis Impresijos“, kaip ir visą dešimtmetį rengiamas tarptautinis projektas – ambicingas, aukštos kultūrinės ir meninės vertės, aukšto profesionalumo, gilaus turinio, genialiai sudėliotų temų, kūrėjų ir kompozicijų kupinas festivalis, kuriame ne tik daug pagarbos šiandien Klaipėdą kuriantiems menininkams, bet ir Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-osioms metinėms paminėti skirtų renginių…“ – apibendrino daugelio klausytojų ir projekto partnerių mintis Klaipėdos Kultūros magistrė – aktorė Virginija Kochanskytė.

 


2 gruodžio, 2023

Klaipėdos rajonas pradėjo pagrindinių metų švenčių laukimą – penktadienį Gargžduose ne tik įžiebta pagrindinė rajono eglė, bet gintarinėmis šviesomis suspindo […]

Judita Kačinskaitė., P. Židonio nuotr.
30 lapkričio, 2023

Ketvirtadienį Panevėžio miesto savivaldybės taryba priėmė sprendimą dėl Panevėžio kultūros centro Bendruomenių rūmų nuostatų ir įstaigos vardo pakeitimo. Tarybai pritarus, […]

29 lapkričio, 2023

2023 metai paskelbti Aukštaitijos metais. Būtent šiemet sukanka 700 metų nuo Aukštaitijos žemės vardo pagarsinimo Lietuvos valdovo Gedimino ir Didžiojo […]

Molėtų r. sav. viešoji biblioteka / Dariaus Janučio nuotr.
29 lapkričio, 2023

Virtuali filosofijos skaitykla – tai jau 6-ajį sezoną vykęs projektas Molėtų viešojoje bibliotekoje. Ši iniciatyva, finansuojama Lietuvos kultūros tarybos, užgimė […]

Išvyka į Lietuvos Etnokosmologijos muziejų - nuotraukoje Greta Alice / Vlado Braziūno nuotr.
29 lapkričio, 2023

Molėtų kraštas – puiki vieta atostogoms, poilsiui, ryšiui su gamta, pasivaikščiojimams ir naujiems atradimams. Tuo Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka […]

28 lapkričio, 2023

Finansų ministerija apdovanojo didžiausią vertę kuriančius Europos Sąjungos (ES) struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų vykdytojus tradicija tapusiame ir penkioliktus metus […]

Rambyno g. 14A
28 lapkričio, 2023

40 šeimų, laukusių socialinių būstų, jau įsikūrė naujuose namuose. Baigtas įgyvendinti socialinio būsto adresu Rambyno g. 14A, Klaipėda, projektas. Naujos […]

28 lapkričio, 2023

Artėjant gražiausioms metų šventėms, Panevėžio muzikinio teatro styginių kvartetas pristato naują programą, kurioje – du ryškūs, gilų pėdsaką pasaulio muzikos […]

27 lapkričio, 2023

Lapkričio 21 d. vienuoliktą kartą įvyko „Gero dizaino“ prizų teikimo ceremonija. Iš 158 organizatoriams – Lietuvos dizaino forumui – šiemet […]

25 lapkričio, 2023

Nesulaukus gruodžio pradžios Kaune šeštadienį įžiebiama pirmoji Kalėdų eglė. Kiti didieji Lietuvos miestai taip pat pradedami puošti kalėdinėmis šviesų instaliacijomis […]

25 lapkričio, 2023

Visą lapkričio mėnesį šiauliečius ir miesto svečius spektakliais lepino XIV respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“. Šiemet Šiaulių kultūros centre vykęs […]

Monika Ošmianskienė. Tomo Vinicko (ELTA) nuotr.
21 lapkričio, 2023

Seimo Laisvės frakcijos narė Monika Ošmianskienė siūlo Petro Cvirkos skverą Vilniuje pervardinti Mikalojaus Konstantino ir Sofijos Čiurlionių vardo skveru.  Ji […]

21 lapkričio, 2023

Lapkričio 20 d. duris atvėrė atnaujintas Jurbarko kultūros centras. Šios ypatingos dienos buvo laukiama ne vienerius metus. Ir nors vykstant […]

21 lapkričio, 2023

Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros centre, spalio 18 dieną, vyko nepaprastas renginys – Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudies šokių kolektyvų konkursas-festivalis […]

21 lapkričio, 2023

Vilniuje šį savaitgalį vyko Europos chorų asociacijos Generalinė asamblėja. Svarbiausių Europos chorinės muzikos asociacijų, federacijų ir sąjungų vadovai dvi dienas […]

21 lapkričio, 2023

Lapkričio 18 d. Kuršėnuose vyko įspūdingas renginys – Lietuvos Šiaurės krašto suaugusiųjų liaudiškų šokių grupių konkursas-festivalis ,,Suk, suk ratelį“. Ypatingo […]

20 lapkričio, 2023

Lapkričio 16 d. Užutrakio dvaro sodyboje Trakuose vyko Vilniaus apskrities konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas 2023“ atidarymo ir laureatų […]

20 lapkričio, 2023

Į 2025 metais minimų Lietuvai svarbių įvykių ir asmenybių sukakčių sąrašą siūloma įrašyti poetų Pauliaus Širvio ir Justino Marcinkevičiaus gimimų […]

16 lapkričio, 2023

Palangos savivaldybės administracija trečiadienį išdavė leidimą kino teatro „Naglis“ rekonstrukcijos darbams. Savivaldybės teigimu, daugiau nei prieš 60 metų statytas pastatas […]

16 lapkričio, 2023

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė ir Europos Tarybos atstovė Claudia Luciani ketvirtadienį Vilniuje vykusios tarptautinės konferencijos metu Europos Tarybos ženklu […]