3 birželio, 2020

Pirmoji lietuviška mokykla Kauno Vilijampolėje

Pirmoji lietuviška mokykla Kauno Vilijampolėje buvo pastatyta prieš 110 metų (1910 m.) lietuvių bendruomenės lėšomis ir pavadinta  kun. Aleksandro Dambrausko (1860-1938) vardu. Mokyklai vadovavo lietuvių švietimo draugija „Saulė“ veikusi 1906-1940 m.

Iniciatyva statyti lietuvišką mokyklą Vilijampolėje kilo Kaune 1908 metais. Kun. A. Dambrausko jubiliejaus komitetas 1909 m. išleido atsišaukimą „Nepraleiskime geros progos“, kuriame pažymima, kad „sukanka 25 metai raštiško darbo kun. Aleksandro Dambrausko-Jakšto.“ (Pastebėtina, kad studijuodamas Žemaičių kunigų seminarijoje  Aleksandras Dambrauskas 1883 m. jau įsteigė ir redagavo klierikų laikraštį „Lietuva“). Komitetas surinko 1800 rublių ir nusprendė kun. A. Dambrausko darbus įamžinti įsteigiant jo vardo mokyklą. Vietą jai rado, kaip rašoma, „Vilijampolės Slabadoje, kurią šiemet geležinis tiltas sujungs su Kaunu. Surastas ir plecus su dideliais namais mokyklai…“

Šią iniciatyvą palaikė vietos lietuvių bendruomenė. To meto laikraščiai rašė, kad surinkus iš visuomenės 3200 rublių Vilijampolėje buvo nupirkta žemė ant Neries kranto ir pastatyti dideli namai – „13 sieksnių ilgio ir 6 platumo“, o „Saulės“ švietimo draugijos valdyba gavo leidimą tuose namuose atidaryti dvi klasę mokyklą. 1910 m. „Lietuvos žinios“ Nr. 26 rašė, kad „kun. Dambrausko vardo mokyklos mūras jau pastatytas ant Vilijos kranto“. Tačiau 1910-aisiais mokyklos namų statymo komitetas kreipėsi į visuomenę su prašymu paremti mokyklos statybas, nes darbai laikinai buvo sustoję. Tais pačiais metais „Vienybė“ Nr. 45 straipsnyje „Nebaigtas darbas“ rašė: „Slabada priskiriama prie tokių Kauno tvirtumos vietų, kur be komendanto pavelijimo nevalia statyti naujų namų. Kadangi mokyklai statomi namai dideli, tai komendantas galėjo pavelyti pastatyti sienas, o išgavimui paveldejimo statyti pečius reikėjo kreipties į ciesoriaus kanceleriją. Bet kol paduotas Aukščiausiuoju vardu prašymas suvaikščiojo po visas įstaigas, išėjo visi metai, todėl ir darbas buvo sustojęs. Dabar gauta jau pavelijimas statyti ir pečius pastatytuose namuose. Pečių, langų, durų ir viso vidaus įtaisymas dar atsieis kokiuos 2000 rublių, o tuo tarpu sustojus darbui sustojo ir aukų plaukimas, pirmiausia sudėtas išteklius pasibaigė.“

Tačiau lietuvių paramos dėka mokykla ant aukšto Neries kranto Vilijampolėje galutinai baigta statyti ir 1911 m. birželio 21 d. buvo pašventinta. To meto spaudoje mokykla vadinama kun. A. Dambrausko vardu. Šios mokyklos pašventinimas aprašytas laikraštyje „Vienybė“ (1911 m. Nr. 26) straipsnyje „Paminklas darbui“. Po šv. Mišių Kauno Arkikatedroje „už kun. Dambrausko sveikatą“ visi svečiai „pripildė didelę mokyklos salę Vilijampolėje, išpuoštą Šv. Zitos draugijininkių vainikais“.

Kun. A. Dambrausko veiklos ir lietuviškos mokyklos atidarymo reikšmę parodo Žemaičių  vyskupo Gasparo Felikso Cirtauto (1841-1913) dalyvavimas atidarymo iškilmėse, kuris savo kalboje pabrėžęs šio kunigo darbų indėlį į lietuvių tautos švietimą. Mokyklą pašventino tuo metu dar kanauninkas (nuo 1926 m. Kauno arkivyskupas metropolitas) Juozapas Jonas Skvireckas (1873-1959). Mokyklos atidaryme kalbą sakė kun. Juozas Tumas-Vaižgantas (1869–1933), sveikino Šv. Kazimiero, „Saulės“, „Blaivybės“, Šv. Zitos, Šv. Juozapo, „Žiburio“ bendrijos, laikraščių „Viltis“, „Šaltinis“ atstovai, Peterburgo dvasinės akademijos profesoriai, tuo metu kunigai Jurgis Matulevičius-Matulaitis (1871 – 1927), Pranciškus Petras Būčys (1872–1951)  ir kiti. Mokyklos atidarymą raštu taip pat sveikino prof. Petras Leonas (1864-1938), prof.  Eduardas Volteris (1856–1941), Antanas Smetona (1874-1944). 1912 metais mokyklos kapelionu buvo paskirtas  kun. A. Maliauskis (1877–1941).

Pastebėtinas ir toks istorinis faktas, kad sovietmečiu šioje mokykloje mokėsi Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvis Romas  Kalanta (1953-1972). 

Šiandien Kauno Vilijampolėje, lietuviškų mokyklų steigimo klausimas jau neaktualus, tačiau išlieka svarbus raginimas auklėti jaunimą pilietine, patriotine bei krikščioniška dvasia. Vilijampolės bendruomenės nariai ir jų svečiai turi sužinoti turtingą, permainingą vietovės istoriją, kurioje gimė, gyveno ir dirbo mūsų protėviai.

 


29 liepos, 2021

Vasarai įsibėgėjus Kauno Vinco Kudirkos viešojoje bibliotekoje vėl atveriamos kūrybinės dirbtuvės „Etnosodas“, kuriose laukiami norintys iš arčiau pažinti lietuvių folklorą […]

Sweet Nothing / Sigito Gudaičio nuotr.
28 liepos, 2021

Liepos 13-22 dienomis Šiluvoje tarp piligrimų buvo galima sutikti ir įvairiomis kalbomis prabylančių menininkų, nes Šventovėje vyko tarptautinės meno bienalės […]

23 liepos, 2021

Kauno rajono meras Valerijus Makūnas Kulautuvos Mergelės Marijos Vardo bažnyčios atstatymo darbams vadovavusiam klebonui Antanui Gražuliui įteikė Kauno rajono Garbės […]

Kėdainietis Algimantas Stankūnas neturėdamas kairės kojos daugiau kaip 10 metų kentėjo lageryje, tris dešimtmečius išdirbo Kėdainių elektros aparatūros gamykloje / Broniaus Vertelkos nuotr.
18 liepos, 2021

91-uosius įpusėjęs Algimantas STANKŪNAS – tremtinys, partizanas ir Sibiro lagerių kankinys. Tai, ką yra patyręs šis kėdainietis, būtų puiki medžiaga […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
13 liepos, 2021

Liepos 11 d. Kaune prie Vytauto bažnyčios (Švč. Mergelės Marijos ėjimo į dangų bažnyčios) vyko jūros skautų išlydėtuvės į ekspediciją- […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
7 liepos, 2021

Kauno rajono Vilkijoje Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejuje vyko Lietuvai pagražinti draugijos atstovų susitikimas su šio muziejaus kūrėjais […]

5 liepos, 2021

Kauno laisvosios ekonominės zonos (LEZ) valdymo bendrovė ir čia veikiančios įmonės ketina prisidėti prie Karmėlavos seniūnijos viešosios infrastruktūros kūrimo bei […]

3 liepos, 2021

Regionų apygardos teismo Kauno rūmų teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Grauželio, Algio Markevičiaus ir Jolantos Medvedevienės liepos 2 d. […]

29 birželio, 2021

Net trylikos bendradarbystės centrų „Spiečius“ tinklas visoje Lietuvoje vasarą atveria duris kiekvienam, norinčiam keliauti po Lietuvą ir tuo pačiu darbuotis […]

Raimundas Kaminskas nuotr.
27 birželio, 2021

birželio 25 d. Kaune vyko Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio jubiliejaus minėjimas. Minėjimas prasidėjo Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje šv. Mišiomis, […]

25 birželio, 2021

Šiemet Joninės Zapyškio bendruomenei ypatingos. Čia ne tik įvyko Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, bet ir naująjį bendruomeninių paslaugų centrą pašventino […]

17 birželio, 2021

Kauno Vinco Kudirkos viešoji biblioteka kviečia vaikus į nemokamus vasaros užsiėmimus bibliotekos skyriuose ir padaliniuose. Čia mažųjų kauniečių lauks edukacijos, […]

17 birželio, 2021

Lepinant vasariškiems orams, paplūdimiai tampa viena patraukliausių miesto vietų. O kad poilsis šalia vandens būtų kokybiškas, Kauno Vinco Kudirkos viešoji […]

Po gaisro atstatyta Kulautuvos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia
16 birželio, 2021

Birželio 13-ąją Kulautuvoje, Kauno rajone, per Šv. Antano Paduviečio atlaidus, Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas pašventino po 2012 metais piktavalio žmogaus […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
16 birželio, 2021

Kaune vyko žymaus Ukrainos išsivadavimo judėjimo vado, Lietuvos žurnalistų sąjungos nario bei Lietuvos piliečio, plk. Eugeno Konovaleco (ukr. Євген Коновалець […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
15 birželio, 2021

birželio 13 d. Kaune ir Šakių rajone vyko Lietuvos laisvės kovotojo, dim. mjr. Prano Runo-Daugirdo (1916-1951) 70-ųjų žūties metinių paminėjimas.   […]

Esė atidarymas / P. Grigaliūno nuotr.
14 birželio, 2021

Šį savaitgalį tradicinėje Birštono miesto šventėje atidarytas vasaros sezonas. 175-ąjį jubiliejų šiais metais švenčiantis kurortas svečius pasitinka ne tik turininga […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
8 birželio, 2021

Birželio 2 d. Jonučių kapinėse Kauno raj. prie Miko ir Onos Klusų kapo vyko pagerbimo ceremonija, kurioje dalyvavo Kauno evangelikų […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
4 birželio, 2021

Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčioje vyko (Lietuvos) Sąjūdžio dienos paminėjimas. Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos, Kauno Šv. Jurgio konvento gvardijonas […]

R. Bagdonavičienė
1 birželio, 2021

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) paskelbė kasmetinius „Lietuvos eksporto prizo“ ir „Lietuvos metų verslininkės“ apdovanojimų laimėtojus. Konkursas […]