rugsėjo 26, 2016
Aistė Kazlauskienė, Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus vyr. specialistė
Posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba

Rugsėjo 21 d. vyko XVI-asis Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) posėdis. Posėdžiui pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas.

Posėdžio pradžioje Tarybos nariai pasirašė nešališkumo deklaracijas.

Taryba papildė Marijampolės regiono plėtros planą 2014-2020 metams (toliau – Planas) projektais, numatomais įgyvendinti pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Vietinių kelių vystymas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Projektų atranka pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę bus vykdoma konkurso būdu, todėl konkretūs projektai į Planą neįtraukiami. Be to, atsižvelgiant į savivaldybių informaciją, Plane buvo patikslinti duomenys apie numatytus įgyvendinti projektus pagal tris regioninio planavimo priemones: „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“, „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“, „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“.

Posėdžio metu patvirtintas Marijampolės regiono projektų sąrašas pagal priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“, kiekvienoje regiono savivaldybėje įgyvendinat po vieną projektą. Bus tvarkomos gamtinio karkaso teritorijos, likviduojami bešeimininkiai pastatai, koreguojami teritorijų planavimo dokumentai. Iš viso į projektų sąrašą įtrauktų projektų įgyvendinimui numatoma skirti daugiau kaip 1,6 mln. eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Taryba svarstė regiono projektų sąrašų keitimo klausimus dėl UAB „Sūduvos vandenys“ numatomų vykdyti projektų pagal priemones „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ ir „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ ir pritarė paraiškų pateikimo įgyvendinančiajai institucijai terminų pakeitimams.

2016 m. rugsėjo 30 d. baigiasi terminas projektinių pasiūlymų pateikimui pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“. Buvo pristatytas projektinių pasiūlymų vertinimas pagal šią priemonę, aptarti pasirengimo  tiek projektinių pasiūlymų vertinimo, tiek regiono projektų sąrašų sudarymo klausimai.

UAB „Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro“ direktorius A. Bagušinskas pristatė įmonės ūkinę veiklą, veiklai nustatytus pasiekti rodiklius, svarstomus naujus mokesčių tarifus, juos lemiančius veiksnius.

Pirmininkas M. Ražinskas informavo Tarybos narius apie 2016 m. rugsėjo 20 d. vykusią Sūduvos verslo asociacijų, mokslo įstaigų ir verslo konsultantų apskrito stalo diskusiją-forumą „Smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Sūduvos regione ir jo vieta regiono politikoje“.

Posėdyje dalyvavęs Marijampolės kolegijos direktorius V. Viliūnas atkreipė Tarybos narių dėmesį į LR Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotą STEAM projektą, kuriuo bus sudaryta galimybė Marijampolės regione turėti mokslo laboratoriją regiono savivaldybių moksleiviams.

Share Button


vasario 19, 2020

Visuomenininkams šių metų pradžioje prabilus apie Punios šile iškirstas sveikas pušis Aplinkos ministerija kaltino nevyriausybininkus skleidžiant melagingą informaciją, tačiau prieš […]

vasario 19, 2020

Geopolitikos diagnostika Sirija Faktas: Turkijos kariuomenė Sirijoje atsidūrė „ant fronto linijos“ su rusų „draugiškomis“ karinėmis formuotėmis. Amerikiečiai stebi ir stebisi… […]

vasario 18, 2020

Sekmadienį Marijampolės savivaldybėje, Liudvinave apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Marijampolės apskrities nugalėtojai. Nugalėtojai Kalvarijos vaikų ir jaunimo […]

vasario 17, 2020

Į Vasario 16-osios iškilmes Kalvarijoje pagerbti iškilų diplomatą, Nepriklausomybės Akto signatarą,  gestapo bei Stalino lagerių kalinį Petrą Klimą susirinko gausus […]

vasario 17, 2020

Britai išėjo. Ir ką Europa? Ar dabar galima lengvai atsidusti („pagaliau atsikratėme…“), ar reikia liūdėti? Reikia. Bent jau dėl to, […]

vasario 14, 2020

Kalvarijos savivaldybės administracijos direktorius Valdas Aleknavičius apie pasienio savivaldybės gyvenimą, galimybes ir lūkesčius. Gerbiamas Valdai, kaip apibūdintumėte gyvenimą nedidelėje savivaldybėje, […]

vasario 13, 2020

Ar žinote, kad senus vaistus priima vaistinės, o gyvsidabrinius termometrus privalote  vežti į „Toksiką“? Nepatikėsite, bet mokestinė sistema gan dažnai […]

vasario 12, 2020

Vokietija Faktas: Tiuringijos lando premjeru vietinis parlamentas išrinko liberalą Thomasą Kemmerichą, tačiau rinkimai virto politiniu skandalu, nes laimėtoją savo balsais […]

vasario 12, 2020

Vasario 10 dieną vyko išvažiuojamasis Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdis, kuriame dalyvavo komiteto pirmininkas Juozas Imbrasas, komiteto nariai Virginija Vingrienė, Kęstutis […]

vasario 5, 2020

Europos Sąjunga/Jungtinė Karalystė Faktas: Jungtinė Karalystė pasitraukė iš Europos Sąjungos. Diagnozė: Įvyko tai, ko Europos Sąjunga (neva) baisiai bijojo. Katastrofa […]