28 liepos, 2022
Prezidentūra

Prezidentas lankosi Ukrainoje

Ketvirtadienį, Ukrainai pirmą kartą minint Valstybingumo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda Kijeve kreipėsi į Aukščiausiosios Rados narius ir Ukrainos tautą.

Lietuvos vadovas teigė atvykęs į laisvos ir nepriklausomos Ukrainos valstybės sostinę tam, kad padėkotų Ukrainos žmonėms, ryžtingai ginantiems savo valstybę, o kartu ir demokratinę Europą.

Prezidentas užtikrino, kad Lietuva visad buvo ir bus kartu su Ukraina. „Mes pernelyg daug iškentėme kartu ir pernelyg daug neteisybių patyrėme, kad galėtume abejingai stebėti vieni kitų kančias. Lietuva šiandien visomis išgalėmis remia Ukrainą, teikia ir toliau – iki pergalės – teiks karinę, humanitarinę ir finansinę pagalbą“, – sakė Lietuvos vadovas, į susirinkusiuosius kreipęsis lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.

Prezidentas kalbėjo, jog nuo pat karo pradžios Lietuvą vienija didžiulis noras padėti Ukrainai. Ne tik valstybės ir savivaldos institucijos, bet ir Lietuvos žmonės, verslas, nevyriausybinės organizacijos nuolat teikia pačią įvairiausią pagalbą karo draskomai Ukrainai.

Prezidento teigimu, šiandien aiškiai matome, kad sprendimų įvesti tarptautines sankcijas ir teikti karinę paramą Ukrainai, kad ir kokie jie būtų svarbūs, vis dar nepakanka. Todėl Lietuva su bendraminčiais sieks toliau stiprinti sankcijas ir užtikrinti efektyvų jų įgyvendinimą, taip pat mažinti Europos priklausomybę nuo Rusijos energetinių išteklių. Finansiniai srautai, kurie Maskvai padeda finansuoti šį žiaurų karą, turi būti nutraukti.

Prezidentas pagyrė Ukrainos valdžios institucijų gebėjimą maksimaliai efektyviai veikti karo sąlygomis, taip pat įgyvendinti būtinas reformas, lėmusias Europos Sąjungos šalies kandidatės statuso suteikimą.

Prezidentas taip pat įteikė Ukrainos vadovui Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine. Šis aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas Prezidentui V. Zelenskiui skirtas už nuopelnus kartu su ukrainiečių tauta ginant laisvę ir demokratines vertybes Europoje.

Prezidento Gitano Nausėdos kalba Ukrainos Aukščiausiojoje Radoje

Brangus Volodymyrai,

Gerbiamas Aukščiausiosios Rados Pirmininke,

Aukščiausiosios Rados nariai,

Mieli broliai ir seserys ukrainiečiai,

šiandien Jūs kaunatės už savo valstybės ir tautos išlikimą. Jūsų drąsa priešintis neprilygstama, o garsas apie Jūsų žygdarbius plačiai sklinda po visą pasaulį.

Tūkstančius kartų įrodėte, kad esate verti savo narsių protėvių vardo. Nėra šiandien Europoje tokios karštos, krūtinę deginančios meilės savo Tėvynei kaip ta, su kuria kiekvieną rytą keliasi Jūsų laisvės gynėjai.

Atvykau čia, į laisvos ir nepriklausomos Ukrainos valstybės sostinę, kad padėkočiau Jums už tai, kad taip ryžtingai ginate savo nepriklausomybę ir taip aiškiai mums visiems rodote pavyzdį.

Jūsų kova – tai ir mūsų, lietuvių, kova. Ji primena tuos laikus, kai išvien kovėmės prieš bendrą priešą.

Jūsų ginklo pergalės šiandien – lyg atspindys legendinio karvedžio, etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo prie Oršos. Ir kai Jūsų didžiojo kunigaikščio Vytauto artilerijos brigada narsiai stoja į mūšį, mes didžiuojamės tuo kaip savo kraujo giminių pasiekimais.

Gerbiamieji,

Ukrainai pirmąkart švenčiant Valstybingumo dieną, noriu garsiai ir aiškiai pasakyti: Lietuva visada buvo ir bus su Jumis. Jūsų šalies laisvė, nepriklausomybė ir teritorijos vientisumas, kaip ir Jūsų žmonių saugumas ir gerovė, visados mums rūpės.

Mes pernelyg daug iškentėme kartu ir pernelyg daug neteisybių patyrėme, kad galėtume abejingai stebėti vieni kitų kančias. Todėl Lietuva šiandien visomis išgalėmis remia Ukrainą, teikia ir toliau – iki pergalės – teiks karinę, humanitarinę ir finansinę pagalbą.

Nuo pat karo pradžios visą Lietuvą vienija didelis noras padėti Ukrainai. Ne tik valstybės ir savivaldos institucijos, bet ir paprasti Lietuvos žmonės, verslas, nevyriausybinės organizacijos prisideda prie bendrų pastangų.

Ar tai būtų laikinai perkeltiems asmenims suteikiama pastogė, ar savanorystė, ar piniginės aukos, net sutelktinis kovinės technikos finansavimas – visos priemonės geros, jei tik jos palengvina Ukrainai ir jos žmonėms tenkančią naštą.

Pastaruoju metu prie manęs dažnai prieina žmonės ir sako: „Didžiuojuosi esąs lietuvis, nes mano šalis taip karštai remia Ukrainą.“ Neslėpsiu – malonu girdėti šiuos žodžius. Jie liudija, kad Lietuvos žmonės taip pat labiausiai brangina Laisvę, nes be jos nebus ir viso kito.

Gerbiamieji,

Lietuva padės Ukrainai siekti pergalės šiame kare. Gerai suprantame Rusijos imperinių ambicijų grėsmę ir viso regiono saugumui.

Istorinė patirtis mus moko, kad Maskvos tironas turi būti laiku sustabdytas. Negalime sau leisti kartoti senų klaidų.

Todėl Lietuva ir toliau dirbs su partneriais bei sąjungininkais, siekdama išlaikyti Vakarų susitelkimą, užtikrinti ilgalaikę paramą Ukrainai ir apriboti Rusijos galimybes tęsti šį karą.

Šiandien aiškiai matome, kad sprendimų įvesti tarptautines sankcijas ir teikti karinę paramą Ukrainai, kad ir kokie jie būtų svarbūs, vis dar nepakanka.

Todėl sieksime toliau stiprinti sankcijas ir užtikrinti efektyvų jų įgyvendinimą, taip pat mažinti visos Europos priklausomybę nuo Rusijos energetinių išteklių. Finansiniai srautai, kurie Maskvai padeda finansuoti šį žiaurų karą, turi būti užtvenkti.

Lietuva savo pavyzdžiu rodo, kad vienintelis kelias išsivaduoti iš Rusijos energetinio ir politinio diktato – priimti sprendimą ir išlaikyti politinę valią.

Siekdama energetinės nepriklausomybės, Lietuva prisiėmė riziką ir laiku atliko būtinus namų darbus. Dabar esame pasirengę dalytis savo patirtimi su kitomis šalimis. Džiaugiamės, kad vis daugiau Europos Sąjungos valstybių pasiryžta žengti mūsų pėdomis.

Lietuva taip pat sieks, kad Rusijos valstybė ir asmenys, atsakingi už karo nusikaltimus, tarptautinės teisės, žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje, būtų patraukti atsakomybėn. Beatodairiškos atakos prieš beginklius civilius, vaikus, civilinius objektus – mokyklas, darželius, ligonines – negali likti nenubaustos. Tikiu, kad teisingumas triumfuos.

Broliai ir sesės ukrainiečiai,

mirtino pavojaus akivaizdoje demonstruojama drąsa ir ryžtas – tai Jūsų raktas į viso pasaulio žmonių širdis.

Ir toliau likite kantrūs ir ištikimi savo principams. Nepasiduokite aklai neapykantai, kad ir kaip tai būtų sunku.

Tiesa yra Jūsų pusėje. Tai yra didžiulis Jūsų pranašumas melu besidangstančio blogio akivaizdoje.

Didžiausio pasigėrėjimo vertas ir Ukrainos valdžios institucijų gebėjimas maksimaliai efektyviai veikti karo sąlygomis.

Jūs jau įrodėte, kad esate pasiryžę siekti narystės Europos Sąjungoje.

Lietuva pirmoji parėmė šį siekį. Dar 2021 metų kovą Kijeve mes su Prezidentu Zelenskiu pasirašėme deklaraciją, kurioje Lietuva įsipareigojo padėti Ukrainai siekti europinės integracijos. Tą patį su Lenkijos Prezidentu pakartojome ir karo išvakarėse, vasario 23 dieną, pasirašydami memorandumą dėl šalies kandidatės statuso Ukrainai suteikimo. Šiandien jau visi galime džiaugtis istoriniu Europos Vadovų Tarybos sprendimu.

Nuo pat Orumo revoliucijos pergalės Ukraina nepailsdama žengia reformų keliu. Tam nesutrukdė nei Rusijos išdavikiškai įvykdyta neteisėta Krymo aneksija, nei pradėtas karas Donbase.

Išties daug padarėte, įgyvendindami nelengvas, bet labai reikalingas reformas. Dabar svarbiausia nesustoti ir toliau judėti pirmyn.

Lietuvos patirtis rodo, kad esminė sėkmingos eurointegracijos sąlyga yra platus politinis sutarimas. Labai svarbu, kad tokia nuostata įtvirtinta ir Ukrainos Konstitucijoje.

Mes padėsime Ukrainai žengti šiuo sudėtingu keliu. Ir toliau teiksime ekspertinę paramą ir kartu su Jumis sieksime kuo greitesnės derybų dėl narystės Europos Sąjungoje pradžios.

Pasinaudodamas proga, taip pat noriu pasveikinti Jūsų Vyriausybę, kuri praėjusią savaitę Ukrainos atstatymo konferencijoje pristatė konkretų šalies ekonomikos atkūrimo planą. Džiaugiuosi matydamas Jūsų užsidegimą ant skaidrumo ir atskaitomybės pamatų kurti klestinčią ir europietišką Ukrainą!

Žinau, kad Jūsų šalies atstatymas jau prasidėjo. Savo akimis šiandien pamatysiu pirmuosius darbus Irpinėje, kurią anksčiau taip skaudžiai paženklino okupantų prievarta.

Linkiu, kad, karui pasibaigus, tokie darbai greitai ir sklandžiai vyktų visoje Jūsų šalyje. Kartu su visa tarptautine bendruomene esame pasirengę padėti įgyvendinant Ukrainos atstatymo planą. Jau dabar padedame, kiek tik leidžia mūsų galimybės.

Gerbiamieji,

viename iš daugelio mūsų pokalbių Prezidentas Zelenskis pasakė: „Gitanai, niekada negalvojau, kad būsiu karo prezidentas.“

Turbūt nė vienas iš mūsų nesitikime būti prezidentais karo metu, išskyrus tuos, kurie karą patys planuoja. Tačiau likimas pasirenka savo herojus. Šiandien visas pasaulis žavisi Prezidento Zelenskio ir kiekvieno Laisvę ginančio ukrainiečio kova. Kova už savo šeimą, už savo namus, už savo Tėvynę. Tokia stipri tauta niekada nebus nugalėta!

Mūsų visų pareiga šiandien – aiškiai pasirinkti Tiesos, o ne Melo ir brutalios Jėgos pusę.

Neįmanoma tuo pat metu nuoširdžiai remti Ukrainos ir rūpintis, kad Rusija „išsaugotų veidą“. Istorija mus moko, kad mėginantys sėdėti ant dviejų kėdžių anksčiau ar vėliau atsiduria ant grindų.

Lietuva savo draugus pasirinko jau seniai – ir niekada jų neišduos!

Man bus didelė garbė kiek vėliau šiandien įteikti Prezidentui Zelenskiui, o kartu su juo – ir visai Ukrainiečių Tautai, Vytauto Didžiojo ordiną su aukso grandine. Tegul šis aukščiausias Lietuvos valstybės apdovanojimas simbolizuoja istorinę mūsų tautų bendrystę, bendras kovas ir pergales.

Kartu iki pergalės! Šlovė Ukrainai!

Gitanas Nausėda, Lietuvos Respublikos Prezidentas
 
 


27 rugsėjo, 2022

Kaip išlaikyti ryšius su šalimi, iš kurios išvykta jau prieš kelias dešimtis metų? Kaip išlaikyti kalbą ir tradicijas? Kiekvienas emigrantas […]

26 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 22-25 dienomis vyko 17-as Alanijos džiazo festivalis „Alanya International Jazz Days“. Dėl „Klaipėdos pilies džiazo festivalio“ ir „Alanya International […]

Aurora‘s Sunrise
23 rugsėjo, 2022

Lietuvos kino industrijoje dar viena gera žinia – JAV Kino meno ir mokslo akademijos patvirtinto „Oskaro“ komiteto Armėnijoje sprendimu siekti […]

20 rugsėjo, 2022

Nuo iš Baltarusijos besibraunančių neteisėtų migrantų apgręžimo politikos taikymo pradžios Lietuvos pasieniečiai jų į šalį neįleido jau 15 tūkst. Šeštadienį […]

Greta menininkių kūrybos ir istorinė tekstilė, suvalkietiškas juostų kilimas iš LNM fondų
20 rugsėjo, 2022

Klermono-Ferano mieste Prancūzijoje jau dešimtą kartą vyksta tarptautinis šiuolaikinės tekstilės festivalis FITE. Itin didelio susidomėjimo ir žiūrovų įsitraukimo sulaukiančiame renginyje […]

20 rugsėjo, 2022

2022 m. Lietuvos ekonomika pradėjo didžiausią vargą patiriančių valstybių penketuke, skelbia Lietuvos laisvosios rinkos institutas (LLRI).  2022 m. I ketv. […]

19 rugsėjo, 2022

Nuo pirmadienio, rugsėjo 19 d., į Lietuvą per Europos Sąjungos išorės sieną atvykstantiems Rusijos piliečiams bus taikoma sugriežtinta kontrolė. Atsižvelgus […]

19 rugsėjo, 2022

Nyderlanduose vykusiame Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse Lietuvai atstovavusi Meda Surdokaitė apdovanota pirmąja vieta ir specialiuoju prizu – kvietimu į […]

Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto narys Bronis Ropė
17 rugsėjo, 2022

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Europos Parlamentui skaitė metinį pranešimą apie situaciją Europos Sąjungoje. Ir nors didžioji dalis […]

16 rugsėjo, 2022

Lietuva gali eksportuoti kiaušinių produktus į JAV. Tai rugsėjo 15 d. paskelbė šios šalies Maisto saugos ir priežiūros tarnyba. Lietuva […]

Piktochart nuotr.
16 rugsėjo, 2022

Iš Ukrainos dėl karo veiksmų pasitraukusių ukrainiečių Lietuvoje nuolat daugėja, tačiau svečioje šalyje atsidūrusiems žmonėms nėra lengva susigaudyti painiame informacijos […]

FAI nuotr.
13 rugsėjo, 2022

Trečią kartą istorijoje Lietuvos vardas skambėjo labiausiai prestižinėse ir seniausiose dujinių balionų varžybose dėl Gordono Bennetto taurės. Robertas Komža su […]

12 rugsėjo, 2022

Iš šių varžybų šalies ugniagesiai gelbėtojai grįžo su puikia nuotaika – jose pelnyta ne tik pirmoji vieta komandinėje estafetėje (Andrius […]

12 rugsėjo, 2022

„SBA Urban“ verslo centrai Vilniuje „Green Hall“ 1 ir 2 įvertinti vienu aukščiausių tvarumo sertifikato lygiu „BREEAM In-Use Excellent”. Šis […]

10 rugsėjo, 2022

Sekmadienį, rugsėjo 11 d. 12 val., Klaipėdoje atidaroma Tarptautinė Ukrainos mokykla. Ji veiks buvusiame profesinio mokymo centro pastate Alyvų gatvėje, […]

9 rugsėjo, 2022

Šiandien Fotografijos galerijoje pristatyta Michelos Petrocchi (Italija) fotografijų paroda „Istorijos apie žemę ir vandenį“. „Esu labai dėkingas autorei už dovaną […]

9 rugsėjo, 2022

Vilnius gedi kartu su Jungtine Karalyste. Pagerbiant monarchės karalienės Elžbietos II atminimą karališkomis – purpurine ir sidabro – spalvomis šįvakar […]

2022 m. rugsėjo 6 d. Balmoral pilyje, Škotijoje, Karalienė Elžbieta II laukia audiencijos salėje, prieš priimdama Liz Truss, Reuters nuotr.
8 rugsėjo, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė užuojautą Karališkajai Šeimai dėl Jos Didenybės Jungtinės Karalystės vadovės Elžbietos II mirties. „Esu labai […]

8 rugsėjo, 2022

Šią savaitę Ukrainoje lankosi Lietuvos delegacija, kuriai vadovauja aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Oficialaus susitikimo Kijeve metu Lietuvos aplinkos ministras Simonas […]

7 rugsėjo, 2022

Švedijos prekybos rūmai Lietuvoje surengė tradicinę švedišką vėžių valgymo šventę, vadinamą „kräftskiva“. Švedams tai itin svarbi vasaros pabaigos tradicija, kurios […]