4 liepos, 2017
Prienų rajono savivaldybės informacija

Prienų rajono savivaldybės tarybos posėdyje patvirtinti 24 sprendimų projektai

Birželio 29 d. vykusiame Prienų r. savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti ir patvirtinti 24 sprendimų projektai.

Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) pakeitimus. Reglamentas papildytas nuostata, kad Savivaldybės tarybos nariui su jo, kaip Tarybos nario, veikla susijusioms kanceliarijos, pašto, telefono, interneto ryšio, transporto išlaidoms apmokėti nustatyta išmoka gali būti skiriama ir biuro patalpų nuomos išlaidoms apmokėti, pateikus tai įrodančius dokumentus, taip pat papildytas nauju punktu, kuris numato, kad Kontrolės komitetas kiekvienų metų pradžioje už savo veiklą atsiskaito Tarybai.

Pritarė draugystės ir bendardarbiavimo sutarčiai

Posėdyje pritarta Prienų r. ir Ukrainos Busko r. savivaldybių draugystės ir bendradarbiavimo sutarčiai. 2017 m. gegužės 20 d., Ukrainos atstovų viešnagės Prienuose metu, buvo pasirašytas Bendradarbiavimo ketinimų protokolas.

Švietimo klausimai

Taryba pritarė Prienų lopšelio-darželio „Pasaka“ ir Prienų r. Išlaužo pagr. mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ikimokyklinio ugdymo programoms. Lopšelio-darželio „Pasaka“ programa atnaujinta pagal šiuo metu galiojančius, ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančius teisės aktus, o Išlaužo pagr. mokykloje, laikantis bendrųjų sveikatos saugos reikalavimų, bus steigiama trečioji ikimokyklinio ugdymo grupė. Remiantis tėvų prašymais, prognozuojama, kad ateinančiais mokslo metais skyriuje bus ugdomi 46 vaikai, 2018–2019 m. m. – taip pat 46.

Pritarta Prienų r. Šilavoto pagrindinės mokyklos vadovo prašymui sumažinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių 1 etatu, atsisakant 1 mokyklinio autobuso vairuotojo etato, kadangi mažėja pavežamų mokinių skaičius ir mokyklai pakaks vieno mokyklinio autobuso.

Taryba patikslino priėmimo į Prienų rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašą, kuriame numatyta, kad priimami vaikai nuo 1 metų, jei įstaiga pritaikyta vaikų nuo 1 metų ugdymui (anksčiau buvo leidžiama priimti vaikus nuo 2 metų).  

Po diskusijų Taryba patvirtino Prienų r. savivaldybės priešmokyklinio ugdymo organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašą, vaikų skaičių grupėje: minimalus kaime – 10, mieste –15; maksimalus – 20.

Gerins informacijos prieinamumą ir paslaugas

Taryba patvirtino Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo Prienų rajono savivaldybėje aprašą. Šia Priemone siekiama skatinti seniūnijų seniūnaitijų, bendruomenių aktyvumą ir savarankiškumą.

Tarybos nariai vienbalsiai patvirtino Prienų r. savivaldybės 2017 m. biudžeto pakeitimus, leido Savavaldybės administracijai įsigyti lengvąjį automobilį, kuris vėliau bus perduotas Prienų ,,Žiburio“ gimnazijai automobilizmo ugdymo programai vykdyti.

Balsų dauguma pritarta Prienų kultūros ir laisvalaikio centro prašymui įrengti kintamo vaizdo ekraną ant pastato fasadinės sienos. Ekranas bus naudojamas reklamos tikslais. Taryba įgaliojo Savivaldybės administracijos direktorių patvirtinti Kintamo vaizdo ekrano įrengimo ir eksploatavimo konkurso nuostatus.

Leido privatizuoti socialinius būstus

Vadovaujantis LR paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu ir atsižvelgiant į asmenų, gyvenančių Savivaldybei nuosavybės teise priklausančiuose butuose, prašymus leisti išsipirkti nuomojamus butus, Tarybos nariai sutiko, kad Savivaldybė parduotų du socialinius butus rinkos kaina.

Kapinių priežiūros pakeitimai

Taryba patvirtino keletą dokumentų, susijusių su kapinių priežiūra: naujas Prienų r. savivaldybės kapinių tvarkymo taisykles, Leidimo laidoti neprižiūrimose kapavietėse išdavimo tvarkos aprašą, Visuomenės ir kapinėse palaidotų asmenų artimųjų giminaičių informavimo apie kapinių panaikinimą tvarkos aprašą, Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašą, Kapinių priežiūros organizavimo tvarkos aprašą.

Pritarė Birštono ir Prienų r. savivaldybių bendradarbiavimo susitarimui dėl Škėvonių kapinių Birštono sav., Birštono sen., Ivoniškių k., naudojimo, plėtros ir išlaidų paskirstymo.

Socialiniai ir užimtumo klausimai

Posėdyje patvirtinta Jiezno vaikų globos namų teikiamų socialinių paslaugų kaina (vienam vaikui per mėnesį – 947 Eur, iš jų 152 Eur – globos išmoka vaikui, 795 Eur – savivaldybių lėšos), taip pat Prienų r. savivaldybės užimtumo didinimo programa, kurioje numatytos papildomos grupės bedarbių, kurie galės būti siunčiami dalyvauti Savivaldybės parengtose užimtumo didinimo programose.

Pritarta VšĮ Prienų ligoninės rengiamam projektui „Prienų ligoninės fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems“, kuris įtrauktas į 2014–2020 metų ES fondų investicijų projektų sąrašą. Projekto vertė 120 000 Eur, Savivaldybės prisidėjimas nėra reikalingas.


2 liepos, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pradėjo darbo vizitą Filadelfijoje, JAV. Šeštadienį Prezidentas susitiko su Amerikos energetikos įmonės „Holtec“ prezidentu Krisu […]

1 liepos, 2022

Birželio 29–30 d.  Briuselyje vyko  Europos regionų komiteto plenarinė sesija. Vienu iš svarbiausių šios sesijos klausimų tapo Europos miestų ir […]

30 birželio, 2022

Seimas priėmė naują Vietos savivaldos įstatymo redakciją ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus, kuriais nuspręsta patvirtinti naują merų įgaliojimų modelį. Kaip […]

Vytautas Landsbergis
30 birželio, 2022

Seimas priimtu įstatymu suteikė Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui Vytautui Landsbergiui valstybės vadovo statusą. Įstatymu nutarta įtvirtinti, kad Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios […]

29 birželio, 2022

Vyriausybė patvirtino 2022-2030 metų Regionų plėtros programą, kurioje nustatytos pagrindinės ateinančio dešimtmečio regioninės politikos gairės bei investicijos. Programos įgyvendinimui planuojama […]

S. Žiūros nuotr.
28 birželio, 2022

Seimas pritarė iniciatyvoms 2023-iuosius skelbti Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų bei Šventojo Juozapato metais. Tokiu būdu siekiama pažymėti Lietuvos […]

28 birželio, 2022

Ir Europos Sąjungos dokumentuose, ir Lietuvoje veikiančių politinių partijų programose pažymimas siekis kurti demokratišką, socialiai teisingą valstybę, telkti pilietinę visuomenę. […]

27 birželio, 2022

Nenumatytame Seimo posėdyje Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) senatoriui Ričardui Džozefui Durbinui (Richard Joseph Durbin) įteiktas Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio […]

23 birželio, 2022

Europos Sąjungos (ES) šalių lyderiai ir Europos Vadovų Taryba ketvirtadienį sutarė dėl kandidatės į Bendriją statuso suteikimo Ukrainai ir Moldovai. […]

19 birželio, 2022

Prezidentei Daliai Grybauskaitei Vokietijoje, Kylyje, įteiktas prestižinis Pasaulio ekonomikos apdovanojimas (Global Economy Prize 2022). Metinį Pasaulio ekonomikos apdovanojimą Kylio pasaulio ekonomikos institutas (Kiel […]

EP narys Bronis Ropė
17 birželio, 2022

Pradėjo veikti nauja Europos Komisijos valdoma Kohesio atviros ir nemokamos prieigos platforma https://kohesio.ec.europa.eu/ , skirta pamatyti sanglaudos politikos pasiekimus. „Gyventojai man […]

7 birželio, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį susitiko su Vokietijos Kancleriu Olafu Scholzu. Šalių vadovai aptarė Rusijos karo Ukrainoje padėtį, pasirengimą […]

R. Dačkaus nuotr.
6 birželio, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda tęsia tradiciją rengti išvažiuojamąsias darbo dienas regionuose ir pirmadienį su komanda dirba Panevėžio rajone. Krekenavos […]

5 birželio, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį, Pasaulinę aplinkos apsaugos dieną, dalyvavo antrus metus iš eilės Prezidentūroje vykstančiame Žaliųjų idėjų festivalyje, […]

27 gegužės, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį vyko traukiniu į Palemoną, kur šalia Kauno intermodalinio terminalo esančioje krovos aikštelėje stebėjo JAV […]

18 gegužės, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pradėjo oficialų vizitą Azerbaidžane. Šalies vadovas trečiadienio rytą susitiko su Azerbaidžano Prezidentu Ilhamu Alijevu. Lietuvos […]

17 gegužės, 2022

Seimo posėdyje Prezidentui Valdui Adamkui įteiktas Seimo apdovanojimas – Aleksandro Stulginskio žvaigždė. Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, pradėdama apdovanojimo ceremoniją, priminė, […]

12 gegužės, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pateikė Seimui svarstyti siūlymą įvesti tiesioginį valdymą Kalvarijos savivaldybėje. Pasak ministrės, Kalvarijos savivaldybės meras ir […]

12 gegužės, 2022

Nenumaldomai artėja metas, kai vykstant technologijų proveržiui, pramonės ir gamintojo – vartotojo santykiuose įvyks esminiai pokyčiai. Verslui labai svarbu mažinti […]

Prezidentas Gitanas Nausėda, BNS nuotr.
10 gegužės, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas antradienį lankėsi tarptautinėse pratybose „Geležinis vilkas 2022 I“ Gaižiūnų poligone, Rukloje. Kasmetinės mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis vilkas“ ir […]