2 sausio, 2015

Renginys „Auksinis jaunimas 2014“

Gruodžio 29 d.  Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre įvyko Šilalės rajono visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ organizuotas  renginys „Auksinis jaunimas 2014“. Renginį rėmė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos,  Šilalės rajono jaunimo reikalų taryba. Renginį globojo sportininkai Ramūnas Navardauskas ir Lukas Lekavičius.

Renginio metu buvo pagerbti:

Viktoras Urbis – aktyvus Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijos mokinys, kuris pats inicijuoja įvairias gimnazijos bendruomenės veiklas ir jose dalyvauja, yra mokinių komiteto, mokyklos tarybos narys, folkloro ansamblio „ŪPA UZBUONS“ ir „KRAŠTOMANIJOS“ narys, respublikinių kraštotyrinių, meninio skaitymo, muzikos kūrybos olimpiadų ir konkursų dalyvis bei prizininkas, Donelaičio „Metų“ skaitytojas LR televizijoje, Šilalės meno mokyklos kamerinio orkestro violančelininkas, meistriškumo stovyklos „AGATA LANGAI“ dalyvis.

Rapolas Beržinis – VšĮ „Etnoklubas“ lyderis,  per ketverius  metus savo aktyviu darbu bei nuopelnais įrodęs, jog yra sektinas pavyzdys kitiems nariams. Rapolas aktyvus, iniciatyvus jaunuolis, vadovų pagalbininkas išvykose, festivaliuose, vaikų vasaros poilsio stovyklose, organizuojant savanorišką veiklą (vaikų globos namuose, akcijose „Maisto bankas“, „Darom“ ir kt.) Rūpindamasis Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro folkloro ansamblio „Smuokiuka“ mažaisiais muzikantais, 2013 m. vasarą kartu su dar 4 savanoriais ir vadove išvyko į Šiaulius pas liaudies instrumentų meistrą Albertą Martinaitį ir per dvi dienas sumeistravo 5 žemaitiškas kankles.

2013 m. Rapolas tapo respublikinių moksleivių folklorinių šokių varžytuvių „Patrepsynė“ nugalėtoju (poroje), yra nuolatinis etnokultūrinių renginių, projektų, festivalių dalyvis, su folkloro ansambliu „Gers smuoks“ jau du kartus atstovavęs Šilalei dainų šventėje.

 Deividas Valauskis – šilališkis studentas, aktyviai ir nenutrūkstamai dalyvaujantis  Šilalės Simono Gaudėšiaus skautų, „Apskritojo stalo“ organizacijų veikloje. Organizacijose prisideda aktyviu darbu – nuosekliai vykdo įvairias užduotis, puikiai sugeba dirbti komandoje ir nė negalvoja dirbti didmiestyje, o visą laisvalaikį nuoširdžiai skiria šilališkiams. Deividas daugiausia savo laisvalaikio skiria savanorystei – neatlygintinai veiklai. Šiuo metu dirba Šilalės atvirame jaunimo centre „Pulsas“ ir stengiasi, kad jaunimas galėtų leisti laiką kartu savoje  aplinkoje.

Elvyra Gedeikienė – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokytoja ir Simono Gaudėšiaus  skautų draugovės vadovė, kuri sugeba pažadinti  jaunimą veiklai. Per pastaruosius dvejus metus Šilalės mieste bei rajone skautų padaugėjo beveik trigubai. Visa tai yra šios šaunios vadovės nuopelnas. Nuoširdžiu darbu ir pastangomis bei atsidavimu ji išlaiko tokį gausų ir aktyvų jaunimo būrį savo vadovaujamoje organizacijoje. 2013 m. Lietuvos skautijos mastu Elvyra Gedeikienė buvo išrinkta metų mama, akcentuojant tai, kad ji skautų būryje kiekvienam  lyg antroji mama.

Virginijus Šiaudvytis – Pajūralio bendruomenėje jaunuolis vos per vienerius metus sugebėjo nuveikti tiek, jog po ilgos pertraukos grįžęs į gimtą kraštą,  tapo puikiu pavyzdžiu visiems tiems, kuriems trūksta iniciatyvos imtis veiklos ir veikti, burti aplink save veiklius ir energingus jaunus žmones, padėti jiems.

Štai kaimo jaunimui sporto aikštelėje trūko prisitraukimų skersinio ir lygiagrečių. Virginijus tuoj ėmėsi iniciatyvos ir savo lėšomis ją įrengė.

Atlikus Pajūralio bendruomenės pastato remontą ir sukūrus materialinę bazę (įsigijus baldus ir treniruoklius), reikėjo žmogaus savanorio, kuris vadovautų jaunimo sporto klubui be jokio atlygio. Šių pareigų ėmėsi Virginijus.

Virginijus ypatingą dėmesį skiria mažiau motyvuotam jaunimui, moka bendrauti su paaugliais, kalba apie jiems aktualias problemas, nukreipdama juos tinkama kryptimi.

Urtė Būdvytytė – Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos mokinių tarybos  narė. Ji aktyviai dalyvauja mokinių tarybos veikloje, yra puiki organizatorė. Vienas iš labiausiai gimnazijoje pavykusių renginių – „Netradicinė vakaronė 2014“, prie kurio organizavimo Urtė aktyviai prisidėjo organizuodama ,,Foto medžioklės“ konkursą. Konkurse dalyvavo mišrios mokinių, mokytojų ir tėvų komandos.

Mergina aktyviai prisideda ir prie kitų mokinių savivaldos organizuojamų renginių, visada turi idėjų. Urtė aktyviai dalyvauja ir Pajūrio 10­osios kuopos jaunųjų šaulių veikloje, kur taip pat yra  itin aktyvi. Ypatingai daug prisidėjo organizuojant pėsčiųjų žygį „Pajūrio istorijos takais“.

Lukas Neverdauskas – ŠRVJOS „AS“ valdybos narys. Atsakingas jis už viešųjų ryšių administravimą, komunikavimą su ŠRVJOS „AS“ NVO, elektroninio pašto ir socialinių tinklų priežiūrą bei daug kitų labai svarbių dalykų. Jis aktyviai dalyvauja mokymuose, kuriuose semiasi idėjų, jas įvykdo net tik „Apskritajame stale“, bet ir asmeniniame gyvenime.  Mokykloje jis taip pat mokosi puikiausiais pažymiais. Lukas – darbštus žmogus. Visada atlieka darbus operatyviai ir dabai kruopščiai.  „Apskritojo stalo“ veikloje jis dalyvauja jau trečius  metus, o per juos nuveikė daugiau net už tuos, kurie „Apskritajame stale“  yra žymiai ilgiau. Jo užsidegimas ir motyvacija įkvepia kasdien ne vieną žmogų. Savo darbais ir sugebėjimais jis jau garsina mūsų miestą net šalies mastu. Yra daugelio chemijos ir fizikos konkursų, olimpiadų ir įvairių kitų renginių laureatas, aktyviai dalyvauja Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos asamblėjose, Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos mokymuose bei diskusijose. Jis ženkliai prisideda prie šiuo metu vykdomo projekto „Žalia šviesa jaunimui“, įgyvendino mokymuose išgvildentą idėją „Jaunimas savivaldybėje“. Suburia bendraminčius ir uždega juos savo idėjomis.

Nominantus pasveikino Jonas Gudauskas, Šilalės rajono meras, Raimundas Vaitiekus, mero pavaduotojas, Valdemaras Jasevičius, Savivaldybės administracijos direktorius, Vera Macienė, direktoriaus pavaduotoja. O nominacijas atvyko įteikti Aivaras Dobilas, Kvėdarnos seniūnijos seniūnas, „Apskritojo stalo“ įkūrėjas Šilalėje, buvę „Apskritojo stalo“ vadovai – Mantas Milerius, Rima Norvilienė, Vita Jankevičiūtė,  Danguolė Jakštienė, Šilalės rajono savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė, Tadas Bartkus, jauniausias Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys ir Lineta Dargienė, dabartinė „Apskritojo stalo“ vadovė.

Renginio metu koncertavo kūrybingi jaunuoliai – Viktoras Urbis, sesės Agnė ir Genovaitė Tverijonaitės, Giedrė Norvaišaitė, Viktorijos Čeponaitės vadovaujama šokių grupė, taip pat šokių grupės „Salto“ narės, vadovaujamos Aušros Danisevičienės ir muzikinė grupė iš Tauragės (vadovas Dominykas Tranelis).

Renginyje dalyvavo gausus būrys svečių iš Tauragės – Rita Matemaitienė, Tauragės rajono jaunimo reikalų koordinatorė, Tauragės rajono jaunimo reikalų tarybos nariai.

Didelio palaikymo renginio organizatoriai sulaukė iš Šilalės rajono nevyriausybinių jaunimo organizacijų,  veikiančių Pajūryje, Obelyne, Kaltinėnuose, Laukuvoje, Šilalėje.

Būtų smagu, jei tokio renginio organizavimas Šilalėje taptų tradicija.


Astos Andrulienės nuotr.
26 kovo, 2023

Vakar, 2023 m. kovo 22 d., paminėtas rašytojo, dramaturgo, filosofo, chorvedžio, publicisto, švietėjo, kultūros ir visuomenės veikėjo Vilhelmo Storosto, daugeliui […]

22 vasario, 2023

Jurbarko mieste nuo 1995 metų stovi Vytauto Didžiojo progimnazija, kurios atnaujinimo potencialą įžvelgia miesto savivaldybė. Ji ėmėsi dalinės pastato renovacijos, […]

Astos Andrulienės nuotr.
21 vasario, 2023

2023 m. vasario 16-ąją, Pagėgių savivaldybės kultūros centro organizuoto iškilmingo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimo metu, garbingu apdovanojimu – medaliu […]

7 vasario, 2023

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių […]

A. Dulkys Tauragėje
31 sausio, 2023

Sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys pirmadienį, sausio 30 d., viešėjo Tauragėje, kur aplankė visų lygių gydymo įstaigas: greitosios medicinos pagalbos […]

Bibliotekos nuotr.
9 sausio, 2023

Iš lėto pasisuko metų ratas,Ir jo pirmasis stipinasMane iš nebūties iškėlė.Pirmoji mano ašaraIr pirmutinis šypsnysSustingo tekančios to ryto saulėsBlankioj šviesoj.Legenda […]

3 sausio, 2023

Gruodžio 30 d. Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centre vyko tapytojos Lidijos Meškaitytės vardu paskelbtų 2022 metų baigiamasis renginys. Praėjusiųjų […]

28 gruodžio, 2022

Gruodžio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyko šventinis padėkos-labdaros vakaras, į kurį jo iniciatorius – Savivaldybės meras Skirmantas […]

Astos Andrulienės nuotr.
21 gruodžio, 2022

Šventiniam šlovnam čėsui (šlovingam metui) atkeliavus, 2022 m. gruodžio 17 d. istorinė, 1937 m. Pagėgiuose įkurta, Valstybinė biblioteka atvėrė duris […]

Rolandas Matulevičius
20 gruodžio, 2022

Jurbarko rajono savivaldybė siekia darnaus turizmo vystymosi, keleivinio ir pramoninio uostų atnaujinimo, išplėsti mažųjų laivelių prieplaukas, įrengti Nemuno upės prieigas, […]

19 gruodžio, 2022

Gruodžio 18 d. Jurbarko Kristijono Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje įvyko paskutinis šių metų tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Jubilate“ renginys – […]

14 gruodžio, 2022

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Jurbarko parodų ir koncertų salėje vyko ypatingas renginys – IV chorinės muzikos šventė „Susitikimai dainoje“, […]

14 gruodžio, 2022

Praėjusį šeštadienį, gruodžio 10 d., Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių grupių, ansamblių, šokio […]

Jovita Jočinaitė, Tauragė
8 gruodžio, 2022

Pačiame Tauragės centre dvi miesto bažnyčias jungianti gatvė gali tapti patrauklia, pėstiesiems pritaikyta erdve. Šiandien 538 metrų ilgio gatvė skirta […]

Audriaus Sinkaus nuotr.
25 lapkričio, 2022

Tęsiant gražią ilgametę tradiciją Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Jurbarko rajono […]

Astos Andrulienės nuotr.
10 lapkričio, 2022

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos organizuotas Padėkos bičiuliams vakaras, 2022 m. lapkričio 9 d. vykęs bibliotekos fojė, subūrė gausias gretas […]

1 lapkričio, 2022

Spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir […]

Linos Lauciuvienės nuotr.
26 spalio, 2022

Spalio 25-oji, Konstitucijos diena, Tauragėje tapo šventiška ir išskirtine –  šlaite prie tilto per Jūros upę, greta istorinės vėliavos atidengta […]

Astos Andrulienės nuotr.
5 spalio, 2022

Rudenišką 2022 m. rugsėjo 29 d. vakarą Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė  kraštiečius kvietė iš arčiau susipažinti su Pagėgių […]

15 rugsėjo, 2022

Inovacijų agentūra kviečia 50 m. ir vyresnius asmenis dalyvauti naujoje tikslinių verslumo įgūdžių programoje „Startuok nuo 50+”. Ši intensyvi, motyvuojanti […]