25 balandžio, 2016
Ingrida Jokšienė, Kultūros skyriaus specialistė

Seminaras Mažosios Lietuvos regiono etnokultūros puoselėtojams

Penktadienį Rambyno regioninio parko lankytojų centre įvyko Etninės globos tarybos prie Lietuvos Respublikos Seimo ir Aleksandro Stulginskio universiteto organizuotas seminaras, skirtas Mažosios Lietuvos regionui iš seminarų ciklo  „Etninė kultūra bendruomenių gyvenime – tradicijos, šiandiena 2016“.

 Sveikinimo kalbą pasakė ir rengėjus knygomis „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ apdovanojo Pagėgių savivaldybės mero pavaduotojas Sigitas Stonys. Vicemeras išsakė džiugesį ir pasididžiavimą, kad Lietuvos akademinė bendruomenė tokiems svarbiems seminarams renkasi Pagėgių kraštą, palinkėjo sklandaus darbo ir dalyvavo įdomiose diskusijose Mažosios Lietuvos istorinės praeities įprasminimo, populiarinimo bei sklaidos klausimais.

Renginyje be Mažosios Lietuvos regiono etninės kultūros globos tarybos narių gausiai susirinko kultūros darbuotojų, muziejininkų, bibliotekininkų, pedagogų, bendruomenių atstovų, tautodailininkų, kraštotyros draugijos narių ir kt. iš visos Mažosios Lietuvos regiono.

Seminaro dalyvius pasveikino Etninės kultūros globos tarybos pirmininkas Virginijus Jocys. Jis kalbėjo, kad minint Vietos bendruomenių ir bibliotekų metus, panašių seminarų tikslas – pabrėžti vietos bendruomenių svarbą stiprinant gyventojų pilietinį aktyvumą ir dalyvavimą vietos savivaldoje, formuoti bendruomenių plėtrai palankią aplinką ir gerinti viešąją nuomonę apie vietos bendruomenes ir jų veiklą. Pasak pirmininko, Etninės kultūros globos taryba, turėdama sukaupusi patirtį iš Tarmių ir Etnografinių regionų metų veiklos ir sklaidos, bei matydama vietos bendruomenių poreikius palaikyti ir gilintis į kalendorinių, tradicinių švenčių turinį ir formas bei aktyvinti tradicinių amatų ir tautodailės plėtrą, organizuoja šį seminarų ciklą.

Aleksandro Stulginskio universiteto, Ekonomikos ir vadybos fakulteto prof. dr. Vilma Atkočiūnienė perskaitė pranešimą tema „Tradicinių amatininkų ir tautodailininkų dirbinių realizavimas, praktinė patirtis“. Apie Mažosios Lietuvos vietovardžius vartosenoje ir mokslinių tyrimų lauke kalbėjo Klaipėdos universiteto doc. dr. Jonas Bukantis. Etnografinių regionų metų žinių sklaidos informacinėje erdvėje patirtį apžvelgė Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto, Knygotyros ir dokumentotyros instituto dr. Tomas Petreikis. Etninės kultūros jungtis tarp bendruomenės ir mokyklos aptarė Emilija Bugailiškienė iš Švietimo ir mokslo ministerijos. Dr. Nerijus Brazauskas iš Šiaulių universiteto perskaitė pranešimą tema „Etninė kultūra ir universitetas: poreikiai, turiniai, tęsiniai“. Lietuvos dailininkų sąjungos nariai, Albertas Krajinskas, Juratė Bučmytė aptarė etnografinių regionų kultūrinių, istorinių ženklų atkūrimo ir pritaikomumo aspektus, o tautinio paveldo produktų išsaugojimo Lietuvoje apžvalgą padarė Regina Voverytė-Šimkienė iš Lietuvos žemės ūkio ministerijos. Apie etninės kultūros vaidmenį vietinės bendruomenės gyvenime kalbėjo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos atstovė Jolanta Marija Malinauskaitė.

Svečiai lankė Rambyno piliakalnį ir Bitėnų kapines, apžiūrėjo Martyno Jankaus muziejaus ekspoziciją. Daugelis jų Pagėgių krašte lankėsi pirmą kartą, buvo sužavėti lankytinais objektais, unikalia gamta ir pažadėjo sugrįžti su panašiais seminarai, kurių tikslas pasak V. Jocio, yra bendradarbiaujant su universitetų, kitų mokslo įstaigų mokslininkais ir etninės kultūros puoselėjimo praktikais įvairiose srityse perduoti sukauptą teorinę ir gyvąją patirtį vietinių bendruomenių nariams, aktyviai besidominčiais tradicinių ir kalendorinių švenčių šventimu. Padėti ir skatinti tradicinių amatų meistrams ir tautodailės kūrėjams savo dirbinių realizacijai naudoti įvairias klasikines ir naujas informacinės sklaidos ir pirkėjų paieškos formas. Padėti bendruomenėms ir savivaldybėms aiškiau išreikšti etnokultūrinio ugdymo poreikį ir to siekti visose žmogaus ugdymo pakopose, pradedant ikimokykline įstaiga ir baigiant aukštąja mokykla. Siekti glaudesnio abipusio regioninės kultūrinės, periodinės spaudos leidėjų, bendruomenių ir bibliotekų bendradarbiavimo.


Sonata Nognienė nuotr.
22 birželio, 2021

Savaitės pradžioje, birželio 21 d., Pagėgių savivaldybėje viešėjo LR kultūros ministras Simonas Kairys, viceministras Rimantas Mikaitis bei ministro patarėjas Sigitas Šliažas. Aplankę […]

Šilgalių kaimo etnografinio ansamblio „Kamana“ muzikinė programa / Ramutės Vaitkuvienės nuotr.
17 birželio, 2021

1941-ųjų birželio 14 diena juodomis raidėmis įrašyta Lietuvos istorijoje, kuomet gyvuliniuose vagonuose buvo išvežta tūkstančiai niekuo dėtų lietuvių: išsilavinusių, aktyvių […]

Stonišk. nuotr.
10 birželio, 2021

Saulėtą 2021 m. birželio 7-osios popietę stoniškiečiai kviesti į Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Stoniškių filialą sudalyvauti poezijos valandoje „Aš […]

Šilg. nuotr.
9 birželio, 2021

2021 m. birželio 3 dieną  Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos Šilgalių filiale vyko šilgališkės Irenos Dapkuvienės fotografijos darbų parodos „Gėlėmis […]

Pagėgių Vydūno viešosios bibliotekos archyvo nuotr.
21 gegužės, 2021

2021 m. gegužės 19 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė pakvietė kraštiečius literatus, kūrėjus, skaitovus bei visus žodžio mylėtojus […]

Mažieji bibliotekos bičiuliai kviesti išbandyti bibliotekoje žaidžiant mega kraštotyrinį-edukacinį žaidimą „Mažosios Lietuvos širdy: kelionė po Pagėgių kraštą“
13 gegužės, 2021

21-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, kurios šių metų tema – „Nauja realybė –naujos formos“, šiais metais buvo kiek kitokia nei […]

Doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius
17 kovo, 2021

Simboliška ir liūdna, jog 2021 m. kovo 22 dieną, minint Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) 153-iąsias gimimo metines, bus minimos ir […]

12 gruodžio, 2020

Po 2019 m. įvykusių savivaldybių tarybų ir tiesioginių merų rinkimų politikų pažadėti pokyčiai aplenkė Pagėgių savivaldybės gyventojus. Garsiai apie permainas […]

20 spalio, 2020

Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje lankėsi svečiai iš medijų edukacijų ir tyrimų centro „Meno avilys“ Spalio 16-17 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno […]

29 rugsėjo, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje vyko Europos kalbų dienai paminėti skirta interaktyvi žinių edukacija „Europa – kalbų ženkluose“. Vyresn. bibliotekininkė […]

10 rugsėjo, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

13 rugpjūčio, 2020

rugpjūčio 7 d. vyko Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“, dalinai finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos […]

13 liepos, 2020

2020 m. liepos 11 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje pristatyta Vilniaus kurčiųjų reabilitacijos centro įgyvendinamo projekto „Kurčiųjų meno pasaulis […]

26 birželio, 2020

2020 m. birželio 25 d. Pagėgių miesto stadione vyko Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos įgyvendinamo projekto „Vydūnas: atminties ženklai Pagėgiuose“, […]

28 gegužės, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė karantino laikotarpiu kėlė kvalifikaciją dalyvaudami nuotoliniuose mokymuose, kuriuos organizavo projektas „Prisijungusi Lietuva: efektyvi, saugi […]

11 gegužės, 2020

2020 m. gegužės 8 d. Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos ir filialų darbuotojos kėlė savo profesinę kvalifikaciją dalyvaudamos Lietuvos nacionalinės […]

11 gegužės, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenės iniciatyva, šiemet Europos diena Pagėgių krašte paminėta kitaip nei visada – gamtos apsuptyje, nedidelėmis […]

27 balandžio, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

3 kovo, 2020

Vasario mėnesį Pagėgių savivaldybės Vydūno viešojoje bibliotekoje pristatyta jau aštuntoji Jono Jakštaičio-Šapelio eilėraščių knyga vaikams „Šlepu tepu per laukus“. Į […]

14 vasario, 2020

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešoji biblioteka kiekvieną mėnesį pasitinka lankytojus skirtingas tematikas apimančiomis įvairaus žanro parodomis, atspindinčiomis ne tik Lietuvos, bet […]