gegužės 17, 2016
Švietimo ir mokslo ministerijos informacija
Šią vasarą turės galimybę stovyklauti daugiau vaikų – daugiau lėšų skiria savivaldybės, numatyta ES parama

Vaikų vasaros poilsiui šiais metais bus skiriama per 1 mln. eurų. Edukacinės programos bus remiamos ES fondų lėšomis, beveik dvigubai daugiau pinigų vaikų vasaros stovykloms planuoja skirti ir savivaldybės – 708 tūkst. eurų. Pernai savivaldybės skyrė 392 tūkst. eurų, už kuriuos surengta per tūkstantį stovyklų, Švietimo ir mokslo ministerija iš ES struktūrinių fondų paramos – 275 tūkst. eurų. Stovyklose dalyvavo per 30 tūkst. vaikų.

„Labai džiaugiamės savivaldybių sprendimu didinti lėšas vaikų vasaros poilsiui – juk neformalusis švietimas yra glaudžiai susijęs su formaliuoju ugdymu: vaikų įgimtas troškimas pažinti, atrasti, bendrauti nenuslopsta ir vasarą. O mokslininkai yra pastebėję, kad tiems vaikams, kurie vasarą turėjo galimybę prasmingai paatostogauti, ko nors išmokti, rudenį prireikia mažiau laiko įsitraukti į ugdymo procesą“, – sako švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

Daugiausia pinigų skyrė Vilniaus, Švenčionių, Kauno, Šiaulių rajono savivaldybės. Už savivaldybių skiriamus pinigus savivaldybių teritorijose vaikams dažniausiai bus rengiamos dienos ar kūrybinės stovyklos.

Vaikų vasaros poilsiui skiriama pinigų ir iš ES lėšų, beveik 300 tūkst. eurų. Švietimo ir mokslo ministerijos pavedimu Švietimo mainų paramos fondas pradėjo vykdyti neformalaus ugdymo projektą „TAPK 2“ (Tobulėk. Auk. Pažink. Kurk.). Savaitgalį pasirašytos sutartys su penkiolika tiekėjų, kurie vasarą įgyvendins edukacines programas – rengs stovyklas vaikams. Šių stovyklų kaina liko tokia pati kaip ir pernai, o stovyklų padaugėjo: pernai buvo finansuota 13 stovyklų, o šiemet planuojama finansuoti 21 stovykla.

Iš ES struktūrinių fondų paramos skiriamos lėšos visiems vaikams leidžia apmokėti iki 30 proc. stovyklos kainos. Apie 10 proc. vaikų, jaunųjų stovyklautojų, bus iš valstybės remiamų šeimų, taip pat imigrantų vaikai. Jiems apmokama 95 proc. kainos. Į stovyklas kviečiami ir užsienyje gyvenantys lietuvių vaikai, taip pat vaikai iš Lietuvos tautinių mažumų mokyklų.

Programos apims gamtos, technologijų, inžinerinių mokslų ir matematikos gebėjimų, pilietiškumo ir tolerancijos ugdymą, sveikos gyvensenos įgūdžių formavimą ir kt. Taip pat bus surengti ir neformaliojo vaikų švietimo paslaugų tiekėjų (mokytojų) mokymai.

Iš viso Švietimo ir mokslo ministerija vaikų vasaros poilsiui 2016–2020 m. numato skirti daugiau kaip  2 mln. eurų iš administruojamos ES fondų paramos.

Daugiau informacijos apie projektą Švietimo mainų paramos fondo interneto svetainėse www.smpf.lt bei www.tapk.lt.

Share Button


vasario 25, 2020

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), reaguodama į tai, kad Europoje sparčiai daugėja naujojo koronaviruso (COVID-19) atvejų, kreipėsi į Švietimo, mokslo ir […]

vasario 13, 2020

Vasario 11 dieną rajono Biržų rajono savivaldybės mero pavaduotoja Astra Korsakienė apsilankė „Vyturėlio“ vaikų darželyje. Svarbiausias šios viešnagės tikslas buvo […]

vasario 7, 2020

Vasario 7 d. Valstybės Nepriklausomybės stipendijos skyrimo komisija posėdyje nagrinėjo kandidatų Valstybės Nepriklausomybės stipendijai gauti pateiktus dokumentus. 2020 metų pretendentai […]

vasario 3, 2020

Pradėsiu nuo platesnio žvilgsnio ir klausimo. Kas gi mums nutiko, kad vieną seniausių ir žymiausių universitetų Europoje sukūrę, pirmąją rašytinę […]

sausio 27, 2020

Norintieji įgyti darbo rinkoje paklausią profesiją gali dalyvauti šiemet pirmą kartą rengiamame ankstyvame žiemos priėmime, kuris vyksta sausio 27 d. […]

sausio 27, 2020

Sausio 24 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusiame pasitarime su savivaldybių merais, profesinio mokymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų […]

sausio 9, 2020

Seimas  2020 – uosius paskelbė Vaikų emocinės gerovės metais, taip siekdamas atkreipti visuomenės dėmesį į vaikų emocinės gerovės svarbą, gerinti […]

sausio 6, 2020

KTU Panevėžio technologijų ir verslo fakulteto (PTVF) antro kurso vadybos magistrantė Aušra Simonavičiūtė praėjusias vasaros atostogas iškeitė į „Erasmus+” praktiką […]

gruodžio 15, 2019

Gruodžio 13 d. Vilniuje  LR Seimo Kovo 11-osios Akto salėje vyko Lietuvos mokslininkų sąjungos suvažiavimas, skirtas svarbiausiems mokslo ir studijų […]

lapkričio 28, 2019

 Lapkričio 27 dieną, Klaipėdos koncertų salėje, nuskambėjo baigiamasis projekto „Išlįsk į šviesą“ akordas. Jubiliejiniame, 15 –ąjame talentų konkurse „Išlįsk į […]