30 spalio, 2017
Skuodo rajono savivaldybės informacija

Skuodo krašto gabiausiems ir talentingiausiems – padėkos už aukštus pasiekimus

Spalio 25 d. Skuodo meno mokykloje pagerbti Skuodo krašto gabiausi, talentingiausi ir sumaniausi mokiniai, kurie savo mokslo žiniomis, akademiniais, meno ir sporto pasiekimais garsina Skuodo rajoną regiono, respublikinėse ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, įvairiuose konkursuose, turnyruose ir festivaliuose. Šiais metais šventėje Skuodo rajono mokinių mokymosi ir gabumų ugdymo finansavimo fondo piniginėmis premijomis apdovanoti 53 mokiniai ir kolektyvai, kuriuos olimpiadoms, konkursams, varžyboms paruošė 41 mokytojas.

Šventės metu gabiuosius mokinius, jų tėvelius ir pedagogus sveikino Skuodo rajono savivaldybės meras Petras Pušinskas ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Žydrūnas Ramanavičius. Pasidžiaugta gabių mokinių gausa Skuodo rajone, aukšta mokytojų kompetencija ir nuoširdžiu tėvelių palaikymu savo vaikų ir jų mokytojų atžvilgiu. Visiems padėkota už pastangas mokytis ir mokyti, tobulėti ir tobulinti. Palinkėta visais gyvenimo atvejais turėti tikslų ir atkakliai bei uoliai dirbti juos įgyvendinant.   

Po sveikinimų į sceną buvo kviečiami mokiniai, jų tėvai bei mokytojai.

Už Skuodo rajonui reikšmingus rezultatus padėkota Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijos mokiniams: Gyčiui Mockui, Perlai Šilinskaitei, Monikai Rimkutei, Augustinui Preibiui, Mantui Jablonskiui, Viliui Kniežai.

Gausūs padėkos žodžiai skambėjo Skuodo Bartuvos progimnazijos mokiniams: Viktorijai Taurinskaitei, Gabrielei Veitaitei, Šarūnui Mažrimui, Skirmantui Daniui, Gretai Kaupaitei, Vijui Jablonskiui, Andrėjai Pucaitei, Matui Saukantui, Tautvydui Jonaičiui, Juliui Jablonskiui, Kristupui Bendikui. Taip pat padėkota Skuodo Bartuvos progimnazijos 3–4 klasių ir 7–8 klasių matematikų komandoms (Martynui Bružui, Ugniui Popovui, Juliui Galdikui, Gedvydui Šopagai, Domantui Mažrimui, Viltei Buivydaitei, Ernestui Veitui, Ugnei Kontvainytei, Renardui Ramanauskui, Povilui Šopagai), 6 klasių mergaičių kvadrato komandai (Adrijai Eidėjutei, Aistei Jekučinskytei, Kamilei Paulauskaitei, Orintai Žiemelytei, Smiltei Stonkutei, Karolinai Kiulytei, Šarūnei Valickaitei, Rasai Šimkutei, Gabrielei Budrytei), 7–8 klasių berniukų krepšinio komandai (Ugniui Popovui, Jonui Ringiui, Martynui Bružui, Dominykui Petrošiui, Astijui Bučiui, Augustinui Preibiui, Edvinui Baltoniui, Dovydui Jonkui, Erikui Prielgauskui).

Nuoširdi padėka taip pat skirta Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos mokiniams: Karolinai Kadišaitei, Redai Ruginytei, Airidui Lazdauskui, Renatai Ereminaitei, Dovydui Macevičiui, Karoliui Macevičiui.

Padėkos žodžiai skirti Skuodo rajono Ylakių gimnazijos mokiniams: Nedai Žutautaitei, Jūratei Baltinaitei, Ugnei Genčaitei, Juozui Varapnickui, Gintarui Ružauskui, Imeldai Žutautaitei, Faustai Jančauskaitei, Justui Juzumui, Juditai Vaitkutei. Padėkota jaunųjų dviračių vairuotojų komandai (Donatai Grabytei, Ritai Kristutytei, Gedui Bušmai, Erikui Butkui), 7 klasių mokinių kvadrato komandai (Vladui Jonaičiui, Vytautui Milvydui, Deivydui Intui, Edvinui Tamoševičiui, Eimantui Buivydui, Gedui Bušmai, Erikui Butkui, Lukui Norvaišui, Deivydui Motūzui, Laurynui Jokšui).

Padėkos žodžiai tarti Skuodo meno mokyklos mokiniams: Dovydui Puolikui, Povilui Petrui Brenciui, Kristinai Gurauskaitei, Laurynai Piečiūtei, Samantai Simutytei, Ugniui Popovui, Nojui Dabravalskiui, Mantei Vilkauskaitei, Edmundui Petručiui, Karolinai Kirsenkaitei, Ugnei Dapkutei. Padėkota saksofonininkų ansambliui (Simui Kazenkovui, Jonui Ringiui, Domantui Mažrimui, Lukui Brenciui, Povilui Petrui Brenciui, Henrikui Litvinui), birbynininkų ansambliui (Ugniui Popovui, Baltramiejui Žukauskui), instrumentiniams ansambliams (Saulei Jonušaitei, Emai Milašiūtei, Edmundui Petručiui, Viktorijai Šleiniūtei, Rūtai Šlepavičiūtei, Baltramiejui Žukauskui).

Šventėje taip pat įvertinti ir prizininkus paruošę mokytojai. Jie negailėdami savo laiko ir energijos ugdo, moko, lavina Skuodo rajono vaikus, puoselėja jų gebėjimus, padeda jiems siekti tik aukščiausių rezultatų. Padėkota Ritai Lukošienei, Rasai Veitienei, Jūratei Ridikienei, Onai Kabalinaitei, Violetai Andrikienei, Rasai Pranienei, Rasai Arlauskienei, Vaidai Litvinienei, Astai Jekučinskienei, Vaidai Ruškienei, Danutei Vaičekauskienei, Vytautui Žutautui, Virgilijui Pajarskui, Daliai Noreikienei, Linai Sėlenienei, Laimai Kaupienei, Lidijai Drukteinienei, Elvyrai Matutienei, Dianai Kristutienei, Astai Gūžienei, Virginijai Šarlauskienei, Rasai Petrulevičienei, Vaclovui Galinskui, Laimutei Ronkaitienei, Astai Andriekienei, Astai Narvilienei, Sevai Kazankovienei, Kamilijui Venckui, Vilijai Jakutienei, Kazimierai Andriuškienei, Tadui Jonaičiui, Linai Jonaitienei, Rimantui Eidėjui, Raimondai Remezienei, Sonatai Daukšienei. Sigitui Mineikiui, Aloyzui Jasmontui, Kazimierui Rimkūnui, Rimantui Liubinui.

Šventės metu prizininkai ir laureatai dalinosi savo įspūdžiais apie olimpiadas, konkursus, varžybas, kalbėjo apie pasiektų laimėjimų reikšmę ir ateities planus. Šie vaikų pasakojimai leidžia tikėti, kad Skuodo rajono mokinių vardai ir pavardės dar ne kartą puikuosis tarp geriausių rezultatų pasiekusių prizininkų, laureatų.

Jau rugsėjo mėnesį Skuodo rajono švietimo įstaigų mokytojai informavo Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrių apie aukštus mokinių pasiekimus olimpiadose, varžybose, įvairiuose konkursuose, turnyruose ir festivaliuose. Skuodo rajono savivaldybės gabių vaikų ir mokinių ugdymo skatinimo ir rėmimo priemonės vykdymo ir finansavimo atrankos komisija – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja, komisijos pirmininkė Aldona Jasienė, Skuodo meno mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Tadas Jonaitis, Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokyklos direktorius Tomas Kubilius, Skuodo rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas Linas Mitkus, Skuodo rajono savivaldybės gimnazijos geografijos mokytojas ekspertas Virgilijus Pajarskas, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus – analizavo iš mokyklų gautus dokumentus ir priėmė sprendimus dėl piniginių premijų dydžių.

Šventės organizatoriai – Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Skuodo meno mokykla ir Skuodo savivaldybės vaikų ir moksleivių tėvų asociacija.

Renginio iškilmingą nuotaiką kūrė Skuodo meno mokyklos kolektyvų atlikti muzikiniai kūriniai.


9 spalio, 2021

Spalio 8 dieną (penktadienį) Lietuvos asociacija „Gyvastis“ aštuntąjį kartą inicijavo žvakučių uždegimą organų donorams atminti. Prie šios iniciatyvos prisijungė 17 […]

17 birželio, 2021

Barstyčiai, vos tik gavę Lietuvos mažosios kultūros sostinės titulą, suaktyvėjo, suklestėjo, suspindėjo! Barstyčių bendruomenės nariai išpuošė visą miestelį įspūdingomis mitologinėmis […]

7 birželio, 2021

Šio sekmadienio popietę Skuodo motodrome draugiškų rungtynių metu savo taktines ir strategines gudrybes pademonstravo Skuodo motobolo komanda „Bartuva“ ir Radviliškio […]

13 balandžio, 2021

Balandžio 13 – gegužės 1 dienomis, nuo COVID-19 viruso pasiskiepiję Kauno miesto ir rajono senjorai, dovanų gaus kvietimą apsilankyti Lietuvos […]

9 kovo, 2021

Miškas teikia didžiulę svarbą tiek ekosistemai, tiek žmogui. Kartu tai – išties puiki investicija: miško pardavimas gali teikti didelę finansinę […]

Ylakių bažnyčia
23 vasario, 2021

Ylakių (Skuodo r.) gyventojai ir į miestelį užsukantys svečiai vėl gali ramiai fotografuoti į žydrą dangų besistiebiančius smailius Viešpaties Apreiškimo […]

17 vasario, 2021

Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešoji biblioteka, bendradarbiaudama su Skuodo informacijos centru ir plėsdama elektroninių paslaugų spektrą, sukūrė išmaniajam vartotojui […]

13 sausio, 2021

Nuo senų senovės Aistmarių ir Kuršių marių žvejai žiemą stintas į pašautus po ledu tinklus viliodavo ypatingu muzikiniu instrumentu: į […]

Vaizdo klipo filmavimo pradžia, aptariamos detalės
16 gruodžio, 2020

Pristatomi didžiulio, trijų dalių, kūrybinio projekto, reikšmingo Skuodo rajono reprezentacijos atžvilgiu, rezultatai: sukurtas rajono turizmo ir verslo prekės ženklas, „Saulius […]

10 rugsėjo, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

2 birželio, 2020

Šešiose savivaldybėse – Vilniaus miesto, Vilniaus rajono, Lazdijų, Ignalinos, Šalčininkų ir Skuodo rajonų – visą savaitę bus atliekama daugiau profilaktinių […]

28 gegužės, 2020

Viename populiariame animaciniame filme apie lenktyninį automobilį rodoma stebuklinga alyva, kuria pateptos surūdijusio automobilio kėbulo dalys ima tviskėti. Realiame gyvenime […]

27 balandžio, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

28 vasario, 2018

Vasario 23 d. Skuodo rajono kultūros centre Skuodo vaikų lopšelio-darželio bendruomenė kartu su skuodiškiais ir miesto svečiais iškilmingai atšventė visai […]

21 vasario, 2018

Jau tapo gražia tradicija, kad Skuodo rajono savivaldybė kasmet vasario 16-ąją, minėdama Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, pagerbia ir pasveikina darnią, […]

14 vasario, 2018

Siekdamas skatinti ūkininkų bendradarbiavimą tarpusavyje ir su rajone esančiomis institucijomis, Skuodo rajono žemdirbių asociacijos pirmininkas Rokas Rozga 2018 m. vasario […]

13 vasario, 2018

Verslo vaidmuo Skuodo rajone yra neabejotinai svarbus, siekiant didinti gyventojų užimtumą, užtikrinti socialinę gerovę, saugumą ir ekonominį stabilumą, todėl 2018 […]

6 vasario, 2018

Sausio 30 d. Skuodo rajono gyventojams aktualūs sveikatos apsaugos, kelių infrastruktūros ir ugniagesių gelbėjimo darbų klausimai spręsti Lietuvos Respublikos sveikatos […]

31 sausio, 2018

Nuo 2013 metų kasmet organizuojamoje ir vis daugiau lankytojų pritraukiančioje tarptautinėje turizmo ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „Adventur“ šiais metais visiems […]

25 sausio, 2018

Sausio 24 d. Skuodo rajono savivaldybėje lankėsi Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus atstovės – direktorė Laima Nagienė, direktorės […]