gegužės 5, 2020
Spaudos konferencijoje pristatyta Šiaulių universiteto ateitis, verslo situacija, kiti klausimai

Šiandien įvyko tradicinė nuotolinė Šiaulių miesto savivaldybės spaudos konferencija. Joje vyravusios pagrindinės temos – Šiaulių universiteto prijungimas prie Vilniaus universiteto bei iššūkiai verslui karantino laikotarpiu.

Konferencijoje dalyvavo Vilniaus universiteto (VU) rektorius Rimvydas Petrauskas, VU prorektorius studijų reikalams Valdas Jaskūnas, Šiaulių universiteto (ŠU) rektorius Darius Šiaučiūnas, ŠU tarybos pirmininkas Laisvūnas Bartkevičius, ŠU studijų prorektorė Renata Bilbokaitė, AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ generalinis direktorius Stanslovas Grušas, Šiaulių miesto meras Artūras Visockas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis.

Pirmasis svarbus klausimas – Šiaulių universiteto ateitis. VU rektorius R. Petrauskas visiems leido aiškiai suprasti, jog Vilniaus universitetas suvokia savo atsakomybę ateidamas į Šiaulius ir išreiškė aiškų įsipareigojimą dėl ŠU prijungimo. Jis informavo, jog yra parengtas raidos planas, apimantis 5 metų laikotarpį, įskaitant ir finansinius poreikius, kuris yra pristatytas Vyriausybei, šių metų balandžio 29 dieną patvirtinusiai ketinimus remti Šiaulių akademijos vystymą studijų, mokslo ir meno srityse, užtikrinant Šiaurės Lietuvos regiono poreikius. Iki birželio 1 dienos bus priimti galutiniai sprendimai dėl prisijungimo.

Rektorius teigė, jog šių metų priėmimo rezultatai į Šiaulių universitetą parodys, kiek jaunimas pasitiki būsimo jungimosi sėkme. Jis taip pat priminė, jog Vyriausybė skiria 300 eurų kasmetinę stipendiją tiems, kas pasirinks pedagogines studijas.

ŠU rektorius Darius Šiaučiūnas informavo, jog greit bus pasirašyta jungtinės veiklos sutartis su VU ir yra rengiamas prisijungimo planas, kuris birželio 1 dieną bus pateiktas Vyriausybei. Svarbūs sprendimai priimami kaip tik tuo metu, kai būsimieji studentai renkasi studijų vietas, tad kol kas jie rinksis studijas ŠU, tačiau, pradėję savo mokslus čia, jie aiškiai žinos kas jų laukia toliau.

VU prorektorius studijų reikalams Valdas Jaskūnas informavo, jog abiejų rektorių patvirtintame Vilniaus Universiteto Šiaulių Akademijos (VUŠA) raidos plane numatytas pakankamai ambicingas studijų programų portfelis. Šiauliai – vienas iš 3 nacionalinių mokytojų rengimo centrų, o visam Šiaurės Lietuvos regionui svarbu, kad čia būtų rengiami įvairių krypčių specialistai (informacinių technologijų, inžinerijos, anglų filologijos ir kiti), tad čia reikalingas įvairiapusis mokslo ir studijų junginys. Tam, kad tai būtų įgyvendinta, reikia labai sutelkto abiejų universitetų bendradarbiavimo bei Valstybės prisidėjimo. V. Jaskūno teigimu, šių metų priėmimo rezultatai į ŠU parodys, kiek būsimieji studentai tiki esama bei būsima šios mokslo įstaigos veikla, todėl būtina sudaryti visas sąlygas, kad jie galėtų pasirinkti studijas Šiauliuose.

ŠU studijų prorektorė Renata Bilbokaitė sakė, jog dabartinis studijų paketas – beveik 2 metų derybų su VU bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, kitais socialiniais partneriais pasekmė. Jų metu atrinktos geriausios programos, kur dirba pajėgiausi savo srities specialistai. Jos teigimu, dabar svarbiausia rekonstruoti ŠU įvaizdį bei reputaciją, kad būtų galima konkuruoti su kitais Lietuvos ir užsienio universitetais, o studentai norėtų ne tik likti Šiauliuose, bet ir atvyktų čia studijuoti iš kitų miestų.

Tikintis susijungimo pernai, jam pasiruošta jau anksčiau, ŠU padaliniai rekonstruoti į 2 stambius edukologijos bei regionų plėtros institutus. Taigi, išgrynintos ir bus laikomos dvi kryptys: edukologija bei regionų poreikiams svarbiausios studijų programos. Planuose – apie 1000 naujų studentų kasmet. Drąsesnius planus stabdo demografinės tendencijos, kurios bent jau artimiausius 5 metus neleidžia didinti prognozuojamo studentų skaičiaus.

ŠU tarybos pirmininkas Laisvūnas Bartkevičius teigė, jog tikimasi, kad dar šiais metais ŠU studentai taps VUŠA studentais. Pabrėždamas vietos bei regionų valdžios indėlį į proceso eigą jis priminė, jog reikia ir verslo paramos: ne tik kuriant programas, bet ir bendradarbiaujant – išnaudojant aukštojo mokslo mokslinį potencialą.

Apibendrindamas temą, VU rektorius R. Petrauskas teigė, jog per pastaruosius kelis metus atliktas didelis darbas, o VU labai rimtai žiūri į artėjantį aukštosios mokyklos prisijungimą.

Kita konferencijoje nuskambėjusi tema – šiandieninė verslo situacija. Ją apžvelgė didžiausio Šiaulių miesto darbdavio AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“ generalinis direktorius Stanslovas Grušas. Jo teigimu, šiuo metu įmonių grupėje dirba 2224 žmonės, kovo 1 dieną dirbo 2495, tad praradimai akivaizdūs. Pirmuosius du mėnesius dar buvo fiksuojamas bendras augimas, tačiau kovo viduryje rinkos ėmė užsidarinėti, užsakymai – strigti. Grupė didžiąją dalį gaminių eksportuoja, dirba daugiausiai su užsienio valstybėmis (Skandinavija, Vokietija, Prancūzija, Belgija ir kitos šalys), kiekvienoje jų situacija buvo vis kitokia. Iš pradžių verslą kaustė nežinomybė, tačiau dabar matosi, kad balandžio pradžios prognozės buvo pernelyg pesimistinės. Palyginus su 2019 m. balandžio mėnesiu, šiemet fiksuotas 30,5 proc. kritimas.

Pasak S. Grušo, balandis buvo blogiausias mėnuo, dabar jau jaučiamas atsigavimas, daug kur užsienio šalyse atsidarė verslai, pradėjo dirbti įmonės. Nors bendrai paėmus atleista apie 10 proc. darbuotojų, kai kurios grupės įmonės sugebėjo net uždirbti iš susidariusios situacijos, tinkamai bei greitai persiorientuodamos. Iš visų Vyriausybės siūlytų paramos mechanizmų planuojama pasinaudoti tik prastovų galimybe. Verslininko teigimu, krizė įmonių grupei jau kainavo virš 7 milijonų eurų prarastos apyvartos, tačiau situacija geresnė, nei prognozuota prieš mėnesį.

Vadovo teigimu, krizė – puiki proga apsivalyti, peržiūrėti savo verslą, atsisakyti nereikalingų sąnaudų. Prasideda naujas etapas, kritimas buvo staigus, iš pradžių buvo daug nežinios, o dabar belieka iš šios padėties pasiimti kažką naujo, paaugti. Verslininkui tai – jau ketvirtoji krizė, tad, turėdamas tiek patirties, į viską jis žiūri pakankamai optimistiškai. Pasak jo, reikia būti lankstiems ir ieškoti naujų galimybių. S. Grušas tikisi ir šiuos metus baigti pelningai.

Administracijos direktorius A. Bartulis sugrįžo prie einamųjų miesto valdymo reikalų. Jis priminė, jog gyvenimas nesustoja ir darbai turi vykti toliau. Kalbant apie Pietiniame miesto rajone planuotus projektus, prisiminti Dainų bei Lyros takai. A. Bartulio teigimu, šiuo metu vyksta projektuotojų Dainų tako projekto atnaujinimui paieškos. Dirbama ir prie pėsčiųjų tako nuo Lyros gatvės iki Lyros prekybos centro klausimo. Jau anksčiau skelbta, kad dėl buvusio tako dalies paėmimo visuomenės reikmėms bus skelbiama vieša apklausa, kurioje pasisakyti bus kviečiami 7 aplinkinių seniūnaitijų gyventojai. Tam pirmiausia reikia atnaujinti Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų apklausos tvarkos aprašą, kuris birželio 4 dieną bus pateiktas Tarybai tvirtinimui. Tuomet iki birželio 10 dienos planuojama parengti Mero potvarkį, kuriuo bus skelbiama apklausa.

Planuojama, kad apklausa galėtų įvykti po 4 savaičių – liepos 11 ar 12 dienomis. Laikas iki tol būtų išnaudojamas gyventojų informavimui. Apklausa galėtų vykti Dainų muzikos mokyklos pastate, ši vieta būtų patogi visų seniūnaitijų gyventojams. Tokiu atveju, jei susirinktų bei savo nuomonę išreikštų 15 procentų balsavimo teisę turinčių žmonių, jei būtų pritarta tam tikros tako dalies paėmimui visuomenės reikmėms, šis klausimas būtų teikiamas Tarybai, o, gavus pritarimą ir ten, būtų pradėtos teisinės procedūros dėl minėtos teritorijos paėmimo visuomenės poreikiams. Ši procedūra gali užtrukti 6 – 12 mėnesių, tad, priklausomai nuo eigos, 2021 arba 2022 m. miesto biudžete reiktų nusimatyti pinigų tako sutvarkymui ir pritaikymui pėstiesiems.

Dėl Lyros tako taip pat planuojama tartis su gyventojais – ar būtų atstatomas visas pėsčiųjų koridorius nuo Dainų iki Lyros tako, ar Lyros taką reiktų modifikuoti, pritaikyti ir transporto judėjimui.

Spaudos konferencijoje paliestas ir šiuo metu vykstantis teisminis ginčas dėl Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro (ŠRATC). A. Bartulis minėjo, jog ieškoma būdų, kaip dar būtų galima teisiškai išspręsti iškilusias problemas, taip pat ruošiamasi naujo vadovo konkurso paskelbimui, su partneriais derinami reikalavimai.

Spaudos konferenciją užbaigė miesto meras A. Visockas, visų pirma pasveikindamas ugniagesius su jų profesine šv. Florijono diena. Jis taip pat pasakė, jog šiandienos konferencijoje išgirstos kalbos apie ŠU ateitį – aiškus signalas būsimiesiems studentams drąsiai rinktis ŠU, kuris netrukus taps VUŠA.

Jo teigimu, šiuo metu yra dar dvi didelės problemos – ŠRATC situacija bei užstrigę Šiaulių oro uosto finansavimo klausimai. Čia jis vėl priminė, jog oro uostą išnaudoti tik 5 procentų pajėgumu – absurdas, o susidariusi situacija – dirbtinis bandymas paimti lėšas kažkokiam kitam projektui, nes finansavimui pateikta paraiška, kuri buvo atmesta, atitiko visus reikalavimus.

ŠRATC jo teigimu – per vėlai pastebėta problema. Ar pavyks dabar laimėti esančias bylas – neaišku. Šiuo metu keliami klausimai dėl 1,8 bei 5 milijonų eurų, tad pralaimėjimo atveju įmonei gresia bankrotas. Tačiau tokiu atveju kiltų natūralus klausimas – kur dėti atliekas, iš karto tektų steigti kitą įmonę. Dėl susidariusios situacijos šiuo metu įmonei reikalingas stiprus vadovas.

 

Šiaulių miesto savivaldybės informacija

Share Button

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


birželio 5, 2020

Žurnalistui be gyvo bendravimo sunkoka. Netgi prigesus karantinui nesi tikras, kad tave dominantis žmogus sutiks kalbėtis. Skambinu medžio meistrui Eugenijui […]

birželio 5, 2020

2020 m. birželio 3 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko renginys, skirtas Kultūros kelių pristatymui. Renginys prasidėjo kultūros kelių steigimo gairių, […]

birželio 3, 2020

Birželio 1-ąją mažieji radviliškiečiai ir jų tėveliai turėjo galimybę susitikti su linksmobiliu keliaujančiais personažais DJ R&G, kurie važinėjo po Radviliškį, […]

birželio 3, 2020

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ Šiaulių regione nuo birželio 9 d. atveria daiktų dalijimosi tinklo „Daiktų kiemas“ duris. Džiaugiamės […]

birželio 3, 2020

Birželio 1 d. 17 val. visa Lietuva suskambėjo muzikos garsais – vyko akcija „Ačiū, Lietuva“. Radviliškio rajono meno kolektyvai taip […]

birželio 2, 2020

Šiandien Baisogaloje atidarytas pirmasis Radviliškio rajone vandenlenčių parkas. Parko atidarymo šventėje dalyvavo ir baisogalius šia proga pasveikino LR Seimo narys […]

birželio 2, 2020

Kasdien gražėjantis Eibariškių parkas jau seniai masiškai traukia žmones. Tiek dieną, tiek vakarais čia pilna pasivaikščioti ir gamta pasigėrėti išėjusių […]

birželio 1, 2020

Tarptautinę vaikų gynimo dieną šiauliečiai šiais metais švęsti pradėjo anksčiau – sekmadienį, paskutinę pavasario dieną. Prisikėlimo aikštėje įvyko Šiaulių kultūros […]

gegužės 29, 2020

Šiandien Radviliškio rajono savivaldybės didžiojoje salėje pagerbti septyni geriausiai besimokantys, aktyviausi, iniciatyvūs ir kūrybingi, pareigingi, motyvuoti ir atsakingi Radviliškio rajono […]

gegužės 27, 2020

Šiandien, gegužės 27 d., Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis ir ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Dalius Misiūnas pasirašė […]