13 kovo, 2017
Organizatorių informacija

Surengtas „Tramtatulio“ rajoninis turas

Try­lik­to­jo Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių, lie­tu­vių liau­dies kū­ry­bos at­li­kė­jų, kon­kur­so „Tram­ta­tu­lis“ ra­jo­ni­nis tu­ras vyko Kel­mės kul­tū­ros cent­re. Ren­gi­nyje, skir­tame pi­lia­kal­nių ir tau­ti­nio kos­tiu­mo me­tams, iš­rink­ta de­šimt ge­riau­sių pa­sa­ko­to­jų, mu­zi­kuo­to­jų, ku­rie at­sto­vaus ra­jo­nui Že­mai­ti­jos re­gio­ni­nia­me tu­re Tel­šiuo­se. Komisija į regioninį turą iš 24 pa­si­ro­dy­mų ir 36 da­ly­vių atrinko­ de­šimt stipriausių pa­sa­ko­to­jų ir mu­zi­kuo­to­jų. Šiame konkurse Kelmės rajonui atstovavo daugiausiai vaikų iš visų regiono rajonų. Konkurso pa­sa­ko­tai pa­pa­sa­ko­jo pa­da­vi­mų, sak­mių apie Pil­ti­nės, Pi­liu­ko pi­lia­kal­nius, Varp­kal­nį, Girgž­du­tės kal­ną, Me­džio­kal­nį, Gu­de­lių pi­li­kę, apie Vil­bė­no, Du­bė­nų pa­va­di­ni­mų kilmę.

Pačių ma­žiau­sių­jų, 3–6 me­tų vai­kų am­žiaus gru­pė­je, nu­ga­lė­to­ja tapo Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­ja Au­gus­tė Sa­mui­ly­tė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė). 7–10 me­tų gru­pė­je – kank­liuo­to­jas Do­man­tas Sau­no­rius (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė) iš Kel­mės kul­tū­ros cent­ro ir Kel­mės „Au­ku­ro“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pa­sa­ko­to­jas Her­kus Ma­sals­kis (mo­ky­to­ja Aud­ro­nė Nar­bu­tie­nė).

11–14 me­tų gru­pėje nu­ga­lėjo Kel­mės Al­gir­do Li­pei­kos me­nų mo­kyk­los ka­pe­la (va­do­vas Os­val­das Ger­be­nis), Pak­ra­žan­čio kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jos Ga­bi­ja Va­si­liaus­kai­tė ir Ag­nė Ar­laus­kai­tė (mo­ky­to­ja Da­nu­tė Anan­kai­tė), Kel­mės kul­tū­ros cent­ro Pau­liaus Dzvan­kaus­ko ir Po­vi­lo Sau­no­riaus inst­ru­men­ti­nis due­tas (mo­ky­to­ja Da­lia Mi­liaus­kie­nė), Ty­tu­vė­nų kul­tū­ros cent­ro Šed­ba­rų sky­riaus ka­pe­la (mo­ky­to­jas Sta­sys But­kus), Už­ven­čio Šat­ri­jos Ra­ga­nos gim­na­zi­jos pa­sa­ko­to­ja Jur­gi­ta Stun­gu­ry­tė (mo­ky­to­ja Dan­guo­lė Ba­raus­kie­nė). Vy­riau­sių­jų gru­pė­je nu­ga­lė­to­ju ta­po Kra­žių M. K. Sar­bie­vi­jaus kul­tū­ros cent­ro pa­sa­ko­to­jas Ro­kas Jur­gi­las (mo­ky­to­ja Jū­ra­tė San­kaus­kie­nė).


19 sausio, 2023

2023 m. sausio 18 d. iškilmingoje ceremonijoje Vilniaus rotušėje aštuntą kartą išdalyti prestižiniai kultūros apdovanojimai „Auksiniai feniksai“. Lietuvos kultūros centrų […]

29 gruodžio, 2022

„Enefit Green“ paskelbė apie naujus žaliosios energetikos projektus Lietuvoje ir Estijoje. Kelmėje bus pradėtas statyti 14 vėjo jėgainių parkas „Kelmė […]

18 spalio, 2022

Spalio 9 – 16 d. Kražiuose vyko tarptautinė jaunųjų kompozitorių kūrybinė laboratorija – rezidencija „Regina Libertas“, kurioje dalyvavo trys Lenkijos […]

20 rugsėjo, 2022

Kasmet, rugsėjo mėnesį, vykstančios Europos paveldo dienos kviečia įvairiomis formomis aktualizuoti mums svarbius paveldo objektus. Šių metų Europos paveldo dienų […]

9 rugsėjo, 2022

Pasitinkant rudenį, uodžiant obuoliais kvepiančius sodus, norime su Jumis pasidžiaugti Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centro įgyvendintu projektu –  renginių […]

Nugalėtojai - Kolainių kaimo bendruomenės komanda
17 rugpjūčio, 2022

Rugpjūčio 13 – tą dieną, Kražiuose, antrą kartą vyko „Drakono valčių festivalis“, kuris į Kražius atvykti pakvietė dar gausesnį būrį […]

16 rugpjūčio, 2022

Ilgąjį šventinį savaitgalį ugniagesiai gelbėtojai 105 kartus vyko gesinti gaisrų ir atliko 92 gelbėjimo darbus. Gaisrų metu vienas žmogus žuvo, […]

27 balandžio, 2022

Balandžio pradžioje Akmenės rajono meno mokykloje lankėsi Šiaulių regiono meno ir muzikos mokyklų vadovai bei administracijų atstovai iš Pakruojo, Kelmės, […]

1 kovo, 2022

Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) antradienį priėmė palankų poveikio aplinkai vertinimo sprendimą dėl 23 papildomų vėjo elektrinių įrengimo vėjo jėgainių parke […]

25 vasario, 2022

Vasario 24 d. Vilniaus knygų mugėje vyko Kražių istorijai svarbių knygų pristatymas. Pristatytos M. K. Sarbievijaus „Silviludijos“ (sudarytoja ir vertėja […]

Muzikavimo cimbolais tradicija Ignalinos ir Švenčionių kraštuose / Rengėjų nuotr
23 vasario, 2022

Kaip įprasta, artėjant pavasariui – džiugų metą mūsų sukauptų žinių, iš kartos į kartą perduodamų įgūdžių ir tradicijų puoselėtojų bendruomenėms […]

V. Pilkausko nuotr.
30 sausio, 2022

Saulėtą paskutinį sausio šeštadienį Ignalinoje įvyko žiemos ralio taurės pirmasis etapas – trys dešimtys dalyvių stojo prie starto linijos. „Alfa […]

20 gruodžio, 2021

ŠVIEPraėjusią vasarą Kurtuvėnų regioniniame parke (Kelmės ir Šiaulių raj.) lankėsi didelės grupės jaunų žmonių iš užsienio. Vietiniams gyventojams nuostabą kėlęs […]

31 spalio, 2021

Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras šiais metais įgyvendino projektą „Virtualus Kražių turas“ ir parengė virtualią kelionę po istorines Kražių […]

29 spalio, 2021

2020-2021 metais Kražių M. K. Sarbievijaus kultūros centras įgyvendino tarptautinį projektą „Motiejus Kazimieras Sarbievijaus – Sarmatų Horacijus“, skirtą M. K. […]

25 spalio, 2021

Preliminariais Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) duomenimis, pasibaigus Trakų ir Kelmės rajonų savivaldybės tarybos narių – merų rinkimų pakartotiniam balsavimui ir […]

29 rugsėjo, 2021

Europos paveldo dienos, skirtos nekilnojamojo kultūros paveldo populiarinimui, Lietuvoje vyksta kasmet. 2021-ųjų metų Europos paveldo dienų tema – „Įtraukiantis paveldas“ […]

18 gegužės, 2021

Ar žinote, kur Kelmės rajone ir Šiaulių mieste yra šv. Popiežiaus Jono Pauliaus II relikvija? Kur įvyko pirmasis Marijos apsireiškimas […]

12 vasario, 2021

Kelmės rajono savivaldybės merui 58 m. Vaclovui Andruliui už kyšininkavimą teismas skyrė 25 000 eurų (500 MGL) baudą, kurią jis turės […]

Martynas Šnioka ir Edvardas Šeputis. Šiaulių lapė
29 gruodžio, 2020

Vienas lauke – ne karys. Tai galioja ir turizme, kai bendradarbiaujant nuveikiama daugiau ir gaunami geresni rezultatai. Naujausio turizmo gido […]