5 gegužės, 2022
PAGD

Šv. Florijono diena: pagarba Lietuvos ir Ukrainos ugniagesiams gelbėtojams

Gegužės 4-ąją šalies ugniagesiai gelbėtojai minėjo Šv. Florijono, ugniagesių globėjo dieną. Savo profesinę šventę Lietuvos ugniagesiai šiemet pasitinka gaisrų ir gelbėjimo darbų metu išgelbėję 144 žmones, užgesinę per 4,2 tūkst. gaisrų ir atlikę 5,3 tūkst. gelbėjimo darbų. Ugniagesių gelbėtojų ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų bendrų pastangų dėka per pastaruosius 15 metų gaisrų skaičius šalyje sumažėjo 2, o žuvusiųjų gaisruose – 3 kartus. Šiuo metu šalyje į gaisrus ir gelbėjimo darbus skuba 2700 ugniagesių gelbėtojų, iš jų 11 moterų ugniagesių.

Šia proga už ugniagesius gelbėtojus ir jų šeimas Vilniaus arkikatedroje buvo aukojamos šv. Mišios. Mišias aukojo kunigas darius Graževič ir Šiaulių priešgaisrinės gelbėjimo valdybos ugniagesių kapelionas kunigas Donatas Klimašauskas. „Nors kunigas esu 14 metų, Vilniaus arkikatedroje šv. Mišias aukoju pirmą kartą ir labai džiugu, kad šiandien esu su jumis, kurie esate pašaukti eiti šventumo keliu, – sakė kapelionas. – Šiandien minime šv. Florijono ir šv. Kazimiero dienas. Kankinio Florijono gyvenimo kelias buvo ne rožėmis klotas. Ir mūsų kelias ne rožėmis klotas, turint omenyje grėsmes, kurias šiandien turime įveikti Ukrainoje. Tad ir mums reikia šių šventųjų globos. Ugniagesių gelbėtojų geri darbai netilptų ir į knygą. Ir svarbiausia, kad jie skirti palengvinti kitų žmonių kančią.“

Po mišių iškilmingas renginys persikėlė į Katedros aikštę. Pasveikinti ugniagesių gelbėtojų jų profesinės dienos proga į minėjimą atvyko Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, Ukrainos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvoje Petro Bešta, vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, Latvijos Respublikos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas Oskars Āboliņš, viršininko pavaduotojas Intars Zitans, Estijos Respublikos gelbėjimo valdybos generalinio direktoriaus pavaduotojas Tauno Suurkivi ir kiti garbingi svečiai.

Šiuo metu šalies ugniagesiai gelbėtojai savo širdimis yra kartu su Ukrainos ugniagesiais, kurie gaisruose ir iš griuvėsių gelbsti žūstančiuosius, išminuoja pastatus, kelius, aikštes, ir nepaisydami pavojų aukoja savo gyvybes. Rusijos sukeltas karas nusinešė šimtus ukrainiečių gyvybių, tarp jų ir 33 Ukrainos ugniagesių, kurie žuvo, gelbėdami kitus. Nuskambėjus Lietuvos himnui jų atminimas Katedros aikštėje buvo pagerbtas tylos minute. Tuo pačiu metu Ukrainos ugniagesių atminimą tylos minute savo šalyse pagerbė ir Latvijos, Estijos bei Lenkijos ugniagesiai gelbėtojai.

Prezidentas G. Nausėda, sveikindamas aikštėje susirinkusius ugniagesius gelbėtojus, sakė: „Man didelė garbė jus visus pasveikinti Šv. Florijono, ugniagesių globėjo, dienos proga. Šiais metais ją minime Ukrainoje liepsnojant karo gaisrui. Jis pasiglemžė niekuo nekaltų žmonių gyvybes. Ką tik tylos minute pagerbėme Ukrainos ugniagesius gelbėtojus, kurie žuvo vykdydami savo pareigą. Tačiau Ukraina stipri. Tikiu, kad ji atlaikys šį išmėginimą ir patirtos  nelaimės ją dar labiau sustiprins. Tai išmėginimas, kuris stiprina ir mus Lietuvoje. Mes pajutome, kad prireikus galime ateiti į pagalbą. Tačiau norėdami kuo daugiau padėti kitiems, pirmiausia patys turime būti stiprūs. Tiek Ukrainos, tiek Lietuvos ugniagesiai turi vykdyti savo misiją ir karo, ir taikos metu. Mes privalome užtikrinti, kad kiekvienas pagalbos besišaukiantis gyventojas gautų ją laiku. Būkite stiprūs ir ryžtingi, kai ateina metas gelbėti kitus, būkite tie, kuriais mes galime pasikliauti. Laimės, sveikatos ir džiaugsmo jums ir jūsų šeimoms.“

Ukrainos ambasadorius P. Bešta teigė, jog ugniagesių šventa misija – tiek dieną, tiek naktį, tiek taikos ar karo metu gelbėti gyvybes. „Deja, kova už žmonių gyvybes tapo nauja mūsų realybe. Europa atsidūrė didžiausio gaisro viduryje – tai brutalaus Rusijos karo prieš Ukrainą ugnis. Naikinimo mastas ir žmonių sielvartas yra neįsivaizduojami. Drąsūs Ukrainos ugniagesiai gelbsti žmonių gyvybes, aukodami savąsias vardan laisvos Ukrainos ir Europos. Vienos pirmųjų į pagalbą Ukrainai atėjo Lietuva, Latvija ir Estija. Reiškiu gilų dėkingumą Lietuvos Prezidentui, Vyriausybei ir kiekvienam lietuviui“, – sakė Ukrainos ambasadorius.   

Ugniagesiams gelbėtojams padėkojo ir Vidaus reikalų ministrė A. Bilotaitė: „Džiaugiuosi, kad ugniagesiai gelbėtojai ir ramesniais laikais, ir krizių metu savo pareigą vykdo kilniai ir atsakingai. Pastarieji metai mūsų valstybei atnešė neregėtų išbandymų. Ačiū, kad visada esate ten, kur labiausiai reikia. Kartu su pasieniečiais, kariais ir policija stojote į priešakines linijas per neteisėtos migracijos krizę, prasidėjus karui Ukrainoje koordinavote paramos teikimą Ukrainai. Esate didžiausią mūsų žmonių pasitikėjimą pelnę valstybės pareigūnai. Tai geriausias jūsų darbo įvertinimas. Ministerija taip pat sieks, kad jūsų tarnyba būtų aprūpinta geriausiomis ir moderniausiomis priemonėmis. Dėkoju jums ir linkiu stiprybės.“

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius padėkojo visiems pareigūnams – ir tiems, kurie gelbsti gyvybes gaisruose, ir tiems, kurie vykdo objektų priežiūrą, tiria gaisrus, atsiliepia į pagalbos skambučius. „Visuomenė mato mūsų siekius ir darbus ir jos pasitikėjimas rodo, kad kiekvienas darbas vertinamas. Mūsų tikslas – kurti saugią Lietuvą. Tai turime pradėti nuo savęs. Ne tik suteikti kokybiškas paslaugas, bet ir pasirūpinti pačiais pareigūnais, kad jie būtų saugūs. Todėl daug dėmesio skiriame naujų gaisrinių automobilių, autokopėčių, apsauginių ugniagesių drabužių, šalmų, dronų ir kitų priemonių įsigijimui. Linkiu, kad jus visus globotų šv. Florijonas ir neštų viltį visai mūsų bendruomenei ir tautai“, – sakė direktorius.

Už nepriekaištingą ir pavyzdingą tarnybinių pareigų atlikimą, išgelbėtas gyvybes ir pasiaukojantį darbą apdovanoti labiausiai nusipelnę mūsų šalies ugniagesiai gelbėtojai. I-ojo laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklas „Tėvynės labui“ įteiktas Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Šakių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiajam specialistui vidaus tarnybos majorui Gintarui Ščajevui.

II-ojo laipsnio Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui“ apdovanoti Bendrojo pagalbos centro Parengties ir kokybės kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė vidaus tarnybos kapitonė Daiva Muranovienė, Kauno PGV Vilkaviškio PGT viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Erlandas Armanavičius, Šiaulių PGV Radviliškio PGT viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Linas Tautkevičius, PAGD Valstybinės priešgaisrinės priežiūros valdybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros organizavimo skyriaus vyriausiasis specialistas vidaus tarnybos majoras Saulius Ilgevičius, Kauno PGV Jurbarko PGT viršininkas vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas Tomas Statkus,

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu I-ojo laipsnio kryžiumi „Artimui pagalbon“ apdovanotas Latvijos Respublikos valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkas generolas Oskars Āboliņš, Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu II laipsnio kryžiumi „Artimui pagalbon“ – Latvijos Respublikos Valstybinės priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos viršininko pavaduotojas generolas Intars Zitans.

Už nuopelnus valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai ir abipusių ryšių plėtojimą II-ojo laipsnio valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu kryžiumi „Artimui pagalbon“ apdovanotas Estijos Respublikos gelbėjimo valdybos generalinio direktoriaus pavaduotojas Tauno Suurkivi.

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Ugniagesio gelbėtojo žvaigždė“  apdovanoti Vilniaus PGV Švenčionių PGT ugniagesys gelbėtojas vidaus tarnybos jaunesnysis puskarininkis Robertas Savičenka, Kauno PGV 3-iosios komandos skyrininkas vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis Vygintas Steponavičius, Klaipėdos PGV Pagėgių PGT skyrininkas vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis Darius Valantinas, Šiaulių PGV Kuršėnų komandos vyresnysis ugniagesys gelbėtojas vidaus tarnybos puskarininkis Tadas Zubrickis, Panevėžio PGV Visagino PGT pamainos vadas vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas Andrej Vološčik, Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2-osios komandos pamainos vadas vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas Paulius Žilius, Mažeikių objektinės priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 1-osios komandos skyrininkas vidaus tarnybos vyresnysis puskarininkis Regimantas Stonkus. 

Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasižymėjimo ženklu „Už nuopelnus gyventojų saugai“ apdovanoti Vilniaus PGV Pajėgų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas vidaus tarnybos majoras Rimvydas Gudelis, Kauno PGV Marijampolės PGT 2-osios komandos pamainos vadas vidaus tarnybos majoras Andrius Juška, Klaipėdos PGV Pagėgių PGT ugniagesys gelbėtojas Aleksandras Sokolovas, Šiaulių PGV Pakruojo PGT pamainos vadas vidaus tarnybos vyresnysis leitenantas Artūras Skirius, departamento, Panevėžio PGV Kupiškio PGT vyriausiasis specialistas vidaus tarnybos majoras Vytautas Kazlauskas.

Po šventinio minėjimo Katedros aikštėje įrengtoje ekspozicijoje gyventojai supažindinti, kaip pasirengti galimoms nelaimėms, kaip pasirūpinti gaisrine sauga, vyko gaisrinės technikos ir įrangos pristatymas. Specialiai įrengtose palapinėse gyventojams patarė civilinės saugos ir valstybinės priešgaisrinės priežiūros specialistai, ugniagesiai gelbėtojai, Bendrojo pagalbos centro, Ugniagesių gelbėtojų mokyklos, Gaisrinių tyrimų centro pareigūnai ir darbuotojai.

Gyventojai taip pat galėjo sužinoti, kaip rengiami ugniagesiai gelbėtojai, kaip nelaimės atveju skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112, savo akimis įsitikinti, kaip liepsnoja aliejus, kurio jokiu būdu negalima gesinti vandeniu. Taip pat buvo galima sužinoti, kaip veikia dūmų detektorius ir kur namuose jį būtina įsirengti, taip pat pamėginti užgesinti ugnį gesintuvu.

Mažųjų renginio dalyvių laukė nuotaikinga būsimųjų ugniagesių trasa, taip pat ir malonūs susitikimai  su  dviem  bebriukais ugniagesiais.

Ugniagesiai gelbėtojai visus svečius ir dalyvius vaišino iš gaisrininkų kirvuko išvirta koše.

Šventėje grojo Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras.

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


28 birželio, 2022

Ilgasis Joninių savaitgalis iš tiesų buvo karštas ugniagesiams gelbėtojams. Per praėjusias 4 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 110 gaisrų ir […]

28 birželio, 2022

Šią savaitę Lietuvos kultūros institutas, Lietuvos aklųjų biblioteka ir Ukrainos negalių asociacijos Lvivo skyrius pasirašo svarbią bendradarbiavimo sutartį, kuri suteiks […]

„bit&Byte“ vadovė Dovilė Dilienė ir IT įmonės „Devbridge” socialinių projektų vadovė Gintarė Dzindzelėtaitė
23 birželio, 2022

Akademija „bit&Byte“ šią savaitę lankėsi Rukloje, kur į technologinės kūrybos dirbtuves pakvietė visas IT sritimi besidominčias moteriškosios lyties atstoves, gyvenančias […]

23 birželio, 2022

Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos pateiktam Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl nepaprastosios padėties įvedimo“ projektui. Remiantis šiuo projektu siūloma Lietuvoje pratęsti nepaprastąją padėtį […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
23 birželio, 2022

Didžiulė, tačiau šiuo metu vilniečiams neprieinama teritorija sostinės Senamiesčio prieigose ruošiama renesansui – planuojama, kad net 42 ha plotas, dabar […]

23 birželio, 2022

Atšilus orams aplink pasklinda gardus skrundančio maisto kvapas. Deja, prasidėjus grilinimo sezonui prasideda ir su tuo susiję nelaimingi atsitikimai. Kad […]

22 birželio, 2022

Antradienį, birželio 21 d., Alytaus rajone praūžusi smarki liūtis ir patvinę upeliai sugadino nemažai kelių, sukėlė pavojingų nuošliaužų. Trečiadienio rytą, […]

21 birželio, 2022

Sukurti sėkmingą ir pelningą verslą yra sudėtinga užduotis. Todėl nepavykus verslui reikia nenusivilti, o tiesiog parduoti verslą ir vaikytis kitų […]

21 birželio, 2022

Norite parduoti seną automobilį? Tuomet turite du variantus – arba ilgai ir nuobodžiai jį pardavinėti ir galiausiai sumažinti kainą, jog […]

Lietuvoje paskutiniu skambučiu užbaigta taksofonų era / J. Auškelio nuotr.
20 birželio, 2022

Daugiau nei 100 metų Lietuvoje veikę taksofonai iškeliauja į istoriją. Birželio 20-ąją Vilniaus autobusų stotyje išjungtas paskutinis taksofonas šalyje. Viena […]

18 birželio, 2022

Baigėsi trijų mėnesių laikotarpis, per kurį nuo karo siaubo pabėgę ukrainiečiai galėjo apsistoti lietuvių pasiūlytuose būstuose. Iniciatyva „Stiprūs kartu“ atkreipia […]

16 birželio, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda antradienį, Gedulo ir vilties dieną, dalyvavo minėjime, skirtame Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido […]

15 birželio, 2022

Antradienį visoje šalyje minint 81-ąsias Gedulo ir vilties dienos metines, septintąjį kartą rengiama atminties akcija „Ištark, išgirsk, išsaugok“. Prasmingas renginys […]

14 birželio, 2022

Europos tyrimų tinklo „EU Kids Online“ duomenimis daugiau nei 92 proc. nepilnamečių Lietuvoje kasdien leidžia laiką internete, o net 37 […]

14 birželio, 2022

Per praėjusias 3 paras šalies ugniagesiai gelbėtojai vyko gesinti 52 gaisrų ir atliko 117 gelbėjimo darbų. Gaisrų metu traumuoti du […]

Lietuvos nacionalinis muziejus per Europos archeologijos dienas pakvies į parodą, ekskursijas ir edukacijas mažiesiems / Fot. S. Samsonas, LNM nuotr.
13 birželio, 2022

Septynios parodos, šešiolika edukacinių programų, įvairios paskaitos, intriguojantys pristatymai – visa tai birželio 17–19 dienomis pasiūlys per dvidešimt Lietuvos muziejų […]

7 birželio, 2022

Benzinas ir dyzelinas jau nuo seno laikomi didžiausiais konkurentais. Dažniausiai yra žinomas faktas, kad automobilio varikliai gali būti dyzeliniai arba […]

6 birželio, 2022

Visuomeninė organizacija „Eleos-Ukrainos“ Ukrainoje kuria centrą, kurio tikslas – padėti moterims, nukentėjusioms nuo seksualinio smurto per karą. Iniciatyva „Stiprūs kartu“ […]

Kristinos Ruočienės nuotr.
4 birželio, 2022

Saulėtą birželio 2 d. pavakarę bibliotekos Vasaros skaitykloje Kuršėnų miesto parke vyko susitikimas su lietuviškų knygų autore Erika Amber. Kamerinėje […]

Įkvėpk knygų magijos ir dalyvauk skaitymo iššūkyje / Tatjanos Grigorčenkienės nuotr
1 birželio, 2022

Vasarą nepamiršti knygos ir skaitymo ragina Lietuvos bibliotekos, kviečiančios dalyvauti jau septintame skaitymo iššūkyje „Vasara su knyga“. Nuo birželio 1 […]