17 lapkričio, 2015
Juozas Dapšauskas

Sveikuolių konkurse aštuoniasdešimtmečiai stebino atliekamais pratimais

Praėjusį savaitgalį Kėdainiuose, Vi­lai­nių re­krea­ci­jos ir spor­to cen­tre, vyko LR Pre­zi­den­to tau­rės fi­na­li­nis kon­kur­sas „Lie­tu­vos svei­kuo­lis-2015“.

Žmonės rungėsi amžiaus grupėse ir jų duomenys buvo suvesti į komandinius rezultatus. Geriausiai pasirodė Prienų „Versmenė“ Panevėžio „Rambynas“ ir „Atgaiva“. Po jų rikiavosi – Birštono „Šilagėlė“ ,Naujosios Akmenės, Alytaus, Šiaulių, Anykščių sveikuolių klubai. Vyriausiam dalyvavusiam konkurse buvo 88 metai.

Lietuvos sveikuolių sąjungai organizuojant konkursą talkino asociacija „Sportas visiems“, Lietuvos sporto universitetas, Kėdainių savivaldybės Sporto skyrius, Kėdainių savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.

Kiek­vie­nų me­tų ru­de­nį ak­ty­viau­si svei­ką gy­ven­se­ną pro­pa­guo­jan­tys klu­bai ir ki­tos or­ga­ni­za­ci­jos, bend­ra­dar­biau­da­mos su spor­to cen­trais ir sa­vi­val­dy­bių spor­to sky­riais sa­vo mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se ren­gia fi­zi­nio kū­no įver­ti­ni­mo kon­kur­sus pa­gal EU­RO­FIT ir EG­RE­PA tes­tus. Nu­ga­lė­to­jai vyks­ta į fi­na­li­nį kon­kur­są.

Pa­ti pa­grin­di­nė kon­kur­so „Lie­tu­vos svei­kuo­lis“ idė­ja – at­ras­ti mies­tuo­se ir ra­jo­nuo­se svei­kiau­sius žmo­nes ir pa­de­mons­truo­ti jų fi­zi­nio kū­no ga­li­my­bes fi­na­li­nia­me kon­kur­se. Tai pui­ki ga­li­my­bė pa­ly­gin­ti sa­ve su ki­tais tos pa­čios am­žiaus gru­pės žmo­nė­mis, įver­tin­ti sa­vo fi­zi­nį pa­jė­gu­mą. Tai lyg ir iš­tver­mės pa­tvir­ti­ni­mas, jos pa­de­mons­tra­vi­mas ki­tiems, ­sveikas lenk­ty­nia­vi­mas tar­pu­sa­vy­je, džiaugs­mas ne tik sa­vo, bet ir ki­to per­ga­le.

1996 m. Svei­kuo­lių są­jun­gos ini­cia­ty­va bu­vo pa­skelb­ta ak­ci­ja, ku­rios tiks­las žmo­nių są­mo­nė­je įtvir­tin­ti svei­ko žmo­gaus įvaiz­dį, pro­pa­guo­ti fi­ziš­kai ak­ty­vų gy­ve­ni­mo bū­dą, at­kreip­ti vi­suo­me­nės dė­me­sį į svei­kos gy­ven­se­nos svar­bą, vi­siems prie­ina­mais ir ma­žai fi­nan­si­nių re­sur­sų rei­ka­lau­jan­čiais tes­tais ver­tin­ti žmo­nių svei­ka­tos būk­lę, nu­sta­ty­ti la­biau­siai be­si­rū­pi­nan­čius sa­vo svei­ka­ta as­me­nis bei or­ga­ni­za­ci­jas ir klu­bus, ir juos pa­ska­tin­ti.

1997 me­tais tar­pi­nin­kau­jant LTOK pre­zi­den­tui Ar­tū­rui Po­vi­liū­nui bu­vo kreip­ta­si į LR Pre­zi­den­tą, kad bū­tų įsteig­ta pe­rei­na­mo­ji Pre­zi­den­to tau­rė, skir­ta klu­bui, dau­giau­sia iš­ug­džiu­siam svei­kuo­lių. Pre­zi­den­tū­ros par­ody­tas dė­me­sys pa­ska­ti­no vi­sas ži­ny­bas, ins­ti­tu­ci­jas ir vi­suo­me­nę la­biau su­si­rū­pin­ti kū­no kul­tū­ra, svei­ka gy­ven­se­na, svei­ku spor­tu.

Lietuvos sveikuolių sąjunga kartu su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetu bei Medarbo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetu organizuoja gruodžio 16 d. LR Seime pavyzdžių ir patirčių pristatymo konferenciją, skirtą Senjorų sveikatingumo metų užbaigimui. Joje vyresnio amžiaus žmonės pasidalins savo gyvenimo būdo patirtimi, kaip jie gyveną, kad senatvė yra šviesus ir sveikas gyvenimo laikotarpis. Norintys dalyvauti konferencijoje prašome registruotis: darius@sveikuoliai.lt.

IMG_3645-2


freepik.com nuotr.
22 rugsėjo, 2021

Už lango vis labiau įsigalint rudeniškiems, žvarbiems orams, dažnas Lietuvos gyventojas su ilgesiu prisimena itin saulėtą ir karštą vasarą. Visgi […]

22 rugsėjo, 2021

Epidemiologinė situacija šalyje ir toliau išlieka sudėtinga, rodo Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) epidemiologinių tyrimų metu surinkti duomenys. Per savaitę […]

21 rugsėjo, 2021

Yra daugybė būdų svorio metimui, tačiau ne visi jie yra efektyvūs kai kuriems žmonėms. Nutukimas yra labai opi problema visame […]

21 rugsėjo, 2021

Norint turėti nepriekaištingai atrodantį kūną, kartais neužtenka vien tik dietų bei aktyvaus sporto. Dažnais atvejais, o ypač kalbant apie moteris, […]

21 rugsėjo, 2021

Plastinėmis operacijomis dailinti tam tikras kūno vietas kartais gali būti beprasmiška. Tai neretai pabrėžia daugelį metų dirbantys plastikos chirurgai. Vis […]

Nuotraukos teisės priklauso: Sefo Receptai
21 rugsėjo, 2021

Sveika ir subalansuota mityba teikia organizmui daug naudos – padeda atsikratyti nepageidaujamų kilogramų, stiprina imunitetą, valo toksinus, gerina plaukų, nagų […]

20 rugsėjo, 2021

Odos dariniai, raudonis bei mažytės kraujagyslės yra viena dažniausių problemų, kurias norint išspręsti, kreipiamasi į grožio klinikas. Lazerinės technologijos šiuo […]

20 rugsėjo, 2021

Turite kažkokių problemų, kurias jums pažįstami patarė šalinti mezoterapiniu būdu? Iš pradžių svarbu žinoti, kad ne jūs sprendžiate koks gydymas […]

20 rugsėjo, 2021

Plaukų šalinimo lazeriu privalumai tampa vis labiau žinomi, tačiau jautresnės odos savininkai vis dar atsargiai žiūri į šią procedūrą. Anksčiau, […]

20 rugsėjo, 2021

Itin dažna ir nepamatuota fizinė veikla dažniausiai priveda prie greitesnio sąnarių dėvėjimosi. Dėl to vis jaunesni žmonės kenčia nuo kelio […]

Bronis Ropė
17 rugsėjo, 2021

„Keista, bet draugai, išgirdę šią diagnozę, dingsta. Todėl lieki vienas su savo problemomis. Psichologinė pagalba pastoviai nebūna šalia. Belieka pačiam […]

unsplash.com nuotr.
16 rugsėjo, 2021

Bėgimas – puikus būdas ne tik atsikratyti papildomų kilogramų, bet ir pagerinti širdies ir kraujagyslių veiklą, stiprinti imunitetą bei džiaugtis […]

16 rugsėjo, 2021

Kokių išradingų pasiteisinimų esate sugalvoję, kai aplinkiniai pastebi jūsų raustančius skruostus? O gal įgudote pasidažyti taip, kad odos raudonis neišryškėtų, […]

15 rugsėjo, 2021

Per savaitę aktyvių koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) protrūkių Lietuvoje svariai padaugėjo – jų registruoti 205, kai savaitę prieš tai – […]

14 rugsėjo, 2021

Sklidinos pintinės baravykų, raudonikių ar sodrių voveraičių – tokie vaizdai iš įvairių Lietuvos miškų pastaruoju metu mirgėte mirga socialiniuose tinkluose. […]

8 rugsėjo, 2021

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) epidemiologinių tyrimų metu surinkti duomenys rodo, jog, lyginant pastarąsias dvi savaites, aktyvių koronavirusinės infekcijos (COVID-19 […]

Kristina Nemaniūtė-Gagė
6 rugsėjo, 2021

Nuo praėjusio ketvirtadienio galimybių pasai pradėti išdavinėti ir šalies vaistinėse. Registrų centro duomenimis, rugsėjo 2-5 dienomis vaistinėse iš viso išduota […]

LT miego specialistė Evelina Pajėdienė / IKEA archyvo nuotr.
6 rugsėjo, 2021

73 proc. Lietuvos gyventojų bent iš dalies jaučia nepasitenkinimą savo gyvenimo-darbo-miego pusiausvyra, tačiau net kas ketvirtas miego prioritetu nelaiko, o […]

3 rugsėjo, 2021

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (NVSC) Kauno departamento specialistai informuoja, kad su prasidėjusiu grybavimo sezonu padidėja ir […]

31 rugpjūčio, 2021

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) epidemiologai praėjusią savaitę koronavirusinės infekcijos (COVID-19 ligos) protrūkių kreivėje fiksavo nepalankias tendencijas. Lyginant su savaite […]