spalio 26, 2018
Inesa Vaigauskienė
Tauragė priima paraiškas vaikų dienos centrų finansavimui

Tauragės rajono savivaldybės administracija skelbia paraiškų priėmimą projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje” partnerių atrankos konkursui.

Konkurso tikslas: konkurso būdu finansuoti naujai steigiamų ar jau veikiančių vaikų dienos centrų patalpų rekonstrukcijos ar remonto darbus, įrangos įsigijimą.

Reikalavimai pareiškėjams :

  • Vaikų dienos centrų (toliau -VDC) veikla turi būti vykdoma Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje ne trumpiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d. Numatomi rekonstruoti ar remontuoti pastatai turi būti partnerių valdomi nuosavybės ar patikėjimo teise arba gauti pagal panaudos (nuomos) sutartis ne trumpesniam kaip projekto įgyvendinimo ir dar 5 metų nuo projekto finansavimo pabaigos (galutinės ataskaitos patvirtinimo) laikotarpiui.
  • nuolatinių VDC lankytojų skaičius (lyginant jį su praėjusių kalendorinių metų nuolatinių VDC lankytojų skaičiumi) turi būti padidintas ne mažiau kaip 50 proc., arba 10 lankytojų;
  • steigiant naują VDC, turi būti užtikrinta, kad jame paslaugas gaus ne mažiau kaip 15 nuolatinių VDC lankytojų (rekomenduojama, kad vienam VDC lankytojui tektų iki 7 kv. m projekto lėšomis finansuojamų patalpų ploto).

Paraiškų teikėjais gali būti VDC, kaip jie apibrėžti Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijose, patvirtintose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. A1-609 „Dėl Vaikų dienos centrų veiklos rekomendacijų patvirtinimo“, kurie paraiškos teikimo dieną jau vykdo veiklą, arba viešasis juridinis asmuo ar jo padalinys, kuris įsipareigoja įsteigti vaikų dienos centrą, pradėsiantį vykdyti veiklą ne vėliau kaip per 6 mėn. nuo sutarties pasirašymo dienos.

Prioritetai teikiami projektams, jei

  • paraišką teikia nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme;
  • pareiškėjas pateikia dokumentus, įrodančius nuosavybės teise jam priklausančius pastatus ir/ar papildomą projekto finansavimą iš savo lėšų;
  • VDC steigiamas seniūnijos teritorijoje, kurioje nėra veikiančio VDC;
  • pareiškėjo steigimo dokumentuose (įstatuose, nuostatuose ir/ar kt. dokumentuose), paraiškoje numatyta teikti ir kitas socialinio pobūdžio bendruomenines paslaugas;
  • vaikų dienos centrus nuolat lanko ar numatyta, kad nuolat lankys asmenys, turintys negalią.

Pareiškėjai turi užpildyti Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos paraišką (Tvarkos aprašo 1 priedas).

Paraiškos priimamos iki 2018 m. lapkričio 8 d. 17 val.

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu Microsoft Word formatu ir savivaldybės administracijai (savivalda@taurage.lt) pateikta pdf formatu kartu pateikiant reikalingų dokumentų (numatytų Tvarkos aprašo 15 punkte) elektronines kopijas. (Teikiant pasirašytą popierinį paraiškos ir jos priedų variantą, kartu pateikiama elektroninė laikmena su įrašyta paraiška ir priedais. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu (projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtra Tauragės rajono savivaldybėje” partnerių atrankos konkursui, Respublikos g. 2, 201 kab. LT-72255 Tauragė).

Projektai finansuojami iš ES lėšų.

Išsamesnė informacija teikiama: el. p.  zofija.vasiliauskiene@taurage.lt,  tel. 8 446 54 857, ar atvykus į Tauragės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių (112 kab.).

 

Projekto „Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje” partnerių atrankos tvarkos aprašas 

Bendruomeninių vaikų globos namų ir vaikų dienos centrų tinklo plėtros Tauragės rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos paraiška 

Share Button

spalio 4, 2019

Ketvirtadienio vakarą Tauragės viešojoje bibliotekoje pristatyta Lilijos Valatkienės paroda „Išrinktieji“. Žurnalistė, redaktorė bei fotomenininkė L.Valatkienė pustrečių metų su fotoaparatu „medžiojo“ […]

spalio 4, 2019

Spalio 2 dieną Šilalės rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje renginiu „Kai prabyla medis“ paminėti Žemaitijos metai. Pranešimą apie Šilalės krašto kultūros […]

rugsėjo 26, 2019

„Tai – lyg stilizuotas kosmosas, kuriame atvaizduojami įvairūs piešiniai, o fone skamba raminančios etnografinės dainos“, – taip Tauragės krašto muziejaus […]

rugsėjo 24, 2019

Rugsėjo 22 dieną Tauragėje atidengta išskirtinė etnografinės Saulės skulptūra, persipynusi su tradicinėmis baltų puošybos ir Lietuvos heraldikos detalėmis. Tauragiškio kalvio Kęstučio […]

rugsėjo 12, 2019

Tauragės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras trečius metus iš eilės organizuoja dviračių žygį, skirtą paminėti Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną. Tradiciškai […]

rugsėjo 6, 2019

Nuo naujų mokslo metų pradžios Šilalės rajono savivaldybės viešoji biblioteka startuoja su projektu „Inžinerijos stebuklas – robotika tavo rankose“. Šiuo […]

rugsėjo 3, 2019

Šiemet jau penktą kartą Tauragėje surengta linksma, išradinga ir įspūdinga mokslo metų pradžios šventė, sukvietusi didžiulę minią tauragiškių. Jau nuo […]

rugsėjo 2, 2019

Moksleiviams surengti nemokamą Rugsėjo 1-osios šventės renginį ar koncertą jau tapo įprasta. Tuo tarpu Tauragėje mokslo metų pradžia paminėta kitaip […]

rugpjūčio 9, 2019

Pagėgių savivaldybės Vydūno viešosios bibliotekos bendruomenė pakvietė literatūrinio žodžio mylėtojus į rašytojų Vydūno (tikr. Vilhelmas Storostas) ir Juozo Tumo-Vaižganto 150-osioms […]

rugpjūčio 8, 2019

Rugpjūčio 7 d. B. Baltrušaitytės viešojoje bibliotekoje Vydūno draugija kvietė paminėti Vaižganto 150-ąsias gimimo metines ir jo kūrybinį bei idėjinį […]