7 vasario, 2023
Tauragės regiono plėtros taryba

Tauragės regiono savivaldybės pasiruošusios ES investicijoms

Beveik du metus rengtą Tauragės regiono 2023-2029 m. funkcinės zonos strategiją vieningai patvirtino Jurbarko, Tauragės, Šilalės rajonų ir Pagėgių savivaldybių tarybos. Tokiu būdu bus pratęsiamas Tauragė+ plėtros strategijos įgyvendinimas kartu sprendžiant naujai išryškėjusias bendras problemines sritis ir užtikrinant bendrus savivaldybių gyventojų poreikius. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis į regioną ateinančių septynių metų laikotarpiu bus investuoti beveik 24 milijonai eurų.

„Nuo 2019 metų Tauragės regione girdimas funkcinės zonos terminas. Daug analizavome ir diskutavome kokias problemas galima išspręsti kartu susitelkus Jurbarko, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių savivaldybėms. Labai svarbu, kad suradome bendrą kalbą ir suderinome bendrus veiksmus, bendrus projektus, kurie yra ypatingai reikšmingi mūsų gyventojams, Tauragės regiono darniam vystymuisi bei viešųjų paslaugų prieinamumo gerinimui.“,- teigia Tauragės regiono plėtros tarybos pirmininkas, Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius.

Funkcinės zonos strategijas turės parengti visi dešimt regionų Lietuvoje. Tai yra viena iš sąlygų pritraukti struktūrinių fondų lėšas pagal 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą. Žinia, kad Tauragės regiono savivaldybių tarybos dar 2020 m. pavasarį patvirtino Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategiją. Šios strategijos veiksmai pradėti įgyvendinti gavus 2014-2020 metų finansavimo laikotarpio Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansavimą projektui ,,Funkcinės zonos Tauragė+ plėtros strategijos pirmaeilių veiksmų įgyvendinimas“. Iki šiol, tai – pirmoji ir vienintelė realiai veikianti funkcinės zonos strategija Lietuvoje, kurios gerąja praktika ir pavyzdžiu bus rengiamos visos kitos strategijos. 2023 metų sausio ir vasario mėnesių sandūroje savivaldybių tarybos patvirtinusios jau 2023-2029 metų strategiją, įrodė ne tik Tauragė+ funkcinės zonos veiksmingumą, bet ir užtikrino jos tęstinumą.
 
„Svarbiausią vaidmenį šiame procese atliko savivaldybių vadovų ir savivaldybių tarybų narių supratimas, kad atsisakius konkurencijos dėl ribotų išteklių, o verčiau kooperuojant resursus įmanoma pasiekti daugiau dėl mūsų gyventojų.“, priduria Tauragės rajono savivaldybės meras, kurio lyderystė ir susitelkimas į siekius tapti žaliausia ir šeimoms gyventi malonia savivaldybe, nulėmė ir tai, kad Tauragė tapo pirmuoju regionų centru, patvirtinusiu ir tvarios miesto plėtros strategiją.
 
Funkcinės zonos paskirtis – identifikavus bendras kelioms savivaldybėms aktualias problemas, jas spręsti kartu: bendradarbiaujant, suvienijant savivaldybių pastangas, kuriant bendrą infrastruktūrą. Tokiu principu veikdamos savivaldybių administracijos taupo ir racionaliai išnaudoja ribotus finansinius bei žmogiškuosius išteklius, viešąją infrastruktūrą.
 
Į Tauragės regiono Tauragė+ 2023-2029 metų funkcinės zonos strategijos rengimą aktyviai įsitraukė gyventojai, socialiniai ir ekonominiai partneriai, seniūnai, savivaldybių administracijų, įstaigų ir įmonių darbuotojai. Strategijos veiksmus teikė regiono savivaldybių administracijos specialistai bendradarbiaudami ir atsižvelgdami į Tauragės regiono plėtros tarybos ekspertų atliktą išsamią regiono situacijos analizę. Kad Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis būtų remiami tik bendri savivaldybių veiksmai, kurie prisidės prie viešųjų paslaugų prieinamumo užtikrinimo ir palankių sąlygų privačioms investicijoms pritraukti bei darbo vietoms kurti, užtikrino Centrinės projektų valdymo agentūros ekspertai. Strategijos projektas suderintas ir su Vidaus reikalų ministerija.
 
Po ilgų ir įtemptų diskusijų bei derybų regiono savivaldybių institucijos sutarė dėmesį sutelkti ir investicijas nukreipti penkiems regionui bendriems poreikiams spręsti: viešojo regioninio transporto prieinamumo didinimui, sąlygų sudarymui investicijoms pritraukti ir darbo vietoms kurti, turizmo objektų pritaikymui lankyti, nuotekų dumblo bendram tvarkymui ir visuomenės sveikatos paslaugų plėtrai.
 
„Mažoms savivaldybėms kaip Pagėgiai, savarankiškai kurti gyventojams patrauklią infrastruktūrą ir užtikrinti viešųjų paslaugų kokybę, yra ypatingai sunku. Todėl dalyvavimas funkcinės zonos veikloje yra ne tik unikali galimybė, bet ir realus šansas kartu su kaimyninėmis savivaldybėmis, su kuriomis mus labai daug kas sieja, išspręsti savo problemas.“ – dalyvavimo funkcinės zonos veiklose potencialą įvertino Pagėgių savivaldybės meras Vaidas Bendaravičius.
 
Reaguodamos į vis didėjantį susidariusį nuotekų dumblo kiekį bei augantį dėmesį Žaliajam kursui ir Darniems vystymosi tikslams, Regiono savivaldybės nusprendė bendrai vystyti nuotekų dumblo apdorojimo infrastruktūrą ir kompleksiškai organizuoti dumblo tvarkymo paslaugą. UAB „Tauragės vandenys“ įmonės teritorijoje bus įrengti nauji nuotekų dumblo valymo įrenginiai, kurių padidinti pajėgumai sudarys sąlygas tvarkyti nuotekų dumblą atvežtą iš visų keturių regiono savivaldybių. Jurbarko rajono savivaldybės įmonė UAB „Jurbarko vandenys“, Šilalės rajono savivaldybės įmonė „Šilalės vandenys“ ir Pagėgių savivaldybės įmonė „Pagėgių komunalinis ūkis“ papildomai įsigys nuotekų dumblo sausinimo ir džiovinimo įrenginius bei reikalingas transporto priemones.
 
Įgyvendinant Tauragė+ 2023-2029 metų funkcinės zonos strategijos veiksmus, taip pat bus investuojama į Jurbarko pramonės teritorijos infrastruktūros pritaikymą ir sklypų parengimą investuotojams. Siekiant plėtoti viešojo transporto stotelių tinklą, pagal bendrą viso regiono standartą bus įrengtos naujos ir sutvarkytos autobusų stotelės bei stoginės. Atsižvelgiant į atskirą susitarimą tarp Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybių tarybų, Jurbarko rajono visuomenės sveikatos biuras pradės teikti paslaugas ir Pagėgių gyventojams. Regione atsiras net du Tauragės regiono turizmo informacijos centrai, vienas jų Tauragės mieste, kitas Veliuonoje. Labiausiai turistų ir regiono gyventojų mėgstami kultūros, istorijos ir gamtos objektai bus pritaikyti lankyti, o bendrai vykdoma turizmo veikla padės kurtis ir stiprėti turizmo verslui regione.
 
Regiono savivaldybių įkurta bendra viešoji įstaiga „Žaliasis regionas“, kurios paskirtis yra verslo plėtros ir atvykstamojo turizmo skatinimas bei regioninio viešojo transporto organizavimas, vykdys tyrimus, diegs skaitmeninius sprendinius ir įgyvendins komunikacijos strategijas padėsiančias investuotojams ir turistams atrasti Tauragės regioną, o vietos gyventojams pakeisti įpročius ir daugiau naudotis viešuoju transportu. Visų šių veiklų tikslas – didinti Tauragės regiono savivaldybių konkurencingumą ir gerinti gyvenimo kokybę.
 
„Ši strategija svarbi tiek mūsų kraštui, tiek viso Tauragės regiono gyventojams. Įgyvendindami numatytus tikslus, tikimės į Tauragė+ funkcinės zonos savivaldybes pritraukti daugiau lankytojų, kurie galėtų džiaugtis išpuoselėtais kultūriniais gamtos objektais, atrastų mūsų istoriją ir pažintų unikalią gamtą. Tikimės, kad pagyvėjus turizmo sektoriui, daugiau regiono gyventojų imsis turizmo verslo.“ – sako Šilalės rajono savivaldybės meras Algirdas Meiženis.


18 birželio, 2024

Birželio viduryje „Telia Global Services Lithuania“ kompetencijų centras baigė darbuotojų apmokymų seriją, kurios metu komandos įgavo GenAI įrankių naudojimo ir […]

Seimo narys Mindaugas Lingė. Juliaus Kalinsko (ELTA) nuotr.
18 birželio, 2024

Antradienį Seimas pritarė siūlymui pratęsti bankų solidarumo įnašą vieneriems metams. Tikimasi, kad pratęsus mokestį gynybos tikslams būtų sugeneruota 60 mln. […]

18 birželio, 2024

Šiandien mūsų šalyje yra užregistruota gana daug pasiūlymų keisti Lietuvos teisės aktus, reguliuojančius užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje ir galimybę dirbti. […]

18 birželio, 2024

Teismui pateiktas daugiau negu 20 tūkst. eurų ieškinys dėl Šilutės tarybos nariui R. Stonkui galimai nepagrįstai suteiktų išmokų, pranešė prokuratūra. […]

17 birželio, 2024

„Telia“ Lietuvos dujų perdavimo sistemos operatoriui „Amber Grid“ trejus metus teiks „Oracle“ debesijos paslaugas. Beveik milijono eurų be PVM vertės susitarimas […]

17 birželio, 2024

Europos Sąjungos (ES) aplinkos apsaugos ministrams sutarus dėl Gamtos atkūrimo akto, eurokomisaras Virginijus Sinkevičius teigia, kad tokio sprendimo priėmimas padidins […]

17 birželio, 2024

Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) nemažins išmokų ūkininkams, kurie paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus […]

17 birželio, 2024

„SBA Furniture Group“, pajamos pernai sudarė 333 mln. eurų, o veiklos pelnas siekė 16,4 mln. eurų, rodo bendrovės audituoti duomenys. […]

17 birželio, 2024

Dešimtys šalių, dalyvavusių Šveicarijoje vykstančiame viršūnių susitikime dėl Taikos Ukrainoje, sekmadienį pabrėžė, kad bet koks susitarimas karui užbaigti turi gerbti […]

15 birželio, 2024

Birželio 15 dieną minime svarbų įvykį – Kauno IX forto memorialinio komplekso 40-metį. Šis kompleksas, atidarytas 1984 metais, yra ne […]

14 birželio, 2024

Popiežius Pranciškus penktadienį Italijoje vykstančiame Didžiojo septyneto (D7) viršūnių susitikime kalbėdamas apie dirbtinio intelekto pavojus paragino uždrausti „mirtį nešančius autonominius […]

14 birželio, 2024

Dėl Rokiškio rajone fiksuoto afrikinio kiaulių maro atvejo, šaukiamas ekstremalių situacijų komisijos posėdis, pranešė portalas „Rokiškiosirena.lt“. Portalo duomenimis, savaitės viduryje […]

14 birželio, 2024

Dirbtinio intelekto (DI) temoje ilgą laiką tylėjusi „Apple“ savo kortas pagaliau atskleidė šią savaitę vykusioje WWDC konferencijoje. Kartu su „ChatGPT“ […]

14 birželio, 2024

Neringos savivaldybė informuoja, apie baigtus Pervalkos pirso remonto darbus – hidrotechninis statinys pritaikytas ir laivelių švartavimuisi. Neringos savivaldybės inicijuotų remonto […]

14 birželio, 2024

Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad „Michelin“ atėjimas į Lietuvą kitąmet užtikrins 4 mln. eurų papildomų pajamų. Anot […]

14 birželio, 2024

Lietuvai prisimenant tragiškas istorijos datas, Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen perspėja apie iš Rytų pusės kylančius grasinimus. „Pasikeitus epochai, geopolitinei situacijai […]

14 birželio, 2024

Ketvirtadienį prezidentai Joe Bidenas ir Volodymyras Zelenskis pasirašė 10 metų trukmės JAV ir Ukrainos saugumo susitarimą. Ukrainos lyderis sakė, jog […]

13 birželio, 2024

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) taryba nusprendė perleisti Baisogaloje esantį sklypą Vokietijos amunicijos gamyklai „Rheinmetall“. Toks sprendimas patvirtintas ketvirtadienį vykusiame […]

13 birželio, 2024

Nuo sovietų okupacijos nukentėjusi Lietuva negali pasigirti verslo dinastijomis, kurių ištakos siektų šimtmečius. Skirtingai nei Vakarų Europos šalyse, Lietuvos žmonėms […]

13 birželio, 2024

Trečiadienį Seime pristatytas Lietuvos laisvosios rinkos instituto (LLRI) ekspertų parengtas leidinys „Rinkimų knyga. Mandatas lyderystei“, kuriame aptariamos valstybės valdymo ir […]