4 lapkričio, 2021

Telšių amatų mokyklai – 90!

Vakar Telšių menų inkubatoriuje paminėta Telšių amatų mokyklos 90-oji sukaktis. Švietimo įstaigos įkūrimo proga Telšių menų inkubatoriuje (Telšių amatų mokyklos istoriniame pastate) surengta konferencija „Meno studijoms Telšiuose – 90 metų“. Tai pirmoji projekto „90 eksponatų“ dalis.

Švietimo įstaigos raida

Siekiant parodyti aukštus švietimo įstaigos kūrybinius rezultatus ir jos potencialą bei norint įprasminti svarbią datą, minėjimo renginyje susirinkusiems pristatytas Lietuvos kultūros tarybos ir Telšių rajono savivaldybės remiamas projektas „90 eksponatų“. Projektą rengia VšĮ „Telšių menų inkubatorius“, projekto partneris – VDA Telšių fakultetas.

Nuo 1931 m. rugpjūčio 5 d. švietimo ministro įsakymu Telšiuose įsteigta vidurinė amatų mokykla, kurios direktoriumi paskirtas Prahoje aukštąją amatų mokyklą baigęs Karolis Šimonis. Gerinant sąlygas, 1936 m. pastatytas mokyklai skirtas pastatas. 1939 m. praplėsta Telšių valstybinė amatų mokykla. 1959 m. mokykla reorganizuota į Telšių taikomosios dailės technikumą, 1989 m. rugsėjo 1 d. Telšių taikomosios dailės technikumo pavadinimas keičiamas į Telšių aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos pavadinimą, nuo 1998 m. – tai VDA padalinys – Telšių fakultetas.

Sveikinimo kalbose – sąsajų paieškos

Šventė prasidėjo sveikinimų ir nusipelniusių asmenų pagerbimo ceremonija. Švietimo įstaigos metus ir veiklas apžvelgė Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto dekanas prof. Ramūnas Banys.

Ypatinga proga sveikino Vilniaus dailės akademijos rektorės pavaduotojas ūkio reikalams Virgilijus Kireilis, buvęs VDA rektorius prof. Arvydas Šaltenis, Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas dekanas prof. Jonas Audėjaitis, Telšių vyskupijos vyskupo dr. Algirdo Jurevičiaus vardu – kancleris kanauninkas Haroldas Šneideraitis ir prelatas, Telšių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas, Telšių dekanato dekanas dr. Juozas Šiurys, Lietuvos Respublikos Seimo Žemaičių laikinosios grupės pirmininkė, Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė , Seimo narys Valentinas Bukauskas , Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Žemaičių muziejus „Alka“ direktorės pavaduotoja Ingrida Vaitiekienė, Klaipėdos valstybinio archyvo Telšių filialo vadovė Alma Jankauskienė, Telšių turizmo klasterio vadovas Romualdas Kačerauskas, Telšių menų inkubatoriaus direktorė Palma Urbanavičienė. perduoti Telšių švietimo centro direktoriaus Simono Baliutavičiaus linkėjimai.

Renginio metu įteiktos kultūros ministro Simono Kairio padėkos VDA lektoriui Povilui Šverebui; VDA profesoriui Petrui Gintalui; VDA profesorei Zitai Inčirauskienei; ilgametei VDA dėstytojai Adelei Genovaitei Zinkevičiūtei. VDA rektorės prof. Ievos Skauronės padėkos įteiktos šiems VDA Telšių fakulteto dėstytojams: prof. Laimai Kėrienei, doc.dr. Liepai Griciūtei-Šverebienei, doc. Laimai Mikalauskienei, doc. Beatai Zdramytei, prof. Osvaldui Neniškiui, doc. Alvydui Mikutai, prof. Remigijai Vaitkutei, dekanui prof. Ramūnui Baniui.

Simbolines dovanas ir padėkos raštus įteikė LR Seimo Žemaičių laikinosios grupės pirmininkė R. Šalaševičiūtė: prof. Ramūnui Baniui, prof. Algirdui Žebrauskui, prof. Adomui Butrimui. Padėkos raštais Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas apdovanojo: prof. Romualdą Inčirauską, doc. Tomą Vaičaitį, doc. Mindaugą Šimkevičių, doc. Marių Norkų.

Telšių rajono savivaldybės meras K. Gusarovas, kaip ir kasmet, taip ir šiemet pagerbė puikius rezultatus rodančias VDA Telšių fakulteto studentes: dizaino (baldų dizaino) studijų programos lll k. studentę Emiliją Globytę (už geriausią dizaino projektą), Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos lll k. studentę Neringą Kalvaitytę (už geriausią meninį projektą), Metalo meno ir juvelyrikos studijų programos ll k. studentę Eglę Blažiūnaitę (už geriausią vizualiosios raiškos projektą).

Po sveikinimo kalbų ir padėkų įteikimo ceremonijos pirmąją renginio dalį baigė violončelininkų ir būgnininko trio „Voiceless“.

Konferencija – meno studijoms apžvelgti

Antroje renginio dalyje – konferencijoje „Meno studijoms Telšiuose – 90 metų“ pranešimus skaitė: istorikas, VDA lekt. Povilas Šverebas („Telšių amatų mokykla 1931-1944 m.: esminiai istoriniai lūžiai ir likimai“), VDA doc. Severija Inčirauskaitė – Kriaunevičienė („Vizualieji menai Telšių aukštesniojoje taikomosios dailės mokykloje“), VDA prof. Arvydas Šaltenis („Rakteliai į Telšius ir Žemaitiją“), skulptorius Rimantas Milkintas („Skulptūros studijos Telšiuose 1990-2000“), VDA prof. Laima Kėrienė („Taikomasis menas Telšiuose: kartu su laiku“).

Konferencija skirta Telšiuose rezidavusių menininkų, buvusių ir esamų pedagogų kūrybai pristatyti nuo XX a. vidurio iki šių dienų. Konferencijoje nagrinėta baldų dizainerių, skulptorių, juvelyrų kūryba, įdomios ir savitos asmenybės, savo kūrybine veikla, asmeniniu darbu stipriai prisidėjusios formuojant ir puoselėjant universitetinio dailės mokymo židinį Telšiuose – dabartinį Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių fakultetą.

Paroda „90 eksponatų“ – per Telšių miesto gimtadienį

Prabėgę aukštosios meno mokyklos (anuomet Telšių amatų mokyklos, šiandien VDA Telšių fakulteto) 90 veiklos metų – turtingi pasiekimų, apdovanojimų, įvertinimų, įgyvendintų aukšto lygio projektų, dešimtmečius rengtų medalininkų stovyklų, išugdytų žymių menininkų, tapusių VDA Telšių fakulteto ambasadoriais, gausa, darbuotojų kaitos, pasikeitę švietimo įstaigos pavadinimai ir t.t. Visa tai bus perteikta per 90 skirtingų jau sukurtų eksponatų, parengti aprašai apie juos ir perduota žinia apie įvykusius pokyčius – visų VDA TF studijų programų (baldų dizaino, metalo meno ir juvelyrikos, taikomosios skulptūros, meninių baldų ir metalo dirbinių restauravimo) rengiamoje parodoje, pavadintoje „90 eksponatų“.

Eksponatų bus ieškoma bendradarbiaujant su partneriais, kolegomis menininkais, o per devynias dešimtis metų sukurtiems kūriniams atrinkti bus suburta profesionalių menininkų grupė. Dalis darbų bus eksponuojama iš VDA TF saugojamų darbų saugyklos, dalį paskolins menininkai, dalį – Žemaičių muziejus


8 rugpjūčio, 2022

Vilniaus dailės akademijos Telšių galerija atvėrė duris lankytojams. Startavus rugpjūčiui, skulptorius, VDA Telšių fakulteto dėstytojas, laikinai einantis galerijos vedėjo pareigas […]

27 liepos, 2022

Telšiuose 38-ąjį kartą surengta Tarptautinė medalio ir mažosios skulptūros kūrėjų stovykla, skirta jautriems įvykiams Ukrainoje ir visame pasaulyje įprasminti. Šiųmečio […]

27 liepos, 2022

Telšių rajono savivaldybė negavo Konkurencijos tarybos sutikimo steigti viešosios įstaigos „Telšių aeroklubas“ ir patikėti jai vykdyti su aviacija susijusias paslaugas. […]

13 liepos, 2022

Liepos 13-ąją, tradiciškai, visi žemaičiai buvo pakviesti paminėti Durbės mūšio pergalės ir Žemaičių tautos vienybės dienos. Minėjimas prasidėjo Respublikos gatvėje, […]

28 birželio, 2022

Žemaičių muziejui „Alka“ šiemet teko atsakinga ir įpareigojanti užduotis – suorganizuoti 18-osios Baltijos muzeologijos mokyklos (BMS 2022) veiklą. Visą savaitę […]

24 birželio, 2022

Kasmet vyksta renginiai, kuriuose pagerbiami nekaltai sovietų kalinti ir žiauriai nukankinti 1941 m. naktį iš birželio 24 į 25 d. […]

Vilnius art academy Telšiai faculty prof. Romualdas Inčirauskas with students
17 birželio, 2022

Startavo 14-asis Tarptautinis medalių projektas 2022 „Simbiozė“. Projekto tikslas – propaguoti medalių meną ir per kūrinius pristatyti šiandienos aktualijas ir […]

16 birželio, 2022

Šiandien, birželio 14-ąja, minime 81-ąsias tremties pradžios Lietuvoje metines. Prie paminklo tremties aukoms atminti, Telšių geležinkelio stoties prieigose malda ir […]

15 birželio, 2022

Penktadienį, biržellio 10 dieną, Plungės kultūros centre įvyko projekto ,,Stanislovas Riauba – Žemaitijos Andersenas“ – XXII jaunųjų menininkų sąjūdis Žemaitijoje […]

13 birželio, 2022

Tarptautinėje konkursinėje parodoje „Skudurinė Onutė laiko kaitoje“ dalyvavo 42 autoriai: iš Alytaus, Kauno, Kuršėnų, Mažeikių, Prienų, Rietavo, Šiauliai, Telšių, Ukmergės, […]

11 birželio, 2022

Birželio 9-osios vakarą Plungės geležinkelio stotyje vyko netradicinis renginys – laukimo salėje koncertavo smuiko ir bajano virtuozų duetas iš Ukrainos […]

9 birželio, 2022

Amsterdame, įspūdingoje Westergas renginių erdvėje, paskutinį gegužės savaitgalį papuošalų kūrėjai, dizaino puoselėtojai ir gerbėjai susibūrė 19-ojoje tarptautinėje juvelyrikos meno mugėje […]

31 gegužės, 2022

Visoje Lietuvoje organizuotos „Dizaino savaitės 2022“ metu viename iš šešių festivalio miestų – Telšiuose – Vilniaus dailės akademijos (VDA) Telšių […]

18 gegužės, 2022

Gegužės 11-16 dienomis Plungės kultūros centre vyko tarptautinis jaunimo teatrų festivalis – kūrybinė laboratorija ,,Mažoji Melpomenė“. Šį, didelio mąsto, dalyvių […]

30 balandžio, 2022

Smulkiojoje lietuvių tautosakoje užkoduotas mūsų senolių ryšys su gamta. Paukščiai žmones lydi visą gyvenimą, o jų čiulbėjimas džiugina nuo aušros […]

14 balandžio, 2022

Balandžio 13 d. 18 val. Plungės kultūros centre įvyko vienas iš penkių Lietuvoje surengtų Ukrainos Nacionalinio kamerinio orkestro ,,Kyiv Soloists“ […]

2 balandžio, 2022

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakultetas (VDA Telšių fakulteto), kaip ir visa bendruomenė, jautriai priėmė žinią apie vykstantį karą Ukrainoje ir […]

29 kovo, 2022

Plungės kultūros centras kovo 24-25 dienomis organizavo respublikinį vaikų teatrų festivalį ,,Vaikiško teatro pavasaris“. Festivalio metu žaismingus spektaklius pristatė Plungės […]

28 kovo, 2022

Paskutinį mėnesio sekmadienį, jaukiame gamtos prieglobstyje, Žemaičių muziejaus „Alka“ padalinyje, Žemaičių kaimo muziejuje, šurmuliavo lankytojai. Panirę paukščių čirškesio koncerte svečiai, […]

26 sausio, 2022

„Sidabriniai balsai“ –  kamerinio vokalinio žanro olimpiada, kurios siekis puoselėti kamerinės vokalinės muzikos žanrą ir skatinti jo atlikėjus. Tai didžiausias […]