11 vasario, 2016
Skaistė Sadonytė, Telšių rajono savivaldybės Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir Buhalterinės apskaitos skyrių veikla

Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 14 struktūrinių padalinių ir 11 struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų. Kiekvienas padalinys atlieka jam paskirtas funkcijas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas trumpai pristato praėjusių metų Finansų ir Buhalterinės apskaitos skyrių pagrindines veiklos gaires.

Finansų skyriaus 2015 metų veikla

Padengta skola

„Biudžeto pajamų planas (be tikslinių dotacijų) per 2015 metus padidintas 1019,7 tūkst. eurų, iš jų pajamos iš mokesčių – 426,0 tūkst. eurų“, – informuoja Administracijos direktorius S. Urbonas, – „Mokestinių pajamų patikslintą planą įvykdėme ir viršijome 150 tūkst. eurų. Iš Finansų ministerijos pernai gavome 65 tūkst. eurų daugiau pajamų, negu buvo patvirtintas metinis pajamų planas“.

Telšių rajono savivaldybės administracija ne vienerius metus buvo skolinga šilumos tiekėjui. Taupiai naudojant biudžeto lėšas, pernai pavyko padengti šilumos tiekėjui skolas, susidariusias už centralizuotą šilumos teikimą per 2014 ir 2015 metus. Per metus sumokėta apie 770,0 tūkst. eurų, liko įsiskolinimas tik už einamuosius mėnesius.

Mažesnės paskolos palūkanos

Pernai pavyko pervesti visas biudžeto lėšas asignavimų valdytojams patvirtintoms biudžeto programoms vykdyti. S. Urbono teigimu, Administracijai liko nepervesti 306,0 tūkst. eurų pagal patvirtintas biudžeto programas: kultūros, švietimo įstaigų pastatų remonto darbus, administracinių pastatų remonto darbus, avarinių pastatų nugriovimo darbus, energetinio ūkio priežiūrą ir remontą, už moksleivių, keleivių pavėžėjimą bei nuostolingų maršrutų išlaidų dengimą.

Kadangi lėšos į biudžetą gautos 2016 metais, iki sausio 10 d., tai minėtos skolos bus dengiamos šiais metais ir tam lėšos yra numatytos 2016 metų biudžete.

2015 m. gruodžio 28 d. Telšių rajono savivaldybės taryba leido Administracijai imti 3499,1 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą iš banko. Ši paskola skiriama dengti ilgalaikėms paskoloms, paimtoms iš Finansų ministerijos. „Paskolą iš banko gausime mažesnėmis palūkanomis, nei galiojusios palūkanos pagal sutartis, pasirašytas su Finansų ministerija. Taip Savivaldybė per metus sutaupys apie 100,0 tūkst. eurų“, – informuoja Administracijos direktorius.

Žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai

„Mokestinė našta valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojams ženkliai nekito. Savivaldybės biudžetą šie mokesčiai papildė 824 368,00 Eur, t.y. 12 proc. daugiau nei 2014 metais“, – teigia S. Urbonas.

Pernai nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, lyginant su 2014 metais, nekito. 2015 metais šių mokesčių daugiau surinkta dėl to, kad daugiau nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjo juridiniai asmenys (įmonės, įstaigos, organizacijos).

Valstybinės žemės nuomos mokesčio 2015 metais priskaičiuota 220 621,00 Eur, t. y. 7,6 proc. daugiau nei 2014 m.

Žemės mokesčio 2015 metais priskaičiuota 296 790,00 eurų (5,4 proc. daugiau nei 2014 metais). Tai byloja, kad šie mokesčiai kito neženkliai, nežiūrint į tai, kad žemės mokesčiui skaičiuoti sklypų vertė kasmet didėja dėl pereinamojo laikotarpio nuo žemės sklypų valstybinės kainos iki vidutinės rinkos vertės taikymo mokesčiui skaičiuoti.

Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų savininkai mokėjo didesnius žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčius. 2015 metais tokių objektų buvo 27: privačios nuosavybės teise valdomų sklypų – 15, nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų – 12. Žemės mokesčio 2015 metais sumokėta 301 848,00 eurų (4 proc. daugiau nei 2014 metais), o valstybinės žemės nuomos mokesčio – 199 955,00 eurų (6 proc. mažiau nei 2014 metais).

Savivaldybei bendradarbiaujant su LR Vidaus reikalų ministerija, įdiegta galimybė teikti prašymus Savivaldybei dėl žemės nuomos, žemės, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo, juridinių asmenų žemės nuomos mokesčio deklaracijas elektroninėje erdvėje Elektroniniai valdžios vartai. 2015 metais šešios įmonės pasinaudojo šia galimybe ir elektroninėje erdvėje pateikė valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas.

Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nuo 2013 metų mokestinio laikotarpio nekinta – yra 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Didesnis – 1 proc. –  tarifas taikomas netvarkomam arba apleistam nekilnojamajam turtui. 2015 metų mokestiniu laikotarpiu 1 proc. tarifas taikomas  5 objektams, 2014 metų mokestiniu laikotarpiu  tokių objektų buvo 7. „Nekilnojamojo turto mokesčio 2015 metais surinkta 322 565,00 eurų (40 proc. daugiau nei 2014 metais). Fiziniai asmenys sumokėjo  1 8427,00 Eur, t.y. 10 proc. daugiau nei 2014 metais, juridiniai asmenys – 304 138,00 Eur, t.y. 40 proc. daugiau nei 2014 metais.

Buhalterinės apskaitos skyriaus 205 metų veikla

2015 metais Buhalterinės apskaitos skyriuje dirbo 16 darbuotojų, kurie apskaitė Telšių rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių – vienuolikos seniūnijų lėšas ir turtą. Skyrius sėkmingai perskaičiavo turto ir įsiskolinimų likučius iš litų į eurus. „Džiaugiamės, kad perėjimo laikotarpiu nesutriko atsiskaitymai,“ – teigia Administracijos direktorius S. Urbonas.

2015 metų pajamos ir gautos lėšos

Savivaldybės  biudžeto asignavimai
9770,2 tūkst. eurų
Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti
744,3 tūkst. eurų
Specialiosios dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti
1857,5 tūkst. eurų
Valstybės biudžeto lėšų pagal vyriausybės nutarimus
87,1 tūkst. eurų
Bendrosios dotacijos kompensacijų
1850,6 tūkst. eurų
Uždirbta įstaigos pajamų
162,9 tūkst. eurų
Kitos lėšos
Iš įvairių rajono paramos teikėjų
24,6 tūkst. eurų
Bedarbių užimtumui remti iš Telšių teritorinės darbo biržos
227,2 tūkst. eurų
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šalpos išmokoms administruoti
128,5 tūkst. eurų
Išmokoms vaikams administruoti
28,6 tūkst. eurų
Neįgaliųjų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti
63,7 tūkst. eurų
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kelių ir gatvių remontui
2230,6 tūkst. eurų
Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Šalpos išmokų mokėjimui
6426,6 tūkst. eurų
Išmokų vaikams mokėjimui
876,7 tūkst. eurų
Transporto bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimui
16,9 tūkst. eurų
Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėjimui
5,1 tūkst. eurų
Socialiai remtinų asmenų paskolų būstui palūkanoms dengti
1,9 tūkst. eurų
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymui asmenims su negalia
25,2 tūkst. eurų
Socialinės žmonių su negalia reabilitacijos priemonių vykdymui
0,1 tūkst. eurų
Kursų tėvams organizavimui
0,2 tūkst. eurų
Vietos bendruomenių savivaldai
33,6 tūkst. eurų
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros parama maisto produktais
4,7 tūkst. eurų
Europos Sąjungos paramos fondų ir valstybės biudžetas Telšių rajono savivaldybės administracijos projektams įgyvendinti
1432,4 tūkst. eurų lėšų
Valstybės investicinės lėšos
1912,1 tūkst. eurų

19 sausio, 2021

Šiandien įvykusiame Seimo laikinosios Kultūros paveldo, Europos kultūros kelių ir Šv. Jokūbo kelio parlamentinės grupės posėdyje aptarti kultūros paveldo sklaidos […]

18 sausio, 2021

Japonijoje, Oyama mieste suorganizuotas XII tarptautinis meno universitetų medalininkų projekto „Future for Nature“ etapas. Projekte savo kūrybos darbus pristatė Vilniaus […]

Andrius Navickas
17 sausio, 2021

Pabandykime trumpai apibendrinti Seimo Rudens sesiją. Ji tikrai buvo specifinė. Net dėl dviejų priežasčių. Pirma, opozicija su valdančiąja dauguma po […]

Seimo kanceliarijos nuotr.
14 sausio, 2021

Šiandien XIII Seimas baigė pirmąją eilinę (rudens) sesiją. Parlamentas, į pirmąjį posėdį susirinkęs lapkričio 13 d., surengė 30 posėdžių, kuriuose […]

Prezidentūros nuotr.
11 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite aptarė netrukus pradedamą įgyvendinti pagalbos priemonių paketą nuo […]

11 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį ryte susitikęs su Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ir sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu aptarė […]

A. Svarauskas / O. Posaškovos nuotr.
11 sausio, 2021

Šiomis dienomis prieš trisdešimt metų padėtis Lietuvoje buvo pasiekusi aukščiausią įtampos tašką. 1991 m. sausio mėn. sovietų kariai puolė beginklius […]

LR Seimo narys Andrius Navickas
11 sausio, 2021

Sunku patikėti, kad visa tai buvo net prieš trisdešimt metų, jog per tą laiką gimė ir užaugo mano dukra, aš […]

Linas Jonauskas
11 sausio, 2021

Lietuvos socialdemokratų frakcijos nario Lino Jonausko iniciatyva įregistruotos įstatymų pataisos, kuriomis siūloma kurti naują instituciją – Gyvūnų gerovės kontrolieriaus tarnybą, […]

11 sausio, 2021

Prieglobsčio (lot. Azyl – šventovė, saugi vieta nuo smurto) suteikimo teisė yra valstybės teisė suteikti galimybę atvykti ir apsigyventi jos […]

Seimo narys Andrius Bagdonas
8 sausio, 2021

Nuo sausio 1-osios įsigaliojo įstatymas, leidžiantis lietuvių vaikams išsaugoti Lietuvos pilietybę, jei nesulaikę 18-os metų jie įgytų ir kitos šalies […]

7 sausio, 2021

Šią savaitę vykusiame Seimo Neįgaliųjų teisių komisijos posėdyje buvo nagrinėjamas klausimas dėl vakcinacijos nuo COVID-19 eigos ir jos priemonių taikymo […]

6 sausio, 2021

Seimas priėmė rezoliuciją, kuria kreipėsi į Vyriausybę, prašydamas įvertinti galimybę smulkiajam verslui vykdyti veiklą užtikrinant nustatytų karantino reikalavimų laikymąsi. Rezoliucijoje […]

Prezidentūros nuotr.
5 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda susitiko su sveikatos apsaugos ministru Arūnu Dulkiu aptarti nacionalinį planą kovai su koronavirusu ir vakcinacijos […]

4 sausio, 2021

Nuo 2021 metų pradžios didėja baziniai socialinių išmokų dydžiai, o kartu ir piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms, šalpos pensijos, mokamos […]

4 sausio, 2021

Siekiant užtikrinti tinkamą skaitmeninių technologijų pritaikymą viešajame sektoriuje, Seime įsteigta laikinoji „Skaitmeninės Lietuvos“ grupė. Jos kūrimą inicijavo ir jai vadovaus […]

Andrius Navickas
2 sausio, 2021

Lietuvos Respublikos Seime buvo įkurtas Ateities komitetas. Nereikėtų stebėtis, kad netrukus pasigirdo pašaipos, kad čia turėtų dirbti ekstrasensai ir visokie […]

1 sausio, 2021

Gruodžio 30 d. Vyriausybėje patvirtinta 150 mln. eurų subsidijų nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms koncepcija. Į negrąžinamas subsidijas kviečiamos pretenduoti ir […]

1 sausio, 2021

Gruodžio 30 dieną vykusiame Antikorupcijos komisijos posėdyje atkreiptas dėmesys, kad savivaldybės, vykdydamos savivaldybės įmonių veiklos priežiūrą, ne visada vadovaujasi Vyriausybės […]

31 gruodžio, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė Farmacijos įstatymo pataisas, praėjusią savaitę priimtas Seime. Pataisos numato įstatymo įsigaliojimo termino nukėlimą dvejiems […]