11 vasario, 2016
Skaistė Sadonytė, Telšių rajono savivaldybės Juridinio, personalo ir dokumentų valdymo skyriaus vyr. specialistė

Telšių rajono savivaldybės administracijos Finansų ir Buhalterinės apskaitos skyrių veikla

Telšių rajono savivaldybės administracijos struktūrą sudaro 14 struktūrinių padalinių ir 11 struktūrinių teritorinių padalinių – seniūnijų. Kiekvienas padalinys atlieka jam paskirtas funkcijas ir atsako už tinkamą jų įgyvendinimą.

Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius Saulius Urbonas trumpai pristato praėjusių metų Finansų ir Buhalterinės apskaitos skyrių pagrindines veiklos gaires.

Finansų skyriaus 2015 metų veikla

Padengta skola

„Biudžeto pajamų planas (be tikslinių dotacijų) per 2015 metus padidintas 1019,7 tūkst. eurų, iš jų pajamos iš mokesčių – 426,0 tūkst. eurų“, – informuoja Administracijos direktorius S. Urbonas, – „Mokestinių pajamų patikslintą planą įvykdėme ir viršijome 150 tūkst. eurų. Iš Finansų ministerijos pernai gavome 65 tūkst. eurų daugiau pajamų, negu buvo patvirtintas metinis pajamų planas“.

Telšių rajono savivaldybės administracija ne vienerius metus buvo skolinga šilumos tiekėjui. Taupiai naudojant biudžeto lėšas, pernai pavyko padengti šilumos tiekėjui skolas, susidariusias už centralizuotą šilumos teikimą per 2014 ir 2015 metus. Per metus sumokėta apie 770,0 tūkst. eurų, liko įsiskolinimas tik už einamuosius mėnesius.

Mažesnės paskolos palūkanos

Pernai pavyko pervesti visas biudžeto lėšas asignavimų valdytojams patvirtintoms biudžeto programoms vykdyti. S. Urbono teigimu, Administracijai liko nepervesti 306,0 tūkst. eurų pagal patvirtintas biudžeto programas: kultūros, švietimo įstaigų pastatų remonto darbus, administracinių pastatų remonto darbus, avarinių pastatų nugriovimo darbus, energetinio ūkio priežiūrą ir remontą, už moksleivių, keleivių pavėžėjimą bei nuostolingų maršrutų išlaidų dengimą.

Kadangi lėšos į biudžetą gautos 2016 metais, iki sausio 10 d., tai minėtos skolos bus dengiamos šiais metais ir tam lėšos yra numatytos 2016 metų biudžete.

2015 m. gruodžio 28 d. Telšių rajono savivaldybės taryba leido Administracijai imti 3499,1 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą iš banko. Ši paskola skiriama dengti ilgalaikėms paskoloms, paimtoms iš Finansų ministerijos. „Paskolą iš banko gausime mažesnėmis palūkanomis, nei galiojusios palūkanos pagal sutartis, pasirašytas su Finansų ministerija. Taip Savivaldybė per metus sutaupys apie 100,0 tūkst. eurų“, – informuoja Administracijos direktorius.

Žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčiai

„Mokestinė našta valstybinės žemės nuomos, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojams ženkliai nekito. Savivaldybės biudžetą šie mokesčiai papildė 824 368,00 Eur, t.y. 12 proc. daugiau nei 2014 metais“, – teigia S. Urbonas.

Pernai nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, lyginant su 2014 metais, nekito. 2015 metais šių mokesčių daugiau surinkta dėl to, kad daugiau nekilnojamojo turto mokesčio sumokėjo juridiniai asmenys (įmonės, įstaigos, organizacijos).

Valstybinės žemės nuomos mokesčio 2015 metais priskaičiuota 220 621,00 Eur, t. y. 7,6 proc. daugiau nei 2014 m.

Žemės mokesčio 2015 metais priskaičiuota 296 790,00 eurų (5,4 proc. daugiau nei 2014 metais). Tai byloja, kad šie mokesčiai kito neženkliai, nežiūrint į tai, kad žemės mokesčiui skaičiuoti sklypų vertė kasmet didėja dėl pereinamojo laikotarpio nuo žemės sklypų valstybinės kainos iki vidutinės rinkos vertės taikymo mokesčiui skaičiuoti.

Nenaudojamų, apleistų žemės sklypų savininkai mokėjo didesnius žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčius. 2015 metais tokių objektų buvo 27: privačios nuosavybės teise valdomų sklypų – 15, nuomojamų (naudojamų) valstybinės žemės sklypų – 12. Žemės mokesčio 2015 metais sumokėta 301 848,00 eurų (4 proc. daugiau nei 2014 metais), o valstybinės žemės nuomos mokesčio – 199 955,00 eurų (6 proc. mažiau nei 2014 metais).

Savivaldybei bendradarbiaujant su LR Vidaus reikalų ministerija, įdiegta galimybė teikti prašymus Savivaldybei dėl žemės nuomos, žemės, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatų suteikimo, juridinių asmenų žemės nuomos mokesčio deklaracijas elektroninėje erdvėje Elektroniniai valdžios vartai. 2015 metais šešios įmonės pasinaudojo šia galimybe ir elektroninėje erdvėje pateikė valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijas.

Nekilnojamojo turto mokestis

Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nuo 2013 metų mokestinio laikotarpio nekinta – yra 0,5 proc. nekilnojamojo turto mokestinės vertės. Didesnis – 1 proc. –  tarifas taikomas netvarkomam arba apleistam nekilnojamajam turtui. 2015 metų mokestiniu laikotarpiu 1 proc. tarifas taikomas  5 objektams, 2014 metų mokestiniu laikotarpiu  tokių objektų buvo 7. „Nekilnojamojo turto mokesčio 2015 metais surinkta 322 565,00 eurų (40 proc. daugiau nei 2014 metais). Fiziniai asmenys sumokėjo  1 8427,00 Eur, t.y. 10 proc. daugiau nei 2014 metais, juridiniai asmenys – 304 138,00 Eur, t.y. 40 proc. daugiau nei 2014 metais.

Buhalterinės apskaitos skyriaus 205 metų veikla

2015 metais Buhalterinės apskaitos skyriuje dirbo 16 darbuotojų, kurie apskaitė Telšių rajono savivaldybės administracijos ir jos padalinių – vienuolikos seniūnijų lėšas ir turtą. Skyrius sėkmingai perskaičiavo turto ir įsiskolinimų likučius iš litų į eurus. „Džiaugiamės, kad perėjimo laikotarpiu nesutriko atsiskaitymai,“ – teigia Administracijos direktorius S. Urbonas.

2015 metų pajamos ir gautos lėšos

Savivaldybės  biudžeto asignavimai
9770,2 tūkst. eurų
Specialiosios tikslinės dotacijos mokinio krepšeliui finansuoti
744,3 tūkst. eurų
Specialiosios dotacijos valstybinėms funkcijoms atlikti
1857,5 tūkst. eurų
Valstybės biudžeto lėšų pagal vyriausybės nutarimus
87,1 tūkst. eurų
Bendrosios dotacijos kompensacijų
1850,6 tūkst. eurų
Uždirbta įstaigos pajamų
162,9 tūkst. eurų
Kitos lėšos
Iš įvairių rajono paramos teikėjų
24,6 tūkst. eurų
Bedarbių užimtumui remti iš Telšių teritorinės darbo biržos
227,2 tūkst. eurų
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šalpos išmokoms administruoti
128,5 tūkst. eurų
Išmokoms vaikams administruoti
28,6 tūkst. eurų
Neįgaliųjų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti
63,7 tūkst. eurų
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos kelių ir gatvių remontui
2230,6 tūkst. eurų
Iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Šalpos išmokų mokėjimui
6426,6 tūkst. eurų
Išmokų vaikams mokėjimui
876,7 tūkst. eurų
Transporto bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidų kompensacijų mokėjimui
16,9 tūkst. eurų
Išmokų ginkluoto pasipriešinimo dalyviams mokėjimui
5,1 tūkst. eurų
Socialiai remtinų asmenų paskolų būstui palūkanoms dengti
1,9 tūkst. eurų
Būsto ir gyvenamosios aplinkos pritaikymui asmenims su negalia
25,2 tūkst. eurų
Socialinės žmonių su negalia reabilitacijos priemonių vykdymui
0,1 tūkst. eurų
Kursų tėvams organizavimui
0,2 tūkst. eurų
Vietos bendruomenių savivaldai
33,6 tūkst. eurų
VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūros parama maisto produktais
4,7 tūkst. eurų
Europos Sąjungos paramos fondų ir valstybės biudžetas Telšių rajono savivaldybės administracijos projektams įgyvendinti
1432,4 tūkst. eurų lėšų
Valstybės investicinės lėšos
1912,1 tūkst. eurų
Share Button

26 lapkričio, 2020

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), atsižvelgęs į viešojoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, neva situacija dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių izoliacijos susiklostė […]

25 lapkričio, 2020

Lapkričio 24 dieną Ženevoje (Šveicarijoje) vykstančios Afganistano donorų konferencijos metu nuotoliniu būdu kreipęsis laikinai einantis užsienio reikalų ministro pareigas Linas […]

25 lapkričio, 2020

Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas visoms Biržų rajono savivaldybės frakcijoms išsiuntė laišką kviesdamas deleguoti atstovus į darbo grupę dėl […]

25 lapkričio, 2020

Telšių regiono atliekų tvarkymo sistema yra labai svarbi visam regionui ir jo gyventojams. Visgi tiek viešojoje erdvėje, tiek oficialiuose susitikimuose […]

24 lapkričio, 2020

Prezidento komanda antradienį nuotoliniu būdu surengė penktąją Lietuvos Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos inicijuotos „Žalios Lietuvos“ diskusiją, skirtą nevyriausybinio sektoriaus atstovams. […]

24 lapkričio, 2020

Seimo posėdyje įvyko 2021 m. valstybės biudžeto projekto (Nr. XIIIP-5302) pirmasis svarstymas, kurio metu buvo išklausytas Biudžeto ir finansų komiteto […]

24 lapkričio, 2020

Seimas, atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento Gitano Nausėdos dekretą, nutarė pritarti Respublikos Prezidento teikiamai Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) lyderės Ingridos […]

24 lapkričio, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Tarptautinės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) Generaliniu Sekretoriumi Jose Angeliu Gurria aptarė […]

23 lapkričio, 2020

Šiandien virtualiame Lietuvos žaliųjų partijos Suvažiavime įvyko partijos pirmininko rinkimai. Nuo šiol partijai vadovaus iki tol pirmininko pavaduotojos pareigas ėjusi […]

23 lapkričio, 2020

Europos socialinio fondo agentūra kartu su Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ir Valstybės tarnybos departamentu prie […]

23 lapkričio, 2020

poliLietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, pirmadienį mišriu nuotoliniu būdu susitikęs su Sveikatos ekspertų tarybos nariais, aptarė atnaujintas COVID-19 pandemijos plėtros […]

19 lapkričio, 2020

Minint 2020-uosius – Vilniaus Gaono ir Lietuvos žydų istorijos metus, Žemaičių muziejus „Alka“ įgyvendino projektą „Telšių Atminties knyga: miesto žydų […]

19 lapkričio, 2020

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nario Lino Jonausko iniciatyva Seime įregistruotas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pataisų projektas, kuriuo siekiama iki […]

18 lapkričio, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda kartu su Lenkijos vadovu Andrzejumi Duda pasveikino nuotolinio Lietuvos ir Lenkijos verslo forumo dalyvius. Sveikinimo […]

18 lapkričio, 2020

Sostinės Taryboje šiandien prisiekė 9 nauji nariai – Tomas Gulbinas, Domininkas Velička, Brigita Guobė, Rita Balčiūnienė, Andrius Katinas, Sergej Popov, […]

16 lapkričio, 2020

Šiandien Biržų rajono savivaldybės meras Vytas Jareckas pasirašė Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo sutartį. Kartu su Panevėžio miesto, Kupiškio, Panevėžio, […]

16 lapkričio, 2020

Telšiai turi ambicingų užmojų, kaip mieste paskatinti darnų judumą – artimiausiu metu ketinama sukurti viešojo transporto elektroninio bilieto sistemą, taip […]

13 lapkričio, 2020

Gerbiami išrinktieji Lietuvos Respublikos Seimo nariai, iškilūs svečiai, netrukus prisieksite sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai ir šalies žmonių gerovei. Balsuodami rinkimuose, […]

13 lapkričio, 2020

Lietuvos užsienio reikalų ministerija skyrė 75 tūkst. eurų humanitarinei pagalbai nukentėjusiems nuo karo veiksmų Kalnų Karabacho regione. Lėšos bus pervestos […]

13 lapkričio, 2020

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda lapkričio 17-18 dienomis priims darbo vizito į Lietuvą atvykstantį Lenkijos vadovą Andrzejų Dudą. Prezidentai aptars […]