kovo 14, 2017
Tradiciniai amatų centrai kviečiami pasinaudoti parama

Tradiciniai amatų centrai šiandien traukia ne tik užsienio turistus, bet ir lietuvius, besirenkančius pažinti savo kraštą, jo istoriją bei tautinį paveldą.  Amatų centrai tampa vis populiaresni ir tarp moksleivių – daugėja edukacinių programų, kurių metu galima ne tik susipažinti su senosiomis tradicijomis, bet ir patiems išbandyti amatus: akmentašybą, vėlimą, verpimą ar žvakininkystę, pasiūla. Pagrįstai galime didžiuotis ir savo tautiniu paveldu, amatais, kurie yra įtraukti į UNESCO žmonijos nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą: sutartinėmis, dainų šventėmis ar kryždirbyste.

Siekiant atnaujinti amatų technologinę įrangą, materialinę bazę bei užsitikrinti finansinį stabilumą centrams reikalinga parama, kurią siūlo Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa (KPP) – tęsti jau pradėtas veiklas, jas tobulinti ar kurti naujas, skirta KPP priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą“. Paraiškos bus priimamos gegužės 2–31 dienomis.

Finansuojama iki 90 proc. projekto išlaidų

Pasinaudoti siūloma galimybe gali visi amatų centrai – tereikia kreiptis dėl paramos pagal KPP veiklą „Tradicinių amatų centrų plėtra“. Norimi pokyčiai amatų centre gali būti finansuojami iki 90 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tačiau didžiausia paramos suma vienam projektui pagal priemonę negali viršyti 200 000 eurų. Pareiškėjais gali būti viešieji ir juridiniai asmenys, kurie įsteigti planiniu būdu pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos lėšomis. Svarbu pažymėti, kad remiama gali būti plėtra tokių tradicinių amatų centrų, kurie patenka į tradicinių amatų centrų sąrašą, patvirtintą žemės ūkio ministro įsakymu. 

Projektas turi būti įgyvendinamas kaimo vietovėje, miestelyje, mieste ar savivaldybės centre, išskyrus didžiuosius Lietuvos miestus: Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Panevėžį ir Šiaulius.

Parama gali būti naudojama įvairiausioms sritims: projektui būtiniems statiniams rekonstruoti, kapitalinio remonto darbams finansuoti. Taip pat naujai įrangai, įrenginiams, technikai, mechanizmams, baldams, kitai įrangai, kompiuterinei įrangai ir programoms, kitai elektroninei, skaitmeninei technikai, kitoms prekėms, tiesiogiai susijusioms su projekto įgyvendinimu, įsigyti. Galima padengti apšvietimo, privažiavimo, daugiamečių augalų įsigijimo ir kitų su tradicinių amatų centrų plėtra susijusių viešosios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidas. Siekiant skleisti žinias apie tradicinius amatus, paramą galima panaudoti įsigyti priemonėms ir medžiagoms, kurios yra reikalingos tradicinių amatų edukaciniams užsiėmimams ir tradicinių amatų demonstravimui vykdyti, išskyrus maisto produktus.

Daugiau informacijos apie KPP priemones galima rasti Žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros interneto svetainėse (www.zum.lrv.lt, www.nma.lt).

Share Button


liepos 16, 2018

Vis daugiau Lietuvos smulkaus ir jauno verslo atstovų veiklos plėtrai ieško alternatyvaus verslo finansavimo šaltinių ir jais pasitiki – tokiais […]

kovo 9, 2018

Nuo kovo 12 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 29 […]

vasario 27, 2018

Ūkio ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) stiprina šalies verslo galimybes plėstis į užsienį ir pradeda teikti […]

vasario 26, 2018

Iki kovo 2 d. tautinio paveldo puoselėtojai, norintys dalyvauti renginiuose, kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Gavus finansavimą išlaidoms padengti, […]

vasario 22, 2018

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, nuo kovo 1 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) […]

vasario 19, 2018

Galimybė pasodinti mišką pasitaiko tikrai ne kiekvienam, o štai Inetos ir Naurio Valuckų šeimai tokia galimybė atsirado jau antrą kartą. […]

vasario 14, 2018

Nuo vasario 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER […]

vasario 7, 2018

Pastaruoju metu itin populiarėja sveikos mitybos banga: lietuviai augina daržoves, jos ant stalų keičia iki tol kasdien valgytą kiaulieną, auginami […]

vasario 6, 2018

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siekia inicijuoti inovatyvių startuolių kūrimąsi visoje Lietuvoje ir jau antrą kartą skelbia konkursą „Ieškomas […]

vasario 2, 2018

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami pirmieji Europos strateginių investicijų fondo projektai. Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, šiandien UAB „Viešųjų investicijų plėtros […]