Dvarai. Akmenės raj. sav.
Dabikinės dvaras. heritage.lt nuotr. Dabikinės dvaras. Dvaras Akmenės rajono savivaldybėje, šiaurės Lietuvoje. Išlikę keletas ūkinių pastatų – klasicizmo bruožų ponų namas (1791 m.), arklidės, tvartas. Minimas nuo 1554 m. Dvaro teritorijoje išlikęs mišraus planavimo dvaro parkas. Nuo 1958 m. saugomas valstybės, nuo 1986 m. – gamtos paminklas. Dabikinės dvare 1896 m. balandžio 5 d. gimė Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas Vincas Kiršinas.
Kairiškių dvaras. Gyvenamas namas iš ŠR pusės. heritage.lt nuotr. Kairiškių dvaras. Dvaras buvo Kairiškiuose, Akmenės rajone. Dvaro sodyba statyta XIX a. antroje – XX a. pirmoje pusėje. Iki šių laikų išliko dvaro virtuvė, oficina, arklidės, kiaulidės, svirnas, šakniavaisių rūsys, namai, ūkiniai pastatai, kartono fabrikas ir pirtis, fabriko savininko namas, darbininkų namai, užtvanka.
Klaišių dvaras. Bravoras iš P pusės. heritage.lt nuotr. Klaišių dvaras. Dvaras buvo Klaišiuose. Yra pastatų liekanos, spirito varykla. Nuo seno dvaras priklausė Burboms. XIX a. viduryje dvaro savininkas rado gabų statybininką F. Norkų, kuris pastatė ponui naują sodybą. Buvo stipriai sumūryti pastatai (akmeninės sienos dabar nesugriūna net ir be stogų likusios). XX a. tarpukariu dvarą valdė Vincas Karvelis, kurio šeima sovietų ištremtą į Sibirą. Dabar dvaras priklauso jo turto paveldėtojams.
Kruopių dvaro sodybos želdynai. heritage.lt nuotr. Kruopių dvaras. Dvaras minimas jau Didžiosios Lietuvos Kunigaikštystės dokumentuose. Dabar išlikęs parkas (gamtos paminklas). Minimas nuo XVI a. XVIII a. pabaigoje dvaras išlaikė Kruopių bažnyčią. Dabar iš dvaro likusi dalis parko, kuriame auga retų medžių, kaip antai Amūrinis kamštenis. Parką iš dviejų pusių supa kanalai. Pakraštyje – Antrojo pasaulinio karo metais žuvusių karių kapai. Sovietmečiu šalia parko buvo įrengtas didelis tvenkinys, parke – nedidelė vasaros estrada, suformuotas takų tinklas.
Medemrodės dvaro mokykla. heritage.lt nuotr. Medemrodės dvaras. Dvaras buvo Medemrodėje. Likę dvaro griuvėsiai, buvusių pastatų sienos, sumūrytos iš akmenų. XIX a. pabaigoje jį nupirko grafas Vladimiras Zubovas (1862–1933). Dvare jis 1895 m. įsteigė mokyklą, į kurią kviesdavo jaunus caro valdžios nemėgstamus mokytojus. Dvare mokytojavo rašytoja Aldona Didžiulytė-Kazanavičienė (V. Kapsuko žmonos sesuo), Elena Baronienė. 1914 m. dvare slapstėsi Vincas Mickevičius-Kapsukas, pabėgęs iš tremties Sibire.
Paragių dvaras. Ponų namas. heritage.lt nuotr. Paragių dvaras. Dvaras Paragiuose, Akmenės rajone. Spėjama, jog ankstesni rūmai sudegę XIX a. pradžioje, tada pastatytas išlikęs pastatas. 1940 m. dvaras nacionalizuotas, dvaras priklausė Tryškių kolūkiui. 1966 m. dvare įrengtas Lazdynų Pelėdos memorialinis muziejus.