Dvarai. Jonavos raj. sav.
Barborlaukio dvaro rūmų fragmentas. heritage.lt nuotr.

Barborlaukio dvaras arba Barbarypolio dvaras. Dvaras Vidurio Lietuvoje (Barborlaukis, Dumsių seniūnija, Jonavos rajonas). XIX a. Barborlaukis minimas kaip „dvaras Kauno paviete prie Varpės upelio tėkmės, 26 varstai nuo Kauno“. Dvare lankydavosi žymūs politikai, pvz., Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona (atvažiuodavo 3 automobiliais su palyda), visuomenės veikėjai Vyksta kasmetinis renginys „Barborlaukio godos” (šventė).

Beržų dvaro sandelis. heritage.lt nuotr. Beržų dvaras. Buvęs dvaras Beržuose (Šilų seniūnija, Jonavos rajonas). Lietuvos TSR metais dvaro pa­sta­te veikė Beržų aštuon­metė mo­kyk­la.
Drobiškių dvaro gyvenamo namo fragmentas. heritage.lt nuotr. Drobiškių dvaras. Buvęs dvaras Vidurio Lietuvoje (Drobiškiai, Žeimių seniūnija, Jonavos rajonas). Drobiškių dvaro sodybos fragmentus sudaro dvarininko namas ir svirnas. Įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.
Markutiškių dvaro kalvės griuvėsiai. heritage.lt nuotr.

Markutiškių dvaras. Buvęs dvaras dab. Kauno apskrityje (Markutiškiai, Šilų seniūnija, Jonavos rajonas). Sta­ty­tas XIX a. pradžio­je. Pagrindinis dvarvietės statinys – me­di­nis 2 galų pa­sta­tas. Pokario metais atnaujinta bei rekonstruota takų sistema, tilteliai ir lieptai per Lokio upelį. Gražiausias didysis tvenkinys, įrengtas užtvenkus Lokį.

Palankesių dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Palankesių dvaras. Buvęs dvaras Vidurio Lietuvoje (Palankesiai, Žeimių seniūnija, Jonavos rajonas). Sprendžiant iš formų, struktūros ir konstrukcijų dvaras statytas XIX a. viduryje. Išlikusi dvarvietė saugoma valstybės, nustatytas individualus apsaugos ir naudojimo reglamentas. Išlikusi Palankesių buvusio dvaro sodyba. Jos pagrindinį kiemą formuoja alėjos ašyje stovintis ponų namas ir abipus jo, kiemo šonuose, suręstas kumetynas (šeimyninė) bei fachverko konstrukcijos svirnas.

Skarulių dvaro pastato griuvėsiai. heritage.lt nuotr.

Skarulių dvaras arba Lipnikų dvaras. Yra į rytus nuo Skarulių, Jonalaukio kaime. Pats Skarulių kaimas įsikūręs kairiajame Neries krante netoli azoto trąšų gamyklos AB „Achema“. Kaip rodo istoriniai šaltiniai, Skarulių dvaras įsikūrė XVI a. 1-ojoje pusėje. Po Antrojo pasaulinio karo 1945 m. dvare veikė septynmetė, vėliau – aštuonmetė – devynmetė mokykla. 1980 m. dvaras visiškai nugriautas, sunaikintas sodas, tvenkiniai. Šiuo metu išlikę tik vieno mūrinio pastato su skliautiniais rūsiais griuvėsiai.

Žeimių dvaras. heritage.lt nuotr.

Žeimių dvaras. Vėlyvojo klasicizmo architektūros paminklas, esantis Žeimių miestelyje, Draugystės g. 28 Jonavos rajone.1387m. Jogaila Žeimių dvarą užrašė Skirgailai. Vėliau dvaras atiteko Zavišoms. Prie dvaro yra Žeimi koplyčia, XVIII a. įveistas išlikęs parkas, kuriame yra apie 20 rūšių augalų ir liepų alėja (Žeimių liepos), dvaro svirnas, ledainė, kumetynas, arklidė. Dabar dvaras privatizuotas. Atkuriamas privačiomis, taip pat viešomis lėšomis (ES ir kt. projektų pagalba). Dvare ir jo prieigose vyksta edukaciniai, kultūriniai renginiai.