Dvarai ir pilys. Jurbarko raj. sav.
Belvederio dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Belvederio dvaras. Romantizmo stiliaus dvaras Belvederyje (Jurbarko rajono savivaldybė). Respublikinės reikšmės architektūrinė, urbanistinė vertybė. Išlikusi XIX a. vidurio romantizmo stiliui būdinga dvaro sodyba: rūmai, svirnas, koplyčia – mauzoliejus ir parkas. Tarpukariu dvaras išparceliuotas. Dvaro rūmuose 1921–1926 m. veikė žemesnioji žemės ūkio mokykla, 1926–1961 m. pienininkystės ir gyvulininkystės mokykla, 1961–1969 m. žemės ūkio technikumas, iki 1971 m. bitininkystės ir sodininkystės meistrų mokykla. 2005 m. pabaigoje dvaras privatizuotas.

Daugėlių dvaro gyvenamas namas. heritage.lt nuotr.

Daugėlių dvaras. Dvaras Daugėliuose, Jurbarko rajone, kairiajame Šešuvies upelio krante. Dvaro sodyboje užaugo Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas Mykolas Sleževičius (1882–1939) ir jo brolis Kazys Sleževičius (1890–1953), Vilniaus universiteto profesorius, Meteorologijos katedros įkūrėjas, geofizikas. Dabar dvaro sodyboje įrengta brolių Sleževičių memorialinė ekspozicija.

Jurbarko dvaro oficina. heritage.lt nuotr.

Jurbarko dvaras. Dvaras yra Jurbarke. Išliko du dvaro flygeliai (XIX a. vidurio šoniniai rūmai; dar vadinami oficinomis), Jurbark cerkvė (XIX a. pabaiga), kumetynas (XIX a. vidurys), parkas. Viename iš flygelių dabar yra krašto istorijos muziejus su J. Baltrušaičio kultūros centru.

Lapgirių dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Lapgirių dvaro sodyba. Sodyba įsikūrė XIX a. viduryje. Dvaro pradžia siejama su Chruščiovų gimine. Išlikę keli mūriniai pastatai, dvaro sodybos šiaurės vakarų dalyje–geometrinio planavimo parkas, nepasižymintis medžių įvairove. Statiniai priklauso privačiam asmeniui, kuris nėra finansiškai pajėgus tvarkyti tokį didelį kompleksą.

Panemunės pilis. vda.lt nuotr. Panemunės pilis. Renesanso stiliaus rezidencinė pilis Jurbarko rajone, Pilies I (arba Vytėnų) gyvenvietėje, pastatyta ant aukšto Nemuno kranto. Architektūros paminklas. Pilis priklauso Vilniaus dailės akademijai. Greta pilies yra senas, jau sulaukėjęs parkas (15,62 ha) su 5 kaskadiniais tvenkiniais. Jis labai nuniokotas, pokario laikais iškirtus šimtametes liepas ir kitus medžius.
Raudonės pilis. Jurbarkotic.lt nuotr.

Raudonės pilis. Rezidencinė pilis Raudonėje, dešiniajame Nemuno krante Jurbarko rajone. Pilies rūmuose dabar veikia Raudonės pagrindinė mokykla. Į pilies bokštą (33,5 m aukščio) leidžiama patekti ir turistams. Greta pilies yra Raudonės parkas (26,8 ha; pradėtas kurti XVI a. pabaigoje), vandens malūnas, gamtos paminklas – Gedimino ąžuolas. Dabar čia driekiasi dvi mažalapių liepų ir paprastųjų eglių alėjos. Auga apie 200 metų kaštonas, kurio skersmuo siekia 1,3–1,4 metro. Parke taip pat stovi paminklas Raudonajai Armijai.

Veliuonos dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Veliuonos dvaras. Dvaras stovi Veliuonoje. XIX a. pradžios klasicistinės architektūros paminklas. Dabar jame veikia kraštotyros muziejus. Išlikęs parkas. Veliuonos parkas įkurtas buvusioje dvarvietėje. Jo svarbiausias akcentas – iš kitų kraštų atvežti medžiai – juodosios ir veimutinės pušys, didžioji tuopa, glaustašakis ąžuolas, sidabrinė liepa, raudonasis klevas, lenktašakis uosis, europinis maumedis, du reti gelsvažiedžiai tulpmedžiai (25 m aukščio ir 76–80 cm skersmens). Veliuonos dvare įsikūrusioje mokykloje mokėsi būsimasis rašytojas Petras Cvirka (vadintas Klangių Petriuku). Veliuonos dvare 1852 m. gegužės 26 d. gimė Vladislovas Mykolas Zaleskis.