Dvarai. Kupiškio raj. sav.
Adomynės dvaro rūmai Adomynės dvaras. Dvaras Adomynės kaime (Kupiškio rajonas). Dvaro medinė sodyba prie kelio nedidelės aukštumos šlaite. Kelias seniau buvo apsodintas medžiais ir turėjo vartus. Šiaurinėje kelio pusėje apie 1810 m. pastatytas medinis klasicistinio stiliaus gyvenamasis namas, o pietinėje – ūkiniai statiniai (jie nėra išlikę). Kitoje namo pusėje buvo sodas ir tvenkinys.
Antašavos dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.  Antašavos dvaras. Dvaro ansamblis stovi Antašavoje, Kupiškio rajone. Dvaro ansamblis – valstybės saugomas architektūros paminklas, parkas – gamtos paminklas. Dvarą sudaro visas kompleksas – rūmai, lauko akmenų svirnas, parkas ir klebonija, pirtis, obuolių sandėlis. XIX a. 2-ojoje pusėje prie rūmų buvo pristatytas dviaukštis priestatas, tačiau jis pažeidė ansamblio kompoziciją. Šalia dvaro stovi iš lauko akmenų sumūritas svirnas, puoštas skaldos mozaika, antablementu. Langų apvadai tinkuoti. Ansambliui taip pat priklauso ledainė, pirtis, vaisių sandėlis, rūsys. Sovietmečiu dvare įsikūrė mokykla.
Noriūnų dvaro rūmai. heritage.lt nuotr

Noriūnų dvaras. Dvaras Noriūnų kaime, Kupiškio raj. Istoriniuose šaltiniuose minimas nuo 1665 m. Dvaras ėjo per Lietuvos didikų Tiškevičių, Tyzenhauzų, Oginskių, Komarų rankas. Valstybinės reikšmės paminklas. Architektūros ansamblį sudaro dvaro rūmai, kumetynas, ūkiniai pastatai ir parkas.

Palėvenės dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Palėvenės (Pauliankos, Stirniškių, Komarų) dvaras. Dvaras Kupiškio rajone, Stirniškių kaime, dešiniajame Lėvens krante. Dvaro pradžia – nedidelis palivarkas, žinomas nuo XV a. pabaigos. Pavadinimas kilęs nuo šalimais esančio Palėvenės miestelio. Spėjama, kad šiame dvare, tik kituose pastatuose, dar XV a. pabaigoje pradėtas gaminti alkoholinis gėrimas „Starka“. Pavadinimas kilęs nuo lietuviško žodžio „starkus“. t. y. gandras. Žmonės švęsdavo gandro „atneštuves“ ir pirmojo sūnaus krikštynas.

Salamiesčio dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Salamiesčio dvaras. Dvaras yra Salamiestyje, Kupiškio rajone. Dauguma dvaro statinių pastatyti XIX a. 3–6 dešimtmečiais. Salamiesčio dvaro kumetynas, svirnas, alaus bravoras apie 1850 m. buvo pastatyti iš plūkto molio blokų. Dvaro rūmuose įsikūręs Salamiesčio laisvalaikio centras.

Zasinyčių dvaro ūkinis pastatas. heritage.lt nuotr.

Zasinyčių dvaras. Dvaro sodyba įsikūrusi Zasinyčių kaime, Kupiškio rajone, už 2 km į pietvakarius nuo Alizavos. Iki mūsų dienų išlikę šie dvaro laikotarpio pastatai: kumetynas (išlikusios tik sienos), svirnas (išlikusios tik lauko akmenų mūro sienos), buvusios arklidės, ūkinis pastatas, diendaržis ir tvartas, kiti ūkiniai pastai, telkšo kūdros.