Dvarai. Raseinių raj. sav.
Ariogalos dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Ariogalos (Čėkuvos) dvaras. Dvaras Raseinių rajone šalia Ariogalos (lenk. Ejrogala) miestelio. Vytauto laikais Ariogala buvo Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio dvaru. Rašytiniuose šaltiniuose dvaras vadintas Čechavos, Čehuvos, Čehovo, Čėchavos ir Čekavos vardais. XVII a. dvaro jau nebebuvo, taip vadintas tik Tautvilų-Blinstrubų valdomas palivarkas.

Biliūnų dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Biliūnų dvaras. Dvaras Raseinių rajone, Girkalnio apylinkėse. Dvaras pirmą kartą paminėtas 1592 m. Bilevičius 1763 m. dvarą dovanojo sesers sūnui Antanui Gelgaudui, tačiau vėliau dvaras vėl grįžo Bilevičiams. Šaltiniuose fiksuojama, jog 1702 m. dvare buvo apsistojęs Švedijos karalius Karolis XII, o 1812 m. čia viešėjo Napoleono Didžiosios armijos 10-ojo korpuso vadas Prancūzijos maršalas Žakas Makdonaldas ir Rusijos carienė. Šiuo metu dvaras grąžintas paveldėtojai – Bernadetai Elenai Kaminskaitei-Žagarnauskienei.

Blinstrubiškių dvaro perstatyti rūmai. heritage.lt nuotr.

Blinstrubiškių dvaras. Dvaras, egzistavęs nuo XVI a. antros pusės iki II-ojo pasaulinio karo Blinstrubiškių kaime, Raseinių rajone, 3 km į pietryčius nuo Viduklės. Dvaras iki XVIII a. pirmos pusės vadinosi Viduklės-Paalsės dvaru. Blinstrubiškių dvaro įkūrėju laikomas Kasparas Blinstrubas. Dvare gyveno ir mirė rezistentas Kiprijonas Jančevskis, čia gimė botanikas Edvardas Jančevskis.

Burbiškių dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Burbiškių dvaras. Dvaras Raseinių rajone, Betygalos seniūnijos Burbiškių kaime. Išlikę ir užkonservuoti dvaro rūmai, du iš trijų ūkinių pastatų, parko fragmentai, dvaro kapinaitės. Dvaras minimas dar 1672 metais, kai jį valdė Kristupas Tarvydas.

Gėluvos dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Gėluvos dvaras. Buvusi dvaro sodyba Gėluvoje, Raseinių rajone, apie 4 km į pietryčius nuo Ariogalos. Dvarvietėje išlikę rūmai, keli ūkio pastatai, pavieniai parko medžiai, teritorijoje yra ne dvaro laikotarpio svetimkūnių pastatų. Dvaras minimas nuo 1578 m.

Katauskių dvaro ūkinis pastatas. heritage.lt nuotr.

Katauskių dvaras. Buvusio dvaro sodyba Katauskiuose, Raseinių rajone. Dvaras žinomas nuo 1584 m., nors Raseinių žemės teismo knygose tada vadintas Padubysiu ir priklausė Stanislovui Kotovskiui (Katauskiui). Dvaro sodybos fragmentai yra Dubysos regioninio parko bei Lyduvėnų kraštovaizdžio draustinio teritorijose. Sodyba įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Sodyba yra privati nuosavybė. Čia išlikę koplyčia–mauzoliejus, tvenkinys šalia koplytėlės, akmens mūro svirnas-ledainė, tokio pat mūro arklidė, įvairių kitų statinių griuvėsiai.

Skaraitiškės dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Skaraitiškės dvaras. Dvaras Raseinių rajone, Skaraitiškės kaime. Sovietų valdžia visus dvaro pastatus nacionalizavo, vertingiausi daiktai pateko į Tytuvėnų bazę, iš kur buvo numatyta paskirstyti po Telšių „Alkos” ir Šiaulių „Aušros” muziejus. Dvaro savininkė M. Kontrimienė ir jos dukra Sofija buvo ištremtos į Sibirą.

Žaiginio dvaro svirnas. heritage.lt nuotr.

Žaiginio dvaras. Buvusio dvaro sodyba Žaiginyje, Šiluvos seniūnijoje, Raseinių rajone. Žaiginio dvaras pirmą kartą paminėtas XVI a. viduryje. Sodyba yra privati nuosavybė. Čia iki mūsų dienų išliko tik dvaro sodybos fragmentai – svirnas ir dvaro rūmų rūsys.

Žibulių_dvaras. wikipedia.org nuotr.

Žibulių dvaras. Buvusi dvaro sodyba Žibuliuose, Raseinių rajone, apie 11 km į šiaurės rytus nuo Betygalos. Dvarvietė su išlikusiais rūmais ir keliais ūkio pastatais, pavieniais parko medžiais aptvarkyta, pastatyti vartai. Neoromantiniai rūmai pastatyti 1870 m. Išlikęs rūmų pastatas nebeturi centrinės dalies, prie jų prišlietas ne dvaro laikotarpio svetimkūnis gyvenamasis priestatas.