Dvarai. Šalčininkų raj. sav.
Gornostajiškių dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Gornostajiškių dvaras. Dvaras Gornostajiškių km. (lenk. Hornostaiszki), Šalčininkų rajone. XVIII a. pab. sodybos teritorijoje stovėjo mediniai rūmai, svirnai, svaigalų darykla, vandens malūnas ir kt. – šie pastatai neišliko. Išlikę dvaro pastatai statyti XIX a. ketvirtame dešimtmetyje, parkas užveistas 1812 m., tačiau iki šiandienos neišliko, tik dvi liepų alėjos.

Jašiūnų dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Jašiūnų dvaras. Dvaras išlikęs Jašiūnuose. XIX a. pradžioje iš nusigyvenusių Radvilų dvarą nupirko I. Balinskis. Kai 1820 m. jo sūnus Mykolas Balinskis vedė Sofiją Sniadeckytę, čia apsigyveno ir Sniadeckiai. Respublikinės reikšmės architektūros paminklas. Yra parkas (įveistas dar iki pastatant rūmus), išlikusi oficina, buvusios arklidės su sodininko, girininko ir vežėjo patalpomis antrajame aukšte. Prie arklidžių – svirnas (liaudies architektūros statinys).

Merkinės dvaro rūmų liekanos. heritage.lt nuotr.

Merkinės dvaras (arba Pavlovo dvaras, Paulavos dvaras). Dvaras buvo Merkinės kaime, netoli Turgelių. 1767 m. dvarą įsigijo Vilniaus kanauninkas Povilas Bžostovskis. Dar pirmaisiais metais po II pasaulinio karo rūmai buvo sveiki. Juose buvo įsikūręs tarybinis ūkis, rūmuose buvo laikomi grūdai. Vladas Drėma mini, kad „vienas to ūkio direktorių prasivogė ir, siekdamas nuslėpti nuostolius, padegė rūmus. Po gaisro jie nebuvo remontuoti, nei restauruoti, be stogo ir perdenginių ėmė nykti ir griūti.“

Norviliškių dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Norviliškių pilis. Pilis yra rezidencinė pilis Norviliškėse, Šalčininkų rajone, Dieveniškių istoriniame regioniniame parke. Tai XVI a. menantis statinys. Visai neseniai restauruotą Norviliškių pilies kompleksą sudaro trijų aukštų pilies rūmai, restauruoti pilies svečių namai bei pirtis. Planuojama atstatyti ir buvusių kareivinių pastatus. Tai retas renesanso laikotarpio tokio pobūdžio komplekso pavyzdys ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Šiandien Norviliškių pilis yra įmonių švenčių, seminarų, vestuvių ar kitų privačių pobūvių rengimo vieta.

Šalčininkų dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Šalčininkų dvaras (Vagnerio rūmai). Dvaras Šalčininkuose, Šalčininkų rajone. Pirmą kartą paminėtas XIV a. II pasaulinio karo metu rūmai buvo apvogti, biblioteka, meno kūriniai – išgrobstyti. Pasibaigus karui, rūmuose įsikūrė ligoninė, dabar rūmuose veikia Stanislavo Moniuškos menų mokykla.