Dvarai. Širvintų raj. sav.
Bartkuškio dvaro rūmai. heritage.lt nuotr. Bartkuškio dvaras. Dvaras Širvinų rajone, Bartkuškio kaime. XVIII a. dvaras priklausė Tadui Žabui (lenk. Tadeusz Żaba), kurio duktė Apolinarija ištekėjo už Pliaterių giminės atstovo. Tarybiniais metais (nuo 1945 m.) įsikūrė tarybinis ūkis, buvo kontora ir butai. 1961 m. dvaro pastatas pritaikytas mokymui, įkurtas tarybinis ūkis – technikumas, kuris išsikėlė 1977 m.
Gaidelių dvaro rūmų griuvėsiai. heritage.lt nuotr.

Gaidelių dvaras. Dvaras Gaidelių kaime, Širvintų rajone. Iki XIX a. pabaigos Gaideliai buvo Šešuolėlių dvaro palivarkas. 1940 m. dvaras nacionalizuotas. Dabar dvaras grąžintas savininkams, kurie 2005 m. jį pardavė naujiems šeimininkams, šiandien jau jį restauravusiems.

Čiobiškio dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Čiobiškio dvaras. Dvaras įsikūręs Musės ir Neries santakoje, Čiobiškio pietinėje dalyje. Čiobiškio dvaras žinomas nuo XV-XVI a. Klasicizmo stiliaus dvaro rūmus dvarininkai Šveikauskai pasistatė XVIII a. pab. Dvaro kompleksą sudaro dvaro sobyba, kumetynas ir arklidė. 1945–1965 m. dvare veikė mokykla-internatas. 1965 m. internatas reorganizuotas į specialiąją vaikų auklėjimo mokyklą. 2011 m. mokykla buvo uždaryta.

Šešuolėlių dvaro rūmai. heritage.lt nuotr.

Šešuolėlių dvaras. Dvaras stovi Pirmuosiuose Šešuolėliuose. Kadaise dvaro žemės priklausė Radviloms, kurie XIX a. pabaigoje dalį valdos perdavė Končiams. Iki dabar išlikusius raudonų plytų moderno formų rūmus pastatydino Petras Povilas Končius. Išlikęs parkas, tvenkiniai. Iki 1998 m. dvaro rūmai buvo apleisti, bet po to buvo restauruoti, dvaro interjeras yra vienas puošniausių ir turtingiausių tarp visų Lietuvos dvarų. Sutvarkytas senasis parkas, išvalyti tvenkiniai, rekonstruoti rūmai ir dvaro ansamblis. Čia vyksta kultūriniai ir proginiai renginiai.