Nacionaliniai ir regioniniai parkai

NACIONALINIAI PARKAI

Kuršių nerijos nacionalinis parkas. G.Gražulevičiaus (www.nerija.lt) nuotr

Kuršių nerijos nacionalinis parkas

Kuršių nerijos nacionalinis parkas įsteigtas 1991 metais siekiant išsaugoti vertingiausią gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Lietuvos pajūrio kraštovaizdžio kompleksą su unikaliu Europoje kopagūbriu ir etnokultūrinio paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Žemaitijos nacionalinis parka. Valstybės saugomų teritorijų tarnybos nuotr. Žemaitijos nacionalinis parkas

Žemaitijos nacionalinis parkas įsteigtas 1991 metais, siekiant išsaugoti, tvarkyti ir naudoti vertingiausias gamtiniu ir kultūriniu požiūriu Žemaitijos teritorijas. Parko teritorija užima 21720 ha plotą.

Daugiau informacijos >>

Paluse_Lusiai_lake Aukštaitijos nacionalinis parkas

Aukštaitijos nacionalinis parkas – seniausias nacionalinis parkas Lietuvoje, įkurtas 1974 metais siekiant išsaugoti unikalią trijų kraštovaizdžio sričių sandūroje esančią Žeimenos aukštupio ekosistemą, jos gamtos ir kultūros vertybes.

Daugiau informacijos >>

Ula Dzūkijos nacionalinis parkas

Parkas yra pačiuose Lietuvos pietuose, direkcija – Merkinėje. Tai didžiausia saugoma teritorija Lietuvoje, kurios plotas – 55 920 ha. Didžioji parko dalis yra Varėnos rajone (apie 95 %), o mažesnioji – Alytaus (apie 4 %) ir Lazdijų (apie 1 %) rajonuose. Parko teritorija prateka Ūla, Merkys, Nemunas. Parke dirba daugiau nei 200 žmonių, jo teritorija padalinta į 10 girininkijų.

Daugiau informacijos >>

Trakų pilis Trakų nacionalinis parkas

Trakų istorinis nacionalinis parkas – nacionalinis parkas pietryčių Lietuvoje, į vakarus nuo Vilniaus, greta Trakų (kuriuose yra parko direkcija). Įkurtas 1991 metais, siekiant išsaugoti Lietuvos istorinį valstybingumo centrą Trakuose su jo autentiška gamtine aplinka.

Daugiau informacijos >>


REGIONINIAI PARKAI

Šeimyniškėlių piliakalnis Anykščių regioninis parkas

Anykščių regioninis parkas yra šiaurės rytų Lietuvoje. Parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d., siekiant išsaugoti vertingiausiems Anykščių krašto gamtiniams ir kultūriniams kompleksams bei objektams.

Daugiau informacijos >>

Dubingių tiltas Asvejos ežere Asvejos regioninis parkas

Asvejos regioninis parkas – regioninis parkas rytinėje Lietuvoje, išsidėstęs trijuose rajonuose: Vilniaus, Švenčionių ir Molėtų. Parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Įdomiausia saugojama gamtos vertybė – Asvejos (Dubingių) ežeras. Yra piliakalnių, pilkapių.

Daugiau informacijos >>

Spindžiaus ežeras Aukštadvario regioninis parkas

Aukštadvario regioninis parkas yra pietryčių Lietuvoje, į vakarus nuo Vilniaus. Įsikūręs Trakų rajone, keli procentai teritorijos priklauso Prienų rajonui ir Kaišiadorių rajonui. Įsteigtas siekiant išsaugoti vertingą Verknės ir Strėvos aukštupių kraštovaizdį, jo ekosistemas, kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Nauja smegduobė Karajimiškio kaime 2010 m. B.Dagio nuotr. Biržų regioninis parkas

Biržų regioninis parkas yra Šiaurės Lietuvoje Biržų ir Pasvalio rajonuose. Parko plotas 14406 ha. Parke saugomas unikalus Lietuvoje karstinis kraštovaizdis su gausiomis smegduobėmis – karstinėmis įgriuvomis, atsiradusiomis vandeniui ištirpinus ir išplovus žemėje slūgsančius gipso klodus.

Daugiau informacijos >>

http://dirpd.am.lt foto Dieveniškių istorinis regioninis parkas

Dieveniškių istorinis regioninis parkas yra pietryčių Lietuvoje. Plotas 11021 ha. Parkas įsteigtas kultūros ir gamtos požiūriu vertingiems Dieveniškių apylinkių kraštovaizdžio ir etnokultūriniams kompleksams išsaugoti ir tvarkyti.

Daugiau informacijos >>

Dubysos regioninio parko nuotr. Dubysos regioninis parkas

Dubysos regioninis parkas yra vidurio vakarų Lietuvoje. Didžioji dalis yra Raseinių rajone, keli procentai – Kelmės rajone. Įsteigtas siekiant išsaugoti Dubysos upės erozinio slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Gražutės regioninis parkas Gražutės regioninis parkas

Gražutės regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugsėjo 24 d., siekiant išsaugoti ežeringo, miškingo Šventosios upės aukštupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Daugiau informacijos >>

Kauno marių kraštovaizdis Kauno marių regioninis parkas

Kauno marių regioninis parkas įsteigtas Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1992 m. rugsėjo 24 d. siekiant išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio kraštovaizdžio kompleksą, didžiąsias atodangas, užlietas Nemuno intakų žiotis ir kt.

Daugiau informacijos >>

Krekenavos regioninis parkas Krekenavos regioninis parkas

Krekenavos regioninis parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d., siekiant išsaugoti Nevėžio vidurupio paslėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Daugiau informacijos >>

Kurtuvėnų regioninio parko nuotr. Kurtuvėnų regioninis parkas

Kurtuvėnų regioninis parkas yra Rytų Žemaičių aukštumos pakraštyje, Ventos ir Dubysos upių takoskyroje. Įkurtas 1992 m., siekiant išsaugoti ežeringo ir miškingo Kurtuvėnų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Padusio kalvos Metelių regioninis parkas

Metelių regioninis parkas įsteigtas 1992 m. rugsėjo 24 d., siekiant išsaugoti didžiųjų pietų Lietuvos ežerų ir jų apylinkių kraštovaizdį, gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti.

Daugiau informacijos >>

Nemuno deltos regioninio parko nuotr. Nemuno deltos regioninis parkas

Nemuno deltos regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, Kuršių marių pietrytinėje pakrantėje. Parkas įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Nemuno kilpa Nemuno kilpų regioninis parkas

Nemuno kilpų regioninis parkas yra pietinėje Lietuvoje, direkcija Birštone. Plotas 25171 ha (miškai užima 67 proc.). Įsteigtas siekiant išsaugoti unikalų didžiųjų Nemuno kilpų ir Punios šilo kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai bei kultūros paveldo vertybėms.

Daugiau informacijos >>

Rytiniai rukai Neries regioniniame parke Neries regioninis parkas

Parkas įsteigtas pačioje gražiausioje Neries atkarpoje, raiškiam upės slėnio kraštovaizdžiui, savitai augalijai ir gyvūnijai, unikaliai Neries vidurupio kilpų sistemai ir natūralių intakų apsaugai bei kultūros paveldui išsaugoti. Neries regioninis parkas išsidėstęs turistams labai patraukliame, gerais krašto keliais sujungtame trikampyje Vilnius – Trakai – Kernavė.

Daugiau informacijos >>

Pagramančio regioninio parko nuotr. Pagramančio regioninis parkas

Pagramančio regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių teritorijose. Parkas įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti vertingą Akmenos ir Jūros upių santakos slėnių bei miškų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Pajūrio regioninio parko nuotr. Pajūrio regioninis parkas

Pajūrio regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, prie Baltijos jūros. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti žemyninio pajūrio kraštovaizdžius, gamtines bei kultūros paveldo vertybes, biologinę Baltijos jūros įvairovę, jūrinius riedulynus.

Daugiau informacijos >>

Panemunių regioninio parko nuotr. Panemunių regioninis parkas

Panemunių regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, prie Nemuno. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

vilnia nuo Pūčkorių atodangos Pavilnių regioninis parkas

Pavilnių regioninis parkas yra pietryčių Lietuvoje, Vilniaus miesto rytiniame pakraštyje. Tai mažiausias regioninis parkas Lietuvoje, jis užima 2127 ha plotą (miškai 65 %). Parkas įkurtas siekiant išsaugoti erozinių raguvynų bei Vilnios slėnio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Rambyno regioninio parko nuotr.: panorama nuo Rambyno kalno ankstyvą pavasarį. Rambyno regioninis parkas

Rambyno regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, Nemuno dešiniajame krante. Priklauso Pagėgių savivaldybei. Parkas įsteigtas Nemuno žemupio kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms išsaugoti.

Daugiau informacijos >>

Salantų regioninio parko nuotr. Salantų regioninis parkas

Salantų regioninis parkas yra šiaurės vakarų Lietuvoje. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Erlos-Salanto-Minijos senslėnio ir jo apylinkių gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Sartų regioninis parkas Sartų regioninis parkas

Sartų regioninis parkas yra šiaurės rytų Lietuvoje, direkcija Rokiškyje. Parko plotas 4786 ha. Įsteigtas išsaugoti unikalioje dubaklonių sankirtoje susiformavusiam Sartų ežero kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms.

Daugiau informacijos >>

Bėlio ežero spalva. Kristinos Stalnionytės nuotr. Sirvėtos regioninis parkas

Sirvėtos regioninis parkas įsteigtas 1992 metais, siekiant išsaugoti Švenčionių krašto Dauguvos ir Žeimenos upių moreninės takoskyros kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes. Regioninio parko plotas – 8754,66 ha. 86% parko ploto yra Švenčionių rajone, Vilniaus apskrityje, o 14% – Ignalinos rajone, Utenos apskrityje.

Daugiau informacijos >>

Tytuvėnų regioninio parko nuotr. Tytuvėnų regioninis parkas

Tytuvėnų regioninis parkas yra vidurio vakarų Lietuvoje, Žemaitijoje, Raseinių, Kelmės ir Radviliškio rajonuose. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti vieningą kultūrinę ir gamtinę aplinką – garsius katalikybės židinius – Tytuvėnus ir Šiluvą.

Daugiau informacijos >>

Varnių regioninio parko nuotr. Varnių regioninis parkas

Varnių regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje. Parkas įsteigtas išsaugoti Žemaičių centrinio ežeruoto kalvyno kraštovaizdžiui, jo gamtinei ekosistemai ir kultūros paveldo vertybėms.

Daugiau informacijos >>

Veisiejų regioninis parkas Veisiejų regioninis parkas

Veisiejų regioninis parkas yra pietvakarių Lietuvoje. Plotas 12200 ha, miškai užima 51 proc. teritorijos. Parko direkcija Veisiejuose. Įsteigtas siekiant išsaugoti Veisiejų ežeryno miškingą kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Ventos regioninio parko nuotr. Ventos regioninis parkas

Ventos regioninis parkas yra šiaurės vakarų Lietuvoje. Ventos regioninis parkas patenka į Mažeikių, Akmenės ir Šiaulių rajonų savivaldybių teritorijas. Parkas įkurtas 1992 m. siekiant išsaugoti Ventos paslėnių kraštovaizdį, gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo objektus.

Daugiau informacijos >>

termokarstiniai-ezerai Verkių regioninis parkas

Verkių regioninis parkas – regioninis parkas Vilniuje, dešiniajame Neries krante. Parko plotas apie 2700 ha, miškai užima 77 proc. teritorijos. Parkas įkurtas 1992 m. siekiant išsaugoti Žaliųjų ežerų gamtinius ir Verkių (visų pirma dvaro ansamblio), Kalvarijų, Trinapolio apylinkių kultūrinius istorinius kompleksus.

Daugiau informacijos>>

Vištyčio akmuo. www.vistytis.puslapiai.lt nuotr. Vištyčio regioninis parkas

Vištyčio regioninis parkas yra pietų Lietuvoje, vakaruose ribojasi su Karaliaučiaus sritimi, pietuose – su Lenkija. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Suvalkų kalvyno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>

Žagarės regioninis parkas Žagarės regioninis parkas

Žagarės regioninis parkas yra šiaurės vakarų Lietuvoje, pasienyje su Latvija. Direkcija Žagarėje. Parko plotas 4930 ha (miškai sudaro 59 proc.). Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Švėtės paslėnių ir Žagarės miško kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes.

Daugiau informacijos >>