sausio 25, 2018
Žemės ūkio ministerijos informacija
Ūkininkams naudingi KPP pakeitimai – jau Europos Komisijoje

Žemės ūkio ministerija parengė ir pateikė Europos Komisijai Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos pakeitimą, kuriuo siūloma daug Lietuvos žemdirbiams ir kaimo bendruomenei naudingų sprendimų.

Pirmiausia, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, siūloma perskirstyti programos lėšas, papildomai 15 mln. skiriant smulkiems ūkiams remti (planuojama papildomai paremti dar 1000 smulkių ūkių). Taip pat lėšos didinamos ir programos priemonei „Natura 2000 išmokos ir su Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“. Šiai populiariai priemonei siūloma papildomai skirti 12,42 mln. Eur, remiami pareiškėjai ūkininkaujantys beveik du kartus didesniuose plotuose, nei buvo prognozuota programos įgyvendinimo pradžioje.

Šiuo pakeitimu taip pat keičiamos didelių gamtinių ir specifinių kliūčių turinčių vietovių ribos, kurios Lietuvoje bus taikomos nuo 2018 m. Keičiami išmokų dydžiai ūkininkaujantiems šiose vietovėse bei norintiems gauti kompensacinę išmoką už pievas, įvedamas reikalavimas laikyti gyvulius (0,25 SGV/ha).

Taip pat siūlomos naujovės priemonės ,,Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srityje ,,Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. Numatoma galimybė (statybos atveju) taikyti fiksuotąjį projekto išlaidų vieneto įkainį, išankstinį sąskaitų apmokėjimo būdą, atsisakoma buvusio ribojimo remti tik pripažintus žemės ūkio kooperatyvus.

Priemonė „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ prisideda prie vieno iš Europos Sąjungos kompleksinio tikslo – aplinkos išsaugojimo ir tvarios plėtros. Siekiant suaktyvinti žemdirbių dalyvavimą šioje priemonėje siūloma įtraukti dvi naujas veiklas – „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“ ir „Ražienų laukai per žiemą“.

Daug palengvinimų siūloma programos priemonėje „Bendradarbiavimas“. Siūloma keisti šios priemonės veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ aprašymą, numatant padidinti smulkių ūkių ekonominį dydį, išreikštą standartine produkcija iki 15000 Eur, smulkių miško valdytojų miško valdą iki 50 ha. Taip pat siūloma didinti paramos intensyvumą iki 70 proc. tuo atveju, kai smulkių ūkių bendradarbiavimas vyksta prioritetiniuose (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės) sektoriuose.

Pagal kitas šios priemonės veiklos sritis „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ ir „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“ siūloma numatyti avansą iki 40 proc. viešosios paramos bei išankstinį sąskaitų apmokėjimo būdą.

Taip pat siūloma numatyti išimtis dėl prievolės drausti paramos lėšomis įsigytą turtą. Šios nuostatos pakeitimas ypač aktualus pareiškėjams, keičiantiems asbestinius stogus (paraiškų rinkimas numatytas nuo vasario 1 d.).

Šiems siūlomiems pakeitimams dar turi pritarti Europos Komisija. Tik gavus jos pritarimą atitinkamai bus koreguojamos priemonių įgyvendinimo taisyklės.

Share Button
Komentarai (1)

Komentavimas išjungtas.

  1. O jeigu tarkime turi ūki, bet nepatenki į tą 1000 laimingų ūkių kurie gaus paramą, ar įmanoma prašyti, kad būtų išduodamas koks vartojamasis kreditas su palankesnėmis sąlygomis?


liepos 16, 2018

Vis daugiau Lietuvos smulkaus ir jauno verslo atstovų veiklos plėtrai ieško alternatyvaus verslo finansavimo šaltinių ir jais pasitiki – tokiais […]

kovo 9, 2018

Nuo kovo 12 d. pradedamos rinkti paraiškos pasėlių ir augalų draudimo įmokų daliai kompensuoti. Paraiškos bus priimamos iki birželio 29 […]

vasario 27, 2018

Ūkio ministerija kartu su UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) stiprina šalies verslo galimybes plėstis į užsienį ir pradeda teikti […]

vasario 26, 2018

Iki kovo 2 d. tautinio paveldo puoselėtojai, norintys dalyvauti renginiuose, kviečiami teikti paraiškas valstybės paramai gauti. Gavus finansavimą išlaidoms padengti, […]

vasario 22, 2018

Ūkininkai, siekiantys modernizuoti savo ūkius, nuo kovo 1 d. kviečiami teikti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) […]

vasario 19, 2018

Galimybė pasodinti mišką pasitaiko tikrai ne kiekvienam, o štai Inetos ir Naurio Valuckų šeimai tokia galimybė atsirado jau antrą kartą. […]

vasario 14, 2018

Nuo vasario 19 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „LEADER […]

vasario 7, 2018

Pastaruoju metu itin populiarėja sveikos mitybos banga: lietuviai augina daržoves, jos ant stalų keičia iki tol kasdien valgytą kiaulieną, auginami […]

vasario 6, 2018

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) siekia inicijuoti inovatyvių startuolių kūrimąsi visoje Lietuvoje ir jau antrą kartą skelbia konkursą „Ieškomas […]

vasario 2, 2018

Šiuo metu Lietuvoje įgyvendinami pirmieji Europos strateginių investicijų fondo projektai. Siekiant kuo plačiau informuoti visuomenę, šiandien UAB „Viešųjų investicijų plėtros […]