12 vasario, 2021
Utenos rajono savivaldybė

Utena tvarkosi: ko laukti šiais ir kitais metais?

Mieste ir rajone vykstančios statybos, remontai, renovacijos, kelių, gatvių ir šaligatvių atnaujinimas yra bene labiausiai pastebimi darbai, nes bene labiausiai keičia mūsų gyvenamąją aplinką, suteikdami jai jaukumo, savitumo ir patogumo. Parengus 2021 metų Utenos rajono savivaldybės biudžeto projektą, jau galima pasakyti, kokie darbai numatyti statybos priemonių plane, kas, kada ir kaip keisis mieste ir seniūnijose, kam bus skirta daugiausia dėmesio.

Seniūnijose – ir kapinių plėtra, ir dvaro remontas

Pradėkim nuo seniūnijų. Kaip sakė Utenos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas Nerijus Malinauskas, rengiamas Sudeikių daugiafunkcio centro pastato kapitalinio remonto techninis projektas, kurį parengus ir atlikus numatytus remonto darbus Centro pastatą bus galima plačiai „įveiklinti“: perkelti  į jį seniūniją, biblioteką, kitas miestelio įstaigas bei organizacijas. Planuojama, kad po vienu stogu visos svarbios sudeikiečiams ir jų svečiams įstaigos, numačius finansavimą bei pagal techninį projektą atlikus remonto darbus, gali būti perkeltos po poros metų.

Techninis projektas baigiamas rengti Pačkėnų centrinės – Sodžiaus – gatvės  kapitaliniam remontui. Kaip žinia, Pačkėnuose vyko vandentvarkos projektas, kurio metu gyvenvietės gatvės, tarp jų – ir Sodžiaus, buvo raustos perraustos. Tad Sodžiaus gatvę tvarkyti būtina. Kaip gatvė keistųsi ją remontuojant? Pasikeistų iš pagrindų: būtų sutvarkyti ir/ar įrengti pėsčiųjų takai, sutvarkyta važiuojamoji dalis, įrengtas modernus apšvietimas.

Kitos rajono seniūnijos – Leliūnų – centre yra numatyta gyventojų labai laukiama miestelio kapinių plėtra. Bus išplėsta pati kapinių teritorija, didinamas laidojimo vietų skaičius. Maža to, kaip ir Vyžuonų kapinėse, planuojama pastatyti kolumbariumą. Šiuo metu yra rengiamas kapinių išplėtimo techninis projektas.

Priešingai nei minėtuose miesteliuose, Užpalių dvaro remonto darbai jau įsibėgėjo. Žinant, kad dvaras – ne paprastas namelis, jo remontas vyks ir šiais metais, ir kitais. Bet palaukti darbų pabaigos tikrai verta, nes dvaro pastatas ne tik atgims iš naujo, bet ir bus pritaikytas bendruomenės poreikiams. Laukti liko nedaug: remonto pabaiga – 2022-ieji.

Rekonstrukcijos sulauks ir Užpalių gatvės tiltas        

Grįžkime į miestą ir pasižvalgykime po gatves. Pasikeitimai laukia Aukštakalnio gatvės. Projekto įgyvendinimo metu bus suformuoti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtas apšvietimas. Dviračių takas vingiuos nuo Aušros gatvės iki pat Kupiškio gatvės, tad dviračiu perlėkti miestą ir pasukti į Vyžuonas bus vienas malonumas. Šiuo metu rengiamas techninis projektas ir visi darbai jau projektuojami. Planuojama gatvės rekonstrukciją pradėti 2022 m.

Techninis projektas rengiamas ir K. Ladygos gatvės daliai rekonstruoti. Gatvės dalis, sutampanti su VĮ Lietuvos automobilių kelių direkcijai (LAKD) priklausančiu valstybinės reikšmės krašto keliu Nr. 111 Utena–Kaltanėnai–Švenčionys ruožu nuo 0,710 iki 2,134 km, t. y. nuo „Saulės“ gimnazijos teritorijos iki Utenos miesto aplinkkelio sankryžos (žiedo), projektuojama taip, kad joje atsirastų dviračių ir pėsčiųjų takas. „Teritorija aplink gatvę yra urbanizuojama, ten daugėja gyventojų, kuriems reikalingas patogus ir saugus patekimas į miestą ir atgal, namo, – sakė N. Malinauskas. – Rekonstrukcijos darbus įgyvendins Lietuvos automobilių kelių direkcija ir po to gatvę perduos savivaldybės žinion.  LAKD planuoja darbus atlikti 2023–2025 m.“

Netolimoje ateityje planuojami ir Užpalių gatvės  atkarpos nuo Vaižganto gatvės iki „Utenio“ stadiono rekonstravimo darbai. Šią atkarpą ypač reikia tvarkyti, nes  joje prastas apšvietimas, nėra dviračių tako, išklypęs šaligatvis. Bus pertvarkomas ir gatvės atkarpoje esantis tiltas per Rašės upę. Šiuo metu rengiamas minėtos atkarpos rekonstravimo techninis projektas. 

Techninis projektas rengiamas ir Atgimimo gatvės atkarpai tarp Grybelių g. ir Miškininkų g. Kita Atgimimo gatvės atkarpa jau  sutvarkyta, tad eilė atėjo minėtai atkarpai. Ji dar nesuformuota, nes šiais metais bus baigta tvarkyti Miškininkų gatvė. Siekiant baigti viso privačių namų kvartalo susisiekimo infrastruktūros  sutvarkymą, atkarpos tarp Grybelių g. ir Miškininkų g. tvarkymo projektas bus įgyvendintas kuo greičiau.

Sutartis dėl Miškininkų g. naujos statybos buvo pasirašyta 2020 m. gruodį. Miškininkų g. – Žibuoklių g. tęsinys, pasiekiantis Atgimimo ir Grybelių gatves. Žibuoklių gatvė, kaip žinoma, buvo baigta tvarkyti praėjusiais metais. Naujai nutiesta Miškininkų gatvė bus jungtis tarp įvairių gatvių: Žibuoklių, Atgimimo, Grybelių. Pasak Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjo, pagal parengtą Miškininkų g. tiesimo techninį projektą ši gatvė iš KPPP (Kelių priežiūros plėtros programos)  lėšų ketinamas įgyvendinti  per 2021 m.

2020 m. pabaigoje, lapkritį, buvo pasirašyta sutartis dėl Utenoje esančių pėsčiųjų perėjų apšvietimo remonto. Numatyta modernizuoti 12–13 perėjų apšvietimo sistemų. Tai suteiks galimybę pėstiesiems saugiau pereiti sankryžas, taip pat pagerins vairavimo sąlygas mieste.

Šalia buvusios kavinės „Dobilas“ savivaldybės suformuotame sklype yra planuojama įrengti automobilių stovėjimo aikštelę. Bus patogiau atvažiuoti pasigrožėti fontanu Dauniškio ežere, praleisti laiką Dauniškio parke. Be to, Aušros gatvėje atsiras daugiau vietų pasistatyti automobiliams. Šiuo metu yra rengiama projekto techninė dokumentacija.

Baigiama rengti projekto „Viešojo susisiekimo komunikacijų (autobuso stotelių) įrengimo ir esamų pritaikymo specialiųjų poreikių turintiems žmonėms Utenoje“ techninė dokumentacija. Tai – darnaus judumo plano projektas, kuriuo siekiama „sužiedinti“ gatves, kad jomis važiuojantis viešasis transportas patenkintų bendruomenės poreikius. Projekto metu bus atnaujintos ir sumodernintos senos autobusų stotelės, kai kur – įrengtos naujos.  Visos jos bus pritaikytos žmonėms su negalia. 

Dėmesys – ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimui

„Kalbant apie švietimo įstaigų atnaujinimą, reikia pasakyti, kad daug dėmesio savivaldybė skiria ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų modernizavimui, – sakė N. Malinauskas. –  Jau antrus metus įgyvendiname lopšelių-darželių „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ rekonstrukcijos projektus. Numatyti darbai šiemet turėtų būti baigti“.

Kadangi „Pasaka“ ir „Šaltinėlis“ jau baigiami rekonstruoti, atėjo eilė kitam – mokyklai-vaikų darželiui „Eglutė“. Šiuo metu yra rengiamas „Eglutės“ pastato modernizavimo techninis projektas. Pagal visus reikalavimus bus modernizuotas ne tik mokyklos-darželio pastatas, bet ir  patalpos. 

Grįžtant prie „Šaltinėlio“, renovuojamo  ES lėšomis pagal Dailės akademijos studentų rengtą projektą, galima pasidžiaugti, kad jis bus vienas iš moderniausių ir įspūdingiausių įgyvendintų švietimo objektų Lietuvoje. Jame įrengtos 4 grupės su išskirtiniu dizainu bei išskirtiniu patalpų išdėstymu, su naujais moderniais baldais, interaktyviomis ugdymo bei laiko praleidimo priemonėmis. Siekiant, kad vienu metu būtų baigta ir pastato renovacija, ir sutvarkyta teritorija, yra numatytas viešasis pirkimas „Šaltinėlio“ teritorijai sutvarkyti. Teritorijoje planuojama įrengti žaidimų elementus, pėsčiųjų takus, kitas vaikų ugdymui skirtus objektus. Jos tvarkymą planuojama pradėti dar šiais metais ir baigti kitąmet.

Dalinai planuojama sutvarkyti ir „Pasakos“ teritorija.

Kaip jau buvo rašyta, Krašuonos progimnazijoje yra įkurtas „Versmės“ skyrius, kuriame bus ugdomi ir lavinami vaikai su spec. poreikiais. Tam, kad skyriuje vaikams būtų patogu, planuojama iki rugsėjo 1 d. suremontuoti ir jų ugdymui pritaikyti progimnazijos patalpų dalį. „Versmės“ vaikų poreikiams bus pritaikytos mokymosi, poilsio erdvės, išplatintos durys, įrengtos nuovažos,  turėkliniai keltuvai.

Eilė atėjo ir buvusiam „Saulės“ gimnazijos senajam pastatui – Utenos dvarui, kuris yra  kultūros paveldo objektas. Kapitalinis remonto darbai jau pradėti – 2020 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta statybos rangos sutartis. Visus darbus  planuojama įvykdyti per 3 metus.

Projektai, keičiantys miesto veidą

Utenoje įgyvendinami ir kiti svarbūs infrastruktūros projektai, sparčiai keičiantys miesto veidą. Štai šalia parengtų techninių projektų miesto kvartalų teritorijų sutvarkymui, rengiamas ir vadinamojo „Stadiono“ kvartalo, esančio prie Utenos A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos, dalies teritorijos sutvarkymo techninis projektas. Kas keisis kvartale? Bus naujos automobilių stovėjimo aikštelės, vaikų žaidimų aikštelės, įrengtas apšvietimas, pėsčiųjų takai, želdynai. Viskas bus nauja ir modernu. 

Šiemet pagal pernai pasirašytą sutartį bus tvarkoma vaikų žaidimų aikštelė prie Naujosios gatvės, „klebonžemyje“. Maža pasakyti – vaikų žaidimų aikštelė. Tai bus visas skveras, kuriame įdomiai ir sportiškai laiką galės praleisti ne tik vaikai, bet ir tėveliai bei kvartalo senjorai.

Tęsiamas Dauniškio parko infrastruktūros sutvarkymas. Jau baigiamas tiesti 2020 m. pradėtas medinis takas aplink ežerą, vyksta naujos terasos įrengimo darbai, pagal sutartį šiais metais šalia jau pastatytos kitos terasos bus sutvarkyta vaikų žaidimų aikštelė su naujais žaidimų elementais. Jie bus prikaityti ir spec. poreikių vaikams.

Dauniškio ežero brolis Vyžuonaičio ežeras irgi kupinas pokyčių. Ežero aplinka sparčiai keičiasi: baigiami tiesti takai, darbų laukia vaikų žaidimų aikštelės įrengimas ir galutinis teritorijos tvarkymas.

Dar vienas svarbus projektas – Utenos užtvankos teritorijos apšvietimas. Vykdant užtvankos teritorijos tvarkymo ir užtvankos rekonstravimo projektą, iškilo keteros tako apšvietimo būtinumas. Takas veda į uteniškių ir miesto svečių pamėgtą Vestuvių kalną. Kad vaizdas būtų dar patrauklesnis ir įspūdingesnis, planuojama įrengti modernų tako apšvietimą. Šiuo metu yra baigiamas užtvankos apšvietimo įrengimo techninis projektas. 

Kito svarbaus ir laukiamo projekto – Utenos miesto plaukimo baseino rekonstravimas –  viešieji pirkimai jau inicijuoti. Pagal įvykusį idėjų konkursą bus vykdomas pirkimas iš konkurso laimėtojo. „Pagal būsimą projektą būtų rekonstruojamas ne tik pats baseinas, bet ir tvarkoma visa teritorija bei Aukštakalnio  progimnazijos sporto aikštynas, – sakė N. Malinauskas. – Baseine butų įrengtos SPA procedūroms skirtos erdvės ir patalpos, o teritorijoje butų žaliosios zonos, pėsčiųjų takai, automobilių stovėjimo aikštelės ir kt.“

Iš idėjų konkurso „gimė“ ir Alių motokroso trasos rekonstravimo techninis projektas. Trasa  bus patogi žiūrovams ir dalyviams, joje bus įrengta visa reikiama infrastruktūra, ji atitiks visus reikalavimus, suteiksiančius galimybę trasoje rengti ir  tarptautines varžybas.

Dar reikia paminėti naujųjų miesto kapinių plėtrą. Tai – kolumbariumo statyba. Pačių   kapinių teritorija išplėsta jau 2019 m. O kolumbariumo statybą skubina išaugęs laidojimo  kolumbariume poreikis, besikeičiančios laidojimo tradicijos.

„Toliau vykdome bendrųjų planų rengimą ir koregavimą, – dėstė Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vedėjas. – Vienas iš svarbesnių – spec. plano vandentvarkos aglomeracijos nustatymas, centralizuotų vandens tiekimo tinklų plėtimas. Nustatome, kokia kryptimi ir kur planuojama ateityje plėsti vandentvarkos aglomeraciją. Taip pat pagal poreikį keičiame detaliuosius planus, atliekame smulkius remontus, kelių priežiūrą, išdaužų tvarkymą  mieste ir seniūnijose“.


6 gruodžio, 2023

Aplinkos ministerija pirmadienį įteikė apdovanojimus žaliausioms Lietuvos savivaldybėms. Jomis tapo Utenos rajono, Vilniaus ir Klaipėdos miestų savivaldybės. Visos trys tapo […]

Donato Merkio nuotr.
5 gruodžio, 2023

Paskutinį lapkričio mėnesio snieguotos dienos vakarą, Zarasų rajono savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė prozos mylėtojus į tradiciškai rudenį vykstančius prozos skaitymus. […]

5 gruodžio, 2023

Gruodžio 1 dieną Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras minėjo 25-erių metų gimtadienį. Šventė buvo šviesi, šilta, su […]

J. Lementauskienės nuotr.
2 gruodžio, 2023

Ladies and gentelmen, Welcome! …to your long-awaited endeavor. Taip savo pirmosios knygos pristatymą pradėjo Ilja Blakunovas. Jaunas, žavus, charizmatiškas menininkas, […]

Terleckas A.
2 gruodžio, 2023

Lapkričio 30 dieną Ignalinos rajono savivaldybės taryba priėmė sprendimą pakeisti Ignalinos miesto Petro Cvirkos gatvės pavadinimą į kraštiečio Antano Terlecko […]

Atgimimo 24, Ignalina
30 lapkričio, 2023

Pasibaigus modernizacijai, Atgimimo g. 24, Ignalinoje esantis pastatas tapo vienu moderniausių ir taupiausių mieste – ant jo stogo sumontuota saulės […]

Molėtų r. sav. viešoji biblioteka / Dariaus Janučio nuotr.
29 lapkričio, 2023

Virtuali filosofijos skaitykla – tai jau 6-ajį sezoną vykęs projektas Molėtų viešojoje bibliotekoje. Ši iniciatyva, finansuojama Lietuvos kultūros tarybos, užgimė […]

Išvyka į Lietuvos Etnokosmologijos muziejų - nuotraukoje Greta Alice / Vlado Braziūno nuotr.
29 lapkričio, 2023

Molėtų kraštas – puiki vieta atostogoms, poilsiui, ryšiui su gamta, pasivaikščiojimams ir naujiems atradimams. Tuo Molėtų rajono savivaldybės viešoji biblioteka […]

27 lapkričio, 2023

Kai Ignalinoje nubilda vaikų ir jaunimo teatrų festivalis, visi žino, kad greitai bus pakviesti į suaugusiųjų teatro dieną – Kaimynų […]

14 lapkričio, 2023

Lapkričio 10 d. Ignalinos krašto muziejus pristatė kino scenografijos parodą „Ateities paviljonai“.  Džiaugtasi penkių jaunų autorių, neseniai baigusių Vilniaus dailės […]

Vasilijaus Kukonenkos nuotr.
31 spalio, 2023

„Visuomet malonu pakalbėti niekur neskubant, ramiai ir tyliai… Prisimint gerus laikus, tuos, kurie praėję, o praėję būna visuomet būna patys […]

27 spalio, 2023

Vilniaus miesto apylinkės teismas pirmadienį nutarė dėl piktnaudžiavimo išteisintam buvusiam Utenos merui Alvydui Katinui iš valstybės priteisti 55,7 tūkst. eurų […]

Donato Merkio ir Algimanto Navicko nuotr.
26 spalio, 2023

Kuo galima pamatuoti įstaigos gyvavimo laiką? Metais? Turbūt ne tik metais. Yra sakoma, kad geriausiai saugoti laiką moka smėlio laikrodžiai […]

19 spalio, 2023

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, reaguodama į pastarosiomis dienomis gautus melagingus pranešimus apie sprogmenis, įsipareigojo parengti bazinį ekstremalių ir krizinių […]

Vilijos Visockienės nuotr.
19 spalio, 2023

„Karštligiškai sunkią dieną, kai darbų griūtis, ir atrodo – neišsikapanosi, aš save raminu: ateis išganingas vakaras ir prasmingas nuovargis, kai […]

13 spalio, 2023

Spalio 11-ąją 90-ojo jubiliejaus proga pasveikinta Genovaitė Rakštelienė, gyvenanti Ignalinos seniūnijoje, gražiame Didžiasalio kaime. Šventės dieną ją aplankė ir šviesių, […]

13 spalio, 2023

Vis tamsėjančiais rudens vakarais taip norisi jaukių ir šviesių susibūrimų. Spalio 11 d. Ignalinos viešojoje bibliotekoje šiltai sutikta kraštiečio poeto, […]

6 spalio, 2023

Penktadienio vakarą Vilniuje įvairiose srityse labiausiai pasižymėjusioms savivaldybėms išdalintos bronzinės „Auksinių krivūlių“ statulėlės – svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai. Juos savivaldybių […]

Autorės ir Donato Merkio nuotr.
6 spalio, 2023

Pernai sulaukėme didelio susidomėjimo ir puikių rezultatų iš Zarasuose organizuoto Lietuvos jaunimo eilėraščių ekranizacijų ir fotografijų konkurso „Kuriu – vaizdu, […]

2 spalio, 2023

Pasibaigus „Samsonas Rally Utena“  2023 buvo perrašyta Lietuvos ralio istorija – dar jokiam šešiolikos metų jaunuoliui nėra pavykę laimėti Lietuvos […]