18 gruodžio, 2017
Daiva Armonienė, Varėnos VB metodininkė

Varėnos viešajai bibliotekai – 70

Gruodžio 13 d. Varėnos rajono savivaldybės viešoji biblioteka minėjo 70-mečio sukaktį. Susirinko gausus būrys bibliotekininkų, bibliotekos draugų. Svečius pasitiko ir maloniomis staigmenomis džiugino pamėgti knygų herojai Karlsonas, Pepė Ilgakojinė, bitė Maja ir kt. Jais persirengė Varėnos moksleivių kūrybos centro būrelio renginių organizatorių ir vedėjų būrelio IMPRO nariai (vadovė Irena Čeplikienė), šventinę nuotaiką besirenkantiems dovanojo akordeonistas Nerijus Bakula.

Renginio vedėjos Renata Česnulevičienė ir Indrė Kondratavičiūtė pasveikino Leono Peleckio-Kaktavičiaus eilėmis „Čia taip jauku ir paslaptinga. Erdvė, kuria be sąlygų tikiu. Čia vasara net sningant, žibuoklės akyse ir iš akių. Ištikimi draugai lentynose išsirikiavę. Ištieski ranką ir tave pakvies į ligi šiol dar nematytą žemę. Jau tu su ja sukies, sukies. Į veidą – būsimųjų amžių vėjas, šalia – herojai ir antiherojai, kokių dar niekur neregėjai, kurie tikri, net jei iš oro…“

Varėnos viešosios bibliotekos istoriją pusiau juokais, pusiau rimtai pristatė Juodasis ir Baltasis metraštininkai (jų vaidmenis sukūrė Bibliografijos, informacijos ir kraštotyros skyriaus darbuotojos Elena Glavickienė ir Laimutė Cibulskienė).

Pranešimą „Biblioteka – valstybės inovacijų politikos įgyvendintoja ir pažangos variklis“ skaitė Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Projektų valdymo skyriaus vadovė Giedrė Čistovienė. Ji perdavė generalinio direktoriaus prof. dr. Renaldo Gutausko sveikinimą. „Nuoširdžiai sveikiname Varėnos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenę, švenčiančią bibliotekos 70 metų sukaktį. Linkime klestėti ir augti, asmeniškai kiekvienam bibliotekos darbuotojui – įkvėpimo ir inovatyvių sprendimų, profesinės sėkmės, o bibliotekoje besilankantiems ir besinaudojantiems įvairiomis viešosiomis paslaugomis – atrasti joje tai, kas gyvenimą darytų prasmingesnį ir pažangesnį. Gražios šventės ir kūrybiškų sprendimų“.

Bibliotekininkų pasveikinti atvyko Varėnos rajono savivaldybės meras Algis Kašėta, mero pavaduotojas Giedrius Samulevičius, Kultūros ir sporto skyriaus vedėja Regina Svirskienė, Kultūros centro direktorė Jurgita Žukienė, Seimo nario Juozo Baublio padėjėjas Valdas Tamulevičius. Mero sveikinimo žodžiai: „Nuoširdžiai sveikiname Jus Varėnos viešosios bibliotekos gražios sukakties proga. Jubiliejiniai metai visada priverčia mus žvilgtelėti atgal, įvertinti praėjusį laiką, įprasminti pasiekimus, su šypsena ar liūdesiu prisiminti įvykius, paženklintus laikmečio ar asmenybių. Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad įveikusi išbandymų, permainų ir iššūkių kelią, šiandien Varėnos viešoji biblioteka yra jaukus, šiuolaikiškas ir visiems atviras, bendruomenės tradicijas puoselėjantis kultūros židinys. Ir ateityje būkite atviri naujoms idėjoms, nepristikite kūrybingumo, drąsių sumanymų bei energijos jiems įgyvendinti. Tegul Jūsų biblioteka būna dvasios stiprybės ir šviesių minčių skleidėja“. A. Kašėta taip pat prisiminė, kaip prieš daugelį metų nuolat lankydavosi vaikų bibliotekoje, įsikūrusioje mediniame pastate, per šalčius sušildavo prie senovinio pečiaus, mat bibliotekininkės puikiai susidorodavo su kūriko darbu, o pačioje bibliotekoje išties buvo malonu leisti laiką, rinktis knygas. Dėkojo metraštininkams už išsamiai ir žaismingai apžvelgtą bibliotekos kelią.

Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus direktorius Petras Zurlys sakė su džiaugsmu vykęs į šventinį vakarą. „Čia visada miela būti. Sieja ilgalaikė draugystė, bendri projektai. Buvusi bibliotekos direktorė Zofija Bliujienė (ją vadinu Zosele) man tarsi mokytoja ir vyresnioji sesuo, direktorius Eitaras Kazimieras Krupovičius tarsi jaunesnis brolis“.

Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos direktorė Renata Bakulienė klausytojus nukėlė į 5 tūkstantmečius menančią Aleksandrijos biblioteką, o mokyklos kolektyvo sveikinime skambėjo žodžiai: „Varėnos bibliotekai – septyniasdešimt. Tai mažas lašas tuose 5000 metų, bet jūs tie patys, žmonijos Išminties ir proto sergėtojai, ir saugotojai, kurie dirbate ir gyvenate čia. Dirbate plačiajai visuomenei, nepaisant turtinės jos narių padėties ar išsimokslinimo. Linkime jums visiems sveikatos, energijos, puikių darbo sąlygų, smalsių skaitytojų ir daug puikių knygų, kurias paliktumėte būsimiems žmonijos Išminties ir proto sergėtojams, ir saugotojams“.

Pasisakymus, sveikinimus keitė Varėnos Jadvygos Čiurlionytės menų mokyklos mokinių Gabijos Krupovičiūtės, Aisčio Tamulevičiaus, Godos Debesiūnaitės, Danielės Baublytės atliekami muzikos kūriniai. Vaikų mokytojai Renata Bakulienė, Aldona Jakavonienė ir Juozas Mikolainis.

Literatūros ir muzikos kompoziciją padovanojo aktorius ir bardas Giedrius Arbačiauskas. Skambėjo dainos, Janinos Degutytės, Tomo Venclovo, Henriko Nagio, Henriko Radausko, Algimanto Baltakio, Rimo Buroko, Antano Jonyno, Alfonso Nyka-Niliūno eilės, Chorchė Luiso Borcheso kūrinio „Babelio biblioteka“ ištraukos.

Už nuoširdų bibliotekinį darbą bibliotekos darbuotojams įteiktos Respublikos kultūros ministrės Lianos Ruokytės-Jonsson,  Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus direktoriaus Petro Zurlio, Varėnos rajono savivaldybės mero Algio Kašėtos, Varėnos viešosios bibliotekos Eitaro Kazimiero Krupovičiaus padėkos.

Vyko filmuotos medžiagos, skirtos bibliotekos jubiliejui, peržiūra. Filmą kūrė seserys Indrė ir Gabija  Kondratavičiūtės, aktyvus jaunimas. Herojai – bibliotekininkai, skaitytojai išsakė savo mintis apie bibliotekininko profesiją, bibliotekos veiklą ir misiją, ateities vizijas, linkėjimus. Norisi pacituoti mūsų mylimos skaitytojos, mokytojos Julijos Janutos Kavaliauskienės žodžius: „70 metų – tai, galima sakyti, kad aš esu gimusi bibliotekoje, tik truputį anksčiau, kažkur prie slenksčio. Be bibliotekos aš visą gyvenimą nežinau, kaip būčiau gyvenusi. Atsimenu, mamutė neleido skaityti, o aš po antklode pasislėpusi skaitydavau, prožektorių įsijungusi, o paskui mokykloje, padėk Dieve, kiek reikėdavo skaityti. Na, o dabar, kai į mokyklą kelias truputį užžėlė, aš jau 10 metų bibliotekoje nusitiesiau tą kelią. Ačiū, kad esate, man labai jūsų reikia. Ar pusiaunaktį nubudusi stveriuosi knygos, ar atėjus čia visus žurnalus ir laikraščius perskaityti noriu. Man labai malonu, kad čia taip jauku, čia visi savi, pažįstami, čia beveik visi mano mokiniai, kur geriau rasi. Man smagu, kad čia aš ne viena, sutinku daug žmonių“.


13 gruodžio, 2021

Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas Plateliuose (Plungės r.) vykusioje konferencijoje „Tautinio paveldo produktų apsauga, kūrimas, realizavimas ir populiarinimas“ apdovanojo sėkmingiausiai […]

30 spalio, 2021

Kiekvienais metais Varėnoje vyksta Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Renginys skirtas žymios lietuvių režisierės, teatro ir meno pedagogės D. Tamulevičiūtės […]

Projektą „Valkininkai – mažoji kultūros sostinė“ įgyvendinusios Valkininkų kultūros centro direktorė Jolanta Molienė ir Valkininkų bendruomenės pirmininkė Danutė Blažulionienė / Rūtos Averkienės nuotr.
29 spalio, 2021

Valkininkų kultūros centre nuotaikingai nuskambėjo baigiamasis projekto „Valkininkai – mažoji kultūros sostinė“ renginys, kurio metu buvo prisiminti nuo vasaros pradžios […]

Vysk. Juozas Matulaitis šventina bareljefą Virgilijui Noreikai / Rūtos Averkienės nuotr.
18 spalio, 2021

Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlėje dvasingai ir ypatingai gražiai pagerbtas čia daugybę metų per Sekmines ir kitas šventes giedojęs […]

9 spalio, 2021

Spalio 8 dieną (penktadienį) Lietuvos asociacija „Gyvastis“ aštuntąjį kartą inicijavo žvakučių uždegimą organų donorams atminti. Prie šios iniciatyvos prisijungė 17 […]

6 rugsėjo, 2021

Sekmadienį Merkio upės atkarpoje Dargužiai – Valkininkai vyko šeimų baidarių varžybos „Baidarėmis atrask Valkininkus“. Jas organizavo Valkininkų kultūros centro direktorė […]

Klebonas kun. Bronius Krakevičius ir svečias kun. Mindaugas Bernotavičius / Rūtos Averkienės nuotr.
3 rugsėjo, 2021

KABELIAI. Žolinės dieną čia vyko didelės iškilmės – Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje buvo švenčiami Žolinės atlaidai ir […]

3 rugsėjo, 2021

Rugsėjo 2 dieną  Prezidentas Gitanas Nausėda Lazdijuose susitiko su Alytaus regiono savivaldybių merais. Susitikime buvo aptarti pandemijos valdymo ir vakcinacijos […]

Meistras A. Svirnelis parodė puikiai naujų šeimininkų Varanavičių restauruotą šimtametį namą / KPD nuotr.
24 rugpjūčio, 2021

Zervynose rugpjūčio 20 d. vyko seminaras, skirtas medinio architektūros paveldo išsaugojimo ir restauravimo problematikai. Apwie 40 dalyvių – statybinių įmonių, […]

Vytautas Budnikas (kairėje) sakė, kad sovietmečiu parapija buvo tautiškumo puoselėjimo centras. Centre – Juozo Vitkaus-Kazimieraičio vaikaitis kun. Gintaras Vitkus SJ, dešinėje – sesuo Agnė Gučaitė / Romo Bacevičiaus nuotr.
13 rugpjūčio, 2021

Kabeliuose (Varėnos r.) paminėtos legendinio partizanų vado pulkininko leitenanto Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 75-osios žūties metinės. Labai simboliška, kad tai įvyko būtent […]

26 liepos, 2021

Liepos 24 d. po šv. mišių Liškiavos bažnyčioje Panaros, Žeimių, Gudelių bei Ulčičių kaimų gyventojai ir svečiai rinkosi prie Panaros […]

16 liepos, 2021

ValkininkaiPoezijos pavasaris.Čiulba vasara… Mažoji kultūros sostinė Valkininkai svetingai sutiko 57-ojo Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ dalyvius ir svečius. Kas sieja […]

Guoda Burokienė
5 liepos, 2021

Koronaviruso pavojaus varpams rimstant, įsijungė nauja pavojaus sirena. Per pasienį su Baltarusija plūsta pabėgėlių srautai iš Irano, Irako, Sirijos, Afganistano, […]

1 birželio, 2021

Gegužės 29 dieną Pauosupės kaime prie vaikų poeto Anzelmo Matučio Drevės nuaidėjo 21-oji moksleivių poetinės kūrybos šventė „Poezijos pavasarėlis“, kurią […]

7 gruodžio, 2020

Šiandien įvykusiame Lietuvos Šv. Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos ataskaitiniame rinkiminiame susirinkime jos prezidentu išrinktas Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas, […]

5 lapkričio, 2020

Spalio 28-ąją minime apaštalų šv. Simono ir šv. Judo Tado vardo dieną, kuri trumpiau dar vadinama Simajudu. Taip vadinami ir […]

5 lapkričio, 2020

SUBARTONYS. Čia duris lankytojams vėl atvėrė atnaujintas Vinco Krėvės-Mickevičiaus gimtosios sodybos namas-memorialinis muziejus. „Terpu girelių, terpu žaliųjų stovi dvareliai. Terpu […]

22 spalio, 2020

Artėjant pagrindinio šalies įstatymo – Lietuvos Konstitucijos – dienai ir tradiciškai Europos Sąjungos valstybėse minimai Europos teisės dienai, šalies teismų […]

21 spalio, 2020

Atsižvelgdama į tarptautinių organizacijų rekomendacijas, trečiadienio posėdyje Vyriausybė pritarė savivaldybių skirstymui į tris zonas pagal epidemiologinius rodiklius – geltoną, žalią […]

9 spalio, 2020

Penktadienio vakarą Vilniuje jau penkioliktus metus įteikti svarbiausi šalies savivaldos apdovanojimai – „Auksinės Krivūlės“. Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) rengiamų apdovanojimų […]