6 lapkričio, 2015
R. Kučinskienė, vyriausioji civilinės saugos specialistė

Vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis

Lapkričio 3 d. vyko Vilkaviškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos posėdis, kuriame aptartas pasirengimas šaltajam metų laikotarpiui ir afrikinio kiaulių maro situacija. Posėdyje dalyvavo Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai: Erlandą Armanavičių, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininką pavaduojantis Erikas Žarskis – Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Vilkaviškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos Valstybinės priešgaisrinės priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius; Vitas Bakas – Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros vedėjas; Angelė Budrikevičienė – Marijampolės visuomenės sveikatos centro Vilkaviškio skyriaus vedėja; Gediminas Gvazdaitis – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vilkaviškio valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas; Kęstutis Žirniavičius – Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilkaviškio rajono policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyriausiasis specialistas, Romas Liubinas – VšĮ Vilkaviškio ligoninės vyriausiasis inžinierius; taip pat dalyvavo Saulius Vabalas – Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas; Vytautas Vasiliauskas – VĮ „Marijampolės regiono keliai“ Vilkaviškio kelių tarnybos viršininkas; seniūnijų seniūnai.

E. Žarskis teigė, kad vyksta akcijos, lankomasi seniūnijose, socialiniuose būstuose, vykdoma prevencija dėl kaminų būklės, kuri labai svarbi kūrenimo sezonu, siekiant išvengti gaisrų pavojaus.

Dar kartą akcentuotos pagrindinės prevencijos priemonės: kūrenimo sezono metu būtina įvertinti šildymo įrenginių bei dūmtraukių būklę, esant būtinumui, techniškai juos suremontuoti; grindis prie krosnies pakuros nuo užsidegimo apsaugoti nedegiomis medžiagomis (skardos lakštu); nelaikyti kuro ir šiukšlių prie krosnies pakuros (turi būti bent 1 m atstumas); reguliariai valyti dūmtraukius, kad suodžiai kamine neužsidegtų; palėpėse ir kitose gaisro atžvilgiu pavojingose patalpose dūmtraukius ir sienas su dūmų kanalais nubalinti, kad būtų lengviau pastebimi jų įtrūkimai; palėpėse dūmtraukių neužgriozdinti sendaikčiais; ties perdanga ir stogo medinėmis konstrukcijomis įrengti nedegias atotraukas, kamino viršų apskardinti, kad krituliai ir šaltis neardytų kamino viršutinės dalies; namų apyvokos reikmenų ir baldų nelaikyti arčiau kaip 1 m atstumu nuo krosnies; nedžiovinti ir nelaikyti malkų ir kitų degių medžiagų arčiau kaip 0,5 m nuo krosnių, katilų ir jų vamzdynų arba ant jų; nesandėliuoti pelenų pastatuose bei degioje taroje, nepilti į šiukšlių konteinerius; užkuriant krosnį nenaudoti labai degių ir ypač degių skysčių, nes dėl susidariusių garų gali įvykti sprogimas; nenaudoti vėdinimo kanalų dūmams šalinti; nekūrenti esant atdaroms pakuros durelėms; nepalikti be priežiūros neautomatinių krosnių, židinių ir neleisti jų prižiūrėti mažamečiams vaikams; nešildyti patalpų dujinėmis viryklėmis ir orkaitėmis. Itin svarbu, kad kaminai būtų išvalyti prieš kūrenimo sezoną ir ne rečiau kaip kas trys mėnesiai kūrenimo sezono metu. Jeigu užsidegė suodžiai kamine – reikia kviesti ugniagesius bendruoju pagalbos telefonu 112, maksimaliai sumažinti kamino trauką, kad degimas kamine prisloptų: pridaryti krosnies sklendes, jei yra galimybė, užgesinti krosnį, stebėti dūmtraukio sienelės temperatūrą, ypač ties perdanga, mansardoje ir pastogėje. Jei kaminas smarkiai įkaito – reikia apšlakstyti vandeniu, vėsinti jį, išdegus suodžiams, kruopščiai apžiūrėti kaminą, ar neatsirado įtrūkimų. Labai svarbu, kad kaminui būtų tinkamai įrengtos atotraukos nuo degių konstrukcijų.

V. Vasiliauskas teigė, kad Vilkaviškio kelių tarnyba darbams šaltuoju metų periodu yra pasiruošusi: turimi 8 barstytuvai, iš jų paruošti ir gali išvykti kad ir šiandien 4 barstytuvai, prireikus galima būtų panaudoti ir kitus, kurie dirba kitur ar yra remontuojami, taip pat sakė, jog paruošti 3 traktoriai su buldozeriais, taip pat 3 greideriai.

Vilkaviškio kelių tarnybos viršininkas sakė, kad druskos, žvyro-druskos mišinio atsargų yra pakankamai.

V. Vasiliauskas komisijos nariams, seniūnijų seniūnams išdalijo lankstinukus (1 psl., 2 psl.) apie Lietuvos automobilių kelių priežiūrą žiemą, kad ši informacija būtų paplatinta.

V. Vasiliauskas paaiškino kelių priežiūros žiemą tvarką, t. y. pirmiausia valomi magistraliniai keliai (kelias Marijampolė–Kybartai prižiūrimas nuo 6 val. ryto iki 22 val. vakaro), po to krašto keliai (Vilkaviškis–Kudirkos Naumiestis, Vilkaviškis–Pilviškiai, Vilkaviškis–Gražiškiai, Vištytis–Kalvarija, Kybartai–Vištytis, Pilviškiai–Gižai), kurie prižiūrimi pagal antrą arba trečią priežiūros lygį, priklausomai nuo intensyvumo. Šie keliai turi būti pabarstyti iki 8 val. ryto, atsižvelgiant į oro sąlygas, nes per snygį, pūgą keliai nebarstomi, turi būti pabarstyti po 3 valandų, baigus snigti. Rajoniniai keliai pagal trečiąjį priežiūros lygį valomi nuo 9 val. iki 18 val., valoma tik baigus tvarkyti magistralinius bei krašto kelius. Krašto keliai pagal galiojančius reikalavimus gali būti nepravažiuojami iki 8 valandų, esant ypač sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms. Rajoniniai keliai gali būti nepravažiuojami iki 48 valandų, sniego ant šių kelių gali būti iki 20 cm.

V. Gavėnas posėdyje akcentavo, kad itin aktualus klausimas dėl kelių, kuriais pavėžėjami mokiniai,  valymo.

V. Vasiliauskas teigė, kad keliai, kuriais pavėžėjami mokiniai į mokyklas, yra prižiūrimi (barstomi ir valomi) pirmiausiai iš visų kitų rajoninių kelių, tam yra parengti planai, numatytas eiliškumas.

V. Vasiliauskas teigė, kad Vilkaviškio kelių tarnyboje budėjimas vyksta jau nuo spalio 15 dienos, stebimi orai, perduodama informacija. Vilkaviškio kelių tarnybos viršininkas priminė visiems Vilkaviškio kelių tarnybos telefonus: tel. (8 342) 60 142, mob. tel. 8 686 77 453.

K. Žirniavičius priminė, kad nuo lapkričio 10 d. iki kovo 31 d. draudžiama eksploatuoti motorines transporto priemones ir priekabas su vasarinėmis padangomis.

Komisijos nariai vienbalsiai nutarė, kad šaltajam metų periodui pasirengta. Siekiant stiprinti prevenciją, nutarta teikti informaciją ir rekomendacijas gyventojams apie apsisaugojimo priemones dėl galimai gresiančių pavojų šaltuoju metų laiku, t. y. parengti atmintines-plakatus apie žiemos sezono pavojus, taip pat parengti straipsnį apie tai, kokie pavojai kelia didžiausią grėsmę žiemos metu ir kaip elgtis, kad būtų išvengta nelaimingų atsitikimų.

Aptariant afrikinio kiaulių maro situaciją, G. Gvazdaitis sakė, kad afrikinio kiaulių maro atvejų kol kas mūsų rajone neužfiksuota, taip pat akcentavo, jog Savivaldybės ir seniūnijų darbuotojai atlieka sunkų ir tikrai efektyvų darbą supažindindami kiaulių laikytojus su biosaugos reikalavimais, todėl pastebima didelė šios veiklos nauda, taip pat paragino ir toliau tęsti tokį produktyvų darbą. G. Gvazdaitis kalbėjo apie paruoštus prevencinius plakatus, kuriuos reikia išplatinti, ir akcentavo, kad tam reikalinga seniūnų pagalba, kurie geriausiai žino tinkamiausias vietas šiems plakatams viešinti. Nutarta tęsti šviečiamąjį darbą prevencijos srityje, kiaulių laikytojų supažindinimą su biosaugos reikalavimais.


30 lapkričio, 2020

Šiandien vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė apdovanojo keturiolika Lietuvos savivaldybių Europos Tarybos ženklu už nepriekaištingą valdymą. „Šiemet su jumis bendravome […]

6 lapkričio, 2020

Minint vaistininkės, žolininkės, etnografės, habilituotos gamtos mokslų daktarės Eugenijos Šimkūnaitės metus, nejučia akys gręžiasi į pievas ir jose augančius žolynus. […]

30 spalio, 2020

Ar kada susimąstėte, kad dar svajonėse gvildenamus pokyčius nuo visiškai naujos realybės skiria tik plonytė linija? Kartais tai yra iniciatyva, […]

15 spalio, 2020

Apsilankius Bartninkuose (Vilkaviškio r.) dėmesį patraukia įspūdingi Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios griuvėsiai – valstybės saugomas kultūros paveldo objektas. […]

11 spalio, 2020

Penktadienio vakarą 14-os mūsų šalies miestų ir miestelių pagrindinėse aikštėse vyko rimties, dėkingumo ir pagarbos renginys – žvakučių uždegimas donorams […]

10 rugsėjo, 2020

Pirmą kartą organizuota ir tris savaites trukusi saugaus eismo stotelių kelionė po Lietuvą baigėsi – 62 saugaus eismo stotelėse apsilankė […]

10 rugsėjo, 2020

„Gyvenimas veltui nebėga, gyvenimas – Dievo laiškai. Gyvenimo grožis priklauso nuo to, kaip tuos laiškus skaitai“ – kadais girdėtą posmelį […]

4 rugsėjo, 2020

Šiandien Maldėnuose esančioje Paežerių ežero poilsiavietėje atidarytas pirmasis vandenlenčių parkas Vilkaviškio rajone.   Šio parko iniciatorius ir sumanytojas – verslininkas […]

19 rugpjūčio, 2020

Žolinės atlaidai švenčiami keliose Vilkaviškio dekanato parapijose, bet tik vienoje – Alksnėnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje – […]

14 rugpjūčio, 2020

Daug metų jų nepažinojau, bet sekmadieniais, šventadieniais ją ir jos žmogų būtinai pamatydavau bažnyčioje: gražaus stoto orus žilstelėjęs vyriškis ir […]

29 liepos, 2020

Saulėtą liepos 26-osios sekmadienį Alvito parapija (Vilkaviškio vyskupija) šiemet šventė neeilinius titulinius Šv. Onos atlaidus, nes tą dieną buvo ir […]

12 birželio, 2020

Gaivų Viešpaties žengimo į Dangų (Šeštinių) sekmadienį karantino reikalavimų paisančioje Kybartų Eucharistinio Išganytojo bažnyčioje šv. Mišiose buvo meldžiamasi už kunigystės […]

9 birželio, 2020

Jau tradiciniais tapę, kasmet vis kitoje požemių erdvėje organizuojami literatūriniai skaitymai birželio 27-ąją kvies šiuolaikinės lietuvių literatūros kūrėjus ir skaitytojus […]

27 balandžio, 2020

Palaipsniui švelninant karantiną, vis daugiau įstaigų gali atnaujinti veiklą – nuo pirmadienio gali pradėti veikti archyvai, bibliotekos ir muziejai, jeigu […]

19 kovo, 2020

Vilkaviškio rajono savivaldybė deda visas pastangas, kad mūsų medikams nepritrūktų apsaugos priemonių. Nuolat ieškoma iš kur šių priemonių būtų galima […]

18 vasario, 2020

Sekmadienį Marijampolės savivaldybėje, Liudvinave apdovanoti Žemės ūkio ministerijos inicijuoto konkurso „Krašto auksas“ Marijampolės apskrities nugalėtojai. Nugalėtojai Kalvarijos vaikų ir jaunimo […]

27 lapkričio, 2019

„Lietuva, tavo kaimas miršta!” – toks šūkis skelbiamas ant pakelėse kylančių žaliųjų kryžių, šį grėsmingą įspėjimą buvo galima pamatyti ir […]

1 rugpjūčio, 2019

Suskristi į Lietuvą iš įvairių pasaulio šalių ir vykdyti socialinį projektą Vilkaviškio gatvėse ar rengti socialinę akciją Kybartų vaikų globos […]

17 balandžio, 2019

Balandžio 16 d. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijoje vyko Istorijos pamoka kitaip, kurioje dalyvavo  buvęs kybartietis,  politinis kalinys, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius ats. vrš. Romas Žemaitis  bei LŠS […]

28 sausio, 2019

Alytaus globos centre įvyko neeilinis susitikimas. Daiva Jermalienė, institucinės globos pertvarkos procesų ekspertė Alytaus regione, taip pat Vilkaviškio rajone, Marijampolės mieste ir […]