gruodžio 7, 2018
Inesa Dumbravienė
Zarasų viešoji biblioteka atšventė 95 metų jubiliejų!

Gyvename jubiliejiniais 2018-taisiais metais. Švenčiame savo tautinės valstybės atkūrimo šimtmetį, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio trisdešimtmetį. Tarp lemtingų valstybės įvykių džiaugiamės, kad šiais metais lapkričio 29 d. paminėjome Zarasų viešosios bibliotekos 95 metų veiklos sukaktį. Į biblioteką rinkosi valstybinių institucijų, viešųjų bibliotekų direktoriai, švietimo ir kultūros įstaigų atstovai, bičiuliai ir draugai.

Per daugiau nei devynias dešimtis, biblioteka išgyveno daug gražių, šviesių, kartais sunkių momentų. Niekada nenustojo tobulėti, neprarado ryžto, drąsos siekdama naujovių ir žinių. Šiandien, dėka joje dirbančių bei kuriančių žmonių, biblioteka yra reikšmingas kultūros židinys bei šviesos nešėjas Zarasuose. Didžiuojamės turtingais knygų fondais, ryškiais kultūriniais renginiais, koncertais, parodų atidarymais, edukaciniais užsiėmimais, naujausiomis technologijomis, draugišku ir atsidavusiu darbui kolektyvu bei aktyviais bibliotekos skaitytojais ir lankytojais.

Šventiniame renginyje mažą žiupsnelį iš bibliotekos istorijos ir Juozo Erlicko mintis apie bibliotekininko profesiją perskaitė Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos ketvirtokai.

95-uosius savo gyvavimo metus skaičiuojančią biblioteką ir šių knygų namų šeimininkę bei darbuotojus sveikino Zarasų rajono meras Nikolajus Gusevas. Svečias dėkojo bibliotekos bendruomenei už gyvenimo išmintį, nuolatinį siekį tobulėti, pokyčių inicijavimą, jų įgyvendinimą, sėkmingą projektų vykdymą, Zarasų krašto garsinimą.

Meras įteikė padėkos raštus aktyviems bibliotekos specialistams: Vaikų literatūros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Zinai Černovienei už projektinę veiklą ir kūrybišką vaikų skaitymo įgūdžių ugdymą, renginių organizavimą; vyresniajai bibliotekininkei ryšiams su visuomene Inesai Dumbravienei už aktyvų darbą informuojant visuomenę apie bibliotekos vertybes, renginius, veiklas, projektus; Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyresniajai bibliografei Vidai Mikštienei už ilgametį darbą pildant, saugant ir viešinant Zarasų krašto rašytinius informacinius išteklius; Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėjai Saulutei Pelekienei už kūrybines iniciatyvas organizuojant Europos dienos šventes; Ūkio skyriaus vedėjai Irenai Sventickienei už atsakingą darbą ir iniciatyvas įgyvendinant naujas bibliotekos veiklas; Vaikų literatūros skyriaus vyresniajai bibliotekininkei Liudmilai Vaitavičienei už sukurtą personažą Zuikį Nulėpausį, populiarinantį Vaikų literatūrą.

Brandžios ir reikšmingos sukakties proga sveikino Seimo narys Algimantas Dumbrava. Džiaugėsi, kad biblioteka yra antrieji namai, kur visuomet gera, šilta ir jauku. Dėkojo už rūpestį ir bendravimą su Zarasų krašto gyventojais, už prasmingus ir gražius renginius, suteikiančius zarasiškiams ir svečiams nepakartojamų įspūdžių.

Zarasų krašto garbės pilietis Petras Papovas pripažino, kad bibliotekos pastatas yra pats gražiausias Zarasuose, o jame dirba talentingiausi žmonės.

Lietuvos Respublikos Seimo Kultūros komiteto pirmininko Ramūno Karbauskio sveikinimą perskaitė Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Gintaris Petrėnas. „Linkiu, kad bibliotekos bendruomenė nuolat stiprėtų ir augtų, išsaugodama savo krašto savitumą, skiepydama meilę knygai ir skaitymui“.

Džiaugiamės, kad mus aplankė ir šilčiausius linkėjimus bei sveikinimus dalino kolegos iš Latvijos. Latgalės centrinės bibliotekos direktorė Jelena Šapkova, kartu su darbuotojomis biblioteką pasveikino latviškai „Sveiks lai dzīvo“. Linkėjo išsaugoti savo identitetą, naujų šviesių horizontų, sėkmingų projektų ir tolesnių bendradarbiavimo galimybių.

Preilio viešosios bibliotekos atstovė Vilhelmina Jakimova sveikino vieno išminčiaus pasakytais žodžiais: „Prieš pastatant biblioteką, reikia surasti gerą bibliotekininką“. Viešnia neabejojo, kad bibliotekoje būtent tokie specialistai ir dirba.

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos direktorė Rima Maselytė pasidžiaugė, kad kartu su Zarasų viešąja biblioteka sieja daugiau nei keturiasdešimt metų bendrų prisiminimų. „Zarasų kraštas turi magiją, čia yra ypatinga atmosfera, ypatingo šarmo turi visi zarasiškiai. Jūs, bibliotekininkai, esate atradėjai ir kūrėjai, mokytojai, drąsiai priimantys iššūkius ir nestokojantys naujų idėjų inovatoriai, puikūs savo srities specialistai. Likdami ištikimi knygai, kuriate erdvę, kurioje susirenka žmonės, kad kartu svajotų, mokytųsi, bendrautų ir kurtų“, – kalbėjo direktorė R. Maselytė.

Sveikinimo žodį tarė ir Kultūros ministerijos padėkas įteikė Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prezidentė, Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos direktorė Danguolė Abazoriuvienė. Viešnia padėkojo už aktyvų dalyvavimą Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos veikloje, už idėjas ir jų sklaidą visoje Lietuvos bibliotekininkystėje bei šviesos nešimą savo krašto bendruomenėje. Lietuvos Respublikos Kultūros ministerijos padėkas gavo vyriausioji metodininkė Stanislova Bikulčiūtė, už profesionalų ir kūrybingą darbą, projektų rengimą ir sėkmingą jų įgyvendinimą, neformalaus švietimo programų koordinavimą. Padėka už nuoširdų, profesionalų ir kūrybingą darbą, aktyvią projektinę veiklą, skaitymo skatinimo programų rengimą ir jų įgyvendinimą, bibliotekos sklaidą įteikta direktoriaus pavaduotojai Jolantai Lementauskienei; už profesionalų ir kūrybingą vadybinį darbą, už bibliotekos kaip pajėgiausios Zarasų krašto kultūros, mokymosi visą gyvenimą, ekonominės ir socialinės plėtros, informacinės infrastruktūros stiprinimą padėka skiriama bibliotekos direktorei Danutei Karlienei.

Pasveikinti atgimusią Zarasų viešąją biblioteką atvyko Lietuvos bibliotekininkų draugijos tarybos narė, Utenos rajono savivaldybės A. ir M. Miškinių viešosios bibliotekos direktorė Vida Garunkštytė. „Lietuvoje bibliotekos yra pačios inovatyviausios, šauniausios, ir jų darbuotojai nakvoja namie, ne ministerijose. Linkiu sveikatos ir noro ryte ateiti į darbą, o vakare – į namus, valdžios dėmesio ne žodžiais, o darbais“, – kalbėjo V. Garunkštytė.

Gražų bibliotekos jubiliejų vainikavo išskirtinio lygio, tarptautinį pripažinimą pelniusio Lietuvos smuiko genijaus Vilhelmo Čepinskio ir charizmatiškosios smuikininkės Viktorijos Čepinskienės fatališkas duetas. Nepaprastai emocionalus grojimas pavergė klausytojų širdis nuo pat pirmųjų akordų.

Už dėmesį, linkėjimus, kurie tikime, tikrai išsipildys, už dovanas bei Jūsų draugiją taip pat dėkojame: Anykščių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriui Romui Kutkai, Ignalinos rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorei Loretai Aleknienei, Visagino miesto viešosios bibliotekos direktorei Daliai Sargūnienei, Zarasų rajono savivaldybės administracijai, Zarasų miesto seniūnei Olgai Podolskienei, Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos direktoriui Rimantui Bikulčiui, Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktorei Aldonai Navickienei, Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorei bendruomenei, Žemės ūkio mokyklos direktorei Nijolei Guobienei, Zarasų meno mokyklos mokytojai Jūratei Stacevičiūtei, Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos vadovei Rasai Jurevičienei, Zarasų kultūros centro direktoriaus pavaduotojai Jūrai Nastajienei, Zarasų krašto muziejaus direktorei Ilonai Vaitkevičienei, Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro direktorei Nijolei Šukštulienei, „Zarasų kraštas“ vyriausiajam redaktoriui Valdui Šerėnui, Zarasų švietimo pagalbos tarnybos direktorei Gintarei Laurikėnienei, Zarasų TAU direktorei  Nadieždai Matušovai, Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriui Audroniui Barisevičiui.

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams Lietuvos Respublikos Seimo nariui Algimantui Dumbravai, verslininkams Stasei Goštautienei ir visai šeimai, UAB „Zarasų agroservisas“ direktoriui Ignui Zavadskui, Virginijai ir Algirdui Baliams, kooperatyvui „Sartų lankų jautiena“.

Už šventinės nuotaikos kūrimą ir bibliotekos istorijos teatralizuotą pastatymą dėkingi režisierei Gražinai Karlaitei ir Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos ketvirtokams.

Pastatyti biblioteką, tai sukurti gyvenimą, tai nėra atsitiktinė knygų kolekcija (Carlos María Domínguez).

Share Button

kovo 12, 2019

Kovo 8 d. vakarą kviestinių svečių publika rinkosi į premjerą Zarasų viešojoje bibliotekoje. Režisierės Gražinos Karlaitės režisuota komedija „Girti“, pastatyta […]

kovo 12, 2019

Jau ketvirtą kartą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rengiamuose Lietuvių kalbos dienų renginiuose dalyvauja Zarasų viešoji biblioteka. Vaikų literatūros skyrius į […]

kovo 12, 2019

Sausio mėnesį Zarasų savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje prasidėjo P. Širvio progimnazijos septintokų pažintis su animacinių filmų personažais. Moksleiviai […]

kovo 7, 2019

Šiandien, kovo 7-ąją, uteniškiai pirmieji ir netradiciškai pradėjo renginius, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Miesto gimnazijų ir progimnazijų bendruomenės nešė […]

kovo 6, 2019

Lietuvos liaudies kultūros centro organizuojamas lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“ vaikus ir jaunuolius sukviečia pasirodyti, kas geriausias pasakorius, dainininkas, […]

kovo 1, 2019

Vasario 28 d. Zarasų viešosios bibliotekos skaitykloje savo knygą „Špylkos ir šlepetės“ pristatė žurnalistė Nijolė Koskienė. Autorę atlydėjo jos bičiulės, […]

vasario 26, 2019

Sekmadienį Utenoje, Dauniškio ežero pakrantėje, įvyko priešlaikiniai Pavasaria valdžias rinkimai, kuriuose įnirtingai kovėsi du kandidatai – Kanapinis ir Lašininis. Rinkimai sutraukė minias […]

vasario 26, 2019

Visada smagu išbandyti naujas veiklas, kad galėtum pajusti naujus potyrius, vėl patirtum Kūrybos džiaugsmą ir sėkmės pojūtį. 12 moterų kiekvieną […]

vasario 22, 2019

Per moksleivių atostogas sulaukėme daug lankytojų, tad nusprendėme, kad jau pats metas prisiminti vasarą ir jos metu pradėtus darbus. Vasario […]

vasario 22, 2019

Tokia tema knygų bičiulius pasitinka užaugusi jubiliejinė 20-oji Vilniaus knygų mugė, kuri vyksta vasario 21-24 dienomis. „Atsigręšime atgal ir žvilgsniu […]