24 gegužės, 2017
Lietuvos darbo biržos informacija

Žemaitijos verslininkai sukūrė daugiausiai naujų darbo vietų

Investicijų stokojančiose vietovėse 116 vietinių užimtumo iniciatyvų 2016 metais sujudino vietos bendruomenes –  nauji ar plėtojami verslai sukūrė 458 naujas darbo vietas nedirbantiems gyventojams. Daugiausiai – net 20 projektų gavę valstybės paramą įgyvendino Telšių regiono darbdaviai, po 15 – Alytaus ir Kauno, po 13 –  Tauragės ir Utenos. Tautinių mažumų teritorijose – Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių, Vilniaus, Zarasų rajonuose ir Visagino mieste – realizavus 15 projektų, įsteigta 60 naujų darbo vietų nedirbantiems gyventojams.

Aukščiausio nedarbo teritorijose įgyvendinta beveik 70 proc. projektų ir sukurta 320 naujų darbo vietų. Daugiau kaip pusė jų įgyvendinta kaime, kur įsteigtos 227 naujos darbo vietos.

Jurbarko, Rokiškio, Raseinių, Mažeikių, Šakių rajonų ir Alytaus miesto darbdaviai – UAB „Viešvė“, UAB „Lokauša“, UAB „Brosta“, UAB „Dujalgasa“, UAB „Lauksva“ ir UAB „Dzūkų ainiai“ įsteigė po 8 naujas darbo vietas baldų gamybos, medienos pjaustymo ir obliavimo, statybos ir maisto teikimo srityse.

Vietinės užimtumo iniciatyvos padeda verslininkams modernizuoti ir automatizuoti veiklas gamyboje, gerinti produkcijos kokybę, mažinti jos kaštus ir steigti papildomas darbo vietas. Be tiesioginės įtakos užimtumui VUI padeda skatinti gyventojų verslumą, o vietos socialiniai partneriai, kartu įgyvendindami projektus, įgyja bendradarbiavimo patirties. Projektai sudaro didesnes galimybes vietos gyventojams  dalyvauti ūkinėje veikloje, padeda jiems spręsti socialines ekonomines problemas, mažinti atskirų teritorijų pažeidžiamumą.

Pakruojo rajone UAB ,,Žeimelio trikotažas“ – vietinių užimtumo iniciatyvų 2016 metais rekordininkas

Daugiausiai naujų darbo vietų pernai įsteigė UAB ,,Žeimelio trikotažas“, viršutinius drabužius siuvanti įmonė Pakruojo rajone. Bendrovė, pasinaudojusi vals­ty­bės fi­nan­sa­vi­mu, įdar­bi­no 15 siu­vėjų iš Žeimelio mies­te­lio, Pakruojo rajono ir  ap­lin­ki­nių kai­mų. Siu­vyk­la ta­po viena di­džiau­sių apy­lin­kių darb­da­vių. Šis projektas padėjo ne tik įmonei plėstis, bet ir suteikė vietos gyventojams tvarias ir  ilgai lauktas darbo vietas.

Aktyviausi – žemaičiai

Mažeikiuose įgyvendinus projektą „Naujų darbo vietų steigimas UAB „Hotrema“, įsteigta 10 naujų darbo vietų statybininkams. Bendrovė 2014 ir 2016 metais  Mažeikių mieste įgyvendino VUI projektus statybos srityje ir įsteigė 22 naujas  darbo vietas. Pirmąją paraišką teikiant 2014 metais įmonėje dirbo 57 darbuotojai, o 2016 metais – jau 125. UAB „Hotrema“ pagrindinės vykdomos veiklos – izoliavimas, pastolių montavimas ir skardos ruošinių gamyba. Vykdomi užsakymai ne tik Lietuvoje, bet ir atlikti dideli projektai Švedijoje – Karlsham aliejaus ir Goteborg Sodra AB popieriaus gamyklų vamzdynų ir talpų izoliavimo bei  Lund medienos apdirbimo gamyklos ventiliacinių sistemų izoliavimo darbai. Ši įmonė vykdo projektus Suomijoje, Lenkijoje, Olandijoje, Belgijoje, Danijoje ir kt.  Sėkmingai dirbanti bendrovė nuolat plečia savo veiklą.

UAB „Alfreda“ pastaruosius metus įgyvendino du VUI projektus Mažeikiuose ir įsteigė 16 naujų darbo vietų. Ankstesniame projekte sukurtos elektroninės paslaugos duomenų saugojimui, archyvavimui ir buhalterinės apskaitos teikimo paslaugos. 2016 metų tęstiniame projekte – nuotolinės asmens ir materialinių vertybių stebėjimo paslaugos. Teikiamos naujos, pažangios ir reikalingos paslaugos vietos gyventojams. Įmonės darbuotojų skaičius augo nuo 4 pirmosios paraiškos pateikimo dieną iki 27 įgyvendinus tęstinį projektą.

Nedidelėse bendruomenėse naujos darbo vietos kuria pridėtinę vertę

Šakių rajone UAB „Lauksva“ jau įgyvendino du VUI projektus. Pagal projektą „Inovatyvių  technologijų diegimas, kuriant naujas darbo vietas“ buvo  įsteigtos 5 naujos darbo vietos 2015 metais.  Pernykštis  projektas „Specializuotų ir ekosistemų diegimas, kuriant naujas darbo vietas“ įmonei padėjo išpildyti dar ambicingesnes svajones ir įsigyti modernius įrenginius, kurie patenkins augančius rinkos poreikius ir užtikrins didėjančių pardavimų augimą. Įgyvendinusi abu projektus, UAB „Lauksva“ iš viso sukūrė 13 naujų darbo vietų, taip prisidėdama prie nedarbo mažinimo kaimiškoje teritorijoje. Šioje įmonėje  buvo įdarbinti  8 nedirbantys kaimo gyventojai, iš jų – trys  ilgalaikiai bedarbiai.

Naujos darbo vietos su naujais moderniais įrenginiais ypač sudomino jaunimą. Darbui su kompiuterizuotomis pjaustymo staklėmis 5 darbo neturintys jaunuoliai  buvo apmokyti pagal specialią baldų gamybos mašinų operatorius mokymo programą, ir dabar sėkmingai dirba. Dviem jaunuoliams darbas prie staklių  yra  pirmasis darbas.

UAB „Viešvė“ Jurbarko rajone, Viešvilėje, užsiima antrinio medienos apdirbimo veikla devynerius metus. Tęsdama modernizavimą ir plėtrą, 2016 metais bendrovė įgyvendino jau trečią VUI projektą ir vienoje iš aukščiausio nedarbo teritorijų iš viso įsteigė 16 darbo vietų. Per paskutinius ketverius metus įmonėje darbuotojų skaičius išaugo nuo 5 iki 28, o gamybos apimtys padidėjo daugiau kaip 9 kartus. Įmonės vadovo Raimondo Jasulio teigimu, šis projektas labai svarbus  miesteliui dėl kelių priežasčių, svarbiausia – užimtumo skatinimas ir nedarbo mažinimas, mat šiame regione jis vienas didžiausių Lietuvoje. Todėl  įmonė, pernai sukūrusi naujas darbo vietas, įdarbino 8 nedirbančius miestelio gyventojus. „Valstybės parama padėjo įmonei – nauji įrengimai gerokai išplėtė įmonės gaminamos produkcijos spektrą, ji tapo konkurencingesnė tarptautinėje rinkoje“, – sakė vadovas.

Nedarbas Viešvilės miestelyje prieš kelerius metus siekė per 20 proc., o šiuo metu jis vienas mažiausių Jurbarko rajone – 10 proc. 

„Vietinių užimtumo iniciatyvų nauda akivaizdi, o stiprios įmonės, vykdančios veiklą regionuose, sukuria didelę pridėtinę vertę“, – teigė Jurbarko rajono savivaldybės meras Skirmantas Mockevičius ir Viešvilės seniūnas Valentinas Kucinas vietinių užimtumo iniciatyvų pristatymo visuomenei renginio metu.

„UAB „Dzūkų ainiai“ naujų darbo vietų kūrimas“ –  didžiausias 2016 metų  VUI projektas Alytaus regione.

Ši bendrovė, vykdydama gamybos ir teikiamų paslaugų plėtrą, subsidiją panaudojo modernios vėdinimo – šildymo sistemos ir virtuvės įrangos įsigyti, bei įsteigė 8 naujas darbo vietas 6 virėjams, barmenui padavėjui ir virtuvės darbininkui.

Tvarios darbo vietos – stabilumo garantas 

Kauno rajone, Babtuose, veikianti  UAB „Salpronė“ – viena didžiausių įmonių, užsiimančių salotų mišinių ruošimu Baltijos šalyse. Įmonė skaičiuoja jau penkioliktus savo veiklos metus ir joje šiuo metu dirba daugiau kaip 100 darbuotojų.

Įvertinusi paklausą atsiveriančiose užsienio rinkose  ir vietinio vartojimo augimą,  UAB „Salpronė“ įgyvendino du VUI projektus ir įsteigė 15 naujų darbo vietų daržovių perdirbimo ir daržovių pusgaminių ruošimo srityje ir toliau plečia veiklą. 2012 metais įsigijo šviežių pjaustytų salotų pakavimo liniją ir sukūrė 10 naujų darbo vietų.

2016 metais įmonė, įgyvendinusi VUI projektą „Naujų darbo vietų steigimas”, įsigijo žemės ūkio produktų (salotų) vertikalaus dozavimo ir pakavimo įrangą ir sukūrė 5 naujas darbo vietas pakuotojams, maisto produktų gamybinės linijos operatoriams ir maisto kokybės kontrolieriui. Valstybės parama padėjo įmonei pagerinti daržovių pusgaminių kokybę, paspartinti gamybos procesą ir padidinti apimtis bei sumažinti gamybos kaštus, tačiau svarbiausia – suteikė vietos gyventojams tvarias, ilgai lauktas darbo vietas.

UAB „Atliekų rūšiavimo centras“ vietinių užimtumo iniciatyvų projektas padėjo  Šalčininkuose įsteigti įmonės padalinį, kuris užsiima nepavojingų statybos atliekų rūšiavimo veikla, atgaunant išrūšiuotas medžiagas – popierių, kartoną, plastiką ir statybines medžiagas. Pradžioje įmonėje dirbo tik 1 darbuotojas, o dabar –  32, iš jų –  į įsteigtas naujas darbo vietas buvo įdarbinti 7 sunkiai integruojami į darbo rinką nedirbantys vyresni kaip 50 metų ir kaimo gyventojai. Įmonė aktyviai bendradarbiauja su darbo birža.

Pagal projektą „UAB „Šalmesta“ darbo vietų kūrimo projektas“, Šalčininkų rajone bendrovė įsteigė 7 naujas darbo vietas darbo biržoje registruotiems ilgalaikiams bedarbiams, vyresniems nei 50 metų asmenims, jaunimui iki 29 metų ir kaimo gyventojams. Tai padėjo UAB „Šalmesta“ vykdyti naują veiklą –  statybvietės paruošimas – pastatų nugriovimas, išardymas, žemės darbai ir nepavojingų statybinių atliekų (daugiausia betono ir akmens) surinkimas ir išvežimas. Tai jau antrasis šios įmonės įgyvendintas VUI projektas. Pirmasis „Variklinių transporto priemonių priežiūros ir remonto paslaugos“ buvo įgyvendintas 2004 metais, kai buvo įsteigtos 6 naujos darbo vietos, kuriose iki šiol užpildytos.

Vilniaus rajono bedarbiams, gyvenantiems  vietovėse, iš kur nėra galimybės viešuoju transportu vykti į darbą Vilniuje, projektas ,,Naujų darbo vietų sukūrimas UAB ,,Natūralus miegas“ pernai sukūrė 6 darbo vietas – 2  siuvimo mašinų operatoriams, 2 sukirpėjams, siuvėjui ir mikroautobuso vairuotojui, iš jų – 4 neįgalūs Lavoriškių seniūnijos gyventojai, kurie tik šio projekto dėka įgijo galimybę dirbti šalia gyvenamosios vietos.

UAB „Pakelės namai“ nuo 2006 metų  įgyvendino 4 VUI projektus ir sukūrė 30 naujų darbo vietų. Pernai įsteigtos traktorininko, vairuotojo ekspeditoriaus ir virtuvės pagalbinio darbuotojo darbo vietos.  Patirtis rodo, jog verslininkas sukūrė tvarias darbo vietas, nes įdarbinti vietos bedarbiai sėkmingai dirba. Įmonė įsikūrusi atokioje Pasvalio rajono vietovėje, Saločių seniūnijoje, prie Lietuvos pasienio, VIA BALTICA automagistralės. Todėl naujai kuriamos darbo vietos ypač patogios gretimose apylinkėse gyvenantiems kaimo gyventojams, kuriems nereikia vykti į darbą toli nuo namų. Kurdama naujas darbo vietas, įmonė siekė didinti jaunimo užimtumą, todėl į jas buvo įdarbinti jauni asmenys iki 29 m.

Per 16 metų šalyje įgyvendinta per 1,1 tūkst. projektų, įsteigta beveik 6 tūkst. naujų darbo vietų, verslininkams suteikta 38,6 mln. eurų valstybės parama. Projektai įgyvendinti gamybos, paslaugų ir statybos sektoriuose. Gamybinio pobūdžio projektai susiję su  medienos apdirbimu ir gaminių iš medienos, metalo apdirbimas ir gaminių iš metalo gamyba, plastikinių, keramikinių gaminių, baldų, elektronikos komponentų gamyba ir siuvimu. Sukurtos  naujos paslaugos arba išplėstos jau teikiamos – kaimo turizmo, visuomeninio maitinimo, poilsio organizavimo, autoservisų, grožio salonų ir kt. Statybos sektoriaus projektuose įdarbinti plataus profilio statybininkai.

Vietinės užimtumo iniciatyvos – tai projektai, skatinantys verslininkus aukščiausio nedarbo regionuose steigti naujas darbo vietas. Jie įgyvendinami atskirose savivaldybių (seniūnijų) teritorijose, kuriose bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra didesnė negu vidutiniškai šalyje.


29 rugsėjo, 2022

Per metus Lietuvoje prarandama 393,8 tūkst. t maisto. Vienam Lietuvos gyventojui per šį laiką tenka apie 141 kg iššvaistyto maisto. […]

Kanapės
28 rugsėjo, 2022

Lietuvos pluoštinių kanapių augintojai nuo kitų metų galės sėti daugiau šių augalų veislių, auginti jas kaip tarpinius pasėlius, lengviau tiekti […]

S.Nėries ir B. Bučo namuose-muziejuje
28 rugsėjo, 2022

Šią vasarą grupė bendraminčių leidosi į penkių dienų kūrybinę kelionę Nemunu plaustu NEMO. Kelionė prasidėjo ten, kur Nemunas neteka senąja […]

28 rugsėjo, 2022

Praėjusiais metais ugdymo įstaigų darbuotojams galimybę keliauti po miestą nemokamai darbo dienomis dovanojęs Vilnius šiemet tęsia šią iniciatyvą ir ją […]

28 rugsėjo, 2022

Minint Lietuvos žydų genocido dieną, Telšių ješivoje surengta mokslinė konferencija „Holokaustas Žemaitijoje: istorijos ir atminties atodangos“. Tai Žemaičių muziejaus „Alka“ […]

28 rugsėjo, 2022

Ekonomikos ir inovacijų ministerija 13-os šalies savivaldybių infrastruktūros projektams paskirstė daugiau nei 10 mln. eurų. Už šias lėšas savivaldybės galės […]

27 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 27-ąją, Melno taikai, kai buvo nustatyta tarpvalstybinė siena tarp LDK, Lenkijos ir Kryžiuočių ordino, galutinai atsisakiusio Užnemunės (Sūduvos) ir […]

27 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 21-24 dienomis Kaune vyko XIV tarptautinis vaikų ir jaunimo festivalis „Baltų raštai-2022”, skirtas Lietuvos jaunimo metams. Festivalis subūrė daugiau […]

26 rugsėjo, 2022

Šis Alytaus rajono savivaldybės tarybos narys dažniausiai sutinkamas renginiuose – visada su fotoaparatu ar filmavimo kamera, nes jo aistra – […]

Raimundo Kaminsko nuotr.
26 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 25 d. Kauno įvairių tautų kultūrų centre vyko parodos „Langas į žydų gyvenimą Kaune iki Holokausto“ iš Michailo Duškeso […]

26 rugsėjo, 2022

Praėjusį šeštadienį Alytaus rajono savivaldybės Alytaus seniūnijos Miklusėnų gyvenvietėje buvo surengta rudens lygiadienio šventė. Programos „vinis“ – estrados dainininko  Ryčio […]

Inno Line gamykla / SBA nuotr.
26 rugsėjo, 2022

SBA industrinių inovacijų slėnyje šalia Klaipėdos oficialiai atidarytas labiausiai robotizuotas regione SBA baldų gamybos kompleksas „Inno Line“. Nepaisant pandemijos, sutrūkinėjusių […]

24 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 23 d. Jurbarko genocido aukų kapinėse (Naujasodžių k., Jurbarkų sen.) susirinkę Jurbarko rajono savivaldybės, Krašto muziejaus, Kultūros centro, Viešosios […]

24 rugsėjo, 2022

Rugsėjo 24 dieną, Telšių kultūros centro ekspozicijų salėje įvyko Jūratės Beržinienės personalinės kūrybos parodos „Ir rimtai, ir juokais“ uždarymas. Ši […]

Sauliaus Žiūros nuotr.
23 rugsėjo, 2022

Už iniciatyvą, neskaičiuotas darbo valandas, rūpestį ir pasiaukojimą padedant karo pabėgėliams iš Ukrainos socialinio darbuotojo dienai skirtame renginyje-koncerte įteiktos padėkos […]

22 rugsėjo, 2022

Startuoja nauja tarptautinė iniciatyva „Climate Campaigners EU“, kuri kvies Lietuvos sostinėje ir kituose atrinktuose pasaulio miestuose gyventojus prisidėti prie kovos […]

Antano Ingelevičiaus parodos akimirka
21 rugsėjo, 2022

Pavasarį Istorijų namuose atidaryta paroda „Antanas Ingelevičius: kūrėjas ir miestas“ nustebino ir fotografijos istorikus, ir lankytojus, tarp jų ir žinomus […]

21 rugsėjo, 2022

Kauno regiono gyventojų laukia pokyčiai didelių gabaritų aikštelėse, kurių paslaugomis vis dažniau jie naudojasi. Kauno regiono atliekų tvarkymo centro duomenimis, […]

21 rugsėjo, 2022

Vienas iš svarbiausių prekės elementų yra etiketės. Jos gali pritraukti vartotojo dėmesį, būtent dėl to jos turi būti išskirtinės. Šiame […]

20 rugsėjo, 2022

Po ilgų plytų dūlėjimo metų, neseniai naujam gyvenimui prisikėlusi Telšių ješiva vis plačiau atveria duris ir vietoje, kurioje daugiau kaip […]