gegužės 9, 2017
Kelmės rajono savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus informacija
Žemdirbiams pristatyti aktualūs klausimai

Gegužės 5 d. Kelmės seniūnijos salėje vyko tradicinis žemdirbių susirinkimas. Jame dalyvavo VšĮ „Ekoagros“ centrinės buveinės atstovas Remigijus Stanislovas Gerulis, Telšių filialo atstovai Rimvydas Jonauskas ir Rasa Šeputienė. Tokio pobūdžio susirinkimai įvyko tik šešiolikoje rajonų.

Rimvydas Jonauskas skaitė pranešimą „Sertifikavimo aktualijos ir naujovės 2017 m.“. Pranešėjas ekologinių ūkių savininkus supažindino su 2017 m. kovo 27 d. ekologinio žemės ūkio taisyklių pakeitimais. Pagal taisykles pareiškėjai užpildytą paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraišką turi pateikti iki birželio 6 d. Sertifikuojantys ekologinę gamybą, naudodamiesi Žemės ūkio ministerijos informacine sistema (ŽŪMIS) arba raštu kasmet pagal sertifikavimo įstaigos nustatytą formą turi pateikti informaciją sertifikavimo įstaigai einamaisiais metais iki sausio 15 d. apie visą praėjusiais metais ekologinės gamybos būdu užaugintą / pagamintą ir rinkai patiektą produkciją, nurodyti produkto rūšį, pavadinimą, kiekį ir turimos produkcijos likučius.

Tręšiantieji sertifikuojamus laukus tirštuoju mėšlu, pusiau skystuoju mėšlu, skystuoju mėšlu arba srutomis privalo rengti tręšimo planą pagal „Mėšlo ir srutų tvarkymo“ aplinkosaugos reikalavimų aprašo reikalavimus bei jo laikytis. Sėklas ekologiniame ūkyje atnaujinti reikia ne rečiau kaip vieną kartą per penkerius metus. Reikalavimas bus pradėtas vertinti  nuo 2018 m. Pareiškėjams, kurie skolingi VšĮ „Ekoagros“ už 2016 metais atliktus sertifikavimo darbus, 2017 metais nebus išduodamas patvirtinamasis dokumentas ir/ar nutarimo išrašas.

Remigijus Stanislovas Gerulis supažindino su nacionaline žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistema, kuri pakeitė Lietuvoje nuo 2007 m. įteisintą nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą. Pagal šią sistemą gaminami produktai, kurių kokybė pranoksta Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų nustatytus šių produktų saugos, gyvūnų ir augalų sveikatos, gyvūnų gerovės ar aplinkosaugos reikalavimus ir kurie dėl tam tikrų ūkininkavimo ar gamybos būdų naudojimo pasižymi ypatingomis savybėmis. Gamybos ir perdirbimo procesas išsiskiria natūralumu, maistingumu bei aplinkos tausojimo aspektais. Didžiausia parama vienai valdai – 2 895 Eur.

Skyriaus vedėja Joana Miliauskienė paragino žemdirbius deklaruoti pasėlius, nes, palyginus su praėjusiais metais, šiemet priimta tik dešimtadalis deklaracijų.

Share Button


gruodžio 1, 2019

Svarbus senelių atminimas Apie tai, kad Tytuvėnų centre gyvenanti gydytoja Rūta Katrina Juškaitė – partizanų vado, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio […]

lapkričio 29, 2019

Bernadetos Ščeponavičienės gyvenimas daug kuo panašus į jūros bangų blaškomą laivelį. Į devintą dešimtį įkopusi kelmiškė šiandien drąsiai sako, jog […]

rugsėjo 24, 2019

Rugsėjo 21 d. Kelmėje vyko iškilminga paminklo Lietuvos šaulių sąjungos įkūrėjui Vladui Putvinskiui-Pūtviui atidengimo ceremonija ir Lietuvos šaulių sąjungos atkūrimo […]

gegužės 9, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūros specialistai dalyvavo įžuvinant Kražantės upę. Buvo paleisti 3000 paaugintų šlakių jauniklių. Vykdydami […]

balandžio 19, 2018

Kelmės rajone dalyvaujant Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento (ŠRAAD) pareigūnams įžuvintas Leošinos tvenkinys. Nuomininkas į tvenkinį paleido lydekaites ir karosus. […]

balandžio 13, 2018

Šylant orui, įsibėgėja ir pavasarinis vandens telkinių įžuvinimas. Šiaulių regione, dalyvaujant aplinkosaugininkams, vandens telkinių nuomotojai pradeda pirmuosius šių metų įžuvinimus. […]

kovo 7, 2018

Kovo 2 d. Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje vyko „Kelmės krašto jaunimo apdovanojimai 2017“. Renginys buvo skirtas paminėti Lietuvos šimtmetį. Renginio […]

kovo 6, 2018

Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Kelmės rajono agentūra vakar gavo pranešimą, kad Kelmės rajone, Kračių miestelyje yra nugaišusios stirnos. Rastos […]

kovo 6, 2018

Savanorių ugniagesių veikla Lietuvoje žengia tik pirmuosius žingsnius. Pirmieji žingsniai visada sunkūs. Tačiau pastaruoju metu Kelmės rajone kilę gaisrai, į […]

kovo 6, 2018

Šiaulių apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Šiaulių AVMI) informuoja, kad iš Kvitų žaidimo 122 laimėtojų Šiaulių apskrityje yra 13. […]