sausio 26, 2017
Nacionalinės žemės tarnybos informacija
2016 m. vykdyta sustiprinta žemės naudojimo valstybinė kontrolė

Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT), vykdydama žemės naudojimo valstybinę kontrolę, 2016 m. atliko 10 059 žemės naudojimo patikrinimus ir nustatė 2 210 pažeidimų. Už pažeidimus skirta beveik 40 000 eurų baudų.

Tam, kad būtų efektyviai nustatoma, ar žemę naudojantys asmenys nepažeidžia žemės naudojimo tvarkos, kontrolės organizavimas ir vykdymas buvo orientuotas išskiriant penkias prioritetines sritis:  išnuomotų valstybinės žemės sklypų, suteiktų laikinai naudotis valstybinės žemės sklypų (plotų), taip pat žemės sklypų, besiribojančių su vandens telkiniais, apleistų žemės sklypų (plotų) ir kitų žemės naudojimo patikrinimų (nepatenkančių į pirmiau išvardytas sritis).

Didžiausias skaičius patikrinimų 2016 metais buvo atliktas Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Rietavo savivaldybių, taip pat Vilniaus, Klaipėdos, Šilutės, Panevėžio, Šiaulių, Plungės, Pagėgių, Tauragės, Varėnos rajonų teritorijose.

Daugiausia pažeidimų atvejų (beveik 300) buvo nustatyta dėl apleistų ir nedirbamų žemės sklypų, t. y. žemė nesutvarkyta taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį, nešienaujama ir nedirbama, savaime apaugusi medžių ir krūmų želdiniais. Taip pat daug atvejų (daugiau kaip 200), kai nustatomi tiek valstybinės, tiek privačios nuosavybės teise valdomos žemės savavališki užėmimai ir neteisėti naudojimai, tveriamos tvoros ir statomi kiti statiniai.

Palyginti su 2015 metais, praeitais metais surašyta 14 proc. daugiau administracinių teisės pažeidimų protokolų.

2016 metais NŽT darbuotojai surašė 525 administracinio teisės pažeidimo protokolus, iš kurių 425 protokolai su įrašytu administraciniu nurodymu (į administracinio teisės pažeidimo protokolą įrašytas pasiūlymas asmeniui per dešimt darbo dienų savo noru sumokėti baudą). Pažeidėjai pagal šiuos NŽT darbuotojų surašytus nurodymus sumokėjo daugiau kaip 30 000 eurų baudų.

Be to, 2016 metais NŽT teritorinių skyrių vedėjai pagal kompetenciją išnagrinėjo 70 administracinių teisės pažeidimų bylų pagal surašytus administracinių teisės pažeidimų protokolus ir nutarimais pažeidėjams skyrė baudų, kurios sudarė daugiau nei 6 700 eurų.

Daugiausia nutarimų – 55 – buvo surašyta dėl privačios nuosavybės teise priklausančios, nuomojamos ar subnuomojamos žemės nesutvarkymo taip, kad ji būtų tinkama naudoti pagal paskirtį. Už šiuos pažeidimus skirta 4 252 eurų baudų.

Dėl nustatytų savavališkų privačios nuosavybės teise priklausančios arba valstybinės žemės užėmimo ar naudojimo atvejų surašyti 45 nutarimai ir skirta 2 306 eurų baudų.

Viena 144 eurų bauda skirta už žemės sklypų naudojimą ne pagal nustatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį.

NŽT, skirdama didelį dėmesį galimų pažeidimų prevencijai ir atliekamų patikrinimų aiškumui, atnaujino Žemės naudojimo tvarkos reikalavimų žemės naudotojams kontrolinį klausimyną. Jame nurodyti pagrindiniai teisės aktuose įtvirtinti reikalavimai, kurių privalo laikytis visi žemės naudotojai ir turėtojai. Šis kontrolinis klausimynas bus teikiamas prieš patikrinimą numatytų tikrinti objektų savininkams ar naudotojams (atliekant planinius žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimus). Tai leis žemės naudotojams dar iki patikrinimo pašalinti galimus pažeidimus. Su šiuo klausimynu, skelbiamu NŽT interneto svetainėje www.nzt.lt, galima susipažinti skiltyje „Veiklos sritis“ pasirinkus nuorodą „Administracinė informacija“ ir toliau temas „Ūkio subjektų priežiūra“ ir „Kontroliniai klausimynai“.

Taip pat pažymėtina, kad Tarnybos teritoriniai skyriai, planuodami einamojo ketvirčio numatomus atlikti planinius patikrinimus, Tarnybos interneto svetainėje www.nzt.lt skelbia einamojo ketvirčio planinių žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų sąrašus, kuriuose nurodyti numatomų tikrinti žemės sklypų duomenys (unikalus žemės sklypo numeris, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis, nuosavybės teisės valdymo forma, numatomo patikrinimo data (laikotarpis) ir kt.). Su Tarnybos teritorinių skyrių skelbiamais planinių žemės naudojimo valstybinės kontrolės patikrinimų sąrašais galima susipažinti skiltyje „Veiklos sritis“ pasirinkus nuorodą „Administracinė informacija“ ir toliau temas „Ūkio subjektų priežiūra“ ir „Patikrinimo planai“.

Share Button


vasario 28, 2020

Prezidentūroje penktadienį įvyko Aplinkos ministerijos kartu su Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija organizuojama diskusija-konferencija „Lietuvos miškai po 2020 metų“. Joje dalyvavo […]

vasario 28, 2020

Vasario 29 d. Plungės kultūros centre įvyks koncertas, skirtas kultūros centro vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių studijos ,,Suvartukas”  kūrybinės veiklos […]

vasario 28, 2020

Vasario 20–23 d. parodų centre LITEXPO vyko tarptautinė Vilniaus knygų mugė, kurioje tradiciškai savo edukacijas pristatė ir Lietuvos viešosios bibliotekos. […]

vasario 28, 2020

Baltarusijai supaprastinus įvažiavimą į Gardino sritį, į šalį plūstelėjo rekordiškai daug turistų, ypač aktyviai kaimynine šalimi domisi lietuviai. Ateityje mūsų […]

vasario 28, 2020

Jau nuo kovo 1 dienos prasideda elektroninė registracija į Vilniaus mokyklas naujiems mokslo metams. Elektroninius  prašymus bus galima teikti iki […]

vasario 28, 2020

Jau ketverius metus sostinės savivaldybė skatina darbdavius dalyvauti užimtumo didinimo programoje – padėti įdarbinti vilniečius, kurie susiduria su sunkumais įsitraukiant […]

vasario 28, 2020

Kauno rajono mero Valerijaus Makūno iniciatyva trečiadienį įvyko savivaldybės administracijos, Ramučių bendruomenės centro „Mūsų teisė“ ir Kauno kogeneracinės jėgainės (KKJ) […]

vasario 26, 2020

Užgavėnių vakarą Smėlynės biblioteka pakvietė panevėžiečius į susitikimą su išskirtine asmenybe, energija trykštančia ir žodžio kišenėje neieškančia viešųjų ryšių specialiste […]

vasario 26, 2020

Vasario 24 d. Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje vyko „Istorijos pamoka kitaip“, kuri buvo skirta JAV piliečio, Vyties kryžiaus ordino kavalieriaus, […]

vasario 26, 2020

Šiaulių kultūros centras šiais metais Užgavėnes suorganizavo tikrąją kalendorinės šventės dieną miesto centre bei sukvietė visus švęsti pavasario pasitikimo ir […]