Nuotraukų galerijos
Lietuvos liaudies buities muziejuje vyko Gedulo ir Vilties dienos minėjimas

2018-06-19 / Birželio 16 d. Lietuvos liaudies buities muziejuje Tremties ir pasipriešinimo sektoriuje vyko Gedulo ir Vilties dienos minėjimas. Čia yra unikalus muziejinis objektas, eksponuojantis vienintelę Europoje tremtinių jurtą bei tremties vagoną. Tokias pačias jurtas lietuviai tremtiniai statė prie Laptevų jūros.

Nuotraukų: 22

Trakuose iškilmingai paminėta Gedulo ir Vilties diena

2018-06-18 / Birželio 14 d. Trakuose buvo iškilmingai paminėta Gedulo ir Vilties diena.

Nuotraukų: 16

Lietuvos Sąjūdžio XVI suvažiavimas Vilniuje

2018-06-05 / Birželio 3 d. Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje vyko Lietuvos Sąjūdžio XVI suvažiavimas

Nuotraukų: 34

Spaudos leidinių parodos "Lietuvių ir ukrainiečių bendradarbiavimas tarpukario Lietuvoje "atidarymas Kaune

2018-05-30 / Gegužės 25 d. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje vyko spaudos leidinių parodos "Lietuvių ir ukrainiečių bendradarbiavimas tarpukario Lietuvoje "atidarymas, kuri skiriama paminėti Ukrainos išsivadavimo judėjimo vado, Lietuvos piliečio, plk. E. Konovaleco (1891-1938) žūties 80-ąsias metines. Kelios nuotraukos iš renginio.

Nuotraukų: 10

"MES - TAI JŪS" Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė Alytuje

2018-05-22 / Gegužės 19 d. Alytuje vyko "MES - TAI JŪS" Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės šventė. Šventėje dalyvavo ir Kauno 202-osios kuopos šauliai.

Nuotraukų: 23

Kaune vyko partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimas

2018-08-18 / Gegužės 18 d. Kaune vyko partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos paminėjimas, Eigulių amfiteatre (Čečėnijos a., p. Lukšio 46)

Nuotraukų: 10

R. Kalantos žūties metinių minėjimas Kaune

2015-05-17 / Gegužės 14 d. Kaune prie Romo Kalantos (1953-1972) skirto paminklo „Aukos laukas" Laisvės alėjoje vyko minėjimas skirtas paminėti kovą už Lietuvos laisvę sovietų okupacijos metais. Sugiedojus Lietuvos himną minėjime pasisakė Kovo 11-osios Akto signataras dr. Leonas Milčius, buv. LR Seimo narys Rytas Kupčinskas, Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių Sąjungos Kauno Apskrities skyriaus pirmininkė dr. Aušra Jurevičiūtė, miesto metraštininkas Jonas Ivaškevičius, įvykių liudininkas Romualdas Jokūbonis, Lietuvos sąjūdžio Kauno tarybos pirmininko pavaduotoja Raminta Baltuškienė, LR Seimo narių Kauno biuro vadovė Vaida Pranarauskaitė bei nuo miesto savivaldybės sveikinimo žodį tarė Orinta Leiputė. Renginį organizavo Lietuvos sąjūdžio Kauno taryba.

Nuotraukų: 12

Kaune vyko civilinės saugos pratybos

2018-05-16 / Gegužės 15 d. Kauno hidroelektrinės prieigose vyko civilinės saugos funkcinės pratybos, kuriose dalyvavo Kauno miesto savivaldybės, bendrovių ,,Lietuvos energijos gamyba" ir ,,Lietuvos geležinkeliai" Lietuvos šaulių sąjungos, nuolatinės parengties pajėgų (policijos, priešgaisrinės tarnybos, greitosios medicinos pagalbos) ir kitų valstybės institucijų atstovai. Kelios nuotraukos iš civilinės saugos pratybų.

Nuotraukų: 15

Paminėtos 73-osios Kalniškės mūšio metinės

2018-05-14 / Gegužės 12 d. Lazdijų raj. buvo paminėtos 73-osios Kalniškės mūšio metinės. Renginiai prasidėjo iškilmingu vėliavos pakėlimu Lazdijų Nepriklausomybės aikštėje ir bėgikų bei dviratininkų išlydėjimu į Kalniškės mūšio vietą. Popiet Kalniškės miške buvo aukotos šv. Mišios už ten žuvusius Lietuvos partizanus.

Nuotraukų: 9

Viliaus Purono parodos „Mūsų miestas – mūsų namai“ 1947-2017 m. pristatymas

2018-05-10 / Gegužės 8 d. Lietuvos dailininkų sąjungos nario Viliaus Purono autorinės parodos „Mūsų miestas – mūsų namai" 1947-2017 m. pristatymas LR Seimo rūmuose.

Nuotraukų: 13

Laisvės kovotojų keliais Ukrainoje: Lvovas-Kijevas-Avdijivka

2018-05-01 / Balandžio 22-28 d. kartu su Europos etninės žiniasklaidos ir žurnalistų asociacijos prezidentu Viktor Černišuk bei labdaros fondo „Atmintis" direktoriumi Arūnu Surdoku vykome į Ukrainą laisvės kovotojų keliais ir pristatėme humanitarinę pagalbą kovojančiai Ukrainai – automobilį, drabužių, higienos priemonių ir kitų daiktų Ukrainos kariams, savanoriams, kovojantiems antiteroristinės operacijos rajone Donecko srityje.

Nuotraukų: 42

Susitikimas su Č. V. Stankevičiumi bei V. Jarmolenko tema: „Įsimintinos 1988–1990 metų pamokos“

2018-04-19 / Balandžio 18d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko susitikimas/diskusija su Kauno Sąjūdžio kūrėjais Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarais Česlovu Vytautu Stankevičiumi bei Vladimiru Jarmolenko tema: „Įsimintinos 1988–1990 metų pamokos". Renginys buvo skirtas Lietuvos Sąjūdžio 30-mečiui paminėti.

Nuotraukų: 16

Prof. Augustino Voldemaro 135-ųjų gimimo metinių minėjimas Kaune

2018-04-17 / Balandžio 16 d. Kaune vyko pirmojo Lietuvos Ministro pirmininko prof. Augustino Voldemaro 135-ojo gimtadienio paminėjimas. Pertašiūnų kapinėse, prie prof. A. Voldemaro kenotafo sąjūdiečiai, savanoriai, šauliai, ukrainiečių bendrijos atstovai, Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus mokiniai padėjo gėles ir sugiedojo Lietuvos himną. Ekskursiją „Po Kauną prof. A. Voldemaro keliais" vedė gidas dr. R. Kaminskas. LPKTS salėje buvo galima susipažinti su nuotraukų ir kitų artefaktų apie prof. A. Voldemarą paroda iš dr. R. Kaminsko rinkinių, vyko „Prof. Augustino Voldemaro istoriniai skaitymai". KTU muziejaus vadovė dr. Audronė Veilentienė skaitė pranešimą „Prof. A. Voldemaro požiūris į užsienio politiką parlamentarizmo laikotarpyje", o XXVII knygos mėgėjų draugijos pirmininkė Dalia Poškienė supažindino minėjimo dalyvius su vienu prof. A. Voldemaro laišku, rašytu žmonai 1931 metais. VDKM Karybos istorijos skyriaus muziejininkės dr. Aušra Jurevičiūtė skaitė pranešimą „Prof. A. Voldemaro laiškai tremtyje 1930-1939". VU doc. dr Aurelijus Gieda skaitė pranešimą „Akademinis A. Voldemaras". Augustino Voldemaro 135 – ojo gimtadienio šventinėje vakaronėje koncertavo „Kovo 11-osios gatvės bendrijos" etnografinio ansamblis „Sudūva" (vadovė Teresė Varnagirienė), o eiles skaitė poetė Irena Jacevičienė-Žukauskaitė.

Nuotraukų: 21

Mirus Prof. Karoliui Rimtautui Kašponiui (1933-2018), reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams.

2018 m. balandžio 7 d. mirus muzikos teoretikui, choro dirigentui, pedagogui, humanitarinių mokslų daktarui Prof. KAROLIUI RIMTAUTUI KAŠPONIUI (1933-2018), sunkią netekties valandą reiškiame nuoširdžią užuojautą artimiesiems ir bendražygiams. Tegul prof. Karolio Rimtauto idėjos ir darbai visada išlieka mūsų atmintyje.

Nuotraukų: 16

Renginys „Vilniaus sąjūdininkai žygyje į Nepriklausomybę"

2018 m. Balandžio 3 d. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje vyko renginys „Vilniaus sąjūdininkai žygyje į Nepriklausomybę" skirtas paminėti Lietuvos Sąjūdžio 30-metį, kurį organizavo Vilniaus sąjūdis. Renginiu pradedami Sąjūdžio trisdešimtmečio minėjimai visuose Lietuvos rajonuose. Juo taip pat siekiama tinkamai pasirengti 2018 m. birželio 3 d. įvyksiančiam Lietuvos Sąjūdžio minėjimui, siekiančiam sutelkti visuomenę neatidėliotiniems atkurtos valstybės atsinaujinimo darbams.

Nuotraukų: 21

Kauno žydų bendruomenė paminėjo 74-ąias vaikų akcijos metines

2018 m. kovo 26 d. Kauno žydų bendruomenė su kauniečiais prie paminklo nužudytiems žydų vaikams paminėjo 74-ąias vaikų akcijos metines, kurios metu buvo nužudyta apie 2000 vaikų.

Nuotraukų: 10

Marijampolės „Ryto“ pagrindinėje mokykloje finišavo Marijampolės apskrities salės futbolo žaidynės „Ladygolas“

2018 m. kovo 26 d. baigėsi Marijampolės apskrities salės futbolo žaidynės „Ladygolas“. Jose dalyvavo 18 bendrojo lavinimo mokyklų mergaičių komandų, suskirstytų į tris amžiaus grupes: 6 klasių ir jaunesnių, 8 klasių ir jaunesnių bei 10 klasių ir jaunesnių – iš Vilkaviškio, Marijampolės bei Kazlų Rūdos savivaldybių.

Nuotraukų: 18

Kaune vyko Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimas

2018-03-26 / Kovo 24 d. Kaune, Maironio lietuvių literatūros muziejuje vyko Lietuvos žurnalistų draugijos suvažiavimas.

Nuotraukų: 15

Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“

2018-03-23 / Kovo 20 d. Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“. Konferencijoje, kurią organizavo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktorė D. Kutniauskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui K. Ačė ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos direktorė B. Jankauskienė, dalyvavo Šilalės, Tauragės ir Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, mokyklų pedagogai.

Nuotraukų: 24

Kaune atidengtas Vydūno biustas

2018-03-22 / Kovo 21 d. Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje buvo atidengtas biustas tautos budintojui, mąstytojui, filosofui, rašytojui, dramaturgui Vydūnui (Vilhelmas Storosta (vok. Wilhelm Storost; (1868-1953). Iškilminga ceremonija buvo rengiama 150-ųjų Vydūno gimimo metinių išvakarėse. Biusto autoriai yra skulptorius Stasys Žirgulis ir architektas Liucijus Dringelis. Lietuvos Respublikos Seimas yra paskelbęs 2018 metus Vydūno metais.

Nuotraukų: 11

Knygnešių dienos minėjimas Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje

2018-03-16 / Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje-daugiafunkciame centre vyko Knygnešių dienos minėjimas, kuriame dalyvavo ir LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės 202 kuopos šauliai.

Nuotraukų: 10

Vytauto Andziulio (1930-2018) laidotuvės

2018-03-18 / Kaune vyko Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos nario, spaustuvininko, muziejininko, pogrindinės spaustuvės-leidyklos „ab" įkūrėjo Vytauto Andziulio (1930-2018) laidotuvės.

Nuotraukų: 23

Švenčionyse Kovo 11-osios dienos paminėjimas

2018-03-13 / Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčioje vyko Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) dienos paminėjimas, kuriame dalyvavo advokatas Girdutis Vainius bei Kauno sąjūdžio atstovai. Kelios nuotraukos iš Švenčionių miestelio.

Nuotraukų: 13

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“ savo kelionę pradėjo ir Šiauliuose

2018-03-09 / Kovo 8 d. Šiaulių dailės mokykloje vyko Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ vietinis turas. „Sidabro vainikėlio“ parodų ciklas sumanytas tam, kad talentingi vaikai ir jaunuoliai, besidomintys liaudies daile, galėtų visuomenei parodyti savo darbus. Čia jaunieji kūrėjai ne tik varžosi dėl geriausiųjų vardo, simbolinių „Sidabro vainikėlio“ apdovanojimų, bet ir yra skatinami tobulinti savo žinias, meninius gebėjimus, dailiųjų amatų įgūdžius.

Nuotraukų: 11

Lietuvos mokslų akademijoje vyko Kovo 11-osios dienos minėjimas

2018-03-12 / Vilniuje Lietuvos mokslų akademijos Mažojoje konferencijų salėje vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo (Kovo 11-osios) dienos šventinis minėjimas, kurį organizavo asociacija „Vilniui ir Tautai". Pagrindinį pranešimą apie Kovo 11-ąją skaitė ats. plk. Arūnas Dudavičius. Visuomeninių apdovanojimų komisijos „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai" sprendimu buvo įteikti medaliai/ženklai iškiliems žmonėms. Po to vyko Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio" koncertas. Į šventinį renginį aktyvius visuomenininkus ir moksleivius sukvietė asociacijos „Vilniui ir tautai" prezidentas Saulius Povilaitis.

Nuotraukų: 14

Kovo 11-osios pėsčiųjų žygis „LIETUVAI - JAUNĄSIAS JĖGAS!‘‘

2018-03-07 / Kovo 3 d. Kaune vyko Kovo 11-osios šeštasis pėsčiųjų žygis „Lietuvai – jaunąsias jėgas!“, skirtas paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, laisvės kovų dalyvio generolo Adolfo Ramanausko-Vanago, Tėvo Stanislovo, Sąjūdžio bei Lietuvos skautų judėjimo metus. Kauno pilies kiemelyje žygio dalyvius pasveikino LR Seimo narys dr. Mindaugas Puidokas, Kovo 11-osios Akto signataras Audrius Butkevičius, Kauno m. savivaldybės Gričiupio seniūnė Jolanta Žakevičienė bei LŠS Vytauto Didžiojo II-osios rinktinės vadas ats. kpt. Vytautas Žymančius. Žygeivius į startą palydėjo politinis kalinys, Vyčio Kryžiaus ordino kavalierius ats. vrš. Romas Žemaitis.

Nuotraukų: 30

Plungės kultūros centre skambėjo dainos Lietuvai

2018-03-01 / Vasario 27 d. Plungės kultūros centre vyko koncertas „Su Lietuva širdy“. Tai dar vienas renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui įprasminti. Koncerte skambėjo patriotiniai kūriniai, kuriuos atliko vaikai, jaunimas, suaugusieji ir senjorai. Renginyje dalyvavo Plungės M. Oginskio meno mokyklos: berniukų choras, mergaičių ansamblis, Plungės kultūros centro: tremtinių ir politinių kalinių mišrus choras, teatras „Saula“, Plungės TAU moterų ansamblis „Širdies melodija“, solistė Rita Urniežienė, Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos mokiniai, Alsėdžių St. Narutavičiaus gimnazijos jaunuolių ansamblis, Plungės „Saulės“ gimnazijos mišrus choras, mišrus choras „Plungė“, solistas Jokūbas Serapinas.

Nuotraukų: 14

Dainuojanti Lietuva Ariogaloje

2018-03-01 / Vasario 25 d. Raseinių rajono kultūros centre Ariogaloje įvyko tradicinė rajoninė vokalinių ansamblių, solistų, duetų, tercetų, kapelų šventė „Dainuojanti Lietuva''.

Nuotraukų: 14

Nyderlandų kariams lietuviška žiema treniruotis netrukdo

2018-02-27 / Nyderlandų kariai, dislokuoti NATO priešakinių pajėgų kovinėje grupėje Lietuvoje, treniruojasi Kaišiadorių rajono apylinkėse ir gyvenvietėse net ir esant -20 laipsnių temperatūrai. Nyderlandų kariai būrių lygmens pratybose „Scorpion Strike" (liet. „Skorpiono kirtis") netoli Palomenės esančiose apylinkėse ir apleistuose pastatuose tobulina įgūdžius įsitvirtinant pozicijose ir rengiant pasalas, taip pat treniruojasi vykdyti žvalgybą ir priešiškų pajėgų transporto priemonių neutralizavimą. Mokymuose kariai naudoja žvalgybos šarvuočius „Fennek" ir šarvuotus transporterius „Boxer", o Gaižiūnų poligone (Jonavos r.) pasitelkė ir pėstininkų kovos mašinas CV90. Nyderlandų karių nuotraukos

Nuotraukų: 8

Share Button