lapkričio 20, 2015
Grinkiškio seniūnijos informacija
Paminėtas Grinkiškio kultūros namų 55-ių metų jubiliejus

Radviliškio r. Grinkiškio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojai paminėjo Grinkiškio kultūros namų 55-ių metų jubiliejų. Visiems susirinkusiesiems į šventę padovanoti jubiliejui skirti lipdukai.

„Sarvos“ kolektyvas šventę pradėjo daina. Renginio vedėjai B. Morkevičienė ir B. Alekna pristatė vakaro svečius  – buvusius kultūros darbuotojus ir saviveiklininkus. Svečiai kartu su „Sarvos“ kolektyvu (vadovė V. Šepronienė) užtraukė bendrą dainą.

Tylos minute buvo pagerbti  tie ,kurie jau iškeliavo Anapilin, kurie  dirbo šiuose kultūros namuose ar dalyvavo meno saviveikloje, ant jų kapų buvo uždegtos atminimo žvakelės.

Specialistė V. Šepronienė, pristatydama  55 -ių kultūros namų gyvavimo metų nueitą kelią sakė: „55-eri metai –  tai daug ar mažai? Žmonėms tai solidus ir gražus amžius, darbams – ilgas ir sudėtingas kelio ruožas. Grinkiškio miestelyje kultūrinis gyvenimas visuomet turėjo reikšmę. Ne vienas čia šoko, vaidino ir dainavo, bet kartu ir užaugo, subrendo su šiais kultūros namais…“

Šventėje dainas keitė šokiai. Šoko pramogų ir šokių salės jaunieji šokėjai (vadovas Domas Dveilis), Grinkiškio J.Poderio gimnazijos šokėjai (vadovė L. Pajaujienė). Dainavo jaunoji solistė M. Kšanaitė (vadovė V. Šepronienė). Eilėmis kultūros darbuotojus ir saviveiklininkus sveikino gimnazijos moksleiviai.

Baigiantis šventiniam koncertui ant jubiliejinio saldainių medžio sužibo fejerverkai. Sveikinimo žodį tarė Grinkiškio seniūnijos seniūnė G. Bložienė, ji kultūrinės veiklos 55-ių metinių proga įteikė Radviliškio rajono savivaldybė s mero padėkos raštus A. Zlatkuvienei, A. Bagdonienei, B. Morkevičienei, Grinkiškio seniūnijos padėkos raštai buvo įteikti „Sarvos“ kolektyvo dalyviams šio kolektyvo 15-os metų jubiliejaus proga. Padėkos įteiktos ir šio renginio remėjams: D. ir K. Budvyčiams, R. ir Ž. Urbonams, R. ir A. Nekrošiams, R. Žalgevičienės įmonei, UAB „Svetingaris“, A. ir V. Rimkams, B. ir A. Našlėnams, Grinkiškio kredito unijai, D. Galentienei, už nuoširdžią pagalbą rengiant mokinius šiam gražiam renginiui padėkota mokytojai R. Poškienei, miestelio gyventojoms B. Urbonienei, J. Leškuvienei.

Sveikinimo žodį tarė buvusi grinkiškietė, nuoširdžiai bendraujanti su kultūros namų kolektyvais ir darbuotojais E.Mockaitienė, Vaitiekūnų bendruomenės pirmininkas E. Varkulevičius, Greinkiškio J. Poderio gimnazijos bendruomenė, Grinkiškio kredito unijos, Grinkiškio  miestelio bendruomenės atstovai, kolegos kultūros darbuotojai.

Share Button

rugsėjo 20, 2019

Rudens gerybės Ruduo – derliaus metas, o ką daryti, kai to derliaus per daug? Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras gauna […]

rugsėjo 18, 2019

Važiuodama į Baisogalą žinojau, kad ten išlikę dvaro pastatai, kad juose įsikūręs Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės institutas ir kad […]

rugsėjo 17, 2019

2019 m. rugsėjo 14 d. Radviliškio sporto bazėje sportavo daugiau nei 250 sportininkų iš septynių rajonų. Čia vyko XII Lietuvos […]

rugsėjo 17, 2019

Radviliškio rajone suorganizuotas Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narių išvažiuojamasis posėdis, kuriam vadovavo akademijos viceprezidentas akademikas […]

rugsėjo 13, 2019

Šiaulių apskrities gen. P. Plechavičiaus šaulių 6-osios rinktinės Baisogalos 608-osios kuopos jaunųjų šaulių komanda dalyvavo tarptautiniame piligriminiame žygyje Kryžių kalnas […]

rugsėjo 13, 2019

VšĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“ (toliau – Projekto vykdytojas) kartu su Radviliškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Projekto partneris) […]

rugsėjo 10, 2019

Pažėrusi žemėn rudenėjančios gamtos spalvų varsas, su klykiančių gervių pulkais iškeliauja vasara… Lyg norėdamos sustabdyti šių dienų virsmą savo drobėse, […]

rugsėjo 10, 2019

Rugsėjo 4 d. Radviliškyje vykusiame pirmame naujos sudėties Šiaulių regiono plėtros tarybos posėdyje išrinktas naujas tarybos pirmininkas – Artūras Visockas, […]

rugsėjo 6, 2019

Radviliškio Lizdeikos gimnazijos vykdomo „Erazmus+KA1” projekto „Laimingas mokytojas – geresnis mokinys” baigiamasis etapas – mokytojų viešnagė Suomijos Haapajarvi vidurinėje mokykloje. […]

rugsėjo 6, 2019

Rugsėjo 6 d. Radviliškio rajono savivaldybėje vyko Atvirų durų diena. Radviliškio rajono savivaldybę aplankę gyventojai domėjosi savivaldos veikla, susitiko su […]