Pagramančio regioninis parkas
Pagramančio regioninio parko nuotr.

Pagramančio regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, Šilalės rajono ir Tauragės rajono savivaldybių teritorijose. Parkas įsteigtas 1992 m. siekiant išsaugoti vertingą Akmenos ir Jūros upių santakos slėnių bei miškų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes, sudaryti sąlygas turizmui ir rekreacijai.

Išlikusi kryžiuočių karų laikotarpio gynybinė grandinė Jūros ir Akmenos upių krantuose, senovės – Dapkiškių, Matiškių, Kreivių, Indijos, Pilalės, Švedkulnio, Kuturių, Pagramančio piliakalniai, Balskų, Lylavėnų senkapiai, Tamošaičių akmuo, senovinės gyvenvietės, dvarvietės ir kapinaitės. Vienas įspūdingiausių Pagramančio piliakalnis su senovės gyvenviete prie Akmenos ir Gramančios upių santakos. Parko teritorijoje daug senųjų kaimo kapinaičių.

Pagramančio regioninio parko direkcija
Alijošiškės k., Tauragės r.
Tel. 8 446 44772

http://pagramantis.am.lt / Facebook

Pagramančio regioninio parko Lankytojų centras
Gramančios g. 1, Pagramančio mstl., Tauragės r.
Tel. 8 446 44687

El. p. prplankytoju@info.lt

Share Button