Panemunių regioninis parkas
Panemunių regioninio parko nuotr.

Panemunių regioninis parkas yra vakarų Lietuvoje, prie Nemuno. Parkas įsteigtas siekiant išsaugoti Nemuno žemupio kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą ir kultūros paveldo vertybes.

Parkas driekiasi siaura juosta abipus Nemuno. Vaizdingi Nemuno, Armenos, Kartupio, Nykos ir Nykutės upelių slėniai su įspūdingomis raguvomis ir atodangomis. Išliko karų su kryžiuočiais laikotarpio (XIII–XV a.) Nemuno gynybinės linijos fragmentai – Nemuno slėnio šlaitų piliavietės ir piliakalniai, iš kurių įspūdingiausi: Palemono kalnas, Gedimino kapas, Ramybės kalnas, Kartupėnų ir Žemosios Panemunės piliakalniai. Gausu senovės gyvenviečių ir senkapių. Vilioja XVI a. pab. – XVII a. pr. renesansinės Raudonės ir Panemunės pilys bei jų senieji parkai.

Panemunių regioninio parko direkcija
Raseinių g. 2, Šilinės k., Skirsnemunės sen., Jurbarko r.
Tel. 8 447 41723
El. paštas info@prpd.lt
Share Button