sausio 7, 2015
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (jaunimo reikalų koordinatorė) Arnolda Ruškienė
Aptarti Akmenės savivaldybės Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos rezultatai

Sausio 2 dieną Savivaldybėje buvo aptarti Jaunimo iniciatyvų ir laisvalaikio užimtumo programos projektai, kuriais buvo raginama skatinti jaunimo saviraišką, savanorišką veiklą, jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų, jaunų žmonių grupių bendradarbiavimą su kitais viešaisiais juridiniais asmenimis, rekomenduojama įgyvendinti turimas tradicines ir novatoriškas idėjas, spręsti jaunimui aktualius klausimus konkrečiose vietos bendruomenėse, o taip pat palaikyti aktyvią, kryptingą, tęstinę jaunimo ir dirbančių su jaunimu organizacijų veiklą per visus kalendorinius metus. Renginyje dalyvavo Administracijos direktorius Apolinaras Nicius.

Savivaldybės jaunimo reikalų tarybos siūlymu 2014 metais buvo paremta 17 projektų. Jiems įgyvendinti buvo skirta 10,0 tūkst. litų Savivaldybės biudžeto lėšų.

Papilės šv. Aloyzo ateitininkų kuopos, kuriai vadovauja Genovaitė Pundziuvienė, įgyvendintą projektą ,,Tikėjimas, tautos tradicijos ir šeima – mūsų žmogiškumo šaknys“ pristatė ateitininkės Ignė Laurynaitė ir Gustė Noreikytė. Jos papasakojo, kiek daug kuopa nuveikė, kiek daug jaunos asmenybės ugdymui lemia pagarba tautos tradicijoms.

Naujosios Akmenės muzikos mokyklos direktorė, Labdaros ir paramos fondo pirmininkė Irina Mikulevič kalbėjo apie įgyvendinto projekto ,,Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą“ rezultatus – vyko poetiniai skaitymai, muzikuota ir spalvingai, kūrybiškai grafiti technika piešti renovuotino pastato, į kurį ketintų persikelti muzikos mokykla, langai, tvarkyta šio pastato aplinka.

Kruopių kultūros namų vadovė Genovaitė Baliulienė ir Kruopių jaunimo iniciatyvinės grupės vadovas Albertas Adomaitis pasakojo apie projektą ,,Kai dienos trumpyn, o vakarai ilgyn“, puoselėjantį tautines tradicijas bendruomenėje, aktyviai dalyvaujant jaunimui.

Ramučių gimnazijos jaunimo iniciatyvinės grupės ,,Mes” (kuratorė – direktoriaus pavaduotoja Virginija Račkauskienė) narės Ramunė Pabijutaitė ir Simona Staniulytė pristatė projektą ,,Pažinkime vieni kitus”, paskatinusį bendradarbiavimą, pažintinius interesus, savanoriško darbo skatinimą – padėta tvarkyti Kamanų rezervato teritoriją.

Ventos muzikos mokyklos jaunimo iniciatyvinė grupė įgyvendino projektą ,,Jaunimas skambioje garsų versmėje“- organizuoti įdomūs rajoniniai jaunimo žinių konkursai, skatinta kūrybai, muzikuota, bendrauta, palaikytos jaunimo pamėgtos kūrybinės tradicijos. Apie tai kalbėjo jaunimo iniciatyvinės grupės vadovė Greta Jankutė, šios muzikos mokyklos direktorė Minifreda Voronovienė.

Ventos gimnazijos jaunimo organizacija ,,Nestabdyk“ narė  Gabija Jokubauskaitė kartu su Ventos bendruomenės centro ,,Prie Ventos“ vadove Aida Jokubauskaite – Sinkevičiene pasakojo apie įgyvendintą projektą ,,Gerumo mugė“, kuriuo buvo skatinama savanoriška veikla, gerais darbais padedant tiems, kam ypač reikia pagalbos.

Papilės miestelio bendruomenės jaunimo grupės projektas ,,Išgirdau – užmiršau, pamačiau – įsiminiau, padariau – išmokau“, kuriam vadovavo Papilės kultūros namų vadovė Virginija Kupstienė, buvo skirtas jaunimo veikloms, ugdančioms jaunimo kūrybiškumą, mokant įvairių liaudies amatų.

Didelį įspūdį paliko sporto klubo ,,Extempas“  įgyvendintas projektas ,,Aktyvus gyvenimas – tai mes“, apie kurį pasakojo klubo pirmininkė Margarita Skabeikienė ir Elvinas Skabeikis. Parodytas jaunimo sukurtas filmas apie ekstremalias, ypač jaunimo mėgstamas sporto rūšis, ateities planus.

Mero patarėjas Tomas Martinaitis padėkojo visiems visuomeninės veiklos entuziastams ir palinkėjo naujų, sėkmingų ir kūrybingų jaunimo iniciatyvų 2015 metais.

Share Button


balandžio 3, 2020

Užklupusioje gana sudėtingoje gyvenimo situacijoje mus stiprina vieningumo jausmas, pakylėja tvirtas nusiteikimas, veda viltis. Tai šiandien ypatingos vertybės, kuriomis išliekame […]

balandžio 2, 2020

Per dvi karantino savaites Radviliškio rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centras stipriai padirbėjo apsaugos priemonių rezervo kaupimo klausimu. Rezervas pildytas […]

balandžio 1, 2020

2020 m. balandžio mėnesį Šiaulių kultūros centras kviečia prisijungti prie virtualaus renginio „Vaikų Velykėlės su Šiaulių kultūros centru“. Nors dėl […]

kovo 29, 2020

Paskelbus karantiną ir siekiant suvaldyti koronaviruso (COVID-19) keliamą grėsmę, Radviliškio rajono pakvietė visus norinčius savanoriauti ir padėti Radviliškio rajono gyventojams […]

kovo 26, 2020

2020 m. kovo 26 d., ketvirtadienį, Šiaulių kultūros centras rengia akciją, kuria siekia atkreipti visuomenės dėmesį ir priminti žmonėms saugojimosi svarbą. Paskelbta […]

kovo 26, 2020

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos Radviliškyje, esant poreikiui, gali pradėti veikti darželio grupė, kurioje išimtinais atvejais, susijusiais su koronaviruso […]

kovo 25, 2020

Šiauliai turi kuo didžiuotis ir nustebinti. Ne, pas mus nerasite pilių (na, tik tas laukinio kapitalizmo laikų), sraunių upių ar […]

kovo 24, 2020

Šiaulių miesto savivaldybės viešoji biblioteka sureagavo į Lietuvos Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kreipimąsi į Lietuvos bibliotekas, turinčias 3D spausdintuvus. Šiuo […]

kovo 24, 2020

Šiandien ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje situacija apsaugos priemonių įsigijimo klausimu sudėtinga. Radviliškio rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras […]

kovo 24, 2020

2020 metais Radviliškio rajono keliams ir gatvėms tvarkyti Kelių plėtros ir priežiūros programoje paskirstyta 1 mln. 716 tūkst. eurų, iš […]