9 lapkričio, 2022
STT

Atliktas antikorupcinės aplinkos kūrimo vertinimas savivaldybių administracijose

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Korupcijos prevencijos valdyba įvertino savivaldybių administracijų (toliau – savivaldybės) pastangas kurti korupcijai atsparią aplinką įsigaliojus naujai Korupcijos prevencijos įstatymo (KPĮ) redakcijai. Stebėsenos metu buvo analizuota 50 savivaldybių pateikta informacija apie korupcijai atsparios aplinkos kūrimą bei visų 60 savivaldybių interneto svetainėse skelbiama informacija apie šių priemonių vykdymą.  

Tik 35 savivaldybėse už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens funkcija yra pagrindinė

Savivaldybių pateiktais duomenimis, 55 iš 60 savivaldybių paskyrė už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingus subjektus (padalinį ar asmenis) ar šias funkcijas paskyrė kitiems darbuotojams. Tačiau tik 35 savivaldybių paskirtiems darbuotojams vykdoma korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcija yra pagrindinė. Didžioji dalis, t. y. 82 proc. už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingų asmenų savivaldybėse yra tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi administracijos direktoriams, o kiti – tiesiogiai pavaldūs skyriaus (pvz., Teisės, Personalo, Finansų ir kt.), kuriame dirba, vadovui.

Pakankamai efektyviai įgyvendinama personalo patikimumo užtikrinimo priemonė

Įgyvendindamos KPĮ nustatytas privalomas korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemones, visos savivaldybių administracijos renka ir vertina iš STT gautą informaciją apie asmenis, siekiančius eiti pareigas, pagal sudarytą ir viešai paskelbtą pareigybių sąrašą. Taip pat visos savivaldybių administracijos atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą. Tačiau tik 35 proc. savivaldybių administracijų per paskutinius 3 metus atliko korupcijos rizikos valdymo vertinimą ir apie jo atlikimą bei rezultatus ne visos skelbia interneto svetainėse.

Dauguma savivaldybių – 53 iš 60 (80 proc.) pasitvirtino antikorupcinio elgesio kodeksus. Tačiau ne visos juose aprašė pavyzdinius galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejus ir darbuotojų veiksmus su jais susidūrus. Savivaldybių administracijų elgesio kodeksai ir juose aprašyti korupcinio pobūdžio rizikos atvejai savo turiniu yra vienodi bei nepritaikyti konkrečioje savivaldybėje tam tikrose veiklos srityse pasitaikantiems korupcijos rizikos veiksniams.

Didinant savivaldybių administracijų darbuotojų antikorupcinį sąmoningumą, visos savivaldybės bent vieną kartą per metus rengia mokymus darbuotojams korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais. 2022 m. STT antikorupcinio švietimo e. mokymo platforma pasinaudojo ir gavo sertifikatus 279 darbuotojai iš 26 savivaldybių administracijų (t. y. 43 proc.) bei STT organizuojamuose mokymuose dalyvavo 12 savivaldybių administracijų darbuotojai.

Įgyvendinant Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas, 75 proc. savivaldybių administracijų turi patvirtintą pareigybių, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašą, tačiau ne visos savivaldybės skelbia jį viešai. Savivaldybių administracijų pateiktais duomenimis, 83 proc. savivaldybių atlieka darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo, derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną bei 75 proc. savivaldybių turi gautų dovanų įvertinimo ir saugojimo tvarką ir nustatė dovanų politiką. 

Dauguma savivaldybių turi vidinius kanalus, tačiau nepakankamas jų efektyvumas 

Įgyvendinant Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, 54 iš 60 savivaldybių yra įdiegtas vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas, tačiau tik 4 savivaldybės nurodė, kad per paskutinius 3 metus šiuo vidiniu kanalu gavo pranešimus apie pažeidimus. Tik 48 savivaldybių administracijos turi patvirtintas ir viešai paskelbtas informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo tvarkas.

Teigiamai vertinama tai, kad be aukščiau išvardintų privalomų korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių, 70 proc. savivaldybių taip pat atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, nors iš jų tik 47 proc. kasmet nustato korupcijos rizikos veiksnius. Taip pat dauguma savivaldybių (45 iš 60) turi ir viešai skelbia galiojančias korupcijos prevencijos programas / veiksmų planus ir jose pateikia korupcijos rizikos veiksnių analizę, numato korupcijos rizikos mažinimo priemones, nurodo šių priemonių vykdytojus, įgyvendinimo terminus bei vertinimo kriterijus.

2021 m. tyrimo „Lietuvos korupcijos žemėlapis“ duomenimis, vertinant savivaldybių antikorupcinę aplinką, savivaldybes, kaip labai korumpuotas, įvardino 23 proc. gyventojų (4 vieta tarp labiausiai korumpuotų institucijų), 24 proc. įmonių vadovų (4 vieta) ir 38 proc. valstybės tarnautojų (2 vieta).


R. Dačkaus nuotr.
2 vasario, 2023

Siekiant spartinti ES investicijų pradžią Lietuvos regionuose, Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) siūlo kurti savivaldybėms skirtą vietos plėtros finansinį instrumentą, kuris […]

1 vasario, 2023

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) atliko korupcijos rizikos analizę Alytaus miesto, Jonavos, Kėdainių, Šiaulių, Šilutės ir Tauragės rajonų savivaldybių komunalinių atliekų […]

31 sausio, 2023

Utenos regiono plėtros taryba pirmoji iš 10 šalyje veikiančių tarybų patvirtino 2022–2030 m. Utenos regiono plėtros planą, kuris sudaro prielaidas […]

27 sausio, 2023

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) siekia, kad kalba ne skaldytų, bet jungtų visuomenę. Todėl stengiasi išklausyti visas visuomenės grupes ir […]

R. Dačkaus nuotr.
23 sausio, 2023

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda pirmadienį Varšuvoje kartu su Lenkijos Prezidentu Andrzejumi Duda dalyvavo 1863–1864 m. sukilimo, dar vadinamo Sausio […]

23 sausio, 2023

2023 m. švietimo pagalbai teikti mokyklose ir savivaldybių pedagoginėse psichologinėse tarnybose Švietimo, mokslo ir sporto ministerija skiria 136 mln. Eur. […]

19 sausio, 2023

Artimiausiais metais ketinama mažinti finansavimą kelių priežiūrai ir plėtrai, o tai, pasak šalies savivaldybių, mokesčių mokėtojams ir šalies biudžetui galiausiai […]

Habil. dr. Katarzyna Molek-Kozakowska
13 sausio, 2023

Populizmą galima tirti dviem būdais. Vienas iš jų remiasi politikos mokslų perspektyva, nagrinėjant, kaip kai kuriems politikams ir partijoms pavyksta […]

R. Dačkaus nuotr.
29 gruodžio, 2022

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda ketvirtadienį pasirašė Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo pataisas, kurios nuo kitų metų leis savivaldai lanksčiau […]

M. K. Čiurlionis
22 gruodžio, 2022

Seimas, siekdamas pažymėti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-ąsias gimimo metines, Baroko literatūros reikšmę Lietuvoje ir Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus poezijos rinktinės „Trys […]

20 gruodžio, 2022

Vidaus reikalų ministerijoje įvykusiame Nacionalinės regioninės plėtros tarybos posėdyje aptarti šalies regionų ir visos valstybės plėtrai aktualūs klausimai, susiję su […]

14 gruodžio, 2022

Šiandien Panevėžio rajone lankėsi Telšių rajono savivaldybės delegacija, vadovaujama mero Kęstučio Gusarovo. Kolegų iš Žemaitijos vizito tikslas – pasidalyti dalyvaujamojo […]

6 gruodžio, 2022

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) savo iniciatyva atliko Seimo narių grupės siūlomų Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo bei Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo projektų […]

2 gruodžio, 2022

Kultūros ministras Simonas Kairys ir aplinkos viceministrė Daiva Veličkaitė-Matusevičė šiandien pasirašė susitarimą su savivaldybių vadovais dėl meno ir dizaino viešosiose […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministerija nutraukia dvišalį bendradarbiavimo susitarimą su Baltarusijos Vidaus reikalų ministerija. 1993 m. pasirašytas susitarimas numato bendradarbiavimą ministerijų valdymo […]

25 lapkričio, 2022

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė dalyvavo Valstybės sienos apsaugos tarnybos organizuojamoje patrulinio laivo „Gintaras Žagunis“ krikšto ir naujų katerių šventinimo […]

25 lapkričio, 2022

Lapkričio 25 d. Kaune buvo surengtas tarptautinis simpoziumas „Europos idėja“. Simpoziume gyvai dalyvavo Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Rumunijos prezidentai, nuotoliniu būdu […]

23 lapkričio, 2022

Pastaruoju metu Lietuvos-Baltarusijos pasienyje stebimi užsieniečių bandymai valstybės sieną kirsti basomis kojomis ir taip neteisėtai patekti į Lietuvos Respubliką. Vidaus […]

1 lapkričio, 2022

Spalio 28 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko Tauragės apskrities savivaldybių seniūnų sueiga, kurioje dalyvavo Jurbarko, Pagėgių, Šilalės ir […]

27 spalio, 2022

Praėjusią savaitę Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) kartu su Lietuvos savivaldybių asociacija savivaldybių atstovus pakvietė į praktinį seminarą-diskusiją „Pirkimų centralizavimo problematika […]