vasario 24, 2015
Aukštelkų seniūnijos informacija
Aukštelkuose išdalyti apdovanojimai ir paminėta Vasario 16-oji

Vasario 16-ąją Aukštelkų seniūnijos gyventojai gausiai sugužėjo į kultūros namus tradiciškai paminėti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos bei pasidžiaugti nuveiktais darbais ir apdovanoti labiausiai nusipelniusius seniūnijos gyventojus. Šventėje svečiavosi kalbos premijos laureatė Violeta Bakutienė, patriotinius jausmus žadinanti literatūrine-muzikine kompozicija apie žmones, buvusius vedliais į Nepriklausomybę.

Antroje šventės dalyje – tradicinėje apdovanojimų popietėje – buvo pagerbti seniūnijos gyventojai, nusipelnę pagarbos ir dėmesio. Aštuoniolika apdovanojimų buvo išdalyta aidint garsiems plojimams. Apdovanojimus gavo draugiškiausia gatvė, naujai susikūrusios Arimaičių bendruomenės įkūrėjai, pavyzdinės šeimos, sportininkai, grožio kūrėjai, šviesuoliai. Apdovanotuosius sveikino Radviliškio kultūros centro vaikų dainavimo studija „Džia-da“ (vadovė Aurelija Meškauskienė). Publika buvo sužavėta mažaisiais dainorėliais, garsiai plojo ir dainavo kartu. Šventė paliko šiltą, jaukų įspūdį, žmonės džiaugėsi kasmet puoselėjama tradicija pagerbti gyventojus.

Vasario 16-ąją Aukštelkų seniūnijos apdovanotieji:

Draugiškiausia gatvė – Pievų g.
Kalnelio Gražionių Pievų gatvės gyventojai tikrai galėtų papasakoti visiems, kad kaimynas be kaimyno niekaip negali gyventi! Jūratė ir Romas, Nijolė, Žydrūnė ir Jonas, Nijolė ir Stasys kaimynui ir bėdas išpasakoja, ir džiaugsmu pasidalija. Sako, geras žodis žmogų tris žiemas šildo. Kartu dirba, padeda vieni kitiems, džiaugiasi ir švenčia kartu, taip demonstruodami pavyzdinę kaimynystę.

Metų globėjas – Albinas Norvaiša
Albinas Norvaiša į Aukštelkų krašto Kaulinių kaimą atvyko iš Tryškių miestelio, Telšių rajono. Iki pat išėjimo į užtarnautą poilsį dirbo operatoriumi dujų skirstymo stotyje. Kartu su žmona Ona Norvaišiene užaugino ir geru žmogumi išauklėjo sūnų. Šeima globojo nuo gimimo neįgalų Onos brolį Antaną, atkakliai grūmėsi su gyvenimo duodamais išbandymais. Netikėtai, sunkiai ligai pakirtus mylimą žmoną, Albinas ir toliau rūpinasi neįgaliuoju giminaičiu. Jis niekada nepritrūko jėgų, pasiaukojimo, kantrybės, užuojautos. Antaną Raudį prižiūri daugiau kaip 30 metų, kuris yra visiškai neįgalus, nevaikšto, pats nepavalgo, jam būtina nuolatinė globa ir priežiūra, reikalaujanti daug kantrybės ir atjautos. Albinas dalį savęs ir savo nuoširdumo atiduoda gamtos grožio puoselėjimui, jo sodybą puošia prižiūrima ir išpuoselėta aplinka.

Metų atrama – Algis Slavinskas
Investicija į šeimą, bendruomenės šeimą, rūpestis artimu yra laimingo ir turtingo gyvenimo pagrindas. Džiaugiamės, kad atsiranda žmonių bednruomenėje, kurie vis dėlto gyvena ne tik sau ir dėl savęs. Toks yra Algis Slavinskas. Jis nesako „ai, vėliau“, „ateik rytoj“, o noriai padeda tik paprašytas. Ir  prie nelengvų fizinių darbų, ir buriant naujai susikūrusios Arimaičių bendruomenės žmones bendram tikslui, rodant jaunimui puikų pavyzdį, ir praskaidrinant nuotaiką netikėtu anekdotu – visur pasižymi Algio asmenybė.

Metų skaitytojas – Alfreda Janulienė
Apie stebuklingą knygų pasaulį daugiausia galėtų papasakoti metų skaitytojo apdovanojimo savininkė Alfreda Janulienė. Knygų įskiepytas grožio, gerumo suvokimas atsiliepė ir Alfredos gyvenime – gražiai ir darniai sugyveno su namiškiais, nė vienas aukštelkiškis negalėtų blogo žodžio pasakyti apie šią tylią ir kuklią moterį. Dabartinė Aukštelkų bibliotekininkė Indrė sako pamenanti Alfredą jau nuo tada, kai pati dar būdama vaikas eidavo į biblioteką skaityti. Dabar Indrė pati bent kartą per savaitę sulaukia Alfredos Aukštelkų bibliotekoje.

Metų šviesuolė – Aldona Kvedarienė
Kai sutinki žmogų su šviesia siela, tuomet ir tau pasidaro šviesu. Ir jei tuo metu jauti kažkokį sielos skausmą – šalia tokio žmogaus jis aprimsta. Toks žmogus stiprina tikėjimą Kūrėju ir savimi, tu pajunti tylų džiaugsmą ir laimės viltį, tau norisi visus mylėti ir daryti gerus darbus. Kuo stipriau šviesi, tuo daugiau tau bus duota šviesos! Tokia yra Aldona Kvedarienė.

Bendruomenės Metų entuziastė – Angelė Mejerienė
Aukštelkų seniūnijos gyventoja Angelė Mejerienė – nuoširdi draugams ir pažįstamiems,  aktyvi ir gyvybinga, jaučianti  nuolatinį poreikį bendrauti su kitais, mėgstanti  teatro meną,  keliones. Gera būti  aplinkoje, kurioje yra  darbštus,  geranoriškas, aktyvus, nesavanaudiškas žmogus. Jis  daro kitų žmonių gyvenimą prasmingesnį ir šviesesnį, nes yra  labiau   linkęs duoti nei imti, o laime bei  džiaugsmu   dalytis su kitais. Angelė Mejerienė savo darbų ir rūpesčių verpetuose su pasitikėjimu  kuria gyvenimą, kurio kibirkštėlės  galėtų įžiebti sėkmės liepsnas, sušildančias visus prisilietusius.

Aktyviausias Liaudiškių bendruomenės narys – Rasa Burnienė
Žmogus visavertis yra tik būdamas kartu su kitais. Bendruomenė kaip medis, kurio grožis priklauso nuo kiekvieno jo žiedo grožio. Vienas gražiausių žiedų Liaudiškių kaimo bendruomenėje – Rasa Burnienė. Džiougu, kad mažoje bendruomenėje atsiranda tokie aukso grynuoliai kaip Rasa, kurie užveda, savo pavyzdžiu užkrečia, o jau tuomet visa bendruomenė kyla bendriems darbams.

Metų ūkininkas – Benas Elzbergas
Kaime vis daugėja ūkininkų, suprantančių, kad svarbu ne tik dabartis, pelnas, bet  ir kokioje aplinkoje augs vaikai, kaip jie jausis, kaip atrodys kaimas ateityje.  Aukštelkų gyvenvietėje, kurioje gausu ūkininkų, negalime nepaminėti jauno ūkininko Beno Elzbergo. Ūkininkaujantis tėvų žemėje, jaunas žmogus savo rankomis kuria ateitį ne tik sau, bet ir savo vaikams. Nors kartais nesibaigiantys darbai priverčia suktis iš visų jėgų, o apie ilgesnes atostogas galima tik pasvajoti, jis vis dėlto pasirinko nelengvą ūkininko dalią. Jis tėvų įskiepytas vertybes skleidžia savo veikloje ir rodo pavyzdį jaunesnėms kartoms.

Metų sportininkas – Aurimas Pocius
Aurimas Pocius ne tik sportuoja savo malonumui, bet dar ir garsina Aukštelkus visame Radviliškyje. Jis aktyviai dalyvauja visuose seniūnijos sportiniuose renginiuose, akcijose, gina seniūnijos garbę sportinėse varžybose.

Metų džentelmenas – Stasys Folertas
Stasys Folertas – tikras vyras, pasižymintis visomis tikro džentelmeno savybėmis. Visada mandagus, visada taktiškas, pasirengęs padėti, draugiškas kaimynams ir aplinkiniams. Tikras vyras – šeimos stuburas, gerbiantis savo protėvių istoriją ir tradicijas, atsakingas ir visuomeniškas. Vieno iš gražiausių namų Kaulinių kaime savininkas, įsikūręs tėvų žemėje, savo asmenybe stebinantis kiekvieną sutiktąjį.

Metų stiprybė – Laura ir Aurimas Kuraičiai
Norime pasidžiaugti Kuraičių šeima – Laura ir Aurimu, auginančiais dvi mergaites, vieną iš jų su negalia. Kuklūs ir nuoširdūs Laura ir Aurimas aktyviai dalyvauja bendruomenės renginiuose, plačiai šypsosi ir džiaugiasi gyvenimu. Visą save atiduodantys šeimai, kartais pamirštantys savo poreikius, sveikatą ir poilsį, kantriai priima visus nežinomo autoriaus rašomus jų gyvenimo vingius.

Metų auksarankė, meniška siela – Rima Jatautienė
Vienam kūryba yra rytais gaminti pusryčius, kitam kūryba – vairuoti automobilį, o kukliai ir darbščiai Rimutei Jatautienei kūryba – sielos atgaiva kartais ne tokiame tobulame pasaulyje. Be galo kruopščiai siuvinėtuose paveiksluose skleidžiasi įvairiaspalvės darželio gėlės, atsiveria tėviškės peizažai, kiekvienas darbas spinduliuoja nuoširdumą, originalų kūrybos grožį, autorei būdingus harmonijos, saiko jausmo, santūrumo bruožus.

Gražiausiai tvarkoma aplinka – Feliksas ir Elena Steponavičiai, Lina ir Vaidas Ščeponavičiai
Žvelgiant į su meile tvarkomas Felikso ir Elenos Steponavičių ir Linos ir Vaido Ščeponavičių sodybas kyla pasididžiavimas Aukštelkų žmonėmis, jų darbštumu. Parodydami tai, ką sukūrė, jie ne tik pasidalija savo nuveiktu aplinkos kūrimo darbu, bet ir įkvepia kitus ieškoti, kurti, dirbti.

Metų rėmėjas – Žydrūnas Laurutis
Dovanojimas padeda išsaugoti ir sustiprinti ryšius, suartina mylimuosius, šeimos narius ir draugus. Sakoma, kad dovanotojas patiria dar didesnį laimės pojūtį nei tas, kuris dovaną priima. Visada daugiau pagarbos nusipelno tas, kuris daugiau duodavo, o ne tas, kuris daugiau gaudavo.

Metų šeima – Roma ir Vitalijus Palšiai, vaikai Vakaris ir Rugilė
Aukštelkų seniūnijoje gausu puikių šeimų, auginančių vaikus, dirbančių žemę, kuriančių gražų gyvenimą. Viena iš tokių šeimų yra Palšiai – Roma ir Vitalijus, Vakaris ir Rugilė. Palšių šeimos galva Vitalijus, klausydamas širdies balso ir protėvių išminties, vykdo visus priesakus, gyvena darniai ir be galo myli savo šeimą – svarbiausią vertybę šiuolaikiniame pasaulyje. Neseniai įsikūrę naujuose namuose Kalnelio Gražioniuose, yra draugiški ir paslaugūs. Dar viena šeima, nenorintys mažos gyvenvietės ramybės ir jaukumo iškeisti į miesto ūžesį ir skubėjimą.

Lojaliausias bendruomenės narys – Regina Grabauskienė
Regina Grabauskienė – visi širdimi Aukštelkų bendruomenės narė. Moteris, apdovanota talentais, nepaprastai subtiliu grožio pajautimu yra tikra dovana mūsų bendruomenei. Nepamiršusi savo kilmės, šaknų, tėvų žemės, gyvena Aukštelkuose, dalyvauja bendruomenės veikloje, Radviliškio kultūriniame gyvenime.

Metų pagalba: Jolanta Nėjutė, Daiva Amamkevičienė
2014 metai buvo įtempti, bet prasmingi Aukštelkų gyvenviete. Baigti įgyvendinti bendruomenės projektai, prie kurių kartu daug plušo ir didžiausios pagalbininkės: Jolanta Nėjutė ir Daiva Amamkevičienė. Visi, dalyvavę jų organizuotuose seminaruose, primena puikiai praleistą laiką,  entuziazmą, gerą nuotaiką ir nuolatinį skatinimą nebijoti imtis veiklos, atsimena ilgai mintyse ir širdyse nešiotą Aukštelkų „Laimingų žmonių fabriko“ idėją, „Išlikimo gamtoje“ mokymus.

Metų geranoriai – Radviliškio rajono savivaldybė
Aukštelkų seniūnija džiaugiasi puikiais santykiais su Radviliškio rajono  savivaldybės administracija, kuri visada noriai prisideda prie parengtų projektų: finansiškai morališkai palaiko Aukštelkų bendruomenės iniciatyvas.

Share Button


liepos 3, 2020

Šiaulėnuose šiandien atidarytas naujasis sporto aikštynas pagaliau gali priimti visus norinčius sportuoti. „Iki šiol naujajame Šiaulėnų sporto aikštyne nesportavome, vis […]

liepos 3, 2020

Baigėsi karantinas. Vėl galime susitikti su likimo draugais, pažįstamais, pagalbininkais. Praėjusiųjų metų „Baltosios lazdelės“ dienos proga VšĮ Lietuvos aklųjų ir […]

liepos 2, 2020

Birželio 30 dieną, antradienį, vykusiame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) suvažiavime pristatyti svarbiausi asociacijos darbai skatinant savivaldybių savarankiškumą ir aktyvesnį dialogą […]

liepos 2, 2020

Birželio 20 d. Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras surengė staigmenų kupiną tradicinį, jau penktus metus iš eilės vykstantį šeimų žygį […]

liepos 2, 2020

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaime tęsiama graži klojimo teatrų tradicija – senajame muziejaus klojime jau dvidešimt pirmus metus žiūrovus […]

liepos 1, 2020

Asociacijos Vėriškių bendruomenė sulaukė svečių iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos. Direkcijos atstovas Linartas Kiškis bendruomenei įteikė krepšius su dovanomis tradicinio […]

birželio 29, 2020

Gatvės menas gali būti priežastis aplankyti vieną ar kitą miestą. Neretas turistas į kelionę susiruošia tik dėl gatvės galerijų arba […]

birželio 26, 2020

Pakruojo dvare įsisiubavus vasarai prasidėjo ir iki pat rudens šalnų lankytojus kviesiantis reginys – gėlių festivalis „Vasarvidžio nakties sapnas 2020“. […]

birželio 25, 2020

Atstumas – ne kliūtis mylėti savą kraštą. Tokiai minčiai pritartų ir „Globalių Šiaulių“ ambasadorė Airijoje Jurgita Urbelienė. Aktyvi Dublino lietuvių […]

birželio 24, 2020

„Prieš kelias dienas Baisogaloje posėdžiavo vietos veiklos grupė „Radviliškio lyderis“ nariai. Posėdyje aptarėme jau įgyvendintus projektus, jų naudą bendruomenei ir […]

birželio 23, 2020

Birželio 3 dieną jubiliejinį gimtadienį šventė aktorė Irena Liutikaitė, jai sukako 70 metų. Šia proga Jubiliatę ir jos vyrą, ne […]

birželio 22, 2020

Radviliškio miesto seniūnija 2020 metų vasario mėnesį kvietė visus Radviliškio miesto ikimokyklinio amžiaus vaikus, moksleivius, jų tėvus ir mokytojus dalyvauti […]

birželio 22, 2020

Bendromis Seimo narių ir Šiaulių miesto savivaldybės vadovų pastangomis pavyko pasiekti, kad svarbūs miestui ir regionui objektai –  Šiaulių oro […]

birželio 19, 2020

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka skelbia puikią naujieną regėjimo sutrikimų turintiems lankytojams – bibliotekos II aukšto fojė įrengta speciali įranga, […]

birželio 17, 2020

2020 metus LR Seimas paskelbė Tautodailės metais. Mūsų kraštas garsėja gražiadarbiais ir tautodailininkais, tad Baisogalos kultūros centras nutarė pagerbti šiuos […]

birželio 17, 2020

Birželio 12-13 dienomis Radviliškyje įvyko Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos, kuri mini savo veiklos 25 – metį, aktyvo posėdis. Į Radviliškį […]

birželio 16, 2020

Birželio 14-oji Lietuvoje – Gedulo ir vilties diena. 1941 metų birželio 14 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo masinius gyventojų trėmimus į Sibirą. Mūsų […]

birželio 15, 2020

Birželio 14 d. Šiauliuose minėtos 79-osios trėmimų pradžios metinės – Gedulo ir vilties diena. Atmintiną dieną lauko erdvėje vyko tradicinis Gedulo […]

birželio 15, 2020

2020 m. birželio 16 d. 16 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Chaimo Frenkelio viloje bus įteiktas tradicinis Šiaulių kraštotyros draugijos Mikelio […]

birželio 15, 2020

Baisogalietis medžio meistras Edvardas Belokopitovas, į internetą įkėlęs šv. Jurgio – gėrio pergalės prieš blogį simbolio – statulėlę, taip norėdamas […]