18 spalio, 2021
Rūta Averkienė | XXI amžius

Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje – bareljefas maestro Virgilijui Noreikai

Vysk. Juozas Matulaitis šventina bareljefą Virgilijui Noreikai / Rūtos Averkienės nuotr.

Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlėje dvasingai ir ypatingai gražiai pagerbtas čia daugybę metų per Sekmines ir kitas šventes giedojęs šviesaus atminimo Lietuvos operos legenda Virgilijus Noreika (1935-2018). Klebono kun. Pranciškaus Čivilio iniciatyva ir rūpesčiu didžiam menininkui čia atidengtas bareljefas, kuris visada primins, kaip maestro labai mylėjo Babriškes ir šių apylinkių žmones. Tai ypatinga dovana ir padėka jo gimimo dieną. Jam buvo skirti maldos žodžiai, eilės, giesmės. Mažutė bažnytėlė vos sutalpino visus atvykusius pasimelsti už šią išskirtinę asmenybę ir jai simboliškai nusilenkti. Atminimo vakare dalyvavo jo žmona Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė bei visi, kam brangus talentingo menininko atminimas.

Šv. Mišių aukai vadovavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, koncelebravo klebonas kun. P. Čivilis ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas. Vyskupas pašventino bareljefą ir pasakė daug prasmingų minčių, skirtų maestro V. Noreikai. „Šiandien prisimename didelį mūsų tautos šviesulį Virgilijų Noreiką, kuris nuostabiu balsu dalijosi su savo tautiečiais ir savo neeiliniu talentu gražiai atstovavo Lietuvai visame pasaulyje. Mums yra didis džiaugsmas pažinti šį žmogų. Jis mokėjo pasveikinti Dievą gražia giesme, o kiek daug žmonių širdžių suvirpino savo gražiu giedojimu bažnyčioje ir kitur. Didis jo nuopelnas, kad jis neuždarė savo talento, bet skleidė, kur tik buvo galimybės – kur buvo kviečiamas, mielai vykdavo ir džiugindavo žmones. Jis mokėjo dalinti save kaip kasdieninę duoną. Maestro Babriškėms daug giesmių pašventė. Duok Dieve, kad jo talentas, jo gražus atminimas mums išliktų ilgai“, – kalbėjo vyskupas.

Babriškių parapijos klebonas kun. Pranciškus Čivilis, kurį su V. Noreika siejo daugelio metų dvasinė bičiulystė, jam irgi negailėjo daug gražių žodžių: „Virgilijus – ne tik didis talentas ir didis menininkas, bet ir didelės širdies žmogus. Dieviškas maestro balsas dešimtis kartų drebino šios bažnytėlės skliautus ir užgaudavo jautriausias žmonių sielos stygas. Jo dėka mažutėje Babriškių bažnytėlėje ir visoje parapijoje buvo įspausti didingi ir įspūdingi meniniai ženklai. Po trejų metų, kai jis iškeliavo į amžinuosius namus, už jo didelę parodytą meilę mums pavyko išreikšti ir savąją. Jo atminimą įamžinome būtent šioje vietoje, kurioje jis dažnai lankėsi ir kurią mylėjo“. Nenuostabu – šią daug metų trukusią bičiulystę lydėjo abiejų asmenybių dvasinė šiluma ir ypatinga bendrystės dovana. Kunigo Pranciškaus maldos ir prasmingi pamokslai, o V. Noreikos – dieviškas giedojimas kasmet į Sekmines ir per kitas šventes sukviesdavo ne tik parapijiečius, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur.

Įspūdingą bareljefą iš bronzos, dengtą sidabru, kuriame – besišypsantis maestro, sukūrė jaunas talentingas menininkas iš Vilniaus Antanas Šėmis. Jis sakė, kad didžiausia garbė, jog turėjo galimybę kurti tokios iškilios asmenybės bareljefą, tad kūrė jį ypatingai stengdamasis. Jis sukūrė ir žalvarinius pasidabruotus V. Noreikos atminimo medalius.

Maestro žmona Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė su jauduliu balse dėkojo ir bareljefo autoriui, ir visiems, kurie taip prasmingai ir jautriai pagerbė jai brangų žmogų.

Įspūdingą ir jautriomis gaidomis suskambėjusį sakralinės muzikos koncertą šv. Mišiose metu ir po jų dovanojo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius atlikdami jo mokiniai ir bendražygiai – baritonas Dainius Puišys, kuriam akomponavo vargonininkas Gediminas Kviklys, obojumi grojo Robertas Beinaris (obojus).

Žymių poetų eiles skaičiusi aktorė Gražina Urbonaitė sakė: „Aukščiausias kūrėjas maestro davė savo kibirkštį ypatingai kurti. Jis buvo didis menininkas, kuris įpareigoja mus tęsti tą kelią, kuriuo jis ėjo, kuriuo vedė mus į gyvenimą, pas žmones. Į publiką, kurią labai mylėjo ir gerbė“.

V. Noreikos mokinys Dainius Puišys prisiminė, kad maestro noriai važiuodavo melstis ir koncertuoti į šiuos Dievo namus, kurie buvo jam labai mieli, sukaupiantys, įkvepiantys. „Bareljefas spinduliuoja Virgilijaus Noreikos dvasios šilumą ir mums taip pat ypatinga garbė čia dainuoti, kur daugybę metų dainavo jis. Šįvakar maestro garbei padainuosime keletą kūrinių, kuriuos jis labai mėgo“.

V. Noreika Varėnos rajono žmonėms yra dovanojęs ne vieną įspūdingą ir nepakartojamą koncertą. Jo žinomiausios dainos „Malda“, „Sapnas“, „Švelnumas“ bei kitos ne kartą skambėjo ir po Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais, ir Varėnos kultūros centre, o kasmet bene dešimtmetį Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlėje Sekminių atlaidų šv. Mišiose ir po jų V. Noreikos giedojimas būdavo prasmingiausia dvasinė dovana. Čia jis su žmona Loreta dažnai atvažiuodavo pasimelsti ir ypatingų švenčių metu.

2014 metais V. Noreika už naujų meninių procesų skatinimą rengiant koncertus Varėnos krašto bažnyčiose, kultūros įstaigose, aktyvią kūrybinę veiklą ir nuoširdų bendradarbiavimą populiarinant klasikinę muziką Dainavos krašte buvo apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“. Maestro V. Noreika didžiavosi, jog jam tai pats didžiausias įvertinimas. Juolab, kad įteiktas Dzūkijos žemėje, kur gimė didis kūrėjas M. K. Čiurlionis, krašte, kurį bei jo žmones ir pats yra pamilęs. V. Noreika su žmona Loreta daugybę metų vasarodavo savo sodyboje Kalėnų kaime šalia Babriškių.

Po šv. Mišių Babriškių parapijos klebonas kun. P. Čivilis padėkojo visiems susirinkusiems bendrai maldai už V. Noreiką. Nuoširdžius padėkos žodžius klebonas tarė L. Bartusevičiūtei-Noreikienei, kad ji kasmet šioje bažnyčioje dalyvauja Sekminių pamaldose. Rūpestingasis klebonas Pranciškus pasistengė, kad kiekvienas buvęs kartu maldoje už maestro, į namus parsineštų po V. Noreikos atminimo medalį.

 

 


12 gegužės, 2022

Alytaus rajono bendruomenė surengė visuotinę talką viešosioms erdvėms apželdinti. Šimtai seniūnijų, kaimų ir miestelių gyventojų kartu su savo seniūnais, savivaldybės […]

7 gegužės, 2022

Gegužės 5 d. Druskininkuose startavo projektas „Druskininkai – be ribų“, kuriuo siekiama įvertinti, kiek Druskininkai yra draugiški neįgaliesiems bei nustatyti […]

30 balandžio, 2022

Alytaus rajono bendruomenei „Dėmesio centras“ beveik 20 metų vadovaujanti Monika Ražanauskienė pelnė Bendruomenės lyderės – vadybininkės apdovanojimą. Mykolo Romerio universitetas […]

30 balandžio, 2022

„Man ką nors apie gyvenimą“, – toks skaitytojų prašymas bibliotekininkių ausiai yra gana įprastas. Ir dažna bibliotekos darbuotoja žino, kad, […]

28 balandžio, 2022

Balandžio 24 dieną Varėnos rajone Krivilių kultūros centre vyko literatūros vakaras „Apie šviesulį monsinjorą Kazimierą Vasiliauską“, skirtas  100-osioms gimimo metinėms […]

26 balandžio, 2022

„Tarnystė žmogui – toks būtų tiksliausias ir trumpiausias dvasininko Kazimiero Vasiliausko gyvenimo apibūdinimas“ (Vladas Kančiauskas). Balandžio 24 dieną Kaniavos krašto […]

Aukcione parduotas paveikslas
23 balandžio, 2022

Balandžio 22-osios popietę Alytaus regiono atliekų tvarkymo „TikoTiks“ centre vyko Žemės dienai skirtas renginys, kuriame buvo apdovanoti konkurso nugalėtojai, atnaujinę […]

Trasos įkūrėjas su sūnum Joriu.
22 balandžio, 2022

Ekstremalaus sporto entuziastams Alytaus rajone ruošiama nauja pramoga – bagių trasa. Alovės seniūnijos Lelionių kaimo gyventojas Arturas Latauskas žada, kad […]

Paul White
19 balandžio, 2022

Balandžio 14 d. Varėnos viešojoje bibliotekoje pristatyta Paul White (Pauliaus Bukausko) fantastinių nuotykių trilogijos „Akmenų sergėtojai. Žemė-oras“ pirmoji dalis. Kartu […]

14 balandžio, 2022

Balandžio 14 dieną Varėnos viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriuje lankėsi populiarus vaikų rašytojas Vytautas Račickas ir buvęs Vilniaus apskrities […]

13 balandžio, 2022

Alytaus rajono savivaldybės taryba balandžio 12 d. įvykusiame posėdyje priėmė sprendimą “Dėl humanitarinės pagalbos suteikimo”. Šiuo sprendimu tarybos nariai pritarė, […]

Inos Kaškonienės naminė duona
11 balandžio, 2022

Duona – tarsi tradicijų puoselėjimas, energijos ir geros savijautos šaltinis. Apie dzūkų kulinarinio paveldo – tradicinės naminės duonos kelią nuo tešlos […]

Ilonos Krupavičienės nuotr.
7 balandžio, 2022

Alytuje su svarbia literatūrine misija apsilankė du poetai – Alvydas Valenta ir Juozas Žitkauskas. Abu tikri prigimtiniai dzūkai (pirmasis kilęs […]

Popietės dalyviai
1 balandžio, 2022

Alytaus rajono Butrimonių kultūros centre vyko Alytaus regiono vaikų globos centrų bendradarbiavimo popietė „Žinia keliauja su daina“. Į popietę susirinko […]

1 balandžio, 2022

Alytaus rajonas garsėja įspūdingu kraštovaizdžiu. Čia gausu pažintinių takų, piliakalnių, senų bažnyčių. Tad šiandien kviečiame geriau pažinti vieną seniausių Alytaus […]

Dzūkijos dvaras
25 kovo, 2022

Jeigu keliaudami po Alytaus rajoną išalksite, rinkitės maistą, kuris pamalonins gomurį ir paliks gerą įspūdį. Čia rasite vietų, kuriose gaminami […]

A Žemaičio sūnus Eimantas Žemaitis, Marina Litoshenko, Oksana Kopystko, Olha Kravets, Punios sen. G.Laukaitis
24 kovo, 2022

Alytaus rajono savivaldybėje jau apsigyveno per 110 Ukrainos karo pabėgėlių. Daugiausia tai – moterys ir vaikai. Dalis jų jau rado darbą, […]

16 kovo, 2022

Dėl Rusijos ir Baltarusijos vykdomų karo veiksmų, šiurkščiai pažeidžiant tarptautinės teisės normas bei tarptautines sutartis, prieš nepriklausomą Ukrainos Respubliką Alytaus […]

15 kovo, 2022

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną Alytaus rajonas šventė garsiai, nuotaikingai, vienijo sportininkus, protmūšių, bilijardo bei šachmatų mėgėjus. Renginių metu daug dėmesio […]

Irpinės gyventojas į Lietuvą parvežė savanoriai iš Elektrėnų
8 kovo, 2022

Pirmadienį Alytaus rajono savivaldybės administracijoje įdarbintas karo pabėgėlis iš Ukrainos. Šeštadienį rajone apgyvendintos moterys su vaikais. Pirmadienį Alytaus rajono savivaldybės […]