18 spalio, 2021
Rūta Averkienė | XXI amžius

Babriškių Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje – bareljefas maestro Virgilijui Noreikai

Vysk. Juozas Matulaitis šventina bareljefą Virgilijui Noreikai / Rūtos Averkienės nuotr.

Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlėje dvasingai ir ypatingai gražiai pagerbtas čia daugybę metų per Sekmines ir kitas šventes giedojęs šviesaus atminimo Lietuvos operos legenda Virgilijus Noreika (1935-2018). Klebono kun. Pranciškaus Čivilio iniciatyva ir rūpesčiu didžiam menininkui čia atidengtas bareljefas, kuris visada primins, kaip maestro labai mylėjo Babriškes ir šių apylinkių žmones. Tai ypatinga dovana ir padėka jo gimimo dieną. Jam buvo skirti maldos žodžiai, eilės, giesmės. Mažutė bažnytėlė vos sutalpino visus atvykusius pasimelsti už šią išskirtinę asmenybę ir jai simboliškai nusilenkti. Atminimo vakare dalyvavo jo žmona Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė bei visi, kam brangus talentingo menininko atminimas.

Šv. Mišių aukai vadovavo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, koncelebravo klebonas kun. P. Čivilis ir Kaišiadorių vyskupijos kurijos kancleris kun. Gediminas Tamošiūnas. Vyskupas pašventino bareljefą ir pasakė daug prasmingų minčių, skirtų maestro V. Noreikai. „Šiandien prisimename didelį mūsų tautos šviesulį Virgilijų Noreiką, kuris nuostabiu balsu dalijosi su savo tautiečiais ir savo neeiliniu talentu gražiai atstovavo Lietuvai visame pasaulyje. Mums yra didis džiaugsmas pažinti šį žmogų. Jis mokėjo pasveikinti Dievą gražia giesme, o kiek daug žmonių širdžių suvirpino savo gražiu giedojimu bažnyčioje ir kitur. Didis jo nuopelnas, kad jis neuždarė savo talento, bet skleidė, kur tik buvo galimybės – kur buvo kviečiamas, mielai vykdavo ir džiugindavo žmones. Jis mokėjo dalinti save kaip kasdieninę duoną. Maestro Babriškėms daug giesmių pašventė. Duok Dieve, kad jo talentas, jo gražus atminimas mums išliktų ilgai“, – kalbėjo vyskupas.

Babriškių parapijos klebonas kun. Pranciškus Čivilis, kurį su V. Noreika siejo daugelio metų dvasinė bičiulystė, jam irgi negailėjo daug gražių žodžių: „Virgilijus – ne tik didis talentas ir didis menininkas, bet ir didelės širdies žmogus. Dieviškas maestro balsas dešimtis kartų drebino šios bažnytėlės skliautus ir užgaudavo jautriausias žmonių sielos stygas. Jo dėka mažutėje Babriškių bažnytėlėje ir visoje parapijoje buvo įspausti didingi ir įspūdingi meniniai ženklai. Po trejų metų, kai jis iškeliavo į amžinuosius namus, už jo didelę parodytą meilę mums pavyko išreikšti ir savąją. Jo atminimą įamžinome būtent šioje vietoje, kurioje jis dažnai lankėsi ir kurią mylėjo“. Nenuostabu – šią daug metų trukusią bičiulystę lydėjo abiejų asmenybių dvasinė šiluma ir ypatinga bendrystės dovana. Kunigo Pranciškaus maldos ir prasmingi pamokslai, o V. Noreikos – dieviškas giedojimas kasmet į Sekmines ir per kitas šventes sukviesdavo ne tik parapijiečius, bet ir daug tikinčiųjų iš svetur.

Įspūdingą bareljefą iš bronzos, dengtą sidabru, kuriame – besišypsantis maestro, sukūrė jaunas talentingas menininkas iš Vilniaus Antanas Šėmis. Jis sakė, kad didžiausia garbė, jog turėjo galimybę kurti tokios iškilios asmenybės bareljefą, tad kūrė jį ypatingai stengdamasis. Jis sukūrė ir žalvarinius pasidabruotus V. Noreikos atminimo medalius.

Maestro žmona Loreta Bartusevičiūtė-Noreikienė su jauduliu balse dėkojo ir bareljefo autoriui, ir visiems, kurie taip prasmingai ir jautriai pagerbė jai brangų žmogų.

Įspūdingą ir jautriomis gaidomis suskambėjusį sakralinės muzikos koncertą šv. Mišiose metu ir po jų dovanojo lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius atlikdami jo mokiniai ir bendražygiai – baritonas Dainius Puišys, kuriam akomponavo vargonininkas Gediminas Kviklys, obojumi grojo Robertas Beinaris (obojus).

Žymių poetų eiles skaičiusi aktorė Gražina Urbonaitė sakė: „Aukščiausias kūrėjas maestro davė savo kibirkštį ypatingai kurti. Jis buvo didis menininkas, kuris įpareigoja mus tęsti tą kelią, kuriuo jis ėjo, kuriuo vedė mus į gyvenimą, pas žmones. Į publiką, kurią labai mylėjo ir gerbė“.

V. Noreikos mokinys Dainius Puišys prisiminė, kad maestro noriai važiuodavo melstis ir koncertuoti į šiuos Dievo namus, kurie buvo jam labai mieli, sukaupiantys, įkvepiantys. „Bareljefas spinduliuoja Virgilijaus Noreikos dvasios šilumą ir mums taip pat ypatinga garbė čia dainuoti, kur daugybę metų dainavo jis. Šįvakar maestro garbei padainuosime keletą kūrinių, kuriuos jis labai mėgo“.

V. Noreika Varėnos rajono žmonėms yra dovanojęs ne vieną įspūdingą ir nepakartojamą koncertą. Jo žinomiausios dainos „Malda“, „Sapnas“, „Švelnumas“ bei kitos ne kartą skambėjo ir po Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios skliautais, ir Varėnos kultūros centre, o kasmet bene dešimtmetį Babriškių Šv. arkangelo Mykolo parapijos bažnytėlėje Sekminių atlaidų šv. Mišiose ir po jų V. Noreikos giedojimas būdavo prasmingiausia dvasinė dovana. Čia jis su žmona Loreta dažnai atvažiuodavo pasimelsti ir ypatingų švenčių metu.

2014 metais V. Noreika už naujų meninių procesų skatinimą rengiant koncertus Varėnos krašto bažnyčiose, kultūros įstaigose, aktyvią kūrybinę veiklą ir nuoširdų bendradarbiavimą populiarinant klasikinę muziką Dainavos krašte buvo apdovanotas Varėnos rajono savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“. Maestro V. Noreika didžiavosi, jog jam tai pats didžiausias įvertinimas. Juolab, kad įteiktas Dzūkijos žemėje, kur gimė didis kūrėjas M. K. Čiurlionis, krašte, kurį bei jo žmones ir pats yra pamilęs. V. Noreika su žmona Loreta daugybę metų vasarodavo savo sodyboje Kalėnų kaime šalia Babriškių.

Po šv. Mišių Babriškių parapijos klebonas kun. P. Čivilis padėkojo visiems susirinkusiems bendrai maldai už V. Noreiką. Nuoširdžius padėkos žodžius klebonas tarė L. Bartusevičiūtei-Noreikienei, kad ji kasmet šioje bažnyčioje dalyvauja Sekminių pamaldose. Rūpestingasis klebonas Pranciškus pasistengė, kad kiekvienas buvęs kartu maldoje už maestro, į namus parsineštų po V. Noreikos atminimo medalį.

 

 

Komentarai (0)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.


Ilonos Krupavičienės nuotr.
3 gruodžio, 2021

Šiais metais, rugpjūčio pabaigoje, Punsko „Aušros“ leidykloje septintojo Dainavos apygardos vado Vinco Daunoro-Kelmo, Ungurio, Vinco 100-ųjų gimimo metinių proga pasirodė […]

26 lapkričio, 2021

2021 m. lapkričio 23 d. Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos 1-4 g. klasių 23 mokiniai dalyvavo viktorinoje „Pažink Lietuvos kariuomenės istoriją“, […]

Ilonos Krupavičienės nuotr.
16 lapkričio, 2021

Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje pristatyta Kosto Poškaus tapybos darbų paroda „Broma atwerta ing wiecznasti“. Čia eksponuojami alytiškio dailininko paveikslai, […]

Ilonos Krupavičienės nuotr.
13 lapkričio, 2021

Renginių ciklas „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje užbaigtas su polėkiu. Paskutiniame literatūriniame traukinyje skambėjo šiuolaikinė lietuvių […]

Antanas Jusevičius /Ilonos Krupavičienės nuotr.
11 lapkričio, 2021

Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos erdvės užsipildė gyvais, savas istorijas bylojančiais paveikslais. Suktas šypsenėles nutaisę ryškialūpiai katinai, putliaformės moterėlės, piktaveidžiai vyriškiai […]

Meras A. Vrubliauskas suprantąs, kokia nelengva darbų našta gula ant seniūnų pečių, nes pats buvo Pivašiūnų seniūnas
5 lapkričio, 2021

Alytaus rajone, Kurnėnuose, šiandien vyksta Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos Alytaus apskrities seniūnų sueiga tema „Vietos savivalda Lietuvoje“, kurioje dalyvauja vidaus […]

5 lapkričio, 2021

Alytaus Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje įkurdintoje improvizuotoje traukinio kupė jau antrą ketvirtadienį iš eilės skambėjo poezija, muzika ir pašnekesiai. Netikėtų […]

Vestuvės Druskininkuose
4 lapkričio, 2021

Druskininkai kasmet sulaukia vis daugiau būsimų jaunavedžių iš visos Lietuvos prašymų įregistruoti santuoką – išskirtiniu grožiu garsėjantis kurortas yra puiki […]

30 spalio, 2021

Kiekvienais metais Varėnoje vyksta Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalis. Renginys skirtas žymios lietuvių režisierės, teatro ir meno pedagogės D. Tamulevičiūtės […]

Ilonos Krupavičienės nuotr.
29 spalio, 2021

Žmonės, išsiilgę literatūrinių renginių, spalio pabaigoje turėjo gerą progą pasimėgauti, mat į Alytų atriedėjo simbolinis literatūros ir muzikos traukinys. Alytiškiams […]

Projektą „Valkininkai – mažoji kultūros sostinė“ įgyvendinusios Valkininkų kultūros centro direktorė Jolanta Molienė ir Valkininkų bendruomenės pirmininkė Danutė Blažulionienė / Rūtos Averkienės nuotr.
29 spalio, 2021

Valkininkų kultūros centre nuotaikingai nuskambėjo baigiamasis projekto „Valkininkai – mažoji kultūros sostinė“ renginys, kurio metu buvo prisiminti nuo vasaros pradžios […]

Paženklintas Šv. Jokūbo kelio Punia–Alytus–Miroslavas maršrutas
28 spalio, 2021

Alytaus rajone paženklintas Šv. Jokūbo kelio Punia–Alytus–Miroslavas maršrutas. Lietuvos Šv. Jokūbo kelio asociacija vienija 25 savivaldybes. Lietuvoje yra penki Šv. […]

M. Bružo nuotr.
25 spalio, 2021

Praėjusį savaitgalį į Druskininkuose naujai įkurtą Lietuvos sporto centrui priklausančią sporto bazę rinkosi geriausi Lietuvos breiko šokėjai. Čia, apsupti pušynų […]

Nuotr. iš dešinės Alytaus rajono savivaldybės administracijos direktorė G. Jociunskaitė, meras A. Vrubliauskas, AB „Litgrid“ generalinis direktorius R. Masiulis, Strateginės infrastruktūros departamento direktorė G. Krasauskė
20 spalio, 2021

Alytaus rajone, Butrimiškių kaime esančioje  „Lit­Pol Link“ jungties kei­tik­lių sto­tyje ir transformatorių pastotėje Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė AB „Litgrid“ […]

15 spalio, 2021

Iki spalio 22 dienos Vilniuje, Seimo II rūmų parodų galerijoje (laisvas įėjimas nuo upės pusės) eksponuojama alytiškės žurnalistės Zitos Stankevičienės […]

9 spalio, 2021

Spalio 8 dieną (penktadienį) Lietuvos asociacija „Gyvastis“ aštuntąjį kartą inicijavo žvakučių uždegimą organų donorams atminti. Prie šios iniciatyvos prisijungė 17 […]

4 spalio, 2021

Alytaus rajono Butrimonių gimnazijoje iškilmingai atidaryta vardinė operos primadonos, Lietuvos muzikos akademijos profesorės Irenos Milkevičiūtės klasė. Lietuvos operos dainininkę (sopranas) […]

Remigijaus Muzikevičiaus nuotr.
1 spalio, 2021

Po trejų metų pertraukos Daugų kultūrinę padangę vėl nušvietė literatūrinis festivalis „Laukinės vaivorykštės 2021“. Šiemet festivalis vyko kiek neįprastoje, pandeminėje […]

30 rugsėjo, 2021

Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos kartu su kitomis ministerijomis, ekspertais ir mokslininkais parengtam Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajam planui (LRBP). Jis numato, […]

8 rugsėjo, 2021

Artimiausiomis dienomis Alytaus rajone, Užubaliuose, prasidės triukšmo slopinimo priemonių statybos darbai. Apie tai, vykdydama su Alytaus rajono savivaldybe 2019 m. […]