12 gegužės, 2020

Iššūkis nesustabdė bibliotekinės veiklos

Kai karantinas kovą užrakino visas bibliotekas, tyla jose truko neilgai. Nuo apstulbimo atsitokėjusi mintis atvėrė naujus būdus, įgalinančius net iš esmės pasikeitusiomis sąlygomis tęsti savo veiklą.

Bibliotekinis darbas persikėlė į virtualią erdvę, neprarasdamas ryšio su skaitytojais, knygos bičiuliais, kiek įmanoma juos telkdamas ir suteikdamas šviesos jų naujai kasdienybei.

Nuo kovo 16-osios, kai Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas, nuotoliniu būdu dirbo visi mūsų Viešosios bibliotekos (VB) ir jos filialų darbuotojai, vėliau – tik kai kurie, o visi kiti grįžo darbuotis įprastai, laikydamiesi numatytų reikalavimų.

Šiandien, kai po truputį švelnėja, bet esminius reikalavimus toliau išlaiko karantinas, gera apžvelgti mūsų bibliotekininkų bendras pastangas, paliudijančias, kad ir itin sudėtingo iššūkio metu buvome, tebesame ištikimi savo skaitytojams, lankytojams ir profesinei misijai.

Karantino metu Viešoji biblioteka parengė nuostatus ir pagal juos organizavo virtualius konkursus: fotonovelių – „Akimirka laike“, miniatiūrų ir literatūrinių kūrinių – „Karūna“, „Mano namų bibliotekėlė“, skirtą Nacionalinei bibliotekų savaitei. Minėdama Mokyklų bendruomenių metus, kuriais 2019-uosius paskelbė Lietuvos Respublikos Seimas, siekdama visiems parodyti, ką mokyklų bendruomenės nuveikė, sukūrė,  VB pasiūlė joms literatūros, dailės, technologijų ir kitus darbus pristatyti virtualioje bibliotekos socialinio tinklo aplinkoje. Parengta ir pristatyta 10 mokyklų bendruomenių parodų. Apskritai gerokai suaktyvėjo informacijos dalijimasis bibliotekos socialiniame tinkle Facebook . Motinos dienos proga sveikinome mamas, sukūrėme savo virtualų sveikinimą, kuris buvo parodytas per Šiaulių televiziją.

Nemažai nuveikė Kraštotyros-leidybos skyrius. Jau kiek anksčiau gavus naują, modernią įrangą, čia karantino laikotarpiu susitelkta skaitmeninimo veiklai. Bibliotekos svetainėje sukurtas skirtukas „Skaitmeninis archyvas“, kuriame visuomenei pristatytas pirmasis nemažos apimties darbas „Bibliotekoje dirbusių vadovaujančių darbuotojų atsiminimai 1937–1975“. Rasta būdų pagerbti iškilius kraštiečius, papasakoti apie juos, priminti jų darbus. Tuo tikslu parengta virtuali paroda „Iškilūs kraštiečiai: sukaktys ir darbai“. Panašiai visuomenė supažindinta su dalyvavimo Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos kraštotyriniame tyrime rezultatais, kai mūsų biblioteka ir jos filialai savo fondų knygose išrinko ekslibrisus. Sukauptos medžiagos pagrindu parengta virtuali paroda „Iškalbingi bibliotekos knygų ženklai“. Šis skyrius iš filialų sulaukė kraštotyros darbų: metraščių, istorijų, kronikų, kuriuos peržiūrėjo ir paruošė naudoti vartotojams, saugoti savo fonduose. Nenutrūko darbas, atsakant į užklausas, kurias siuntė žmonės iš įvairių Lietuvos vietų. Kadangi skyriuje neaptarnaujami lankytojai, atsirado daugiau laiko sutvarkyti kraštiečių A. Jurgausko, V.  Vincevičiaus, E. Kantausko dovanotų dokumentų archyvus, jais prireikus galės pasinaudoti ir vartotojai. Skyriuje parengtas, keliais egzemplioriais įrištas teminis aplankas „M. Petrauskienės kūryba“ ir kiti. Bendrų darbų nuveikta kartu su Turizmo informacijos centru.

Tęsėsi leidybinė veikla. Skyrius parengė ir atitinkamam Savivaldybės fondo konkursui pateikė projektą dėl fotoalbumo „Radviliškio biblioteka nuotraukose“ leidybos ir gavo finansavimą. Fotoalbumui, kuris pasirodys šiemet, intensyviai renkamos nuotraukos, kaupiama tekstinė medžiaga, tariamasi su autoriais. Karantino laiku sudarytas, parengtas ir sumaketuotas VB kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ naujasis numeris. Pabaigtas ir Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ 63-asis numeris. Abiejų tų leidinių, taip pat daugybės įvairių  svetainėje spausdintų VB tekstų sukūrimo, redagavimo, maketavimo ir kitus darbus skyriaus darbuotojai atliko, dirbdami nuotoliniu būdu. Pastarasis ne tik nebuvo jokia kliūtis atlikti tai, kas reikalinga, bet ir tapo saugia (ypač rizikos grupei) nauja patirtimi. Kaip teigia jauna VB maketuotoja-dizainerė S. Gasiūnaitė, „įvedus karantiną, išmokau dirbti iš namų, susikurti darbo kampelį namuose, kurio iki šiol neturėjau. Mano darbo principai nesikeitė iš esmės, ką dirbdavau bibliotekoje, tą dariau ir namuose… Nors darbas vyko iš namų, šiuo atveju vis tiek jautėsi komandinio darbo dvasia.“

Vaikų literatūros skyrius karantino metu savo skaitytojams, lankytojams ir kitiems jauniesiems knygos bičiuliams elektroninėje erdvėje pateikė įvairių videoįrašų. Tarp jų – 3 spektaklių, pasakos sekimo Kamishibai būdu, pristatė virtualią parodą, idėją, kaip, neišeinant iš namų, padaryti dovanėlę mamai ir močiutei Motinos dienos proga, supažindino su naujai gautomis knygomis.

Skyriuje vyko, vyksta įprastinis bibliotekinis darbas, kurį gal ne visada pastebi lankytojai: knygų fondo patikra, pasenusios literatūros nurašymas ir kita. Buvo rašomas naujas projektas, ieškoma ryšių ir galimybių realizuoti naujus sumanymus dėl virtualių parodų, būsimų renginių organizavimo. Pradėta repetuoti nauja kolegės G. Lukšaitės sukurta miniatiūra lėlių teatrui „Kiškis, ežiukas ir virusas“. Laukiama L. Vedeckienės iš Mažeikių pačios sukurtų žaislų parodos,  radviliškietės menininkės E. Vaičiulytės sukurtų 3 bareljefų-netipinių medalių, skirtų Tėvui Stanislovui, pristatymo bibliotekoje.

Skyriuje dirbančios darbuotojos dabar labai džiaugiasi, galėdamos vėl susitikti su skaitytojais, teikti   knygų išdavimo paslaugą.

Vyriausybei leidus vėl  pradėti  bibliotekų veiklą, balandžio 27– gegužės 7 d. Skaitytojų aptarnavimo skyrius išdavė 1 047 fiz. vnt. dokumentų, aptarnavo  396 bibliotekos vartotojus. Iš viso atliktas  81 dokumento  užsakymas, iš jų  – 32 telefonu. Atsakyta į 144 skaitytojų užklausas.

Skyriuje registruoti 44 vartotojai, iš jų  11 – naujai, 33 – perregistruoti. Parduoti 3 nauji skaitytojų pažymėjimai, filialams parduota 15 skaitytojų pažymėjimų. 16 skaitytojų pageidavo knygų į namus. Jiems  nuneštos 47 knygos.

Viešos interneto prieigos seansų būta 90. Jungėsi 93 virtualūs naudotojai 225 kartus, peržiūrėjo –  983.

Skyriuje 23  bibliotekos lankytojams suteiktos kopijavimo, 2 –  fakso paslaugos.

Parengtos virtualios parodos: „Poetas turi teisę kalbėti…“, skirta kraštiečio, poeto, vertėjo V. P. Bložės 90-mečiui,  ir Lietuvos nepriklausomybės  paskelbimo 30-mečiui skirta  „… nuo šiol  Nepriklausoma. Kovo 11“, interneto puslapyje įkeltas kvietimas dalyvauti  „Europos egzamine“ .

Veikė literatūros parodos: „Būsimoji…esančioji…išėjusioji…Tu vienodai reikalinga. Tu visiems vienintelė, Mama…“, skirta Motinos dienai, „Poetui, dramaturgui, vertėjui  Justinui  Marcinkevičiui – 90“, „2020-ieji – Vilniaus Gaono  ir Lietuvos žydų istorijos metai“.

Turizmo informacijos skyrius turistams aktualią informaciją teikė nuotoliniu būdu, bendraudamas telefonu bei elektroniniu paštu. Ieškota virtualaus turinio pateikimo galimybių, mobiliosios aplikacijos pagalba sukurta virtuali viktorina „Ar pažįsti Radviliškio kraštą“. Atlikta Šiaulių regiono pažintinių takų apžvalga, kūrybiškai pristatytas „Šiaulės žemės pažintinis takas“. Sukurti 3 nauji kelionių maršrutai: „Atradimų savaitgalis Radviliškio krašte“, „Radviliškio krašto legendų ir padavimų keliais“, „Pažink ir patirk Radviliškio įdomybes“, sumaketuoti maršrutų lankstinukai, PDF formatu patalpinti puslapyje inforadviliskis.lt  bei socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram). Išbandytos videomaršrutų kūrimo galimybės.

Tuo laikotarpiu veikla nenutrūko ir VB filialuose. Juose skaitytojų lankymasis atnaujintas nuo balandžio 27-osios, kai tik buvo galima aptarnauti bekontakčiu būdu. Gyventojų srautas kaimuose nebuvo didelis, iš karto dar vengė į bibliotekas eiti senyvo amžiaus žmonės, kai kurie pasiskambindavo ir pasitikslindavo, ar tikrai jau galima lankytis. Su tais, kurie lankosi, problemų dėl apsaugos priemonių iš esmės nėra. Bibliotekininkės tam buvo pasiruošusios: laiku informavo apie atnaujinamą darbą fiziniu būdu bei jo ypatumus karantino sąlygomis, pasinaudojo vis labiau populiarėjančiais socialiniais tinklais Facebook ar Instagram.

Bibliotekose, prie durų, pastatomas staliukas, ant kurio knygos dedamos į plastikinius maišus, juose karantinuojamos tris dienas, užrašius datą. Knygos nuvalomos dezinfekcinėmis servetėlėmis.

Skaitytojai į bibliotekos erdvę, kur yra knygų fondai, nepatenka. Neįleidžiami ir prie kompiuterių. Kaip išsakė daugelis, jau labai pasiilgo ir laukia ilgesnio bendravimo, jaunimas – kompiuterių ir žaislotekos.

Pasak filialų bibliotekininkių, dažnai jos pačios parenka knygų pagal anotacijas ar pačių žinias, pasiūlo, papasakoja apsilankiusiesiems ir, jei ta knyga pastariesiems tinka, išduoda. Taip patenkinami aktyviausių skaitytojų, labiausiai knygų pasiilgusiųjų norai, poreikiai. Akivaizdu, kad skaitytojų sumažėjo, bet tikimasi, kad tai – laikina.

Bibliotekininkės tą laikotarpį išnaudojo kitiems darbams – tvarkyti fondus, nurašyti senas, susidėvėjusias knygas ir pan. Nemažai jų susikaupė rengti kraštotyros darbus –  metraščius, kronikas. Karantino metu filialuose surengta įvairių parodų, filialų istorijos, veiklos pristatymų virtualioje erdvėje.

Jokių incidentų bibliotekose nepasitaikė, žmonės buvo supratingi, geranoriški ir kantrūs.

Pasauliui tekusi neregėta šiemetė pandemija išmušė mūsų gyvenimus iš buvusių įprastų vėžių. Tačiau ji palieka vertingą pamoką: susitelkę, bendrystėje mes galime išlikti stiprūs, nesugniuždomi ir toliau darbuotis vieni kitų labui.

 


29 lapkričio, 2021

Etninė kultūra – visos tautos (etnoso) sukurta, iš kartos į kartą perduodama ir nuolat atnaujinama kultūros vertybių visuma, padedanti išlaikyti […]

29 lapkričio, 2021

Lapkričio 26 d. Šiaulių Dainų progimnazijos 7c, 7d kl. mokiniai dalyvavo netradicinėje tikybos pamokoje ,,Mūsų autoritetai: kuo vyresnioji karta praturtina […]

Rolando Parafinavičiaus nuotr.
29 lapkričio, 2021

Lapkričio 5–6, 13 ir 26 dienomis Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose vyko XII respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“. Žiūrovai […]

24 lapkričio, 2021

Sekmadienį nurimo tris dienas šurmuliavusi Šiaulių knygų mugė. Šiauliuose visą savaitgalį siautėję šeštosios Šiaulių knygų mugės sukelti kultūros gūsiai šiauliečius […]

Vaidos Benevičienės nuotr.
21 lapkričio, 2021

Lapkričio 20 d. 15 val. Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje vyko koncertas „Giesmė mus kelia ir gaivina“, skirtas šv. Cecilijos, chorų globėjos, dienai […]

21 lapkričio, 2021

Lapkričio 21 d. Šiaulių Dainų progimnazijos 7-8 kl. šaunieji mokiniai dalyvavo Šiaulių vyskupijos Jaunimo dienoje. Renginio globėjas J.E. Šiaulių vyskupas […]

19 lapkričio, 2021

Šių metų rudenį Radviliškio rajono visuomenės sveikatos biuras organizavo jau tradicija tapusį konkursą „Sveikiausias pedagogas 2021“, kurio tikslas – formuoti […]

18 lapkričio, 2021

Lapkričio 12 dieną Radviliškio viešosios bibliotekos Konferencijų salėje įvyko projekto „Dalinkis knyga“ renginys. Jame rajono seniūnijoms dovanoti „Knygų nameliai“, skirti […]

MO muziejaus paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“
18 lapkričio, 2021

MO muziejaus paroda „Rūšių atsiradimas. 90-ųjų DNR“, pritraukusi daugiau nei 140 tūkst. lankytojų, tęsia savo istoriją – dalis parodos fragmentų […]

MO muziejaus archyvo nuotr.
18 lapkričio, 2021

Šiaulių knygų mugėje, kuri vyks lapkričio 19–21 dienomis, moksleiviams ir pedagogams bus siūloma įvairių edukacinių renginių. Lapkričio 19 d. Šiaulių […]

Rolando Parafinavičiaus nuotr.
16 lapkričio, 2021

Lapkričio 13 d. Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose toliau tęsėsi XII respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“. Šeštadienio popietę žiūrovai […]

13 lapkričio, 2021

Gruodžio 11 dieną apsipirkti prieš šventes kvies kalėdinių dovanų mugė, kuri vyks Radviliškio sporto centre, Radvilų g. 8, Radviliškyje. Tai […]

Viešosios bibliotekos direktorė Violeta Šukaitienė pasidžiaugė renginiu ir projektu / bibliotekos nuotr.
13 lapkričio, 2021

Lapkričio 12 dieną Radviliškio viešosios bibliotekos Konferencijų salėje vyko baigiamasis projekto „Dalinkis knyga“ renginys. Jame rajono seniūnijoms dovanoti „Knygų nameliai“, […]

Istorinė spirito varykla ir bravoras
11 lapkričio, 2021

Jau kelintus metus veikianti ir Lietuvos bei Pakruojo dvaro vardą pasaulyje garsinanti Istorinė Pakruojo dvaro spirito varykla nesiliauja kurti unikalių […]

11 lapkričio, 2021

Lapkričio 9-ąją Viešosios bibliotekos Žaislotekoje įvyko pirmasis „Skaitukų būrelio“ užsiėmimas. Mažųjų lankytojų mamytes supažindinome su skaitymo nauda ankstyvajame amžiuje, projekto […]

Augustės Labenskytės nuotr.
11 lapkričio, 2021

Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio Kleboniškių kaime (Radviliškio r.) savaitgaliais vykstančiose edukacijose sklando švenčių nuojauta ir nuotaika. Dirbtuvėlių dalyviai kaimo gryčioje […]

I. Slonsknytės nuotr.
9 lapkričio, 2021

Lapkričio 19–21 dienomis Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vyks Šiaulių knygų mugė, šiais metais garantuojanti audringus kultūros gūsius. Šiauliečiai […]

8 lapkričio, 2021

Pirmąjį lapkričio penktadienį, Šiaulių kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose prasidėjo XII respublikinis mėgėjų teatrų festivalis „Pulsas“. Atidarymo dieną scenoje buvo […]

5 lapkričio, 2021

Sužinoję, kad Prezidentūroje Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiumi apdovanota Vėriškių kaime gyvenanti šeima, vėriškiečiai panoro apie ją sužinoti daugiau. Spalio 28 d. […]

4 lapkričio, 2021

Lietuvos šaulių sąjungos iniciatyva jau aštuntus metus iš eilės vyksta pilietinė akcija „Uždekime žvakelę ant laisvės kovotojo kapo!“, kurios metu […]