gegužės 12, 2020
Iššūkis nesustabdė bibliotekinės veiklos

Kai karantinas kovą užrakino visas bibliotekas, tyla jose truko neilgai. Nuo apstulbimo atsitokėjusi mintis atvėrė naujus būdus, įgalinančius net iš esmės pasikeitusiomis sąlygomis tęsti savo veiklą.

Bibliotekinis darbas persikėlė į virtualią erdvę, neprarasdamas ryšio su skaitytojais, knygos bičiuliais, kiek įmanoma juos telkdamas ir suteikdamas šviesos jų naujai kasdienybei.

Nuo kovo 16-osios, kai Lietuvoje buvo paskelbtas karantinas, nuotoliniu būdu dirbo visi mūsų Viešosios bibliotekos (VB) ir jos filialų darbuotojai, vėliau – tik kai kurie, o visi kiti grįžo darbuotis įprastai, laikydamiesi numatytų reikalavimų.

Šiandien, kai po truputį švelnėja, bet esminius reikalavimus toliau išlaiko karantinas, gera apžvelgti mūsų bibliotekininkų bendras pastangas, paliudijančias, kad ir itin sudėtingo iššūkio metu buvome, tebesame ištikimi savo skaitytojams, lankytojams ir profesinei misijai.

Karantino metu Viešoji biblioteka parengė nuostatus ir pagal juos organizavo virtualius konkursus: fotonovelių – „Akimirka laike“, miniatiūrų ir literatūrinių kūrinių – „Karūna“, „Mano namų bibliotekėlė“, skirtą Nacionalinei bibliotekų savaitei. Minėdama Mokyklų bendruomenių metus, kuriais 2019-uosius paskelbė Lietuvos Respublikos Seimas, siekdama visiems parodyti, ką mokyklų bendruomenės nuveikė, sukūrė,  VB pasiūlė joms literatūros, dailės, technologijų ir kitus darbus pristatyti virtualioje bibliotekos socialinio tinklo aplinkoje. Parengta ir pristatyta 10 mokyklų bendruomenių parodų. Apskritai gerokai suaktyvėjo informacijos dalijimasis bibliotekos socialiniame tinkle Facebook . Motinos dienos proga sveikinome mamas, sukūrėme savo virtualų sveikinimą, kuris buvo parodytas per Šiaulių televiziją.

Nemažai nuveikė Kraštotyros-leidybos skyrius. Jau kiek anksčiau gavus naują, modernią įrangą, čia karantino laikotarpiu susitelkta skaitmeninimo veiklai. Bibliotekos svetainėje sukurtas skirtukas „Skaitmeninis archyvas“, kuriame visuomenei pristatytas pirmasis nemažos apimties darbas „Bibliotekoje dirbusių vadovaujančių darbuotojų atsiminimai 1937–1975“. Rasta būdų pagerbti iškilius kraštiečius, papasakoti apie juos, priminti jų darbus. Tuo tikslu parengta virtuali paroda „Iškilūs kraštiečiai: sukaktys ir darbai“. Panašiai visuomenė supažindinta su dalyvavimo Šiaulių apskrities P. Višinskio bibliotekos kraštotyriniame tyrime rezultatais, kai mūsų biblioteka ir jos filialai savo fondų knygose išrinko ekslibrisus. Sukauptos medžiagos pagrindu parengta virtuali paroda „Iškalbingi bibliotekos knygų ženklai“. Šis skyrius iš filialų sulaukė kraštotyros darbų: metraščių, istorijų, kronikų, kuriuos peržiūrėjo ir paruošė naudoti vartotojams, saugoti savo fonduose. Nenutrūko darbas, atsakant į užklausas, kurias siuntė žmonės iš įvairių Lietuvos vietų. Kadangi skyriuje neaptarnaujami lankytojai, atsirado daugiau laiko sutvarkyti kraštiečių A. Jurgausko, V.  Vincevičiaus, E. Kantausko dovanotų dokumentų archyvus, jais prireikus galės pasinaudoti ir vartotojai. Skyriuje parengtas, keliais egzemplioriais įrištas teminis aplankas „M. Petrauskienės kūryba“ ir kiti. Bendrų darbų nuveikta kartu su Turizmo informacijos centru.

Tęsėsi leidybinė veikla. Skyrius parengė ir atitinkamam Savivaldybės fondo konkursui pateikė projektą dėl fotoalbumo „Radviliškio biblioteka nuotraukose“ leidybos ir gavo finansavimą. Fotoalbumui, kuris pasirodys šiemet, intensyviai renkamos nuotraukos, kaupiama tekstinė medžiaga, tariamasi su autoriais. Karantino laiku sudarytas, parengtas ir sumaketuotas VB kultūros ir istorijos žurnalo „Radviliškio kraštas“ naujasis numeris. Pabaigtas ir Bibliotekininkų draugijos Radviliškio skyriaus laikraščio „Mes“ 63-asis numeris. Abiejų tų leidinių, taip pat daugybės įvairių  svetainėje spausdintų VB tekstų sukūrimo, redagavimo, maketavimo ir kitus darbus skyriaus darbuotojai atliko, dirbdami nuotoliniu būdu. Pastarasis ne tik nebuvo jokia kliūtis atlikti tai, kas reikalinga, bet ir tapo saugia (ypač rizikos grupei) nauja patirtimi. Kaip teigia jauna VB maketuotoja-dizainerė S. Gasiūnaitė, „įvedus karantiną, išmokau dirbti iš namų, susikurti darbo kampelį namuose, kurio iki šiol neturėjau. Mano darbo principai nesikeitė iš esmės, ką dirbdavau bibliotekoje, tą dariau ir namuose… Nors darbas vyko iš namų, šiuo atveju vis tiek jautėsi komandinio darbo dvasia.“

Vaikų literatūros skyrius karantino metu savo skaitytojams, lankytojams ir kitiems jauniesiems knygos bičiuliams elektroninėje erdvėje pateikė įvairių videoįrašų. Tarp jų – 3 spektaklių, pasakos sekimo Kamishibai būdu, pristatė virtualią parodą, idėją, kaip, neišeinant iš namų, padaryti dovanėlę mamai ir močiutei Motinos dienos proga, supažindino su naujai gautomis knygomis.

Skyriuje vyko, vyksta įprastinis bibliotekinis darbas, kurį gal ne visada pastebi lankytojai: knygų fondo patikra, pasenusios literatūros nurašymas ir kita. Buvo rašomas naujas projektas, ieškoma ryšių ir galimybių realizuoti naujus sumanymus dėl virtualių parodų, būsimų renginių organizavimo. Pradėta repetuoti nauja kolegės G. Lukšaitės sukurta miniatiūra lėlių teatrui „Kiškis, ežiukas ir virusas“. Laukiama L. Vedeckienės iš Mažeikių pačios sukurtų žaislų parodos,  radviliškietės menininkės E. Vaičiulytės sukurtų 3 bareljefų-netipinių medalių, skirtų Tėvui Stanislovui, pristatymo bibliotekoje.

Skyriuje dirbančios darbuotojos dabar labai džiaugiasi, galėdamos vėl susitikti su skaitytojais, teikti   knygų išdavimo paslaugą.

Vyriausybei leidus vėl  pradėti  bibliotekų veiklą, balandžio 27– gegužės 7 d. Skaitytojų aptarnavimo skyrius išdavė 1 047 fiz. vnt. dokumentų, aptarnavo  396 bibliotekos vartotojus. Iš viso atliktas  81 dokumento  užsakymas, iš jų  – 32 telefonu. Atsakyta į 144 skaitytojų užklausas.

Skyriuje registruoti 44 vartotojai, iš jų  11 – naujai, 33 – perregistruoti. Parduoti 3 nauji skaitytojų pažymėjimai, filialams parduota 15 skaitytojų pažymėjimų. 16 skaitytojų pageidavo knygų į namus. Jiems  nuneštos 47 knygos.

Viešos interneto prieigos seansų būta 90. Jungėsi 93 virtualūs naudotojai 225 kartus, peržiūrėjo –  983.

Skyriuje 23  bibliotekos lankytojams suteiktos kopijavimo, 2 –  fakso paslaugos.

Parengtos virtualios parodos: „Poetas turi teisę kalbėti…“, skirta kraštiečio, poeto, vertėjo V. P. Bložės 90-mečiui,  ir Lietuvos nepriklausomybės  paskelbimo 30-mečiui skirta  „… nuo šiol  Nepriklausoma. Kovo 11“, interneto puslapyje įkeltas kvietimas dalyvauti  „Europos egzamine“ .

Veikė literatūros parodos: „Būsimoji…esančioji…išėjusioji…Tu vienodai reikalinga. Tu visiems vienintelė, Mama…“, skirta Motinos dienai, „Poetui, dramaturgui, vertėjui  Justinui  Marcinkevičiui – 90“, „2020-ieji – Vilniaus Gaono  ir Lietuvos žydų istorijos metai“.

Turizmo informacijos skyrius turistams aktualią informaciją teikė nuotoliniu būdu, bendraudamas telefonu bei elektroniniu paštu. Ieškota virtualaus turinio pateikimo galimybių, mobiliosios aplikacijos pagalba sukurta virtuali viktorina „Ar pažįsti Radviliškio kraštą“. Atlikta Šiaulių regiono pažintinių takų apžvalga, kūrybiškai pristatytas „Šiaulės žemės pažintinis takas“. Sukurti 3 nauji kelionių maršrutai: „Atradimų savaitgalis Radviliškio krašte“, „Radviliškio krašto legendų ir padavimų keliais“, „Pažink ir patirk Radviliškio įdomybes“, sumaketuoti maršrutų lankstinukai, PDF formatu patalpinti puslapyje inforadviliskis.lt  bei socialiniuose tinkluose (Facebook, Instagram). Išbandytos videomaršrutų kūrimo galimybės.

Tuo laikotarpiu veikla nenutrūko ir VB filialuose. Juose skaitytojų lankymasis atnaujintas nuo balandžio 27-osios, kai tik buvo galima aptarnauti bekontakčiu būdu. Gyventojų srautas kaimuose nebuvo didelis, iš karto dar vengė į bibliotekas eiti senyvo amžiaus žmonės, kai kurie pasiskambindavo ir pasitikslindavo, ar tikrai jau galima lankytis. Su tais, kurie lankosi, problemų dėl apsaugos priemonių iš esmės nėra. Bibliotekininkės tam buvo pasiruošusios: laiku informavo apie atnaujinamą darbą fiziniu būdu bei jo ypatumus karantino sąlygomis, pasinaudojo vis labiau populiarėjančiais socialiniais tinklais Facebook ar Instagram.

Bibliotekose, prie durų, pastatomas staliukas, ant kurio knygos dedamos į plastikinius maišus, juose karantinuojamos tris dienas, užrašius datą. Knygos nuvalomos dezinfekcinėmis servetėlėmis.

Skaitytojai į bibliotekos erdvę, kur yra knygų fondai, nepatenka. Neįleidžiami ir prie kompiuterių. Kaip išsakė daugelis, jau labai pasiilgo ir laukia ilgesnio bendravimo, jaunimas – kompiuterių ir žaislotekos.

Pasak filialų bibliotekininkių, dažnai jos pačios parenka knygų pagal anotacijas ar pačių žinias, pasiūlo, papasakoja apsilankiusiesiems ir, jei ta knyga pastariesiems tinka, išduoda. Taip patenkinami aktyviausių skaitytojų, labiausiai knygų pasiilgusiųjų norai, poreikiai. Akivaizdu, kad skaitytojų sumažėjo, bet tikimasi, kad tai – laikina.

Bibliotekininkės tą laikotarpį išnaudojo kitiems darbams – tvarkyti fondus, nurašyti senas, susidėvėjusias knygas ir pan. Nemažai jų susikaupė rengti kraštotyros darbus –  metraščius, kronikas. Karantino metu filialuose surengta įvairių parodų, filialų istorijos, veiklos pristatymų virtualioje erdvėje.

Jokių incidentų bibliotekose nepasitaikė, žmonės buvo supratingi, geranoriški ir kantrūs.

Pasauliui tekusi neregėta šiemetė pandemija išmušė mūsų gyvenimus iš buvusių įprastų vėžių. Tačiau ji palieka vertingą pamoką: susitelkę, bendrystėje mes galime išlikti stiprūs, nesugniuždomi ir toliau darbuotis vieni kitų labui.

 

Share Button


rugpjūčio 13, 2020

Pasibaigus karantinui ir vėl galint laisviau veikti ir darbuotis, Šeduvos AJC „Jaunimo erdvė“ lankytojams buvo suorganizuota nemažai įdomių išvykų. Visos […]

rugpjūčio 11, 2020

Šiaulių gyventojai viešosiose erdvėse jau gali naudotis nemokamu internetu. Mieste įrengta beveik dvi dešimtys bevielio interneto zonų. Nemokami prieigos taškai […]

rugpjūčio 11, 2020

Baisogaloje rugpjūčio 9 d. devynioliktąjį kartą vyko tradicinis folkloro sambūris „Nemirštanti tautos gaida“. Diena buvo itin karšta, bet tai tik […]

rugpjūčio 11, 2020

2020 m. rugpjūčio 7 d. Radviliškio parapijos bendruomenės socialinių paslaugų centro Globos centro darbuotojai ir 31 vaikas vyko į savo […]

rugpjūčio 10, 2020

Radviliškio krašte sulaukėme „Poezijos pavasario“ visai neįprastu laiku – rugpjūčio 8-ąją. Šiemet išbandymų sklidinas karantino laikas buvo benustelbiąs dažno mintis […]

rugpjūčio 10, 2020

Rugpjūčio 3–7 dienomis Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Lieporių filiale (Tilžės g. 36) vyko dieninė stovykla „Vasaros diena bibliotekoje su […]

rugpjūčio 7, 2020

Visą vasarą Burbiškio dvare vyko projekto „Burbiškio vasaros susitikimai“ renginiai. Paskutinis projekto renginys buvo ypač jaukus, šiltas ir nostalgiškas. Burbiškio […]

rugpjūčio 4, 2020

Paskutinis vasaros mėnuo Pociūnėliuose prasidėjo ypatingai – miestelio bendruomenė rugpjūčio 1-ąją surengė šventę ,,Sveikas, gimtadieni!“. Didelis būrys pociūnėliečių bei svečių […]

rugpjūčio 4, 2020

Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka vykdė projektą „Atsakingo jaunojo piliečio stovykla“. Jo tikslas – prisidėti prie Jungtinių Tautų  susitarimo  dėl […]

rugpjūčio 4, 2020

Lietuviai labai mėgsta šaltibarščius. Ir taškas. Puikus to įrodymas – smagiai praūžęs pirmasis Lietuvoje Šaltibarščių čempionatas Pakiršinyje, suorganizuotas Pakiršinio bendruomenės […]

rugpjūčio 3, 2020

Liepos 31-osios vakarą įvyko oficialus renovuoto Šiaulių kultūros centro atidarymas. Į renginį pasidžiaugti atnaujintomis pastato erdvėmis atvyko Lietuvos Respublikos kultūros […]

rugpjūčio 3, 2020

2020 m. rugpjūčio 1 d. Šiaulių kultūros centre vyko atidarymo renginys „Nauja kultūros era“. Po daugiau nei dvejus metus trukusios […]

liepos 29, 2020

Visą vasarą vykstantis didžiausias gėlių renginys Lietuvoje kviečia išvysti ne tik margas gėlių kompozicijas ir skulptūras, tačiau ir pasinerti į […]

liepos 29, 2020

Šiandien aptartos ESO (AB „Energijos skirstymo operatorius“) ir Radviliškio rajono savivaldybės partnerystės gairės. Susitikime su ESO atstovais Ramune Malinauskiene, Verslo […]

liepos 29, 2020

Kaip ir kasmet, paskutinį liepos savaitgalį, Šiaulėnų miestelis šventė savo 528-ąjį gimtadienį. Gimtadienio renginiai prasidėjo penktadienį Šiaulėnų krašto muziejuje, kur […]

liepos 29, 2020

Iš po lietingos nakties išaušęs saulėtas šeštadienio rytas pranašo, kad laukia graži ir ypatinga diena. Liepos 25d. Linksmučių pušyne įvyko […]

liepos 27, 2020

Siekiant didinti vaikų užimtumą atostogų metu, skatinti kūrybinę saviraišką, skaitymo įgūdžius, prasmingą laisvalaikio praleidimą, bendruomeniškumą, Šiaulių miesto savivaldybės viešosios bibliotekos […]

liepos 25, 2020

Radviliškiečiai Tadas ir Ramūnas (vardai pakeisti) laimingi – nuo šiandien jie savarankiški, gyvena savo gyvenimą naujame bute. Dviejų kambarių butas, […]

liepos 25, 2020

Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje (Radviliškio mieste, Linkaičių ir Kutiškių kaimuose), įgyvendinant projektą „Komunalinių atliekų rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūros plėtra Šiaulių regione“, […]

liepos 23, 2020

Akivaizdu, kad kultūros namai jau ano meto žmonėms buvo būtini. Šiauliečiai norėjo aktyviai burtis į bendrų interesų grupes bei užsiimti […]