2 spalio, 2017

Įvyko Jurbarko rajono savivaldybės tarybos posėdis

Rugsėjo 28 d. įvykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje priimta 17 sprendimų rajono gyventojams svarbiais klausimais. Taryba patikslino Jurbarko rajono priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašą, Jurbarko rajono savivaldybės mokyklų etatų ir mokytojų, koncertmeisterių, klasių auklėtojų (klasių kuratorių) pareigybių skaičiaus bei darbo krūvio normatyvus, nuo 2018 m. sausio 1 d. įsteigė 0,5 etato direktoriaus pavaduotojo (kultūrinės, klubinės ir sportinės veiklos koordinatoriaus) pareigybės Seredžiaus Stasio Šimkaus mokykloje-daugiafunkciame centre.

Taryba pritarė patikslintai Miesto veiklos grupės „Jurbarkas“ strategijai, patvirtino viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės valdymo struktūrą, nusprendė iš pareigų atleisti Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Viktorą Ganusauską, kuris pateikė prašymą atsistatydinti savo noru. Priėmė sprendimą išimties tvarka kompensuoti mokinių kelionės išlaidas 2017–2018 mokslo metais, nusprendė skirti kompensacijas daugiabučių gyvenamųjų namų, esančių Stoties g. 3 ir 5, Smalininkų m., Jurbarko r. sav., butų savininkams vietinio šildymo sistemoms įsirengti.

Primename, kad visi savivaldybės Tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (meniu punktas „Teisinė informacija“– „Teisės aktai“, sprendimų registras T2). Norminiai teisės aktai paskelbti Teisės aktų registre (TAR).

PATVIRTINTAS SMURTO PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

Taryba patvirtino Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašą, kuris nustato mokyklos ir savivaldybės lygmens prevencijos ir intervencijos priemonių sistemą saugios nuo smurto ir patyčių (įskaitant ir patyčias kibernetinėje erdvėje) aplinkos kūrimui Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose, vykdančiose ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas. Prevencijos tikslas – sukurti saugią, mokinio asmenybės augimui, brandai ir ugdymuisi palankią aplinką mokykloje, kurioje mokiniai jaučiasi gerbiami, priimti, saugūs, jų nuomonė ir siūlymai yra išklausomi ir vertinami.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-247 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo Jurbarko rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

NUSPRĘSTA DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ SPORTO AIKŠTYNŲ ATNAUJINIMO PROGRAMOJE

Taryba pritarė Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos dalyvavimui Švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje 2018 metais ir įsipareigojo iš savivaldybės biudžeto skirti lėšų programai įgyvendinti – ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų valstybės biudžeto lėšų. Įgyvendinant šią programą planuojama atnaujinti Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos sporto aikštyną, sudaryti sąlygas mokiniams ir bendruomenės nariams aktyviau dalyvauti kūno kultūros ir sporto veikloje.

Švietimo ir mokslo ministerija vienam savivaldybės sporto aikštynui atnaujinti skiria ne daugiau kaip 232 tūkst. eurų, kai bendra atnaujinimo vertė yra ne mažesnė kaip 290 tūkst. eurų. Rekomenduojama, kad savivaldybių tarybos vienam sporto aikštynui atnaujinti skirtų ne mažiau kaip 58 tūkst. eurų savivaldybės biudžeto lėšų, kai ministerija skiria 232 tūkst. eurų, arba prisidėtų ne mažiau kaip 20 proc. skiriamų valstybės biudžeto lėšų.

Jurbarko Naujamiesčio pagrindinė mokykla įtraukta į Švietimo įstaigų, kurių sporto aikštynai bus atnaujinami 2017–2020 metais, sąrašą. Finansavimas numatytas 2018 metais.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-250 „Dėl dalyvavimo švietimo įstaigų sporto aikštynų atnaujinimo programoje“.

PATVIRTINTI JURBARKO RAJONO VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ STEBĖTOJŲ TARYBOS NUOSTATAI

Taryba patvirtino Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatus, kurie reglamentuoja Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų stebėtojų tarybos darbo organizavimo tvarką, narių teises ir pareigas, narių paskyrimo ir atšaukimo tvarką.

Stebėtojų taryba yra patariamasis organas, sudaromas 5 metams Jurbarko rajono savivaldybės įsteigtų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų veiklos viešumui užtikrinti.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-252 „Dėl Jurbarko rajono viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos nuostatų patvirtinimo“.

PRIIMTI SPRENDIMAI, SUSIJĘ SU JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTO NAUDOJIMU

Taryba leido Jurbarko rajono savivaldybės administracijai konkurso tvarka išnuomoti Jurbarko rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias 166,31 kv. m bendro ploto patalpas pastate – kultūros namuose Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav. Nustatė nuomos terminą – iki 2022 m. rugsėjo 1 d., bet ne ilgiau kaip iki šių patalpų privatizavimo ir pradinę nuomos kainą – 0,15 Eur už 1 kv. m per mėnesį.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-255 „Dėl patalpų Ryto a. 1, Eržvilko mstl., Jurbarko r. sav., nuomos“.

Taryba priėmė sprendimą leisti Jurbarko kultūros centrui neatlygintinai, pagal iš anksto suderintą grafiką naudotis Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos sale kolektyvų repeticijoms.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-256 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T2-236 „Dėl leidimo Jurbarko kultūros centrui naudotis patalpomis“ pakeitimo“.

NUSTATYTOS CENTRALIZUOTAI TEIKIAMOS ŠILUMOS KAINOS

Taryba nustatė UAB „Jurbarko komunalininkas“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainų dedamąsias tretiesiems šilumos bazinių kainų dedamųjų galiojimo metams. Vadovaujantis šiuo metu galiojančiais teisės aktais centralizuotai tiekiamos šilumos kainos nustatomos kasmet ir galioja 12 mėn. Šilumos kainos perskaičiuojamos vadovaujantis nustatyta šilumos bazine kaina ir atsižvelgiant į ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius pokyčius šiluminės energijos gamybos ir tiekimo veikloje (kuro, el. energijos, vandens kaina, infliacija, realizuotas šilumos kiekis ir pan.). Pagal tarybos patvirtintą formulę suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina, palyginus su praėjusiais metais, mažėja ir yra 7,38 ct/kWh (be PVM).

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-257 „Dėl šilumos kainų dedamųjų tretiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams uždarajai akcinei bendrovei ,,Jurbarko komunalininkas“ nustatymo“.

Taryba nustatė Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai centralizuotai tiekiamos šilumos bazinę kainą ir jos galiojimo laikotarpį – 5 metus.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-258 „Dėl Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos tiekiamos šilumos bazinės kainos ir jos galiojimo laikotarpio nustatymo“.

Taryba Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai taip pat nustatė ir šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams. Pagal tarybos patvirtintą formulę suskaičiuota šilumos realizacijos vienanarė kaina, palyginus su prieš tai galiojusia kaina, mažėja ir yra 4,09 ct/kWh (be PVM). Ši kaina įsigalioja nuo 2017 m. spalio 1 d. ir galios 12 mėn.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimas Nr. T2-259 „Dėl šilumos kainų dedamųjų pirmiesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams Smalininkų technologijų ir verslo mokyklai nustatymo“.

Visą informaciją apie savivaldybės Tarybos posėdį – eigą, balsavimo rezultatus, sprendimų projektus ir priimtus sprendimus rasite savivaldybės interneto svetainėje www.jurbarkas.lt (žiūrėti užsklandą „Posėdžiai“). Interneto svetainėje skelbiami ir savivaldybės Tarybos posėdžių garso įrašai.

Jurbarko rajono savivaldybės informacija


14 gegužės, 2024

Biržuose ir Jurbarke bendrovės „Evecon“ vystomiems saulės energijos parkams „Citadele“ bankas suteikė 19,8 mln. eurų finansavimą. „Siekiame didinti finansavimo apimtis […]

22 balandžio, 2024

Laukiamiausias rajono bibliotekininkų renginys įvyko. Balandžio 22 dieną paaiškėjo, kas tapo geriausia rajono metų bibliotekininkė. Ja išrinkta Jurbarko rajono savivaldybės […]

22 balandžio, 2024

Balandžio 20 dieną Jurbarko kultūros centras buvo kaip niekad gyvas ir garsus – čia vyko repsublikinis šokių konkursas „Emocijos 2024“. […]

16 balandžio, 2024

Elektrėnų, Vilkaviškio, Jurbarko rajonuose ir Klaipėdoje pirmadienį rasta sprogmenų, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD). Anot PAGD, 10 val. […]

8 balandžio, 2024

Vasarį Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo užsakymu atlikta apklausa parodė, kad Lietuvoje maisto stokoja kas septintas žmogus (praėjusiais metais buvo […]

31 sausio, 2024

2024 m. sausio 26 d. Jurbarko rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje buvo pristatyta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paroda […]

22 gruodžio, 2023

Kultūros paveldas – tai ant ko stovi dabartis, tai mūsų šaknys, mūsų pagrindas, mūsų ateitis! – sunku būtų paneigti tokią […]

17 gruodžio, 2023

Krašto apsaugos ministerija (KAM) 2023 metais Gedimino pilies bokšte plevėsuojančią Lietuvos valstybinę vėliavą perduos Kretingos rajono Darbėnų gimnazijai, laimėjusiai 18-tą […]

12 gruodžio, 2023

Rugpjūčio 1 d. dalyje Lietuvos savivaldybių pradėtas bandomasis pacientų pavėžėjimo projektas įsibėgėja. Startavus trims projekto etapams pacientai, kuriems reikia hemodializės […]

28 lapkričio, 2023

Lapkričio 25 d. į Jurbarko kultūros centre vykusią šventę „Metų ūkis 2023“ jos organizatoriai – Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Jurbarko […]

27 lapkričio, 2023

Šiandien vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius įteikė apdovanojimus savivaldybių administracijų atstovams už sėkmingiausiai įgyvendintus VRM administruojamus 2014-2020 metų laikotarpiu ir […]

21 lapkričio, 2023

Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkei Linai Petronienei antradienį įteiktas 771 Skaudvilės gyventojo pasirašytas prašymas nejungti miestelio rinkimų apylinkės prie Jurbarko […]

21 lapkričio, 2023

Lapkričio 20 d. duris atvėrė atnaujintas Jurbarko kultūros centras. Šios ypatingos dienos buvo laukiama ne vienerius metus. Ir nors vykstant […]

27 spalio, 2023

Pradedamas tvarkyti ilgiausias ir vienas vaizdingiausių Lietuvos krašto kelių Panemune, jungiantis Kauną su Klaipėda per Jurbarką ir Šilutę. Kelią dviejuose […]

25 spalio, 2023

Sveikatos centrų steigimas įsibėgėja visoje Lietuvoje – net 59 savivaldybės inicijavo ar inicijuoja procesus steigiant sveikatos centrus. Sveikatos apsaugos ministras […]

24 spalio, 2023

Kelionių ir pažinimo projektas „Pažinkime Lietuvos dvarus“ tęsėsi dvejus metus. Per šį laiką daugybė Lietuvos pilių ir dvarų buvo aplankyti, […]

7 spalio, 2023

Spalio 6-osios vakarą Vilniuje įvairiose srityse labiausiai pasižymėjusioms savivaldybėms išdalintos bronzinės „Auksinių krivūlių“ statulėlės – svarbiausieji savivaldos metų apdovanojimai. „Auksinės […]

2 spalio, 2023

Rugsėjo 28 dieną Smalininkuose įvyko konferencija „Dailininkės Lidijos Meškaitytė kūrybos kontekstai“. Jos metu atverta ne viena atodanga į dailininkės kūrybą, […]

2 spalio, 2023

Praėjusią savaitę Ariogaloje oficialiai atidaryta greitosios medicinos pagalbos (GMP) pastotė. Anot Raseinių rajono savivaldybės, šio pokyčio įgyvendinimo dėka miesto gyventojai […]

22 rugsėjo, 2023

Rugsėjo 22 d. įvyko ilgai lauktas atnaujintos Jurbarko autobusų stoties atidarymas. Atidarymo šventėje dalyvavo gausus svečių būrys, suvažiavęs iš visos […]